< Zpět na bezpečnostní upozornění

Svolávací akce k opravě bateriových jednotek 1.generace modelů Levo/Kenevo

v květnu 2021 jsme vyhlásili svolávací akci pro malý počet bateriových jednotek, dodávaných jako součást originální výbavy horských elektrokol Turbo Levo a Kenevo 1. generace, která byla vyrobená mezi roky 2017 a 2019, a prodávaných také jako samostatné doplňkové příslušenství.  V srpnu 2022 jsme rozsah této svolávací akce rozšířili o další čísla dílů baterií a data výroby. Výrobce Specialized a jeho prodejci kontaktují zákazníky, jichž se tato svolávací akce týká, prostřednictvím e-mailových zpráv a oznámení v aplikaci Turbo Mission Control.


Níže uvedeným postupem zjistíte, zda vaše baterie patří k potenciálně problematickým kusům. Pokud ano, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce Specialized, který provede její bezplatnou kontrolu a repasi. Repase zahrnuje nové přilepení ovládacího panelu a jeho účinnější utěsnění. I když jste svoji bateriovou jednotku v rámci původní svolávací akce už zkontrolovali a zjistili, že se vás akce netýká, zkontrolujte ji ještě jednou a zjistěte, zda baterie nyní nespadá do rozšířeného rozsahu. Lithium-iontové baterie představují stabilní a bezpečný způsob napájení přenosných elektronických zařízení nebo také elektrokol. Podobně jako u jiných zařízení je správná péče o elektrokolo popsána v uživatelské příručce ke kolu.

Je nám ctí, že s vámi můžeme sdílet stejnou vášeň pro kola a doufáme, že se nám co nejdříve podaří zajistit, abyste se znovu dostali do terénu. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte svého prodejce nebo tým zákaznické podpory Specialized Rider Care. 

Děkujeme, že používáte jízdní kolo Specialized.

Scott Maguire

CEO

 

DŮVODY PRO TUTO SVOLÁVACÍ AKCI

Všechny bateriové jednotky Specialized jsou navrženy a testovány tak, aby splňovaly nebo dokonce překračovaly požadavky průmyslových standardů souvisejících s voděodolností. Pokud u bateriových jednotek, jichž se to týká, pronikne těsněním okolo ovládacího panelu (například následkem opakovaného mytí tlakovou vodou) voda s elektricky vodivými vlastnostmi (například mineralizovaná nebo chlorovaná voda) a dostane se do určité velmi malé oblasti na obvodové desce zajišťující ochranu bateriové jednotky, může v určitých – velmi řídkých – případech dojít ke zkratu s následným přemostěním více ochranných vrstev v bateriové jednotce. V bateriových jednotkách nabitých nad určitou úroveň to může potenciálně vyvolat kumulativní zahřívání s rizikem vzniku požáru nebo popálení osob.

 

MODELY ELEKTROKOL, JICHŽ SE SVOLÁVACÍ AKCE TÝKÁ

Následující modely elektrokol mohou obsahovat potenciálně problematickou baterii, pro kterou je určena tato svolávací akce. Pokud vaše elektrokolo na seznamu není, svolávací akce se vás netýká.

MODEL YEARCATEGORYMODEL
2016-2018LEVOLEVO FSR
2018-2021LEVOLEVO HT
2018-2019KENEVOKENEVO FSR
2016-2021PARTSPECIALIZED M1 BATTERY

JAK ZJISTIT, ZDA SE TATO SVOLÁVACÍ AKCE TÝKÁ TAKÉ VAŠÍ BATERIE M1 „TRAIL“?:

Potenciálně vadné bateriové jednotky lze identifikovat podle výrobního čísla a data výroby. Oba tyto údaje jsou uvedené na štítku, nalepeném na každé baterii.

Ke zjištění údajů ze štítku je nutné vymontovat bateriovou jednotku z elektrokola pomocí 6mm inbusového klíče. Pokud je štítek nečitelný nebo úplně chybí, dopravte elektrokolo ke kontrole k nejbližšímu autorizovanému prodejci.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM MAJITELEM POTENCIÁLNĚ PROBLEMATICKÉ BATERIE:

Namontujte baterii zpět do elektrokola, ale až do provedení opravy bateriové jednotky autorizovaným prodejcem Specialized tuto baterii nenabíjejte. Je-li baterie nabitá na úroveň 50 % své kapacity nebo vyšší, snažte se z preventivních důvodů jízdou (za sucha) co nejdříve vybít baterii na úroveň nižší než 50 % (avšak ne míň než 20 %, aby bylo možné provést diagnostiku). Jakmile dosáhnete úrovně nabití 50 % nebo nižší, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce Specialized a objednejte se na bezplatnou opravu elektrokola. Akce začíná v pondělí 24. května. Nejbližšího autorizovaného prodejce najdete zde.

 

Pokud výrobní číslo vaší bateriové jednotky na seznamu není, svolávací akce se vás netýká a můžete na elektrokole dál jezdit bez obav.