Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Výprodej
 • Kola
 • Komponenty
 • Oblečení
 • Vybavení
 • Ve Specialized
 • Podpora
 • Logo Icon
  Ve Specialized
  Arrow Back Icon

  Zásady ochrany osobních údajů

  Poslední aktualizace: 31. března 2023

  Poslední aktualizace: 31. března 2023

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů podrobně uvádějí způsob ochrany osobních údajů ze strany společnosti Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037 a jejích přímých či nepřímých dceřiných společností (dále jako „společnost Specialized“ nebo „my“). Přečtěte si prosím níže uvedené informace o tom, jak společnost Specialized shromažďuje, používá a sdílí vaše údaje prostřednictvím nejrůznějších digitálních prostředků včetně svých mobilních aplikací, webových stránek nebo jiných svých produktů nebo služeb (dále společně jako „Služby“), které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů, seznamte se s možnostmi a právy, které v souvislosti se svými údaji máte. Jiné Služby společnosti Specialized se mohou řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů. S dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů se na nás obraťte na adrese elektronické pošty mailto:[email protected]

   

  Jaké údaje shromažďujeme?

  ·         Údaje, které nám poskytnete při využívání našich Služeb, a to včetně svých kontaktních údajů, svého přihlašovacího jména a hesla, kterými získáváte přístup ke Službám, údajů o činnosti a výkonu, údajů o mírách, které byly změřeny u prodejce kvůli doporučení nejvhodnějšího výrobku, a včetně údajů o kreditní kartě.

  ·         Údaje o počítačích a zařízeních, které využíváte k přístupu k našim Službám, včetně místa, kde se nacházejí.

  ·         Údaje o tom, jak naše Služby využíváte, a to včetně vašich nákupů, četnosti jízd na kole, nástupního a výstupního místa jízdy a údajů o vašem jízdním kole. Ke shromažďování uvedených údajů využíváme soubory cookies, prezenční signály (tzv. beacons) a další obdobné technologie.

  ·         Na základě vašeho předem uděleného souhlasu jsme oprávněni shromažďovat i údaje o přesném místě, kde se nachází vaše mobilní zařízení, a umožnit, aby tyto údaje shromažďovali oprávnění poskytovatelé služeb.

   

  Jak vaše osobní údaje využíváme?

  ·         Ke zpracovávání vašich objednávek a k naplnění vašich požadavků.

  ·         K doporučování výrobků podle vašich měr.

  ·         K tomu, abychom vám poskytovali své výrobky a své Služby.

  ·         K dodání vámi nakoupených výrobků a Služeb.

  ·         Abychom mohli splnit své smluvní povinnosti vůči vám.

  ·         K zasílání e-mailů, zpravodajů a dalších marketingových materiálů.

  ·         K upozorňování na nabídky, které pro vás podle našeho názoru budou zajímavé.

  ·         Na základě vašeho předchozího souhlasu s uvedenými způsoby využívání údajů.

  ·         K ochraně zabezpečení našich Služeb.

  ·         K uplatňování našich obchodních podmínek.

  ·         K provádění výzkumů trhu a analýz cílových skupin k získání informací o tom, kdo jsou naši zákazníci a jaké výrobky či služby by u nás chtěli dostat.

  ·         K personalizaci obsahu a reklamy, které se v rámci Služeb zobrazují, a ke zjišťování opakovaných návštěv z vaší strany.

  Na této činnosti máme oprávněný obchodní zájem a je možné, že se váš souhlas nepodaří získat. Vaše práva chráníme tím, že vás seznamujeme s tímto využíváním i s vašimi právy a že údaje využíváme pouze v rozsahu nezbytném k dosažení uvedeného účelu.

   

  Komu vaše osobní údaje poskytujeme?

  ·         Ostatním subjektům společnosti Specialized: Je-li to v souladu s příslušným právem, údaje poskytujeme i svým přidruženým společnostem.

  ·         Jiným poskytovatelům služeb: Některé služby necháváme svým jménem provádět jinými právnickými či fyzickými osobami. Jedná se například o zpracovávání plateb, rozesílání e-mailů, analyzování dat, poskytování marketingové podpory nebo vyřizování požadavků zákazníků.

  ·         V případě fúze či akvizice: Vaše Osobní údaje poskytneme subjektu, který naši společnost koupí nebo s nímž se sloučíme.

   

  Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

  Vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou u nás máte účet nebo po níž jste jiným způsobem aktivním zákazníkem společnosti Specialized. Jakmile svůj účet smažete nebo naše produkty a Služby přestanete využívat, budeme vaše údaje uchovávat pouze tehdy, je-li to nutné k plnění našich právních povinností nebo na takovém uchovávání máme oprávněný zájem.

   

  Vaše práva a vaše možnosti

  Umožňujeme vám, abyste se odhlásili od zasílání propagačních sdělení a zájmové reklamy. Pokud se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte právo:

   

  ·         mít přístup k údajům, které o vás máme, a v případě potřeby žádat jejich opravu nebo aktualizaci,

  ·         požádat o poskytnutí údajů, které o vás máme,

  ·         požádat o smazání údajů, které o vás máme,

  ·         odvolat svůj souhlas se zpracováváním vašich údajů nebo žádat o omezení využívání vašich údajů z naší strany.               

  Svá práva můžete uplatnit podáním žádosti zde:

  Žádost O Přístup Subjektu

   

  Přenos Osobních údajů do Spojených států amerických

  Společnost Specialized je celosvětově působící společností se sídlem ve Spojených státech amerických, jejichž právní úprava ochrany osobních údajů může být mírnější než obdobná právní úprava vašeho státu. Po přenosu vašich údajů ze státu vašeho bydliště je chráníme smluvními prostředky i bezpečnostními opatřeními, jež odpovídají odvětvovým normám.

   

  Jaké údaje shromažďujeme?

   

  Shromažďujeme údaje, které jste dobrovolně poskytli, i údaje, které automaticky poskytne váš počítač, mobilní telefon, tablet, vaše konzola nebo jiné vaše zařízení (dále společně jako „Zařízení“) nebo váš prohlížeč. Pro reklamní účely a pro zlepšování provozu Služeb využíváme soubory cookies. S využíváním těchto souborů můžete vyslovit nesouhlas, pak je ale možné, že některé funkce Služeb nebudou pracovat správně.

   

  Údaje, které nám poskytujete: My nebo naši poskytovatelé služeb (kteří jednají našim jménem) shromažďujeme vámi poskytnuté „Osobní údaje“ (což jsou údaje, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými údaji lze využít k identifikaci vaší osoby), například vaše jméno a příjmení, pohlaví, fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, PSČ, fakturační adresa, váš věk, vaše datum narození, váš profil, údaje o vaší poloze, údaje o činnosti a výkonu, váš avatar, údaje o vaší hmotnosti a výšce, údaje o elektronickém jízdním kole, údaje o nouzovém spojení a v případě potřeby údaje o kreditní kartě.

   

  Údaje od vás shromažďujeme při těchto příležitostech:

   

  ·         když z prostředí našich Služeb zadáte objednávku,

  ·         když výrobek vrátíte nebo vyměníte,

  ·         když se na naše Služby dotazujete,

  ·         když si prostřednictvím našich Služeb založíte účet,

  ·         když se přihlásíte k odběru aktualizací elektronickou poštou nebo k odběru zpravodaje či reklamních sdělení,

  ·         když zapíšete své jízdní kolo a využíváte jej,

  ·         když se zúčastníte soutěže nebo loterie,

  ·         když využijete Službu, která vyžaduje údaje o vaší poloze,

  ·         když jste k nám odkázáni při marketingově propagační akci

  ·         nebo když se zúčastníte marketingového průzkumu či marketingové akce.

  Údaje, které se shromažďují automaticky Při každé vaší návštěvě Služeb nebo při každé interakci s nimi využíváme my i naši externí poskytovatelé služeb různé technologie, které automaticky nebo pasivně shromažďují údaje o tom, jak ke Službám získáváte přístup a jak je využíváte (dále jako „Údaje o využívání Služeb“). Údaje o využívání Služeb obsahují:

   

  vaši IP adresu nebo jiný jedinečný identifikátor vašeho Zařízení,

  ·         typ Zařízení,

  ·         vaši polohu,

  ·         typ používaného prohlížeče a operačního systému,

  ·         vámi prohlížené internetové stránky a čas, kdy jste je navštívili.

  Rovněž automaticky shromažďujeme některé další údaje, například:

   

  ·         údaje o vašich nákupech a o jejich historii,

  ·         četnost jízd, které na svém jízdním kole podniknete,

  ·         polohu výchozího a konečného místa jízd,

  ·         spotřebu elektrické energie za jízdy,

  ·         případné chyby na baterii jízdního kola,

  ·         sériové číslo motoru a jízdního kola a verzi používaného hardware,

  ·         způsob jízdy (s využitím analytických údajů), jízdní preference, historie jízd, statistika jízd (např. délka, ujetá vzdálenost,

  ·         stoupání a klesání, síla jezdce, kadence, rychlost, průměrná rychlost a průměrné stoupání),

  ·         údaje z konverzací,

  ·         a účetní historii, protokoly a nahlášené chyby.

  Soubory cookies: Do vašeho Zařízení umisťujeme my nebo naši externí poskytovatelé služeb soubory cookies (datové soubory umístěné do vašeho Zařízení, když jej použijete k návštěvě našich internetových stránek), a to kvůli shromažďování Údajů o využívání Služeb, z důvodů zabezpečení, kvůli průzkumu trhu a kvůli tomu, abyste mohli Služby využívat. S našimi zásadami používání souborů cookies se můžete seznámit zde:

  https://www.specialized.com/eu-cookie. Informace o snížení množství přijímaných souborů cookies nebo o vymazání těch, které se do příslušné složky prohlížeče již nainstalovaly, získáte v jeho nápovědě nebo v jiných informacích o prohlížeči. Více podrobností o souborech cookies získáte zde

  https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies, mimo jiné i o způsobu blokování těchto souborů v jednotlivých prohlížečích.

  Google Analytics: Ke shromažďování údajů o tom, jak využíváte síť internet, používáme nástroj s názvem „Google Analytics“. Jedná se například o údaje o tom, jak často naše stránky navštěvujete a jaké Internetové stránky jste si prohlíželi před přechodem na naše stránky. Díky tomuto nástroji získáváme informace o způsobu využívání našich služeb, a naše služby a výrobky tak můžete snadněji zlepšovat. Přestože nástroj Google Analytics do vašeho prohlížeče umístí permanentní soubor cookie, aby vás mohl při další návštěvě těchto internetových stránek identifikovat jako jedinečného uživatele, tento soubor cookie nemůže kromě společnosti Google používat nikdo jiný. Zrušit užívání Google Analytics můžete provést zde:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   

  Nesledování: V současné době není Služba vytvořena tak, aby reagovala na sledování zakazující signály prohlížeče.

  Jak vaše Osobní údaje využíváme?

  Shromažďované údaje využíváme k poskytování výrobků a služeb, ke zlepšení vašeho zážitku a k uplatňování svých práv.

  Osobní údaje, které o vás a od vás shromažďujeme, používáme:

   

  ·         k plnění svých povinností, jež nám ukládá smluvní vztah s vámi. Například:

  o   Zakoupíte-li si zboží prostřednictvím Služeb, ke zpracování objednávky a k zajištění dodání zboží potřebujeme vaše Osobní údaje.

  o   Požádáte-li nás, abychom vám na základě vašich kvantitativních údajů doporučili výrobky, k určení vhodných výrobků potřebujeme vaše Osobní údaje.

  Vaše Osobní údaje potřebujeme k plnění svých povinností podle podmínek užívání našich aplikací nebo našich internetových stránek.

  ·         tehdy, máme-li na tom oprávněný zájem. Například:

  o   k zabraňování podvodů a k ochraně zabezpečení našich Služeb,

  o   k uplatňování našich Podmínek užívání,

  o   ke sdělování informací o aktualizacích a zlepšeních,

  o   k provádění vlastního průzkumu trhu,

  o   k vývoji a optimalizaci našich výrobků a služeb,

  o   ke sdělení informace o potřebě servisního zásahu na vašem jízdním kole,

  o   ke zjištění jízdních parametrů konkrétního elektrického jízdního kola, např. v případě hlášených chyb společnost Specialized určí, o které elektrické jízdní kolo se jedná, a k vyřešení problému zašle do daného kola opravu a aktualizaci programového vybavení,

  o   ke snadnějšímu poskytování Služeb a k jejich snadnějšímu provozu,

  o   k plnění svých zákonných povinností.

  Pokud jste si u nás nakoupili výrobky a služby, jsme oprávněni vám zasílat marketingová sdělení o podobných výrobcích a službách.

  ·         S vaším souhlasem. Například:

  o   Některá marketingová sdělení vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu.

  o   Bez vašeho souhlasu neposkytujeme vaše Osobní údaje třetím osobám, aby je použily k vlastnímu přímému marketingu.

  o   V případě vašeho souhlasu používáme údaje o vašem zdravotním stavu a ve formě statistiky a vizualizací vám poskytujeme důležité údaje, například o tepové frekvenci.

  o   Na základě vašeho souhlasu budeme vaše Osobní údaje uchovávat jako kontaktní údaje pro případ nouze pro vašeho známého nebo rodinného příslušníka, kteří vlastní některou z našich inteligentních helem.

  o   S vaším souhlasem využíváme vaše údaje k personalizaci vašeho zážitku se společností Specialized, a to mimo jiné k úpravě obsahu, reklam a poskytovaných nabídek vám na míru.

  Komu vaše údaje poskytujeme?

   

  Vaše údaje poskytujeme svým přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb. Vaše údaje budou poskytnuty i v případě reorganizaci naší společnosti. V nezbytném rozsahu budeme Osobní údaje poskytovat při uplatňování svých zákonných práv a při plnění svých zákonných povinností.

   

  Vaše Osobní údaje poskytujeme třetím osobám v těchto případech:

   

  ·         Přidružené společnosti: Ostatní subjekty společnosti Specialized (dále jako naše „Přidružené společnosti“) společně využívají Osobní údaje k účelům popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud to příslušná právní úprava umožňuje.

  ·         Jiným poskytovatelům služeb: Při poskytování Služeb vaší osobě využíváme i třetí osoby. Třetí osoby, které používáme pro zpracování plateb, zasílání zpráv elektronické pošty, marketing, služby zákazníkům a další služby, budou mít k vašim Osobním údajům přístup za účelem lepšího poskytování těchto služeb z naší strany. Vaše Osobní údaje těmto externím poskytovatelům služeb poskytneme tehdy, budou-li je nezbytně potřebovat k plnění svých povinností. Například bankovní spojení a údaje o kreditní kartě poskytneme subjektu, který pro nás zpracovává platby cyklistů.

  ·         V případě fúze či akvizice: Vaše Osobní údaje poskytneme subjektu, který naši společnost koupí nebo s nímž se sloučíme, nebo i v případě jiné reorganizace naší společnosti.

  ·         U třetích osob, vyžaduje-li to zákon: Vaše Osobní údaje poskytneme třetím osobám, vyžaduje-li to po nás zákon nebo pravidla právního řízení, kterého se účastníme, musíme-li zajistit, že se budete řídit našimi Podmínkami užívání i jinými příslušnými pravidly, musíme-li prošetřit podezření na spáchání podvodu nebo poskytnout součinnost při prověřování nebo odstranění bezpečnostních nebo technických problému, jež se týkají Služeb.

  Odkazy a služby třetích stran

  Poskytujeme odkazy na internetové stránky provozované jinými osobami, ale neneseme odpovědnost za to, jak chrání osobní údaje. Spojíte-li si účet u společnosti Specialized s účtem, který máte na jiných internetových stránkách nebo u jiné služby, budeme mít přístup k údajům, které dané třetí osobě poskytnete.

   

  Služby a některá naše elektronickou poštou zasílaná sdělení obsahují odkazy na jiné internetové stránky, za které neneseme odpovědnost. Tyto jiné internetové stránky nijak nedoporučujeme, nepodporujeme ani neovládáme. Je možné, že vaše osobní údaje shromažďují i tyto jiné internetové stránky a že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na všech internetových stránkách, které navštívíte prostřednictvím Služeb.

   

  Využijete-li možnost propojit svůj účet u společnosti Specialized s vašimi účty u externích služeb jako například Strava nebo Facebook, bude mít společnost Specialized přístup k údajům, s jejichž zpřístupněním dané třetí osobě jste vyslovili souhlas, například k údajům o profilu a o nastavení účtu. Údaje, které získá společnost Specialized, můžete ovlivnit nastavením ochrany osobních údajů u daného účtu vedeného u příslušné třetí osoby.

   

  Děti

  Záměrný sběr Osobních údajů dětí neprovádíme.

  Protože Služby nejsou určeny dětem, neprovádíme žádné záměrné zpracovávání Osobních údajů dětí mladších 16 let.

   

  Přenos Osobních údajů do Spojených států amerických

   

  Společnost Specialized je celosvětově působící společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Vaše Osobní údaje se budou přenášet do našeho sídla ve Spojených státech. Máme zavedena opatření na ochranu osobních údajů při přenosu.

   

  Sídlo společnosti Specialized se nachází ve Spojených státech amerických. Údaje, které od vás získáváme, se budou zpracovávat v USA. Právní řád Spojených států amerických nemusí chránit osobní údaje stejně přísně či benevolentně jako právní řád vašeho státu. Ve snaze chránit osobní soukromí uzavírá společnost Specialized se svými poskytovateli služeb a Přidruženými společnostmi, které předávají Osobní údaje do Spojených států, smlouvy, které obsahují obvyklá ustanovení schválená Evropskou komisí. Při přenosu Osobních údajů na území Spojených států amerických neztratíte v souvislosti s jejich užíváním žádná práva ani žádné možnosti.

   

  Uchovávání vašich Osobních údajů

   

  Vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou u nás máte účet nebo po níž jste jiným způsobem aktivním zákazníkem společnosti Specialized. Jakmile svůj účet smažete nebo naše produkty a Služby přestanete využívat, budeme vaše údaje uchovávat pouze tehdy, je-li to nutné k plnění našich právních povinností, řešení sporů, vymáhání našich smluv nebo k uplatnění jiných opatření, která zákon umožňuje.

   

  Údaje spojené s vaším účtem obecně uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné k poskytování Služeb, dokud nás nepožádáte o jejich smazání nebo dokud nedojde ke smazání vašeho účtu – z tohoto obecného pravidla ovšem existují určité výjimky. Údaje ze smazaných účtů uchováme, je-li to nutné k vyhovění požadavkům zákona, inkasu poplatků, řešení sporů, odstraňování technických problémů, poskytování součinnosti při šetření, vyřizování reklamací, distribuci důležitých produktových informací (například při stahování výrobku od zákazníků), vymáhání našich smluv a k uplatňování jiných opatření, která zákon umožňuje.

   

  Kdykoli můžete požádat o smazání svých Osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů požadavkem na Specialistu na ochranu osobních údajů.

   

  Bezpečnostní opatření

  K ochraně vašich údajů používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, ale nemůžeme zaručit jejich 100% účinnost.

   

  Používáme různé v současnosti využívané technologie a procesy a udržujeme hmotná, technická a administrativní opatření k ochraně dat o svých zákaznících. Pro uchovávání všech údajů, které Službami shromažďujeme, vedeme na svých serverech soukromou databázi. Při příjmu nebo přenosu citlivých dat vždy používáme šifrování. Šifrování nám slouží k zajištění zabezpečeného přenosu všech osobních údajů, které při využívání Služeb poskytnete. Veškeré operace prostřednictvím našich Služeb se provádějí v šifrování SSL o síle 2048 bitů. K ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením přijmeme přiměřená opatření, která budou podle našeho uvážení vhodná, a bude-li to možné, budeme žádat, aby třetí osoby, k nimž vaše údaje případně přeneseme, k ochraně řečeného zabezpečení přijaly srovnatelná opatření. Přestože vynaložíme veškeré úsilí na zachování důvěrnosti vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit, že vaše údaje budou zabezpečeny vždy.

   

  Elektronická pošta nepatří mezi bezpečné formy komunikace. Elektronickou poštou nám neposílejte čísla kreditních karet, číslo sociálního pojištění ani jiné Osobní údaje.

   

  Vaše práva a vaše možnosti

   

  _Umožňujeme vám, abyste se odhlásili od zasílání propagačních sdělení a zájmové reklamy. Sídlíte-li na území EHP, máte právo na přístup k údajům, které o vás máme, a právo žádat, abychom tyto údaje opravili, doplnili, smazali, přestali využívat nebo abychom vám je předali. Žádost o sdělení údajů podejte zde:

  Žádost O Přístup Subjektu._

   

  Chcete-li přestat dostávat od nás reklamní sdělení, postupujte podle pokynů, jež jsou v těchto sděleních uvedeny. Případně se s námi můžete spojit na adrese [email protected].

  Na adrese http://www.aboutads.info/choices se můžete seznámit se sledovacími soubory cookies společností, které se účastní programu svobody volby zákazníka při digitální reklamě „Digital Advertising Alliance Consumer Choice“; na uvedené adrese můžete také zrušit ukládání těchto souborů na vašem zařízení.

  Sídlíte-li v Evropské unii, máte v souvislosti s Osobními údaji, které o vás uchováváme, určitá práva:

  ·         Právo na přístup k údajům. Máte právo na přístup k Osobním údajům, které o vás uchováváme. Chcete-li získat Osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo jejich popis, využijte prosím formulář Žádosti subjektu údajů o přístup, který se nachází zde:

   

  ·         Žádost O Přístup Subjektu. Pokud nemůžete použít formulář, můžete žádost poslat našemu Specialistovi na ochranu osobních údajů na níže uvedené kontaktní údaje (např. elektronickou nebo běžnou poštou). V obou případech můžeme žádat doložení vaší totožnosti a poskytnutí dalších podrobností o žádosti.

   

  ·         Právo na správnost údajů. Budeme maximálně usilovat o zajištění správnosti uchovávaných Osobních údajů. Příležitostně vám můžeme elektronickou poštou zasílat žádosti o případnou aktualizaci vašich Osobních údajů. Máte právo žádat opravu chybných Osobních údajů a doplnění neúplných údajů, a to u našeho Specialisty na ochranu osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

   

  ·         Právo žádat smazání údajů a omezení jejich zpracovávání. Máte právo žádat smazání Osobních údajů, které o vás uchováváme. S výhradou určitých výjimek máte rovněž právo žádat, abychom vaše Osobní údaje přestali zpracovávat. Žádosti o smazání nebo nezpracovávání Osobních údajů, které o vás uchováváme, podávejte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů u Specialisty na ochranu osobních údajů.

   

  ·         Právo žádat přenos údajů. Máte právo žádat o poskytnutí určitých vašich Osobních údajů nebo o jejich přenos přímo jiné společnosti, které se zpracováváním Osobních údajů zabývá. Žádosti o přenos vašich Osobních údajů podávejte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů u Specialisty na ochranu osobních údajů.

   

  ·         Odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení. Kdykoli můžete požádat, abychom vaše Osobní údaje přestali používat pro reklamní a marketingové účely. V takovém případě postupujte podle příslušných pokynů uvedených v daném sdělení nebo nám pošlete zprávu elektronické pošty na adresu [email protected] a do předmětu uveďte „UNSUBSCRIBE“.

   

  Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

  Jsme oprávněni změnit náš způsob ochrany osobních údajů; případné změny budou provedeny aktualizací této stránky, a proto doporučujeme její pravidelnou kontrolu.

   

  Jsme oprávněni tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat tak, aby odpovídaly našemu způsobu zacházení s informacemi. V případě provedení podstatných změn vás budeme před účinností změny zřetelně informovat. Pro seznámení s aktuálními informacemi o našem způsobu ochrany osobních údajů doporučujeme pravidelnou kontrolu této stránky.

   

  Dotazy a stížnosti

  S jakýmkoli dotazem se na nás obraťte. V případě nespokojenosti s tím, jak vaše Osobní údaje používáme, můžete podat stížnost k našemu Specialistovi na ochranu osobních údajů nebo k příslušnému vnitrostátnímu úřadu na ochranu osobních údajů.

   

  Dotazy a připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, ke Službám nebo k tomu, jak s vašimi Osobními údaji nakládáme, směřujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů na Specialistu na ochranu osobních údajů. Stížnost na to, jak nakládáme s vašimi Osobními údaji, máte právo podat i u příslušného vnitrostátního úřadu na ochranu osobních údajů. Seznam úřadů na ochranu osobních údajů naleznete zde:

   

  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

   

  Naše kontaktní údaje

  Našeho Specialistu na ochranu osobních údajů můžete kontaktovat:

  Elektronickou poštou:

  [email protected]

  Běžnou poštou:

  Data Privacy Specialist,

  Specialized Bicycle Components, Inc.,

  15130 Concord Circle,

  Morgan Hill, CA 95037

  United States

  Jaké údaje shromažďujeme?

  • Údaje, které nám poskytnete při využívání našich Služeb, a to včetně svých kontaktních údajů, svého přihlašovacího jména a hesla, kterými získáváte přístup ke Službám, údajů o činnosti a výkonu, údajů o mírách, které byly změřeny u prodejce kvůli doporučení nejvhodnějšího výrobku, a včetně údajů o kreditní kartě.

  • Údaje o počítačích a zařízeních, které využíváte k přístupu k našim Službám, včetně místa, kde se nacházejí.

  • Údaje o tom, jak naše Služby využíváte, a to včetně vašich nákupů, četnosti jízd na kole, nástupního a výstupního místa jízdy a údajů o vašem jízdním kole. Ke shromažďování uvedených údajů využíváme soubory cookies, prezenční signály (tzv. beacons) a další obdobné technologie.

  • Na základě vašeho předem uděleného souhlasu jsme oprávněni shromažďovat i údaje o přesném místě, kde se nachází vaše mobilní zařízení, a umožnit, aby tyto údaje shromažďovali oprávnění poskytovatelé služeb.

  Jak vaše osobní údaje využíváme?

  • Ke zpracovávání vašich objednávek a k naplnění vašich požadavků.

  • K doporučování výrobků podle vašich měr.

  • K tomu, abychom vám poskytovali své výrobky a své Služby.

  • K dodání vámi nakoupených výrobků a Služeb.

  Abychom mohli splnit své smluvní povinnosti vůči vám.

  • K zasílání e-mailů, zpravodajů a dalších marketingových materiálů.

  • K upozorňování na nabídky, které pro vás podle našeho názoru budou zajímavé.

  Na základě vašeho předchozího souhlasu s uvedenými způsoby využívání údajů.

  • K ochraně zabezpečení našich Služeb.

  • K uplatňování našich obchodních podmínek.

  • K provádění výzkumů trhu a analýz cílových skupin k získání informací o tom, kdo jsou naši zákazníci a jaké výrobky či služby by u nás chtěli dostat.

  • K personalizaci obsahu a reklamy, které se v rámci Služeb zobrazují, a ke zjišťování opakovaných návštěv z vaší strany.

  Na této činnosti máme oprávněný obchodní zájem a je možné, že se váš souhlas nepodaří získat. Vaše práva chráníme tím, že vás seznamujeme s tímto využíváním i s vašimi právy a že údaje využíváme pouze v rozsahu nezbytném k dosažení uvedeného účelu.

  Komu vaše osobní údaje poskytujeme?

  • Ostatním subjektům společnosti Specialized: Je-li to v souladu s příslušným právem, údaje poskytujeme i svým přidruženým společnostem.

  • Jiným poskytovatelům služeb: Některé služby necháváme svým jménem provádět jinými právnickými či fyzickými osobami. Jedná se například o zpracovávání plateb, rozesílání e-mailů, analyzování dat, poskytování marketingové podpory nebo vyřizování požadavků zákazníků.

  • V případě fúze či akvizice: Vaše Osobní údaje poskytneme subjektu, který naši společnost koupí nebo s nímž se sloučíme.

  Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

  Vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou u nás máte účet nebo po níž jste jiným způsobem aktivním zákazníkem společnosti Specialized. Jakmile svůj účet smažete nebo naše produkty a Služby přestanete využívat, budeme vaše údaje uchovávat pouze tehdy, je-li to nutné k plnění našich právních povinností nebo na takovém uchovávání máme oprávněný zájem.

  Vaše práva a vaše možnosti

  Umožňujeme vám, abyste se odhlásili od zasílání propagačních sdělení a zájmové reklamy. Pokud se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte právo:

  • mít přístup k údajům, které o vás máme, a v případě potřeby žádat jejich opravu nebo aktualizaci,

  • požádat o poskytnutí údajů, které o vás máme,

  • požádat o smazání údajů, které o vás máme,

  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním vašich údajů nebo žádat o omezení využívání vašich údajů z naší strany.

  Svá práva můžete uplatnit podáním žádosti zde:

  Žádost O Přístup Subjektu

  Přenos Osobních údajů do Spojených států amerických

  Společnost Specialized je celosvětově působící společností se sídlem ve Spojených státech amerických, jejichž právní úprava ochrany osobních údajů může být mírnější než obdobná právní úprava vašeho státu. Po přenosu vašich údajů ze státu vašeho bydliště je chráníme smluvními prostředky i bezpečnostními opatřeními, jež odpovídají odvětvovým normám.

  Jaké údaje shromažďujeme?

  Shromažďujeme údaje, které jste dobrovolně poskytli, i údaje, které automaticky poskytne váš počítač, mobilní telefon, tablet, vaše konzola nebo jiné vaše zařízení (dále společně jako „Zařízení“) nebo váš prohlížeč. Pro reklamní účely a pro zlepšování provozu Služeb využíváme soubory cookies. S využíváním těchto souborů můžete vyslovit nesouhlas, pak je ale možné, že některé funkce Služeb nebudou pracovat správně.

  Údaje, které nám poskytujete: My nebo naši poskytovatelé služeb (kteří jednají našim jménem) shromažďujeme vámi poskytnuté „Osobní údaje“ (což jsou údaje, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými údaji lze využít k identifikaci vaší osoby), například vaše jméno a příjmení, pohlaví, fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, PSČ, fakturační adresa, váš věk, vaše datum narození, váš profil, údaje o vaší poloze, údaje o činnosti a výkonu, váš avatar, údaje o vaší hmotnosti a výšce, údaje o elektronickém jízdním kole, údaje o nouzovém spojení a v případě potřeby údaje o kreditní kartě.

  Údaje od vás shromažďujeme při těchto příležitostech:

  • když z prostředí našich Služeb zadáte objednávku,
  • když výrobek vrátíte nebo vyměníte,
  • když se na naše Služby dotazujete,
  • když si prostřednictvím našich Služeb založíte účet,
  • když se přihlásíte k odběru aktualizací elektronickou poštou nebo k odběru zpravodaje či reklamních sdělení,
  • když zapíšete své jízdní kolo a využíváte jej,
  • když se zúčastníte soutěže nebo loterie,
  • když využijete Službu, která vyžaduje údaje o vaší poloze,
  • když jste k nám odkázáni při marketingově propagační akci
  • nebo když se zúčastníte marketingového průzkumu či marketingové akce.

  Údaje, které se shromažďují automaticky Při každé vaší návštěvě Služeb nebo při každé interakci s nimi využíváme my i naši externí poskytovatelé služeb různé technologie, které automaticky nebo pasivně shromažďují údaje o tom, jak ke Službám získáváte přístup a jak je využíváte (dále jako „Údaje o využívání Služeb“). Údaje o využívání Služeb obsahují:

  • vaši IP adresu nebo jiný jedinečný identifikátor vašeho Zařízení,
  • typ Zařízení,
  • vaši polohu,
  • typ používaného prohlížeče a operačního systému,
  • vámi prohlížené internetové stránky a čas, kdy jste je navštívili.

  Rovněž automaticky shromažďujeme některé další údaje, například:

  • údaje o vašich nákupech a o jejich historii,
  • četnost jízd, které na svém jízdním kole podniknete,
  • polohu výchozího a konečného místa jízd,
  • spotřebu elektrické energie za jízdy,
  • případné chyby na baterii jízdního kola,
  • sériové číslo motoru a jízdního kola a verzi používaného hardware,
  • způsob jízdy (s využitím analytických údajů), jízdní preference, historie jízd, statistika jízd (např. délka, ujetá vzdálenost,
  • stoupání a klesání, síla jezdce, kadence, rychlost, průměrná rychlost a průměrné stoupání),
  • údaje z konverzací,
  • a účetní historii, protokoly a nahlášené chyby.

  Soubory cookies: Do vašeho Zařízení umisťujeme my nebo naši externí poskytovatelé služeb soubory cookies (datové soubory umístěné do vašeho Zařízení, když jej použijete k návštěvě našich internetových stránek), a to kvůli shromažďování Údajů o využívání Služeb, z důvodů zabezpečení, kvůli průzkumu trhu a kvůli tomu, abyste mohli Služby využívat. S našimi zásadami používání souborů cookies se můžete seznámit zde:

  https://www.specialized.com/eu-cookie. Informace o snížení množství přijímaných souborů cookies nebo o vymazání těch, které se do příslušné složky prohlížeče již nainstalovaly, získáte v jeho nápovědě nebo v jiných informacích o prohlížeči. Více podrobností o souborech cookies získáte zde

  https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies, mimo jiné i o způsobu blokování těchto souborů v jednotlivých prohlížečích.

  Google Analytics: Ke shromažďování údajů o tom, jak využíváte síť internet, používáme nástroj s názvem „Google Analytics“. Jedná se například o údaje o tom, jak často naše stránky navštěvujete a jaké Internetové stránky jste si prohlíželi před přechodem na naše stránky. Díky tomuto nástroji získáváme informace o způsobu využívání našich služeb, a naše služby a výrobky tak můžete snadněji zlepšovat. Přestože nástroj Google Analytics do vašeho prohlížeče umístí permanentní soubor cookie, aby vás mohl při další návštěvě těchto internetových stránek identifikovat jako jedinečného uživatele, tento soubor cookie nemůže kromě společnosti Google používat nikdo jiný. Zrušit užívání Google Analytics můžete provést zde:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Nesledování: V současné době není Služba vytvořena tak, aby reagovala na sledování zakazující signály prohlížeče.

  Jak vaše Osobní údaje využíváme?

  Shromažďované údaje využíváme k poskytování výrobků a služeb, ke zlepšení vašeho zážitku a k uplatňování svých práv.

  Osobní údaje, které o vás a od vás shromažďujeme, používáme:

  • k plnění svých povinností, jež nám ukládá smluvní vztah s vámi. Například:
   • Zakoupíte-li si zboží prostřednictvím Služeb, ke zpracování objednávky a k zajištění dodání zboží potřebujeme vaše Osobní údaje.
   • Požádáte-li nás, abychom vám na základě vašich kvantitativních údajů doporučili výrobky, k určení vhodných výrobků potřebujeme vaše Osobní údaje.
   • Vaše Osobní údaje potřebujeme k plnění svých povinností podle podmínek užívání našich aplikací nebo našich internetových stránek.
  • tehdy, máme-li na tom oprávněný zájem. Například:
   • k zabraňování podvodů a k ochraně zabezpečení našich Služeb,
   • k uplatňování našich Podmínek užívání,
   • ke sdělování informací o aktualizacích a zlepšeních,
   • k provádění vlastního průzkumu trhu,
   • k vývoji a optimalizaci našich výrobků a služeb,
   • ke sdělení informace o potřebě servisního zásahu na vašem jízdním kole,
   • ke zjištění jízdních parametrů konkrétního elektrického jízdního kola, např. v případě hlášených chyb společnost Specialized určí, o které elektrické jízdní kolo se jedná, a k vyřešení problému zašle do daného kola opravu a aktualizaci programového vybavení,
   • ke snadnějšímu poskytování Služeb a k jejich snadnějšímu provozu,
   • k plnění svých zákonných povinností.

  Pokud jste si u nás nakoupili výrobky a služby, jsme oprávněni vám zasílat marketingová sdělení o podobných výrobcích a službách.

  • S vaším souhlasem. Například:
   • Některá marketingová sdělení vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu.
   • Bez vašeho souhlasu neposkytujeme vaše Osobní údaje třetím osobám, aby je použily k vlastnímu přímému marketingu.
   • V případě vašeho souhlasu používáme údaje o vašem zdravotním stavu a ve formě statistiky a vizualizací vám poskytujeme důležité údaje, například o tepové frekvenci.
   • Na základě vašeho souhlasu budeme vaše Osobní údaje uchovávat jako kontaktní údaje pro případ nouze pro vašeho známého nebo rodinného příslušníka, kteří vlastní některou z našich inteligentních helem.
   • S vaším souhlasem využíváme vaše údaje k personalizaci vašeho zážitku se společností Specialized, a to mimo jiné k úpravě obsahu, reklam a poskytovaných nabídek vám na míru.

  Komu vaše údaje poskytujeme?

  Vaše údaje poskytujeme svým přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb. Vaše údaje budou poskytnuty i v případě reorganizaci naší společnosti. V nezbytném rozsahu budeme Osobní údaje poskytovat při uplatňování svých zákonných práv a při plnění svých zákonných povinností.

  Vaše Osobní údaje poskytujeme třetím osobám v těchto případech:

  • Přidružené společnosti: Ostatní subjekty společnosti Specialized (dále jako naše „Přidružené společnosti“) společně využívají Osobní údaje k účelům popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud to příslušná právní úprava umožňuje.
  • Jiným poskytovatelům služeb: Při poskytování Služeb vaší osobě využíváme i třetí osoby. Třetí osoby, které používáme pro zpracování plateb, zasílání zpráv elektronické pošty, marketing, služby zákazníkům a další služby, budou mít k vašim Osobním údajům přístup za účelem lepšího poskytování těchto služeb z naší strany. Vaše Osobní údaje těmto externím poskytovatelům služeb poskytneme tehdy, budou-li je nezbytně potřebovat k plnění svých povinností. Například bankovní spojení a údaje o kreditní kartě poskytneme subjektu, který pro nás zpracovává platby cyklistů.
  • V případě fúze či akvizice: Vaše Osobní údaje poskytneme subjektu, který naši společnost koupí nebo s nímž se sloučíme, nebo i v případě jiné reorganizace naší společnosti.
  • U třetích osob, vyžaduje-li to zákon: Vaše Osobní údaje poskytneme třetím osobám, vyžaduje-li to po nás zákon nebo pravidla právního řízení, kterého se účastníme, musíme-li zajistit, že se budete řídit našimi Podmínkami užívání i jinými příslušnými pravidly, musíme-li prošetřit podezření na spáchání podvodu nebo poskytnout součinnost při prověřování nebo odstranění bezpečnostních nebo technických problému, jež se týkají Služeb.

  Odkazy a služby třetích stran

  Poskytujeme odkazy na internetové stránky provozované jinými osobami, ale neneseme odpovědnost za to, jak chrání osobní údaje. Spojíte-li si účet u společnosti Specialized s účtem, který máte na jiných internetových stránkách nebo u jiné služby, budeme mít přístup k údajům, které dané třetí osobě poskytnete.

  Služby a některá naše elektronickou poštou zasílaná sdělení obsahují odkazy na jiné internetové stránky, za které neneseme odpovědnost. Tyto jiné internetové stránky nijak nedoporučujeme, nepodporujeme ani neovládáme. Je možné, že vaše osobní údaje shromažďují i tyto jiné internetové stránky a že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na všech internetových stránkách, které navštívíte prostřednictvím Služeb.

  Využijete-li možnost propojit svůj účet u společnosti Specialized s vašimi účty u externích služeb jako například Strava nebo Facebook, bude mít společnost Specialized přístup k údajům, s jejichž zpřístupněním dané třetí osobě jste vyslovili souhlas, například k údajům o profilu a o nastavení účtu. Údaje, které získá společnost Specialized, můžete ovlivnit nastavením ochrany osobních údajů u daného účtu vedeného u příslušné třetí osoby.

  Děti

  Záměrný sběr Osobních údajů dětí neprovádíme.

  Protože Služby nejsou určeny dětem, neprovádíme žádné záměrné zpracovávání Osobních údajů dětí mladších 16 let.

  Přenos Osobních údajů do Spojených států amerických

  Společnost Specialized je celosvětově působící společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Vaše Osobní údaje se budou přenášet do našeho sídla ve Spojených státech. Máme zavedena opatření na ochranu osobních údajů při přenosu.

  Sídlo společnosti Specialized se nachází ve Spojených státech amerických. Údaje, které od vás získáváme, se budou zpracovávat v USA. Právní řád Spojených států amerických nemusí chránit osobní údaje stejně přísně či benevolentně jako právní řád vašeho státu. Ve snaze chránit osobní soukromí uzavírá společnost Specialized se svými poskytovateli služeb a Přidruženými společnostmi, které předávají Osobní údaje do Spojených států, smlouvy, které obsahují obvyklá ustanovení schválená Evropskou komisí. Při přenosu Osobních údajů na území Spojených států amerických neztratíte v souvislosti s jejich užíváním žádná práva ani žádné možnosti.

  Uchovávání vašich Osobních údajů

  Vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou u nás máte účet nebo po níž jste jiným způsobem aktivním zákazníkem společnosti Specialized. Jakmile svůj účet smažete nebo naše produkty a Služby přestanete využívat, budeme vaše údaje uchovávat pouze tehdy, je-li to nutné k plnění našich právních povinností, řešení sporů, vymáhání našich smluv nebo k uplatnění jiných opatření, která zákon umožňuje.

  Údaje spojené s vaším účtem obecně uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné k poskytování Služeb, dokud nás nepožádáte o jejich smazání nebo dokud nedojde ke smazání vašeho účtu – z tohoto obecného pravidla ovšem existují určité výjimky. Údaje ze smazaných účtů uchováme, je-li to nutné k vyhovění požadavkům zákona, inkasu poplatků, řešení sporů, odstraňování technických problémů, poskytování součinnosti při šetření, vyřizování reklamací, distribuci důležitých produktových informací (například při stahování výrobku od zákazníků), vymáhání našich smluv a k uplatňování jiných opatření, která zákon umožňuje.

  Kdykoli můžete požádat o smazání svých Osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů požadavkem na Specialistu na ochranu osobních údajů.

  Bezpečnostní opatření

  K ochraně vašich údajů používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, ale nemůžeme zaručit jejich 100% účinnost.

  Používáme různé v současnosti využívané technologie a procesy a udržujeme hmotná, technická a administrativní opatření k ochraně dat o svých zákaznících. Pro uchovávání všech údajů, které Službami shromažďujeme, vedeme na svých serverech soukromou databázi. Při příjmu nebo přenosu citlivých dat vždy používáme šifrování. Šifrování nám slouží k zajištění zabezpečeného přenosu všech osobních údajů, které při využívání Služeb poskytnete. Veškeré operace prostřednictvím našich Služeb se provádějí v šifrování SSL o síle 2048 bitů. K ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením přijmeme přiměřená opatření, která budou podle našeho uvážení vhodná, a bude-li to možné, budeme žádat, aby třetí osoby, k nimž vaše údaje případně přeneseme, k ochraně řečeného zabezpečení přijaly srovnatelná opatření. Přestože vynaložíme veškeré úsilí na zachování důvěrnosti vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit, že vaše údaje budou zabezpečeny vždy.

  Elektronická pošta nepatří mezi bezpečné formy komunikace. Elektronickou poštou nám neposílejte čísla kreditních karet, číslo sociálního pojištění ani jiné Osobní údaje.

  Vaše práva a vaše možnosti

  _Umožňujeme vám, abyste se odhlásili od zasílání propagačních sdělení a zájmové reklamy. Sídlíte-li na území EHP, máte právo na přístup k údajům, které o vás máme, a právo žádat, abychom tyto údaje opravili, doplnili, smazali, přestali využívat nebo abychom vám je předali. Žádost o sdělení údajů podejte zde:

  Žádost O Přístup Subjektu.

  Chcete-li přestat dostávat od nás reklamní sdělení, postupujte podle pokynů, jež jsou v těchto sděleních uvedeny. Případně se s námi můžete spojit na adrese

  [email protected].

  Na adrese

  http://www.aboutads.info/choices se můžete seznámit se sledovacími soubory cookies společností, které se účastní programu svobody volby zákazníka při digitální reklamě „Digital Advertising Alliance Consumer Choice“; na uvedené adrese můžete také zrušit ukládání těchto souborů na vašem zařízení.

  Sídlíte-li v Evropské unii, máte v souvislosti s Osobními údaji, které o vás uchováváme, určitá práva:

  • Právo na přístup k údajům. Máte právo na přístup k Osobním údajům, které o vás uchováváme. Chcete-li získat Osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo jejich popis, využijte prosím formulář Žádosti subjektu údajů o přístup, který se nachází zde Žádost O Přístup Subjektu. Pokud nemůžete použít formulář, můžete žádost poslat našemu Specialistovi na ochranu osobních údajů na níže uvedené kontaktní údaje (např. elektronickou nebo běžnou poštou). V obou případech můžeme žádat doložení vaší totožnosti a poskytnutí dalších podrobností o žádosti.

  • Právo na správnost údajů. Budeme maximálně usilovat o zajištění správnosti uchovávaných Osobních údajů. Příležitostně vám můžeme elektronickou poštou zasílat žádosti o případnou aktualizaci vašich Osobních údajů. Máte právo žádat opravu chybných Osobních údajů a doplnění neúplných údajů, a to u našeho Specialisty na ochranu osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

  • Právo žádat smazání údajů a omezení jejich zpracovávání. Máte právo žádat smazání Osobních údajů, které o vás uchováváme. S výhradou určitých výjimek máte rovněž právo žádat, abychom vaše Osobní údaje přestali zpracovávat. Žádosti o smazání nebo nezpracovávání Osobních údajů, které o vás uchováváme, podávejte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů u Specialisty na ochranu osobních údajů.

  • Právo žádat přenos údajů. Máte právo žádat o poskytnutí určitých vašich Osobních údajů nebo o jejich přenos přímo jiné společnosti, které se zpracováváním Osobních údajů zabývá. Žádosti o přenos vašich Osobních údajů podávejte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů u Specialisty na ochranu osobních údajů.

  • Odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení. Kdykoli můžete požádat, abychom vaše Osobní údaje přestali používat pro reklamní a marketingové účely. V takovém případě postupujte podle příslušných pokynů uvedených v daném sdělení nebo nám pošlete zprávu elektronické pošty na adresu

   [email protected] a do předmětu uveďte „UNSUBSCRIBE“.

  Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

  Jsme oprávněni změnit náš způsob ochrany osobních údajů; případné změny budou provedeny aktualizací této stránky, a proto doporučujeme její pravidelnou kontrolu.

  Jsme oprávněni tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat tak, aby odpovídaly našemu způsobu zacházení s informacemi. V případě provedení podstatných změn vás budeme před účinností změny zřetelně informovat. Pro seznámení s aktuálními informacemi o našem způsobu ochrany osobních údajů doporučujeme pravidelnou kontrolu této stránky.

  Dotazy a stížnosti

  S jakýmkoli dotazem se na nás obraťte. V případě nespokojenosti s tím, jak vaše Osobní údaje používáme, můžete podat stížnost k našemu Specialistovi na ochranu osobních údajů nebo k příslušnému vnitrostátnímu úřadu na ochranu osobních údajů.

  Dotazy a připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, ke Službám nebo k tomu, jak s vašimi Osobními údaji nakládáme, směřujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů na Specialistu na ochranu osobních údajů. Stížnost na to, jak nakládáme s vašimi Osobními údaji, máte právo podat i u příslušného vnitrostátního úřadu na ochranu osobních údajů. Seznam úřadů na ochranu osobních údajů naleznete zde:

  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  Naše kontaktní údaje

  Našeho Specialistu na ochranu osobních údajů můžete kontaktovat:

  Elektronickou poštou:

  [email protected]

  Běžnou poštou:
  Data Privacy Specialist,
  Specialized Bicycle Components, Inc.,
  15130 Concord Circle,
  Morgan Hill, CA 95037
  United States