Ansvarsfull tillverkning

Specialized åtar sig att arbeta med samarbetspartners som delar vårt engagemang i socialt och miljömässigt ansvar. Nedan kan du läsa om vad vi gör för att främja dessa värderingar i våra leveranskedjor.

Ansvarsfull tillverkning

Specialized åtar sig att arbeta med samarbetspartners som delar vårt engagemang i socialt och miljömässigt ansvar. Nedan kan du läsa om vad vi gör för att främja dessa värderingar i våra leveranskedjor.

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING INOM LEVERANS

Vi har team för inköp, teknik, kvalitet och socialt ansvar som regelbundet samarbetar med våra tillverkningspartners. För tillverkningspartners som är av strategisk betydelse genomför vi omfattande revision som täcker arbetshälsa och säkerhet, efterlevnad av arbetsrätt samt efterlevnad av miljöbestämmelser. När vi upptäcker problem arbetar vi med leverantören för att utveckla en korrigerande åtgärdsplan med specifika uppgifter och tidslinjer. Genom konsekvent användning av dessa aktiviteter och i samarbete med våra kollegor i Responsible Sport Initiative har vi fått en bättre förståelse för gemensamma utmaningar i vår leveranskedja. Denna förståelse hjälper oss att fortsätta förbättra våra program, våra leverantörers verksamhet och vår bransch.

SAMARBETE

Som grundande medlemmar av World Federation of the Sporting Goods Industry Responsible Sporting Initiative (RSI) samarbetar vi med en grupp ledande varumärken och leverantörer för att skapa gemensamma standarder, verktyg och en gemensam leverantörsdatabas via Fair Factories Clearing House. RSI har gjort det möjligt för oss att snabbt och effektivt förbättra arbets- och miljöprestanda i vår leveranskedja, och det fungerar som en modell för vad som är möjligt när vi samarbetar för att ta itu med gemensamma utmaningar. Om du är ett cykelmärke eller leverantör välkomnar vi ditt deltagande. Vänligen kontakta: [email protected]

UPPFÖRANDEKOD

Specializeds uppförandekod utgår från WFSGI:s (World Federation of Sporting Goods Industries) uppförandekod, Fair Labor Association, ILO-konventioner och är anpassad för att lyfta fram förbud mot slaveri och människohandel. Specializeds uppförandekod kommunicerar våra förväntningar och utgör grunden för vårt leverantörsrevisionsprogram.