Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění

2019 / 2020 Sirrus & Sirrus X Recall

Dear Specialized Rider,

Last week we asked you to stop riding your bike because we found that some cranks on certain 2019 and 2020 Sirrus and Sirrus X models may not have been installed correctly, which could potentially affect the safety of your bike.

We are conducting a voluntary recall of these bikes so that we can reinstall the cranks correctly and make sure they are safe to ride. The service will be performed by an Authorized Specialized Retailer at no cost to you. In most cases, no additional parts are required, and it is a quick and simple fix.

Below are some instructions that can help you determine if your bike is affected by this recall. If you aren’t sure, bring it to your Specialized retailer who will help you.

It’s a privilege to share our passion for bikes with you, and we are genuinely sorry we’ve let you down. Please do not ride your bike until you have had the recall service performed. You may contact your Specialized Retailer to book a service appointment.

Thanks for riding Specialized.

Jon Goulet, Director of Quality

Affected Bike Models

2019

Sirrus Sport (incl. EQ and Step-Through versions)
Sirrus X Comp Carbon

2020

Sirrus 3.0
Sirrus 4.0
Sirrus X 3.0
Sirrus X 4.0
Sirrus X 5.0

How to tell if your Sirrus crank is affected:

The bike family name (i.e., “Sirrus” or “Sirrus X”) can be identified by looking at the top tube of your bike near the handlebars (see Fig. 1). It should be in plain sight when you sit in the saddle.

The model name (i.e., “3.0” or “Sport”) is written on the right-side seat stay towards the seatpost (see Fig. 2). Look at the side of your bike where the gears are (right side when sitting on the bike) and locate the model name on the tube that goes from the rear wheel up towards your saddle.

Figures 3 and 4 are pictures of a two-piece slotted crank, which is the type of crank affected. You can see fixing bolts on each side, which clamp the left side crankarm onto the crank spindle. If you have one of the affected model bikes, and your crank looks like this, stop riding until further notice.

Figures 5 and 6 are pictures of cranks on Sirrus bikes that are NOT affected and are ok to keep riding. If you are still unsure whether your bike is affected, stop riding it and visit your nearest Authorized Specialized Retailer, or contact Specialized Rider Care.

2019/2020 Sirrus a Sirrus X zastavení užívání

Vážení jezdci,

V Specialized je jezdec na prvním místě. A pokud je jeho bezpečnost ohrožena, musíme zakročit.

Zjistili jsme, že na některých modelech Sirrus a Sirrus X jsou nesprávně instalované kliky. To může případně ohrozit vaši bezpečnost.

Žádáme vás proto, abyste přestali na postižených kolech jezdit, dokud nebudeme moci zajistit, že kola jsou bezpečná. Také jsme požádali prodejce o zastavení prodejů postižených modelů.

Velmi usilovně pracujeme na nápravě a na získání potřebných povolení od autorit, které jsou v takových případech nutné. Všichni jsme cyklisté a je naší prvořadou prioritou vás dostat zpět na kola co nejdříve. Předpokládáme, že náprava bude rychlá a jednoduchá.

V průběhu těchto chaotických dní bylo kolo pro mnohé z nás skvělým relaxačním prostředkem. Je nám upřímně líto této situace. Děláme vše, co je našich silách to napravit.

Příšt týden dostanete další informace

Děkujeme, že jezdíte na kolech Specialized.

Jon Goulet, Director of Quality

Postižené modely

2019

Sirrus Sport (vč. EQ a Step-Through verzí)
Sirrus X Comp Carbon

2020

Sirrus 3.0
Sirrus 4.0
Sirrus X 3.0
Sirrus X 4.0
Sirrus X 5.0

Jak poznat, že je vaše kolo postiženo:

Jméno rodiny kola (např. “Sirrus” nebo “Sirrus X”) lze zjistit pohledem na horní rámovou trubku blízko řídítek (viz obr.1). Mělo by to být viditelné, když se posadíte na kolo.

Jméno modelu( např. “3.0” nebo “Sport”) je uvedeno na pravé sedlové vzpěře (viz. Obr2). Podívejte se na stranu kola, kde jsou převody a název uvidíte na trubce, která jde od zadního kola k sedlu.

Obrázky 3 a 4 ukazují dvoudílné kliky, které jsou postižené popsanou vadou. Vidíte jistící šrouby na každé straně, které fixují levou kliku ke středové ose. Pokud máte jeden z výše uvedených modelů a vaše kliky vypadají takto, přestaňte kolo používat, dokud nebudete mít další pokyny.

Obrázky 5 a 6 jsou kliky, které NEJSOU postiženy a jsou bezpečné k jízdě. Pokud si nejste jistí, na kole nejezděte a navštivte nejbližšího prodejce Specialized , nebo kontaktujte Specialized Rider Care.

October 26, 2018: Öhlins RXF Update

Dear Specialized Rider,

The safety and reliability of our products is a top priority for us. We have identified a potential problem with an Ö hlins branded RXF36 Air and RXF34 Air suspension forks sold as aftermarket equipment and as original equipment on some Specialized-branded Enduro, Stumpjumper, Fuse, and Levo mountain bicycles. The products were sold between January 2016 through September 2018.

We have received some reports of the air cartridge abruptly springing out of the fork stanchion tube posing fall and injury risks to the rider. We initiated a voluntary report with the Consumer Product Safety Commission (“CPSC”) and are working closely with them on a press release announcing the recall shortly.

We are advising customers globally who have purchased Specialized-branded Enduro, Stumpjumper, Fuse, and Levo mountain bicycles with Öhlins branded RXF36 Air and RXF34 Air suspension forks to immediately stop riding and bring them to their Specialized dealer to receive the repair.

We apologize for the inconvenience this will cause our customers, but it is critically important to us to do everything we can ensure that our bicycles are as safe and reliable.

Please email [email protected] or call directly at 877-808-8154 if you have any questions.

Jon Goulet Director, Global Quality and Rider Care

OCTOBER 8, 2018: ÖHLINS RXF UPDATE

  Dear Specialized Rider,

We don't have any updates on the impending Öhlins RXF Air Forks at this time, but we assure you that our teams are continuing to work with government agencies to make progress on an approval. 

Thanks again for your patience. We want to get you back on your bike as quickly as we can, and we'll notify you as soon as we have more information.

Jon Goulet

Director, Global Quality and Rider Care

Září 2018: Ohlins RXF

Pro Specialized je vaše bezpečnost vždy na prvním místě. Pokaždé, když je ohrožena, snažíme se okamžitě podniknout kroky k nápravě.
Na základě informací z terénu jsme dospěli k závěru, že
• vzduchové vidlice Öhlins RXF 36 29/27.5+ a 27.5”, které jsou součástí výbavy kol 2017 Stumpjumper, Enduro a Fuse a také modelů 2018 Stumpjumper, Enduro, Turbo Levo
• vzduchové vidlice Öhlins RXF 34 prodávané samostatně
mohou obsahovat vadu na horní krytce, která může představovat ohrožení zdraví. Zvláště krytka na pravé straně může být nedostatečně utažená a v některých případech může vest k tomu, že se za jízdy celá uvolní. V tomto případě může vzduchová patrona samovolně vyskočit z nohou vidlice a způsobit zranění. Proto jsme se rozhodli zastavit prodej zmíněných vidlic a celých kol a také požádat jezdce, aby zakoupené produkty nepoužívali.
Ve spolupráci s firmou Öhlins urychleně pracujeme na zajištění řešení. Jakmile bude návrh řešení schválen úřady, zajistíme svolávací akci, vidlice opravíme, abyste mohli nadále jezdit. Budeme zajišťovat aktualizaci této stránky v souladu s postupem v procesu.
Současně bychom chtěli zdůraznit, že ostatní vidlice RXF, jako např. RXF 36 Coil, známky závady nevykazují.
Rádi bychom se za vzniklé komplikace upřímně omluvili.
Děkujeme, že jezdíte na kolech Specialized.
Jon Goulet
Director, Global Quality and Rider Care

Venge ViAS

Vážený zákazníku,


vážíme si a děkujeme za Vaši přízeň výrobkům Specialized. Neustále pracujeme na vylepšení bezpečnosti našeho modelu Venge ViAS. Obdrželi jsme ojedinělé zprávy od jezdců o problému, který může u modelu Venge ViAS 2016 s ráfkovými brzdami nastat. Při specifické jízdní situaci může dojít k uvolnění zadního kola z patek, což může mít za následek poškození zadního rámového trojúhelníku. přečtěte si níže uvedenou zprávu.

Bezpečnost je naší prioritou a také prioritou Vašeho prodejce. Přestaňte prosíme kolo Venge ViAS s ráfkovými brzdami používat. Přivezte jej k Vašemu prodejci a zdarma Vám bude patka přehazkovačky vyměněna.

Upozornění Venge ViAS