ZÁRUKA

ZÁRUKA

Ve Specialized se řídíme heslem "The Rider is the Boss." Naší prioritou je poskytovat jezdcům/zákazníkům Specialized technicky nejvyspělejší cyklistické vybavení na světe a za svými produkty si stojíme. Z toho důvodu Vám, jezdcům Specialized, představujeme jednu z nejvíce pro-zákaznickyorientovaných záručních politik v cyklistickém průmyslu. Zjednodušeně:

Za našimi rámy si stojíme — vždy. To znamená doživotní záruku na rám pro původního majitele na výrobní a materiálové vady pro VŠECHNY rámy modelů kol Specialized. U celoodpružených rámů platí doživotní záruka také pro celý rám, včetně zadní stavby. Doživotní záruka je zde míněna ve smyslu životnosti rámu, nikoliv života majitele kola.

Stejně jako rámy Specialized, jsou zapletená kola Roval kryta doživotní zárukou.

Ostatní produkty Specialized (spolu s lakem a obtisky pod lakem) jsou kryty 2letou zárukou. Turbo baterie jsou kryty zárukou na 2 roky, nebo 300 nabíjecích cyklů podle tohoco nastane první.

Pokud jste druhý, nebo další majitel produktu Specialized nebo Roval máte 2letou záruku od původního data nákupu prvním majitelem.

Kompletní záruční podmínky a často kladené dotazy najdete níže.


SLOVENSKOU VERZI NALEZNETE ZDE.


Doporučujeme pročíst kompletní záruční podmínky. Uvedené podmínky platí pro všechny produkty Specialized prodané po 1. 7. 2018. Proveďte si svůj malý průzkum záručních podmínek ostatních výrobců – máme jedny z nejlepších v cyklo průmyslu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPECIALIZED – ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Q: Jak zažádám o reklamaci u Specialized?

A: Kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce Specialized, který Vám pomůže s vyřízením reklamace. Reklamace je možné uplatňovat pouze přes autorizované prodejce Specialized – seznam zde.

Q: Jakou dokumentaci musím k žádosti o reklamaci předložit?

A: Prvně je potřeba reklamovaný produkt fyzicky dopravit k prodejci Specialized. Reklamace nelze požadovat/uplatňovat pouze přes fotodokumentaci v e-mailu. Dále budete potřebovat platný prodejní doklad a řádně vyplněný Záruční list (reklamace celého kola nebo jeho součástí, které byly sériově osazeny na kole) včetně servisních záznamů. Při reklamaci součástí kola, které byla zakoupeny spolu s kolem je potřeba k prodejci dopravit kompletní, vyčištěné kolo. Pokud nemáte servisní záznamy zanesené v Záručním listu, předložte doklady potvrzující provedení servisu.

Q: Co není kryto zárukou?

A: Výměna spotřebních dílů, poškození způsobené pádem, nárazem, havárií. Dále poškození způsobené přetížením (použití kola mimo jeho navržené použití – viz Uživatelská příručka ke kolu Specialized, korozí apod. Kompletní znění záručních podmínek níže.

Q: Chci zažádat o záruku na komponent jiného výrobce, který byl sériově osazen na kole Specialized. Co dělat?

Komponenty "třetích stran" (např. SRAM nebo Shimano) jsou kryty zárukou přímo od jejich výrobce. Informace o záruce na tyto komponenty měli být součástí příbalu, který vám prodejce předal při prodeji kola. Kontaktujte Vašeho prodejce Specialized s žádostí o pomoc při řešení reklamace.

 

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

(Jak je uvedeno v Záručním listu ke kolu / rámové sadě Specialized)

Je ve vlastním zájmu majitele kola vyžadovat vyplnění všech údajů do Záručního listu.

Bez vyplněných údajů je Záruční list neplatný a nelze na něj uplatnit záruku!

Doklady k již provedeným opravám nebo reklamacím je povinen pro případ

pozdějšího doložení uchovat majitel kola, nikoliv prodejce nebo dovozce.

Nedílnou součástí Záručního listu při prodeji kola zákazníkovi je Uživatelská příručka ke kolu Specialized.

 

UPOZORNĚNÍ: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM JÍZDNÍHO KOLA SI PŘEČTĚTE

UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU KE KOLU SPECIALIZED!

 

I. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.     Výrobce se zaručuje, že nové kolo / rámová sada nemá výrobní a materiálové vady.

2.     Dovozce se zaručuje, že jízdní kolo Specialized daného typu a výrobního čísla odpovídá státním normám a technickým předpisům.

3.     Záruka se vztahuje na vady kola nebo jeho části v okamžiku převzetí kupujícím.

4.     Záruční doba na nové kolo je 2 roky od data prodeje zákazníkovi.

5.     Záruční doba na lak a obtisky pod lakem je 2 roky.

6.     Na rám kola je po uplynutí zákonné dvouleté záruční lhůty poskytována nadstandardní doživotní záruka (viz odstavec Nadstandardní záruka dále).

7.     Veškerá těsnění a gumové části v tlumičích a odpružených vidlicích FOX Racing Shox, Specialized nebo jednotkách s technologií Brain podléhají běžnému opotřebení provozem a jejich životnost nemusí být delší než 90 dnů. Opotřebení není považováno za závadu, nýbrž za běžný provozní stav s výměnou plně v režii zákazníka.

8.     Veškeré záruky jsou platné pouze tehdy, bylo-li kolo odborně smontováno a připraveno k jízdě autorizovaným prodejcem.

9.     Záruku je nutné uplatňovat vždy prostřednictvím autorizovaných prodejců Specialized, uplatňování přímo u dovozce není možné.

10.   Majitel kola je povinen absolvovat záruční prohlídku v autorizovaném servisu po ujetí 100–200 km, nejpozději však do 2 měsíců od data nákupu. Záruční prohlídka je bezplatná pouze u prodejce, u kterého bylo kolo zakoupeno.

11.   Kolo je složitý technický výrobek a jako takový vyžaduje dostatečnou a pravidelnou odbornou péči. Provozování kola za ztížených podmínek (bláto, déšť, prach, závody, agresívní jízda) dramaticky snižuje životnost celého kola. V takových případech je nutná mnohem častější údržba a opravy.

12.   Důrazně se doporučuje provádět odborný servis v dealerské síti Specialized. Zaměstnanci těchto prodejen a servisů jsou pravidelně odborně školeni a mají přístup i k informacím, které jiní prodejci nebo opravny nemají.

13.   Za veškerá seřízení kola v záruční době se platí.

14.   Dokumentem umožňujícím zahájení reklamační procedury je doklad o koupi a vyplněný Záruční list. Uložte tyto dokumenty na bezpečném místě.

15.   Kolo musí být předkládáno k reklamaci u autorizovaného prodejce Specialized čisté a kompletní. Reklamovaný rám, odpružená vidlice, tlumič nebo jiné díly z kola nesmí být k reklamaci předkládány samostatně demontované, pokud nebyly samostatně zakoupené.

16.   Reklamovaný rám kola musí být v původním laku a barevné variantě.

17.   V případě reklamace je požadováno doložení odborného servisu kola u autorizovaného prodejce Specialized alespoň 1x ročně (viz Servisní intervaly a Servisní záznamy).

18.   V případě oprávněné reklamace se dovozce zavazuje k opravě nebo výměně vadné součásti kola za novou stejnou nebo jinou s podobnými technickými parametry. Vzhledem k mnoha barevným variantám nelze vždy zaručit dodržení barvy, v případě nedostupnosti originální barvy bude dodána součást v neutrální barvě (černá, bílá, stříbrná).

19.   Jediným a konečným arbitrem rozhodujícím ve věci oprávněnosti reklamace komponentů, jejichž výrobcem není Specialized, je oficiální zastoupení výrobce tohoto komponentu.

20.   Pokud Vám cokoliv ze záručních podmínek není jasné, kontaktujte Vašeho prodejce.

 

II. NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA NA RÁM

Výrobce poskytuje po uplynutí zákonné dvouleté záruční doby nadstandardní doživotní záruku na rám kola pro prvního majitele za těchto zvláštních podmínek:

 

1.     Nadstandardní záruka je smluvní, řídí se pouze tímto odstavcem a nevztahuje se na ni Občanský zákoník.

2.     Nadstandardní záruka na rám je podmíněna poskytnutím osobních údajů majitele kola prodejci a může ji uplatnit pouze ten majitel, jehož osobní údaje jsou předmětem zpracování. Pro vyloučení pochybností tedy platí, že změnou majitele nadstandardní záruka na rám zaniká.

3.     Výrobce se zaručuje, že po dobu životnosti kola v původní specifikaci opraví, anebo vymění na své náklady rám, pokud se na něm vyskytla závada, jejíž příčinou je výrobní nebo materiálová vada. Životnost kola je závislá na mnoha faktorech (intenzita, způsob a podmínky používání kola, kvalita a pravidelnost servisu, váha jezdce atd.). Doživotní záruka je zde míněna ve smyslu životnosti rámu kola, nikoliv života majitele kola. Tato záruka neznamená, že rám nebo kolo jsou nezničitelné a budou existovat věčně.

4.     Jediným a konečným arbitrem pro posouzení oprávněnosti reklamace je dovozce. V případě oprávněné reklamace bude rám opraven nebo vyměněn za nový stejný, anebo jiný s podobnými technickými parametry (nejbližší dostupnou alternativou). Nelze zaručit dodržení modelového roku, barvy, průměrů trubek a geometrie, jako měl reklamovaný rám.

5.     Dovozce si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty na vyřízení reklamace. Zároveň se zavazuje, že reklamace bude vyřízena v nejkratší možné době.

6.     U celoodpružených rámů platí doživotní záruka na kompletní rám včetně zadní stavby (řetězové a sedlové vzpěry, vahadlo).

7.     Reklamovaný rám kola musí být v původním laku a barevné variantě.

8.     Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišností nového rámu hradí majitel kola (nutnost dokoupení jiných komponentů z důvodů změněné geometrie, průměrů trubek, zdvihů nebo rozměrů vidlic a tlumičů apod.). Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou event. vylepšením kola kvůli modelově novějšímu rámu jde plně k tíži majitele kola.

III. VÝLUKY ZE ZÁRUK

Záruku nelze uplatnit zejména v těchto případech:

1.     Vady a poškození vzniklá v důsledku nevhodného způsobu použití, hrubého nebo necitlivého zacházení, nedostatku údržby nebo neodborné opravy (např. deformace vodítek měniče a přesmykače, sedlovky; rozpojení nebo zkroucení řetězu vlivem nesprávného řazení; vytržené závity; koroze a oxidace; ztráta funkce hydraulických systémů kvůli nesprávnému typu kapaliny; vrypy do lakovaných ploch; zkroucení středové osy; prasknutí sedlové trubky rámu následkem sedlovky vysunuté více, než je značka maximálního vysunutí; deformace brzdných ploch karbonových ráfků v důsledku přehřátí nevhodným brzdným stylem)

2.     Veškerá mechanická poškození, která jsou důsledkem pádu, přetížení, havárie (např. deformace rámů, vidlic, ráfků, řídítek, představců, sedlovek, ližin sedla, středových os, klik; poškození potahu sedla; proražení karbonových rámů nárazem; prasknutí karbonových rámů v důsledku nepředpokládaného směru namáhání; poškození kostry pláště ostrým předmětem; porušená geometrie pružící jednotky kvůli nesprávnému nastavení nebo nízké tvrdosti pružiny; deformovaná výměnná koncovka rámu)

3.     Mechanická poškození vzniklá nadměrnou silou nebo nedodržením maximálních povolených utahovacích momentů (např. přetažení objímek zejména karbonových komponentů sedlovek, řídítek a představců).

4.     Běžné opotřebení provozem (např. vůle v ložiscích; vůle v pouzdrech odpružené vidlice; vrypy, rýhy a jiné změny povrchu sedlovek v důsledku posunu v sedlové trubce rámu; opotřebení brzdných ploch ráfků; protažení řetězu; opotřebení kazety a převodníků v důsledku používání vytaženého řetězu).

5.     Ztráta dílů kvůli uvolnění spojovacích prvků (např. z důvodů montáže bez použití pojistného tmelu Loctite během servisu kola).

6.     Seřízení jednotlivých mechanizmů kola (např. nastavení měniče a přesmykače; seřízení vůlí nábojů, hlavového a středového složení; rozcentrování kol).

7.     Záruka se nevztahuje na drobné spotřební díly, které v závislosti na podmínkách provozu mohou podléhat velmi rychlému opotřebení (lanka, dráty, niple, brzdové špalíky a destičky, ložiska zadní stavby u celoodpružených kol, rukojeti apod.). Reklamace těchto dílů se uznávají jen u ještě neprovozovaných kol.

 

IV. ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka zaniká v kterémkoliv z následujících případů:

 

1.     Nepředložení vyplněného Záručního listu při reklamaci.

2.     Uplynutí záruční doby.

3.     Neuskutečnění záruční prohlídky v předepsaném termínu.

4.     Pokud nebyla záruka uplatněna bezprostředně po zjištění závady.

5.     Modifikace kola nebo jeho části (např. doplnění otvorů pro vstup kabelů do rámu, změna prvků odpružení, neoriginální lak, jakýkoliv zásah do elektroniky nebo zvýšení rychlosti s asistencí motoru mimo tovární nastavení u elektrokol apod).

6.     Nesprávná obsluha nebo nevhodné použití viz příloha A v Uživatelské příručce ke kolu Specialized.

7.     Nedostatečná údržba, nedodržení servisních intervalů jednotlivých prvků nebo neodborná oprava.

8.     Mytí kola pomocí vysokotlakých zařízení nebo agresívních čistících prostředků.

9.     Nevhodné uskladnění jízdního kola (místa vlhká, trvale vystavená slunečnímu záření nebo jiným agresivním vlivům).

10.   Účast při nehodě nebo silniční kolizi.

11.   Poškození karbonových rámů a komponentů vystavených zdroji intenzívního tepelného záření (uskladnění u zdrojů topení, transport na automobilovém nosiči v blízkosti výfukového systému).

 

V. SERVISNÍ INTERVALY

Následující výčet nutných servisních prohlídek obsahuje pouze nejdůležitější intervaly, které je nutné dodržet kvůli platnosti záruky. Tyto prohlídky si nechte zaznamenat do části Servisní záznamy. Ostatní běžné intervaly, které jsou velice závislé na způsobu a podmínkách použití Vašeho kola, najdete buď blíže specifikované v Uživatelské příručce ke kolu Specialized, anebo je konzultujte s Vaším prodejcem. Upozorňujeme, že nejdůležitější údržbou tlumičů a vidlic obecně je vnější očištění kluzáků nebo pístnice po každé jízdě a jejich časté mazání silikonovým olejem tak, aby se nadměrně neopotřebovávalo stírací prachové těsnění.

 

1.     Celé kolo: kompletní odborný servis u autorizovaného prodejce Specialized 1x ročně

2.     Odpružené vidlice FOX: výměna oleje a kontrola ve FOX servisním centru 1x ročně, čištění a výměna oleje Float Fluid ve vzduchové komoře každých 100 hodin

3.     Tlumiče FOX: výměna oleje a kontrola ve FOX servisním centru 1x ročně

4.     Odpružené vidlice a tlumiče vybavené systémem Specialized Brain: výměna oleje a kontrola v servisním centru Specialized Europe B.V. max. po 100 hodinách, avšak alespoň 1x ročně

5.     Odpružené vidlice a tlumiče Öhlins: výměna oleje a kontrola v servisním centru Specialized Europe B.V. max. po 100 hodinách, avšak alespoň 1x ročně

6.     Všechny ostatní vidlice a tlumiče: výměna oleje a kontrola v odborném servisu max. po 100 hodinách, avšak alespoň 1x ročně

7.     Všechny vidlice a tlumiče – čištění a mazání všech těsnění vzduchových komor po 30—50 hodinách provozu

8.     Nastavitelné sedlovky Specialized Command Post: kompletní servis 1x ročně

9.     Kapalinové brzdy: výměna brzdové kapaliny DOT 4, DOT 5.1 – 1x ročně

 

VI. UPOZORNĚNÍ

 

1.     Kolo není určeno k provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude takto používáno, musí být dovybaveno podle aktuálních obecně závazných právních předpisů (viz zákon 56/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb. a jejich novelizace). Kolo není určeno dětem do 14 let na hraní.

2.     Výrobce ani dovozce nenesou žádnou zodpovědnost za škodu nebo zranění vzniklá v souvislosti s používáním jízdního kola.

3.     Mějte na zřeteli, že montáž příslušenství na karbonové komponenty včetně rámů kol je z důvodu vlastností karbonu nežádoucí a může vést k vážnému zranění nebo smrti. Karbonové rámy a komponenty mají za cíl zejména snížení váhy kola, a proto se nepředpokládá např. montáž dětských sedaček a přívěsných vozíků na rám kola, montáž nosičů brašen na sedlovky nebo řídítka z karbonu apod. V podobných případech si nechte odborně poradit od autorizovaných prodejců Specialized.

4.     Kola s karbonovými rámy nejsou konstruována pro použití v trenažérech s pevným uchycením. Při jízdě na těchto trenažérech dochází k působení zcela odlišných sil s důsledkem poškození rámu kola.

5.     Elektrokola v kategorii L1e-B (tzv. “rychlá” elektrokola s podporou motoru až do rychlosti 45 km/h) jsou z pohledu zákona motorovými vozidly. Majitel je povinen takové vozidlo registrovat u příslušného úřadu s registrem silničních vozidel a provozovat jej v souladu se Zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

6.     Uživatelská příručka ke kolu Specialized je obecným návodem a nemůže pokrýt všechny požadavky na informace zejména ohledně nastavení odpružení. Nechte si vysvětlit způsob nastavení vyhovující Vašemu jízdnímu stylu a podmínkám provozu od Vašeho prodejce. Na požádání Vám také prodejce může dodat podrobnější písemné informace k odpružení FOX a Specialized, pokud se vyskytuje na Vašem kole.

7.     Aktualizované návody k používání a nastavení prvků odpružení nebo jiných důležitých komponentů najdete na webových stránkách dovozců.

      Specialized: www.specialized.com

      FOX: www.cyklošvec.cz

      Rockshox, Sram: www.cyklozitny.czwww.aspire.cz

      Formula: www.bartonicek.cz

      X-Fusion: www.kgbike.cz   

      Shimano: www.paul-lange.cz

         

Uvedené záruční podmínky jsou platné pro kola, zakoupená u autorizovaných prodejců Specialized na území České republiky a Slovenska.

Záruční podmínky v různých částech světa se mohou lišit z důvodu odlišných zákonů i kvůli jiným regionálním odlišnostem