Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Cyklar
 • Komponenter
 • Kläder
 • Utrustning
 • Outlet
 • Om Specialized
 • Hjälp
 • Logo Icon
  Om Specialized
  Arrow Back Icon

  Person. Planet. Prestanda.

  Vi tror att framtidens lokala transportmedel är cykel snarare än bil. Transport är den snabbast växande källan till utsläpp av växthusgaser och därför är cykeln ett viktigt och kraftfullt verktyg i kampen mot klimatförändringar. För oss är cykeln det och mer. Det är ett verktyg för frihet, för att bygga samhälle och gemenskap och för bättre mental och fysisk hälsa.

  Vi på Specialized går till jobbet varje dag med ett gemensamt syfte att fortsätta trampa planeten framåt. I nästan ett halvt sekel har vårt mål varit detsamma – att leverera de snabbaste, bäst presterande cyklarna som finns och som håller längst.

  I vår strävan att nå vårt mål används energi, växthusgaser produceras och avfall skapas. Även om produktion och leverans av cyklar, utrustning och kläder lämnar ett oundvikligt avtryck vet vi att vi kan bli bättre och att cyklisterna också förväntar sig att vi ska göra mer.

  Vårt åtagande är att göra cyklar och utrustning av hög kvalitet, att minska vårt klimatavtryck i produktionen av dem och att skapa förutsättningar för att allt vi skapar effektivt ska kunna återanvändas och återvinnas.

  Våra Värderingar

  Respekt för människor: Vi främjar mänskliga rättigheter på våra kontor och distributionscenter, i vår leveranskedja och i våra cykelcommunities.
  Respekt för planeten: Vi strävar efter att främja användningen av cyklar och deras positiva inverkan på lokala transporter samtidigt som vi ständigt strävar efter att minska effekten av vår verksamhet.
  Strävan efter prestanda: Vi strävar efter att obevekligt förnya oss för att omdefiniera cyklisters förväntningar på säkerhet, prestanda och hållbarhet.

  Samarbete Och Support

  Vi på Specialized inspireras av våra cyklister och vill vara en del av den cykelgemenskapen. Vi stöttar och aktiverar cykelgrupper för att hjälpa fler cyklister på fler platser på fler sätt. Vi är stolta över dessa samarbeten:

  -

  Outride. Erbjuder evidensbaserade cykelprogram för att förbättra social, känslomässig och kognitiv hälsa.
  -

  Soil Searching. En rörelse för att uppmärksamma, lyfta och stötta stigbyggare som hjälper till att forma vår sport och cykelglädje.
  -

  People4Bikes. En organisation som kämpar för program och policyer som ska göra cykling bättre, säkrare och mer tillgänglig för alla.

  Socialt Och Miljöansvar

  Det räcker inte att tillverka de bästa cyklarna och den bästa utrustningen i världen – hur vi tillverkar dem, hur länge de håller och vad som händer med dem sen spelar roll för oss.

  Våra arbetsområden:

  - Ansvarsfull tillverkning. Vi arbetar aktivt för att förbättra det sociala och miljömässiga arbetet hos våra leverantörer och i vår bransch.
  - Ansvarsfull design. Vi tillverkar cyklar för hela livet.
  - Avfallsminskning och återvinning. Vi vill ha fler som sätter sig på cyklar och mindre skräp i papperskorgen.
  - Klimatåtgärder. Vi mäter och minskar vår klimatpåverkan.