Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Výprodej
 • Kola
 • Komponenty
 • Oblečení
 • Vybavení
 • Ve Specialized
 • Podpora
 • Logo Icon
  Ve Specialized
  Arrow Back Icon

  Podmínky používání

  Poslední aktualizace: 16. dubna 2024.

  Vítejte!

  Než začnete používat webové stránky nebo aplikaci, přečtěte si prosím tyto podmínky použití. Věnujte zvláštní pozornost tučně vyznačenému a podtrženému textu, který označuje podmínky omezující naši odpovědnost nebo představující rizika. Některé části podmínek použití nemusí být ve vaší jurisdikci platné (a proto se na vás nemusí vztahovat) – kontrolujte prosím příslušnou část podmínek platných v jednotlivých lokalitách níže („Podmínky platné v jednotlivých lokalitách“).

  Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“), zahrnující podmínky platné v jednotlivých lokalitách uvedené níže, upravují váš přístup a používání webových stránek, stránek pro mobilní zařízení, aplikací a ostatních souvisejících služeb (společně „platforma“). Pojmy „Specialized,“ „nás,“ „my“ nebo „naše“ odkazují na společnost Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, Kalifornie 95037 a její přímo či nepřímo vlastněné dceřiné společnosti, včetně partnerů Specialized uvedených v podmínkách platných v jednotlivých lokalitách níže. Pojmy „vy“ a „vaše“ označují vás, osobu nebo subjekt používající platformu. Pečlivě si přečtěte tyto podmínky, které představují smlouvu a ovlivňují vaše zákonná práva. Používáním platformy vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami a jejich uplatňováním. Pokud podmínky nepřijmete nebo nemáte-li oprávnění pro přístup na platformu, přestaňte ji používat a zároveň smažte všechny své účty.

  Tyto podmínky obsahují povinné ustanovení o individuálním rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby. Z tohoto důvodu můžete k řešení sporů využívat pouze individuální rozhodčí řízení, nikoliv hromadné žaloby. Přijetím těchto podmínek výslovně souhlasíte s omezeními a dodržováním podmínek, včetně povinného ustanovení o individuálním rozhodčím řízení a ustanovení o zřeknutí se hromadné žaloby.

  V závislosti na tom, které z našich produktů nebo služeb používáte, se na vás mohou vztahovat další podmínky (dále jen „dodatečné podmínky“). Na propagační akce, loterie, soutěže, reklamní dárky nebo podobné programy či na určité typy produktů nebo služeb, jako jsou služby placeného předplatného, se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Pokud jsou dodatečné podmínky v rozporu s těmito podmínkami (včetně podmínek platných v jednotlivých lokalitách), platí dodatečné podmínky.

  Pokud je to relevantní, nesmíte na platformu přistupovat ani ji používat, pokud jste v místě/jurisdikci bydliště nedosáhli plnoletosti nebo pokud nemáte povolení rodičů nebo zákonných zástupců.

  Ochrana soukromí

  Vážíme si vaší důvěry. Více informací o shromažďování a používání vašich osobních údajů v souvislosti s platformou naleznete přímo na platformě na stránce Zásady ochrany osobních údajů: specialized.com/privacy-policy Používáním platformy souhlasíte se shromažďováním, používáním, zveřejňováním, ukládáním a sdílením údajů, viz příslušné zásady ochrany osobních údajů.

  Vytvoření účtu

  Využívání některých služeb na platformě vyžaduje účet. Vaše uživatelské jméno a heslo slouží pouze pro vaši osobní potřebu a osobně odpovídáte za zachování jejich důvěrnosti. Současně odpovídáte za to, že informace o vašem účtu a kontaktních údajů budou vždy aktuální. Souhlasíte s převzetím odpovědnosti za veškerou činnost probíhající na vašem účtu, včetně jakéhokoliv zneužití vámi nebo ostatními osobami. Souhlasíte, že nás neprodleně upozorníte na jakékoliv neoprávněné použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu. Nesmíte používat bez svolení účet jiné osoby, jakkoliv zasahovat do účtu jiného uživatele a vyžadovat heslo k účtu jiného uživatele. Váš účet můžeme z jakéhokoliv důvodu zrušit nebo dočasně pozastavit na základě porušení těchto podmínek, zneužití jakékoliv části platformy nebo jiné nevhodné činnosti.

  Nakupování

  Pro vaše nákupy na platformě platí následující podmínky. V některých zemích/regionech mohou platit jiné nebo odlišné podmínky, které naleznete níže v podmínkách platných v jednotlivých lokalitách nebo na příslušných stránkách platformy.

  Odesílání objednávek

  Produkty můžete objednávat přes platformu od partnerů Specialized uvedených v podmínkách platných v jednotlivých lokalitách níže, včetně webových stránek (např. specialized.com, rovalcomponents.com, puristcollective.com, todaysplan.com.au) nebo za určitých okolností také po telefonu. Pojmy „produkt“ nebo „produkty“ označují jakékoliv a všechny položky nebo služby, které vám Specialized prodává nebo poskytuje. Odesláním objednávky nebo používáním našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami a berete na vědomí, že vám prodáváme produkt v souladu s těmito podmínkami, kterými se řídí také jeho používání. Naše produkty jsou dodávány s tištěnými návody k použití, informacemi o záruce, pokyny a varováními, které obsahují důležité informace o bezpečnosti a používání; nic v těchto podmínkách neanuluje výše uvedené dokumenty – vždy byste se měli řídit dokumentací, která je dodávána s konkrétním produktem nebo je k dispozici ke stažení. V opačném případě platí, že pokud Specialized výslovně neschválí nebo nestanoví písemně jinak, budou podmínky uvedené v objednávce nebo v jiné formě, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s těmito podmínkami, nepoužitelné a nebudou mít žádnou platnost a účinnost.

  Přijetí objednávek

  Všechny objednávky podléhají přijetí společností Specialized. To znamená, že Specialized může před odesláním zboží důvodně odmítnout, zrušit nebo omezit jakoukoliv objednávku nebo její část z jakéhokoliv nebo žádného důvodu. Potvrzení vaší objednávky neznamená, že jsme vaši objednávku odsouhlasili, ani nepředstavuje potvrzení nabídky prodeje. Jednoduše tímto způsobem potvrzujeme přijetí objednávky. Pokud objednávku stornujeme po naúčtování platby, bude vám částka vrácena v plné výši.

  Dostupnost produktů

  Při vyřizování objednávek vynakládáme přiměřené úsilí, nemůžeme však zaručit dostupnost konkrétního produktu zobrazeného na platformě a někdy nemusí být produkt k dispozici. V takovém případě můžeme vaši objednávku zrušit nebo vás kontaktovat s žádostí o změnu. Vyhrazujeme si právo změnit popis produktů nebo kdykoliv bez upozornění ukončit prodej produktů. Vyvinuli jsme veškeré úsilí, aby byly barvy a obrázky produktů co nejvěrohodnější. Přesto nemůžeme zaručit, že barva zobrazovaná na vašem zařízení zcela odpovídá barvě fyzického produktu.

  Předplatné

  V některých případech může produkt zahrnovat přístup ke službě předplatného. V případě předplacených produktů bude předplatné automaticky obnoveno podle uvedených podmínek a související poplatek (plus veškeré příslušné daně) automaticky strhneme z vaší platební karty, dokud předplatné nezrušíte podle podmínek platných pro předplatné konkrétního produktu. Souhlasíte, že platební údaje uvedené na vašem účtu budou vždy aktuální a přesné – pokud nebude možné platbu strhnout, pozastavíme vám přístup k předplacenému produktu, dokud nezadáte platnou platební metodu.

  Ceny/daně

  Všechny ceny na platformě podléhají změně a nezahrnují příslušnou daň a poštovné, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon v příslušné jurisdikci (např. DPH, GST) nebo pokud je jinak uvedeno na platformě. Příslušné povinné daně nebo jiné poplatky budou uplatněny a účtovány podle aktuální sazby. Pokud dojde ke změně sazby daně mezi datem objednávky a datem dodání, upravíme daň v případě, že objednávka před změnou sazby daně zaplacena v plné výši nebyla. Vyhrazujeme si právo ceny kdykoliv změnit nebo chybné ceny opravit.

  Speciální nabídky

  Příležitostně můžeme v souvislosti s některými produkty nabídnout speciální akce, včetně slev, limitovaných edicí nebo dopravy zdarma. Tyto akce mají omezenou platnost a Specialized si vyhrazuje právo takové akce kdykoliv změnit nebo ukončit.

  Platby

  Všechny objednávky musí být před odesláním zaplaceny v plné výši. Přípustné způsoby platby nebo financování jsou popsány na stránce produktu nebo při placení objednávky. Odeslání objednávky podléhá ověření platebních údajů a dostupnosti finančních prostředků. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez upozornění změnit dostupné možnosti plateb a financování.

  Doprava

  Dostupné možnosti dopravy se zobrazí při placení objednávky. Jakýkoliv časový rámec pro odeslání nebo doručení sdělený společností Specialized je pouze přibližný. Ačkoliv děláme maximum pro splnění tohoto časového rámce, zaručit to nemůžeme. Doručení vaší objednávky může ovlivnit mnoho okolností, z nichž některé jsou mimo naši kontrolu. Specialized nenese odpovědnost za zpoždění dodávky.

  Nestanoví-li místní zákony jinak, po vyzvednutí produktu přepravcem ze skladu Specialized přechází vlastnické právo a veškeré riziko ztráty nebo poškození produktu na vás nebo na určeného příjemce. Specialized neodpovídá za ztrátu nebo poškození produktů, ke kterému může dojít po vyzvednutí. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně objednávky kontaktujte naši zákaznickou podporu.

  Vrácení produktu

  Informace o vrácení zboží naleznete v zápatí našich webových stránek nebo na dodacím listu zaslaným spolu s produktem. Reklamační řád se může lišit podle lokality, viz specialized.com/returns-policy nebo odkaz Vratky v zápatí našich stránek, kde najdete konkrétní podmínky pro vaši lokalitu.

  Záruka

  Informace o záručních podmínkách naleznete v tištěném záručním listu dodávaném s produktem, na stránce specialized.com/warranty nebo po kliknutí na odkaz Záruka v zápatí našich stránek.

  Zákaz přeprodeje

  Produkty prodávané na platformě jsou určeny pouze pro koncové zákazníky, nikoliv za účelem přeprodeje. V případě podezření na nákup produktů za účelem přeprodeje si vyhrazujeme právo jakoukoliv objednávku odmítnout nebo zrušit.

  Dostupnost platformy a aktualizace

  Přes veškerou snahu může z různých důvodů dojít k výpadku nebo zpomalení provozu platformy. Specialized neodpovídá za žádné škody nebo ztráty způsobené selháním nebo zpomalením provozu platformy.

  Příležitostně můžeme opravit, aktualizovat nebo vylepšit platformu, přidat další obsah nebo provádět jiné úpravy platformy (například z důvodu údržby, za účelem vylepšování, přidávání nebo odebírání funkcí, řešení softwarových chyb nebo z bezpečnostních důvodů). Tyto aktualizace a vylepšení mohou mít za následek dočasnou nedostupnost platformy. Za určitých okolností můžeme pro účely instalace aktualizací nebo vylepšení pozastavit přístup na platformu na delší dobu. V takových případech vám v rámci možnosti odstávku oznámíme s předstihem, nemusí to být však vždy možné (například z důvodů, které nemůžeme nijak ovlivnit, nebo v případě nutnosti řešení naléhavého bezpečnostního problému).

  Pokud máte povolenu možnost automatických aktualizací aplikace ve vašem zařízení nebo přímo v aplikaci, můžeme instalaci provést bez předchozího upozornění. Automatické aktualizace můžete vypnout v nastavení zařízení nebo aplikace – přesto doporučujeme mít vždy nainstalovanou nejnovější verzi aplikace. Pokud nenainstalujete žádnou aktualizaci nebo vylepšení, nemusíte mít k dispozici všechny funkce platformy.

  Práva duševního vlastnictví

  Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na všechna práva duševního vlastnictví ve vztahu k platformě a veškerým datům, materiálům a obsahu.

  Používáním platformy a softwaru v souladu s těmito podmínkami nezískáte žádná práva ve vztahu k našim právům duševního vlastnictví nebo právům duševního vlastnictví našich poskytovatelů licence, pokud není jinak výslovně uvedeno níže.

  Na oplátku za váš souhlas s těmito podmínkami vám udělujeme nevýhradní licenci k používání platformy na jakémkoliv zařízení. Tato licence slouží pouze pro vaše osobní použití (což znamená, že nesmí být použita pro komerční účely nebo za účely zisku) a je nepřenosná (to znamená, že je určena pouze pro vaši osobní potřebu). Tato licence končí bez upozornění, jakmile přestanete platformu používat a odinstalujete všechny naše aplikace ze svých zařízení nebo pokud činnost platformy ukončíme.

  Tímto udělujete Specialized nevýhradní věcné právo, bez nutnosti hradit licenční poplatky, používat jakýkoliv obsah, který odešlete prostřednictvím platformy (včetně hodnocení, recenzí, komentářů, obrázků, videí nebo jakéhokoliv jiného typu média) nebo aktuální či později vytvořená média pro jakýkoliv účel – komerční, reklamní nebo jiný. Tento souhlas zahrnuje právo používat, kopírovat, upravovat, adaptovat, publikovat, překládat, měnit a vytvářet odvozená díla a prodávat nebo distribuovat obsah. Berete na vědomí, že váš obsah můžeme používat a sdílet s třetími stranami.

  Dále se bezpodmínečně a neodvolatelně vzdáváte a souhlasíte, že nebudete porušovat jakákoliv morální nebo jiná práva týkající se připisování autorství nebo integrity materiálů ve vztahu k vašemu obsahu, který jste odeslali prostřednictvím platformy. Zejména souhlasíte s jakýmikoliv změnami, výmazem a používáním vašeho obsahu, včetně obsahu, na který se nevztahují autorská práva.

  Pokud nám pošlete nápady, návrhy nebo připomínky či jiné materiály související s platformou nebo ostatními produkty či službami Specialized, můžeme zpětnou vazbu použít jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem bez omezení nebo kompenzace.

  Vznášení nároku v souvislosti s porušováním autorských práv

  Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály dostupné na platformě porušují vaše autorská práva, pošlete nám poštou nebo e-mailem písemnou žádost o odstranění takového materiálu nebo zablokování přístupu k němu.

  Oznámení a protioznámení je třeba zaslat písemně zástupci pro DMCA společnosti Specialized následujícím způsobem:

  Zástupce pro DMCA společnosti Specialized
  E-mailem na: [email protected]
  Poštou na: DMCA Designated Agent

  Attn: Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, California 95037
  USA

  Uživatelé z USA musí dodržovat požadavky na „Prvky oznámení“ stanovené v bodě 17, paragrafu 512 sbírky zákonů Spojených států. Uveďte co nejvíce podrobností, abychom mohli identifikovat skutečnosti nebo okolnosti, mimo jiné včetně:

  • Fyzického nebo elektronického podpisu vlastníka (nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka) děl chráněných autorským právem, o kterých se domníváte, že jsou porušována;

  • Konkrétní identifikace a popisu každého díla chráněného autorským právem, o kterém se domníváte, že bylo porušeno; pokud je dílo chráněné autorskými právy registrováno, poskytněte kopii registrace autorských práv;

  • Detailní popis, kde se nachází materiál porušující autorská práva (uveďte co nejpodrobnější informace a adresu URL nebo snímek obrazovky);

  • Kontaktní údaje stěžující si strany, například úplné jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

  • Prohlášení, že se stěžující strana v dobré víře domnívá, že použití díla chráněného autorským právem způsobem, na které byla podána stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem; a

  • Prohlášení o přesnosti informací uvedených v oznámení, a že stěžující si strana je vlastníkem nebo zástupcem vlastníka údajně porušovaného práva.Upon receipt of your written notice, we will investigate the allegation and remove the complained-of material at our sole discretion.

  Po obdržení vašeho písemného oznámení prošetříme obvinění a odstraníme dotyčný materiál podle našeho výhradního uvážení. Uživatelé z USA naleznou podrobnosti o možných postupech na adrese http://www.copyright.gov/.

  Přijatelné použití

  Platformu nesmíte používat k jiným než zákonným účelům. Dále také nesmíte:

  • Používat platformu způsobem, který porušuje práva jiné osoby nebo omezuje nebo brání jiné osobě v používání platformy;

  • Používat platformu způsobem, který by mohl přerušit, poškodit, narušit, omezit nebo znemožnit fungování platformy;

  • Kopírovat, upravovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, narušovat, pozměňovat nebo jinak upravovat jakýkoliv software (včetně zdrojového kódu), databáze a další technologie, které jsou součástí platformy (nebo zmocňovat, podněcovat či pomáhat tak činit jakékoliv jiné osobě);

  • Vědomě šířit jakákoliv data obsahující viry, trojské koně, červy, časované bomby, keyloggery, spyware, adware nebo jakýkoliv jiný škodlivý program nebo podobný počítačový kód navržený k narušování funkce počítačového softwaru nebo hardwaru;

  • Obcházet nebo se pokoušet obcházet bezpečnostní opatření platformy; nebo

  • Jakýmkoliv způsobem měnit výkonnost platformy nebo jakýkoliv z našich produktů.

  Služby třetích stran a externí odkazy

  Na platformě mohou být zobrazeny seznamy, popisky a obrázky produktů nebo služeb nabízených třetími stranami či odkazy na ně, dále také propagační akce, kupóny nebo slevy na tyto produkty. Ačkoliv se snažíme obsah zobrazovat bez chyb, Specialized nezaručuje přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost těchto seznamů, popisků nebo obrázků ani soulad produktů třetích stran s platnými právními předpisy.

  Prostřednictvím platformy můžete využívat aplikace, webové stránky, materiál, produkty nebo služby třetích stran (dále jen „služby třetích stran“). Využíváním služeb třetích stran berete na vědomí a souhlasíte, že si můžeme se službami třetích stran vyměňovat informace a data, včetně postupů uvedených v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nekontrolujeme, neschvalujeme a neneseme odpovědnost za žádné služby třetích stran, včetně jejich přesnosti, integrity, kvality, legálnosti, užitečnosti nebo bezpečnosti. Kromě případů vyžadovaných zákony ve vaší zemi / vašem regionu nemá Specialized žádnou povinnost a nebude monitorovat služby třetích stran a může je kdykoliv bez předchozího upozornění zablokovat nebo k nim zakázat přístup. Jakékoliv dotazy ohledně služeb třetích stran posílejte provozovateli služeb třetích stran.

  Služby třetích stran používáte na vlastní riziko a řídíte se přitom příslušnými podmínkami a zásadami.

  NAŠE ODPOVĚDNOST – ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ

  Platforma a veškeré informace, software, produkty, služby a obsah jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruky. Společnost Specialized a její vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí se tímto zříkají, v nejvyšší možné míře povolené zákonem, veškerých záruk s ohledem na výše uvedené, mimo jiné včetně všech implikovaných záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušování práv. Společnost Specialized a její vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že (a) platforma splní vaše požadavky; (b) platforma bude fungovat nepřerušovaně, bude aktuální, bezpečná nebo bez chyb; (c) výsledky docílené používáním platformy budou přesné nebo spolehlivé; (d) kvalita produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného vámi prostřednictvím platformy splní vaše očekávání; a že (e) veškeré chyby na platformě budou opraveny.

  V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem výslovně souhlasíte a zprošťujete společnost Specialized, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zprostředkovatele, zástupce, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí (dále jen „zproštěné strany“) veškeré odpovědnosti spojené s vaším používáním platformy nebo produktů a slibujete, že nebudete v souvislosti se zproštěnými stranami soudně uplatňovat jakékoliv nároky, žaloby, zranění, škody nebo ztráty s tím spojené. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem rovněž souhlasíte, že zproštěné strany neponesou v žádném případě odpovědnost za přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo za ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, přerušení podnikání nebo za ztrátu dobrého jména vyplývající z vašeho používání nebo zneužití platformy nebo jakéhokoliv zařízení, programů, produktů nebo služeb nabízených, vytvořených nebo licencovaných společností Specialized nebo jakýmkoliv způsobem souvisejícím s vaším používáním nebo zneužitím platformy, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, i pokud byla společnost Specialized upozorněna na možnost náhrady škod.

  Za používání platformy nesete výhradní odpovědnost vy. Pokud nejste spokojeni s platformou nebo jakoukoliv její funkcí či obsahem, vaším jediným opravným prostředkem vůči společnosti Specialized za jakoukoliv škodu nebo ztrátu související s platformou nebo její funkčností či obsahem, je přestat platformu používat. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud vám musí Specialized nahradit jakoukoliv škodu nebo ztrátu způsobenou s vaším používáním této platformy nebo jejího obsahu, odpovědnost společnosti Specialized nepřesáhne sto dolarů (100,00 USD).

  Platné právní předpisy nesmí povolit omezení nebo vyloučení předpokládaných záruk, odpovědnosti nebo náhodných či následných škod, takže některá nebo všechna výše uvedená omezení a výjimky se na vás vztahovat nemusí.

  Výslovně souhlasíte, že Specialized neposkytuje prostřednictvím platformy lékařské rady. Obsah na platformě, ať už poskytnutý námi nebo jinými majiteli účtu či třetími stranami, je informativní a nenahrazuje lékařské rady.

  ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

  Jak je použito v tomto ustanovení o rozhodčím řízení, „vy“ a „váš“ zahrnuje vás, vaše dědice, pozůstalé, zástupce, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zástupce a zaměstnance, předchozí držitele podílu, nástupce a postupníky.

  Řešení sporů a platné právní předpisy

  Vy a společnost Specialized souhlasíte, že všechny spory týkající se těchto podmínek, vašeho používání platformy nebo nákupu produktů na našich webových stránkách (dále jen „nárok(y)“) budou řešeny v rámci závazného rozhodčího řízení, které je alternativou soudu před porotou. Vy a Specialized souhlasíte, že se vzdáváte práva na soud před porotou a místo toho se zúčastníte konečného a závazného rozhodčího řízení. Souhlas zahrnuje všechny nároky týkající se nákupu produktů, ochrany osobních údajů, používání webových stránek Specialized, nároků na úraz a odpovědnosti za produkty. Jedinou výjimku tvoří pohledávky, které se vy nebo Specialized rozhodnete řešit u soudu zabývajícímu se drobnými žalobami.

  Rozhodčí řízení povede jediný rozhodce, kterým bude emeritní soudce v zemi Spojených států nebo soudním okrsku, kde máte v době podání žaloby bydliště. Rozhodčí řízení se uskuteční v souladu s platnými pravidly Americké arbitrážní asociace („AAA“, www.adr.org). AAA rozhodne, která z pravidel se vztahují na spor předložený k rozhodčímu řízení. Specialized uhradí poplatek za podání rozhodčího řízení bez ohledu na to, která strana rozhodčí řízení zahájila. Každá strana uhradí své vlastní poplatky za právní zastoupení v rozhodčím řízení, včetně všech poplatků účtovaných arbitrem nebo AAA, s výjimkou poplatku za podání rozhodčího řízení.

  Pokud nárok vznikne v USA, platným právním předpisem bude zákon jurisdikce s místem konání rozhodčího řízení  bez odvolání na federální zákon nebo konflikt právních norem dané jurisdikce. Není-li v podmínkách platných v jednotlivých lokalitách níže uvedeno jinak, pokud nárok vznikne mimo USA, použije se právo Kalifornie (bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů) a rozhodčí řízení se bude konat v Santa Clara County v Kalifornii.

  Rozhodce, nikoliv jakýkoli federální, státní nebo místní soud nebo agentura, bude mít výhradní pravomoc řešit jakýkoliv spor týkající se interpretace, výkladu, platnosti, plnění, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vytvoření této smlouvy k závaznému rozhodčímu řízení (dále jen „rozhodčí smlouva“), mimo jiné včetně jakéhokoliv nároku na neplatnost či zpochybnitelnost jakékoliv části této arbitrážní smlouvy. Jakékoliv rozhodnutí nebo výrok bude pro vás a Specialized konečné a závazné a neodvolatelné či nenapadnutelné jiným soudem. Rozsudek nad jakýmkoliv rozhodnutím vydaným v rozhodčím řízení může být podán u kteréhokoliv soudu s jurisdikcí. Rozhodčí řízení může standardně probíhat i v případě, že se kterákoliv strana nezúčastní rozhodčího řízení nebo jednání či jakékoliv části.

  Vy a Specialized souhlasíte, že rozhodčí řízení bude důvěrné a existence tohoto řízení a jakákoliv jeho část (mimo jiné včetně jakýchkoliv žalob, informací, zápisů, nálezů nebo materiálů vyměněných v rámci řízení) nebude po skončení řízení zveřejněna, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem v soudních nebo regulačních řízeních souvisejících s řízením, nebo pokud to výslovně povoluje zákon. Tato rozhodčí smlouva nevylučuje, abyste se vy nebo Specialized obrátili na federální, státní nebo místní vládní agentury, ani abyste se domáhali prozatímního nebo soudního příkazu u soudu příslušné jurisdikce.

  Ani vy, ani společnost Specialized nesmí v souvislosti s jakýmkoliv nárokem vystupovat jako zástupce skupiny osob nebo jako účastník skupiny žalobců. Nároky nelze rozhodovat v rámci skupinové či zástupné žaloby. Rozhodce nesmí konsolidovat ani sloučit nároky jiných osob nebo stran, které mohou mít podobné postavení, ale může konsolidovat nároky jednotlivců, které vyplývají ze stejné nehody mající za následek údajné zranění osob.

  Je dohodnuto, že jazyk v těchto podmínkách bude vykládán tak, aby obsahoval jejich spravedlivý význam, nikoliv striktně v neprospěch jakékoliv strany.

  Od této rozhodčí smlouvy máte kdykoliv možnost odstoupit (dále jen „odstoupení“) zasláním dopisu na adresu:

  Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, CA 95037
  USA

  Dopis musí být odeslán do 30 dnů od data, kdy jste si zaregistrovali účet u Specialized nebo případně provedli nákup na webových stránkách Specialized (každé „objednávka“). Potvrzení o odeslání dopisu si ponechejte. Dopis musí obsahovat číslo objednávky, na které se dopis vztahuje, jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo osoby nebo subjektu, který žádá o odstoupení od smlouvy. Tyto údaje se musí shodovat s informacemi poskytnutými společnosti Specialized při registraci účtu nebo odesílání objednávky. Dopis o odstoupení se nevztahuje na žádné dodatečně odeslání objednávky.

  TATO ČÁST OMEZUJE URČITÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA NA SOUDNÍ ŽALOBU, PRÁVA NA SOUDNÍ PROCES PŘED POROTOU, PRÁVA ÚČASTNIT SE JAKÉKOLIV FORMY HROMADNÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY, PRÁVA ZAPOJIT SE DO VYŠETŘOVÁNÍ, KROMĚ TOHO, JAK JE STANOVENO V PRAVIDLECH AAA, PRÁVA NA ODVOLÁNÍ A PRÁVA NA KONKRÉTNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A FORMY ÚLEV. V RÁMCI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEMUSÍ PLATIT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ JSOU JINAK PLATNÁ U SOUDU.

  Změny

  Příležitostně můžeme tyto podmínky změnit. Jejich pravidelné kontrolování je vaší výhradní odpovědností a používáním platformy po aktualizaci podmínek vyjadřujete svůj souhlas s jejich novým zněním.

  Podmínky App Store

  Dostupnost částí platformy může záviset na platformách třetích stran, ze kterých si aplikaci stahujete, jako je Apple App Store nebo Google Play (každá „App Store“). Berete na vědomí a souhlasíte, že tyto podmínky platí mezi vámi a Specialized, nikoliv mezi provozovatelem App Store. Poskytovatel App Store nenese odpovědnost za údržbu ani jinou podporu platformy. Současně souhlasíte s dodržováním veškerých smluvních podmínek App Store. V rozsahu, v jakém jsou jakékoliv podmínky App Store méně omezující nebo jinak v rozporu s těmito podmínkami, platí tyto podmínky.

  Různé

  Pokud bude jakákoliv část těchto podmínek zamítnuta nebo shledána nevymahatelnou jakýmkoliv soudem nebo regulačním orgánem, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

  Neschopnost vás nebo Specialized vymáhat příslušná práva podle těchto podmínek kdykoliv po jakoukoliv dobu nebude vykládána jako zřeknutí se těchto práv.

  Kontaktujte nás, získejte informace nebo nám pošlete zpětnou vazbu

  Pokud máte jakékoliv dotazy, komentáře, obavy, stížnosti nebo nároky týkající se těchto podmínek nebo platformy, napište nám na adresu [email protected] nebo jakoukoliv adresu uvedenou v podmínkách platných v jednotlivých lokalitách.

  Obyvatelé Kalifornie se mohou obrátit na oddělení řešení stížností Kalifornského oddělení spotřebitelských záležitostí poštou na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 nebo telefonicky na číslo (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.

  Podmínky platné v jednotlivých lokalitách

  Na obyvatele následujících zemí se vztahují níže uvedené dodatečné podmínky. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými podmínkami a podmínkami platnými v jednotlivých lokalitách mají přednost podmínky platné v jednotlivých lokalitách.

  Brazílie

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní informace: Specialized Brasil Comercio de Bicicletas Ltda., Serra, Estado do Espirito Santo, no. BR 101 Norte, km 265, s/n, armazem 4, Laranjeiras, CEP 29162-122, Brazílie. CNPJ: 11.838.642/0001-80.

  Spory: K řešení jakýchkoli pochybností, otázek nebo sporů vyplývajících z těchto podmínek se volí fórum v místě bydliště uživatele v Brazílii, přičemž se strany vzdávají jakýchkoli dalších, jakkoli privilegovaných jurisdikcí.

  Kanada

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní informace: Specialized Bicycle Components Canada, Inc., 20975, rue Daoust, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X0A3. Registrační číslo společnosti: 265905-1.

  Odpovědnost – Zřeknutí se odpovědnosti a omezení: Výše uvedená část „Naše odpovědnost – Zřeknutí se odpovědnosti a omezení“ se nevztahuje na obyvatele města Québec nebo Saskatchewan.

  Spory: Tyto podmínky, jejich předmět a sestavení, se řídí zákony provincie Québec a zákony Kanady, pokud a kde je to možné. Společně s námi souhlasíte s tím, že soudy v soudním obvodu Montréal, provincii Québec, nebo případně federální soudy budou mít výlučnou pravomoc rozhodovat spory týkající se používání této webové stránky.

  Výše uvedená část zaměřená na rozhodčí řízení se nevztahuje na obyvatele města Québec.

  Ani vy, ani společnost Specialized nesmí v souvislosti s jakýmkoliv nárokem vystupovat jako zástupce skupiny osob nebo jako účastník skupiny žalobců. Nároky nelze rozhodovat v rámci skupinové či zástupné žaloby. Rozhodce nesmí konsolidovat ani slučovat nároky jiných osob nebo stran, které mohou mít podobné postavení.

  Velká Británie

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní informace: Specialized (UK) Limited, an England and Wales company, Milton Heath House, Westcott Road, Dorking RH 4 3NB, Great Britain. Business Registration Number: 02354268. VAT Number: GB 528 0827 40.

  Odpovědnost – zřeknutí se odpovědnosti a omezení: Výše uvedená část „Naše odpovědnost – Zřeknutí se odpovědnosti a omezení“ výslovně stanovuje naši odpovědnost vůči obchodním uživatelům ve Velké Británii dle těchto podmínek (včetně toho, za co nemůžete činit společnost Specialized odpovědnou dle těchto podmínek), pokud jde o používání platformy, obsahu nebo služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím platformy nebo v souvislosti s ní, a našich produktů těmito obchodními uživateli. Vezměte prosím na vědomí, že pro spotřebitele / nekomerční uživatele platformy platí jiná omezení odpovědnosti, jak je uvedeno níže.

  *Pro spotřebitele (tj. nekomerční uživatele platformy)*: I když vynaložíme přiměřené úsilí k ověření přesnosti jakýchkoli informací, které umístíme na platformu, platforma a veškeré informace a obsah dostupný na platformě jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruky. Společnost Specialized a její vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí se tímto v nejvyšší možné míře povolené zákonem zříkají veškerých záruk s ohledem na výše uvedené, mimo jiné včetně všech předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, vlastnictví a neporušování práv. Společnost Specialized a její vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že (a) platforma splní vaše požadavky; (b) platforma bude fungovat nepřerušovaně, bude aktuální, bezpečná nebo bez chyb; (c) výsledky dosažené používáním platformy budou přesné nebo spolehlivé; (d) kvalita obsahu, informací nebo jiného materiálu získaného vámi prostřednictvím platformy splní vaše očekávání; a že (e) veškeré chyby na platformě budou opraveny.

  V největším rozsahu povoleném zákonem výslovně souhlasíte a tímto zprošťujete zúčastněné strany veškeré odpovědnosti spojené s vaším používáním platformy a slibujete, že nebudete žalovat zúčastněné strany za jakékoli nároky, žaloby, zranění, škody nebo ztráty s tím spojené. Za používání platformy nesete výhradní odpovědnost vy. Pokud nejste spokojeni s platformou nebo jakoukoliv její funkcí, vaším jediným opravným prostředkem vůči společnosti Specialized za jakoukoliv škodu nebo ztrátu související s vaším používáním platformy či obsahu je přestat platformu používat. To znamená, že pokud bude společnost Specialized shledána odpovědnou za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která je jakýmkoli způsobem spojena s vaším používáním této platformy nebo jakéhokoli obsahu, nesmí odpovědnost společnosti Specialized překročit 100,00 USD.

  Výslovně souhlasíte, že společnost Specialized neposkytuje prostřednictvím platformy lékařské poradenství. Obsah na platformě, ať už poskytnutý námi nebo majiteli jiných účtů či třetími stranami, je informativní a nenahrazuje lékařské poradenství.

  Pokud tyto podmínky nedodržíme, berete na vědomí, že jsme odpovědní pouze za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která je rozumně předvídatelná v přímém důsledku našeho porušení těchto podmínek nebo našeho nepoužití přiměřené péče a dovedností. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Specialized nenese odpovědnost za žádné ztráty, které utrpíte v důsledku porušení těchto podmínek a které jste vy ani my v době uzavření příslušné smlouvy nemohli přiměřeně předvídat. Ztráty nebo škody jsou předvídatelné, pokud je buď zřejmé, že k nim dojde, nebo pokud jsme v době uzavření smlouvy my i vy věděli, že k nim může dojít, například pokud jste na tuto skutečnost upozornili během prodejního procesu.

  Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za (i) smrt nebo ublížení na zdraví způsobené naší nedbalostí; (ii) podvod nebo podvodné uvedení v omyl; (iii) jakékoli porušení podmínek uvedených v § 12 (a § 13–15 ve vztahu ke spotřebitelům) zákona o prodeji zboží (Sale of Goods Act) z roku 1979; a (iv) vadné produkty podle zákona o ochraně spotřebitelů (Consumer Protection Act) z roku 1987.

  Spory: Tyto podmínky, jejich předmět a sestavení se řídí anglickým právem. Obě strany souhlasí s tím, že soudy Anglie a Walesu budou mít nevýhradní pravomoc. Pokud jste však občany Severního Irska, můžete podat žalobu v Severním Irsku, a pokud jste občany Skotska, můžete podat žalobu ve Skotsku.

  Rakousko, Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized Europe Gmbh, Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Contact Information na zemi

  Switzerland:

  Specialized Europe GmbH
  Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. 
  Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Austria, Germany & Luxembourg:

  Specialized Germany GmbH
  Haupstrasse 4
  Holzkirchen-Foching, 83607
  Germany

  France:

  Specialized Europe B.V. – Marketing France
  37 Rue Jean Jullien Davin – P.A. de Lautagnene, 26000 Valance
  France

  Belgium, Netherlands:

  Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812 AR, Arnhem
  Netherlands

  Italy:

  Specialized Bicycle Components, Italia, s.r.l.
  Via Valcava, 3 20155, Milano, Italia
  Numero REA: MI – 1385855
  Partita IVA: 10552220153

  Spain:

  Specialized B.C. Espana, S.L.
  S.L. Avda de la Industria, 45 Tres Cantos
  Madrid 28760, Spain
  N.I.F. Number: B79412748

  Portugal:

  Specialized Portugal Unipessoal, Lda.
  Av. Tomás Ribeiro, 133 – 2 Piso, Sala, 132790-466 Queijas
  Portugal

  Denmark:

  Specialized Denmark Aps
  Gotlandsvej 24, DK-8700 Horsens,
  Denmark

  Czech Republik, Slovakia:

  Specialized Europe B.V. Czech Branch
  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
  Czech Republic

  Sweden, Finland:

  Specialized Sweden AB
  Björnnäsbacken 15, 115 42 Stockholm,
  Sweden

  Poland:

  Specialized Poland s.r.o
  Ul. Ponczowa 14A, 02-971 Warsaw,
  Poland

  Spory: Tyto podmínky se budou řídit švýcarskými zákony bez ohledu na kolizní normy a bez ohledu na místo jejich fyzického uplatnění nebo výkonu. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 je výslovně vyloučena. Pokud jste však spotřebitelem s bydlištěm v jiné jednotlivé lokalitě, vztahují se na vás povinná ustanovení a zákony dané lokality. Nic v těchto podmínkách neovlivňuje vaše spotřebitelská práva využívat místní povinná ustanovení a zákonná práva.

  Řešení veškerých sporů vzniklých v souvislosti s těmito podmínkami proběhne výhradně u soudů v místě sídla společnosti Specialized ve švýcarském Chamu nebo v místě vašeho bydliště nebo obvyklého bydliště.

  Pouze pro obyvatele Švédska –

  • Spory: Budete mít také možnost nechat jakýkoli spor řešit mimo soudní systém, včetně Národní rady pro spotřebitelské spory.

  Pouze pro obyvatele Polska

  • Spory:  Tyto podmínky se řídí polskými zákony. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami mohou být předloženy místně příslušnému soudu v souladu s platnými ustanoveními polského občanského soudního řádu.

  • Změny: Příležitostně můžeme tyto podmínky změnit. O změně podmínek budete informováni nejméně 7 dní před dnem, kdy změna vstoupí v platnost. Informace o změně podmínek vám poskytneme zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli během procesu registrace účtu. Změny podmínek nemají vliv na právo spotřebitelů získané na základě verze podmínek platné před zavedením změny.

  Pouze pro obyvatele Španělska –

  • vrácení zboží: Spotřebitelé budou mít právo jednostranně odstoupit od smlouvy během 30 dnů po obdržení produktu bez uvedení důvodu, s výjimkou případů stanovených v článku 16 směrnice 2011/83. Zejména se nepovoluje vracení zapečetěného zboží, které není vhodné vracet z důvodů ochrany zdraví, pokud bylo po dodání otevřeno, upraveno nebo poškozeno. Z hygienických důvodů není povoleno vracet intimní oděvy.

   Za účelem uplatnění tohoto práva nám můžete ve stanovené lhůtě napsat na adresu uvedenou výše.

   Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nezbavuje spotřebitele povinnosti nést náklady na vrácení zboží.

   Produkt musí být ve stejném stavu, ve kterém byl přijat, včetně původních štítků. Spotřebitel musí produkt zaslat ve stejné krabici nebo obálce nebo v podobném formátu. Součástí balení musí být vždy dodací list pro vrácení produktu.

  Pouze pro obyvatele Německa – omezení odpovědnosti:

  1. Společnost Specialized a zúčastněné strany plně odpovídají za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví.

  2. V případě mírné nedbalosti jsou společnost Specialized a zúčastněné strany odpovědné pouze za porušení podstatného smluvního závazku (kardinální povinnost). „Kardinální povinnost“ ve smyslu tohoto ustanovení je závazek, jehož splnění umožňuje především plnění této smlouvy a na který se smluvní partner proto může obecně spolehnout.

  3. V případě vyplývajícím z ustanovení (2) nenese společnost Specialized ani žádná ze zúčastněných stran odpovědnost za jakýkoli nedostatečný obchodní úspěch, ušlý zisk nebo nepřímé škody.

  4. Odpovědnost v souladu s výše uvedenými odstavci (2) a (3) je omezena na obvyklé a předvídatelné škody.

  5. Omezení odpovědnosti se uplatní obdobně ve prospěch zaměstnanců, zástupců a zmocněnců společnosti Specialized a zúčastněných stran.

  6. Případná odpovědnost společnosti Specialized nebo zúčastněných stran za jakékoli záruky a nároky vyplývající z německého zákona o odpovědnosti za produkt není dotčena.

  Pouze pro obyvatele Finska – omezení odpovědnosti:

  Omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

  Austrálie

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized Australia Pty Ltd., 299 Williamstown Road, Port Melbourne VIC 3207, Austrálie. Registrační číslo společnosti: 166 166 874. Osoba zastupující společnost před veřejností: Nicholas Boctor.

  Australské spotřebitelské právo: Informace v této části oddíle se vztahují na produkty a služby poskytované společností Specialized spotřebitelům ve smyslu australského spotřebitelského práva. Vztahují se také na produkty společnosti Specialized dodávané těmto spotřebitelům třetími stranami.

  Produkty společnosti Specialized jsou dodávány se zárukami, které nelze podle australského spotřebitelského práva vyloučit. V případě závažné poruchy máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz a na náhradu jakékoliv jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a nejedná se o závažnou vadu.

  Váš produkt nebo služba společnosti Specialized může mít také omezenou výslovnou záruku, jak je uvedeno v příslušných záručních podmínkách. V případě potřeby jsou podrobnosti o omezené výslovné záruce k dispozici v příslušných záručních podmínkách a mohou být uvedeny na obalu nebo jinak dostupné v místě nákupu. Tato omezená výslovná záruka doplňuje veškerá práva, která můžete mít podle australského spotřebitelského práva**.**

  Na produkty jiných značek než Specialized zakoupené od společnosti Specialized se také mohou vztahovat záruky, které nelze podle australského spotřebitelského práva vyloučit a na které se může rovněž vztahovat výslovná záruka výrobce.

  Pokud má váš produkt nebo služba vady, můžete se rozhodnout pro reklamaci podle australského spotřebitelského práva nebo jakékoli příslušné omezené výslovné záruky. Společnost Specialized můžete v souvislosti s vadným produktem kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

  Hlavní práva spotřebitelů podle ustanovení australského spotřebitelského práva o zárukách na produkty jsou shrnuta následovně:

  • Pokud produkty nemají přijatelnou kvalitu (např. mají výrobní vadu nebo jsou nebezpečné), náprava bude záviset na tom, zda je vada závažná nebo drobná. V případě drobných vad produktu se společnost Specialized může rozhodnout pro opravu, výměnu nebo vrácení peněz. V případě závažných vad produktu můžete produkt společnosti Specialized vrátit a požádat o vrácení peněz nebo výměnu, nebo si produkt můžete ponechat a požádat o kompenzaci za snížení hodnoty způsobené problémem.

  • Závažná vada se vyskytne v následujících případech: (a) produkt byste si nekoupili, kdybyste o problému věděli; (b) produkt se výrazně liší od popisu, vzorku nebo předváděcího modelu, který vám byl předveden; (c) produkt je podstatně nezpůsobilý ke svému běžnému účelu a nelze ho snadno učinit vhodným v přiměřené době; (d) produkt je podstatně nezpůsobilý k účelu, o kterém jste informovali oddělení společnosti Specialized, a nelze ho v přiměřené době snadno přizpůsobit; nebo (e) produkt není bezpečný.

  • Opravy, výměna nebo vrácení peněz nejsou zpoplatněny.

  • Vaše práva podle australského spotřebitelského práva platí po přiměřenou dobu od data nákupu, která bude záviset na povaze a ceně produktu nebo služby.

  Výše uvedené informace nejsou úplným shrnutím právních předpisů a nenahrazují právní poradenství týkající se vaší konkrétní situace.

  Naše zásada vrácení zboží ve lhůtě 30 dní pravidla neplatí, pokud produkt nesplnil podmínky spotřebitelské záruky poskytované australskými zákony.

  Spory: Pokud na základě těchto podmínek vznikne spor, do 10 dnů od oznámení sporu druhé straně se vy a zástupce společnosti Specialized zúčastníte v dobré víře diskuse s cílem spor vyřešit. Pokud spor nebude vyřešen do 14 dnů od zahájení těchto diskusí, můžete požádat, aby byl spor postoupen vedoucímu pracovníkovi společnosti Specialized, který vás bude kontaktovat, aby s vámi v dobré víře vyjednal řešení. Zůstane-li spor nevyřešen i po uplynutí 45 dnů od původního data oznámení sporu, můžete spor postoupit k závaznému rozhodčímu řízení. Takové rozhodčí řízení bude probíhat v souladu s pravidly pro rozhodčí řízení Australského centra pro mezinárodní obchodní rozhodčí řízení známými také jako rozhodčí pravidla ACICA. Rozhodčí řízení bude probíhat v Melbourne, Victoria, Austrálie a jazykem řízení bude angličtina. Berete na vědomí, že spor nepostoupíte k rozhodčímu řízení, dokud nebudou zcela vyčerpány možnosti vyjednávání popsané v tomto ustanovení. Toto ustanovení nebrání společnosti Specialized ani vám, abyste se domáhali naléhavých prozatímních, spravedlivých nebo jiných předběžných opatření.

  Čína

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní informace: Specialized Shanghai Co., Ltd., 闪电自行车(上海)有限公司, Room 103-105, Building 40, No.1888 Xin Jin Qiao Road, Pudong Area, Shanghai, China 201206. Registrační číslo společnosti: 310000400512747.

  Korea

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized Korea LLC, 98, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04418, Korea 1F ILSING BUILDING.  Registrační číslo společnosti: 284114-0000809

  Japonsko

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized Japan, G.K., 3-13-5 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018, Japan. Registrační číslo společnosti: 0210-01-048087.

  Malajsie

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized Bicycle Components Malaysia Sdn. Bhd., P08, Horizon Penthouse, 1 Powerhouse Persiaran Bandar Utama, Selangor Petaling Jaya 47800 Malaysia. Registrační číslo společnosti: 201801011874 (1273890-T)

  Disputes: This Agreement is to be governed by and construed in accordance with all applicable laws in force in Malaysia from time to time. The Parties agree that any and all disputes, controversies or conflicts arising from or in relation to this Agreement, including disputes on its existence, validity, conclusion, binding effect, breach, amendment, expiration and termination shall be referred to and finally resolved by arbitration in Malaysia administered by the Asian International Arbitration Centre (“AIAC”) in accordance with the Rules for Arbitration of the AIAC for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this section. The seat of the arbitration shall be Malaysia. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator, to be appointed by the AIAC. The language of the arbitration shall be English.

  Nový Zéland

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized New Zealand Limited, 22 Clarence St South, Addington, Christchurch 8024, New Zealand. Registrační číslo společnosti: 7337568

  Žádné ustanovení podmínek použití neomezuje vaše práva podle zákona o spotřebitelských zárukách (Consumer Guarantees Act) z roku 1993 nebo zákona o spravedlivém obchodování (Fair Trading Act) z roku 1986 a my budeme ctít naše závazky vůči vám v souladu s těmito zákony.

  Spory: Pokud mezi námi vznikne jakýkoli spor nebo nesoulad vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s jejich porušením, strany v první řadě učiní vše, co je v jejich silách, aby spor nebo rozdíl urovnaly smírem. Tyto podmínky se řídí a jsou sestaveny a vykládány v souladu se zákony Nového Zélandu a strany se podřídí nevýlučné příslušnosti soudů Nového Zélandu nebo jakéhokoli soudu, který se k těmto soudům může odvolat.

  Filipíny

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje: Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Registrační číslo společnosti: 200916177G

  Spory: Tato dohoda a všechny záležitosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Filipínské republiky, jejíž soudy mají výlučnou pravomoc rozhodovat všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou s vyloučením všech ostatních soudů a jurisdikcí.

  Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje (Singapur): Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Registrační číslo společnosti: 200916177G

  Právnická osoba společnosti Specialized / kontaktní údaje (Tchaj-wan)  Specialized Bicycle Components Taiwan Limited, 400 Wenchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.). Registrační číslo společnosti: 29038791

  Spory: Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se všemi příslušnými zákony platnými v Singapuru. Strany se dohodly, že veškeré spory, rozpory nebo konflikty vyplývající z této dohody nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její existenci, platnost, uzavření, závaznost, porušení, změnu, ukončení platnosti a vypovězení, budou postoupeny a s konečnou platností vyřešeny v rozhodčím řízení v Singapuru, které spravuje Singapurské mezinárodní rozhodčí centrum („SIAC“) v souladu s aktuálně platnými pravidly rozhodčího řízení centra SIAC, která se považují za začleněná do této části prostřednictvím odkazu na ně. Místem rozhodčího řízení je Singapur. Soud sestává z jednoho (1) rozhodce, kterého jmenuje předseda rozhodčího soudu centra SIAC. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina.