Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Rea
 • Cyklar
 • Komponenter
 • Kläder
 • Utrustning
 • Om Specialized
 • Hjälp
 • Logo Icon
  Om Specialized
  Arrow Back Icon

  Användarvillkor

  Senast uppdaterad 16 april 2024.

  Välkommen!

  Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen eller applikationen. Alla villkor är viktiga, men var särskilt uppmärksam på de villkor som är i fetstil och de som är understrukna, eftersom vissa av dessa kan begränsa vårt ansvar eller innebära en viss risk för dig. Vissa avsnitt i användarvillkoren kanske inte är tillämpliga i din jurisdiktion (och därför kanske inte är tillämpliga för dig) – vänligen kontrollera de platsspecifika villkoren (de "platsspecifika villkoren") nedan som kan vara relevanta för dig.

  Dessa användarvillkor ("villkor"), som inkluderar de landspecifika villkoren nedan reglerar din tillgång till och användning av våra webbplatser, mobilwebbplatser, mobilappar samt andra relaterade tjänster (kollektivt vår "plattform"). När vi i dessa villkor hänvisar till "Specialized", "oss", "vi" eller "vår" avser vi Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, Kalifornien 95037 och dess direkt och indirekt ägda dotterbolag, vilket inkluderar den Specialized-enhet som anges i de landspecifika villkoren nedan. Termerna "du" och "din" avser dig, alltså den person eller den enhet som använder plattformen. Läs igenom dessa villkor noggrant – detta är ett avtal och det påverkar dina juridiska rättigheter. Genom att använda plattformen godkänner och accepterar du dessa villkor. Om du när som helst inte accepterar dessa villkor eller om du inte har rätt att använda plattformen ska du sluta använda plattformen OCH radera alla dina plattformskonton.

  Dessa villkor innehåller en obligatorisk bestämmelse om enskilt skiljeförfarande och ett avstående från grupptalan. Detta innebär att du måste använda skiljedom på individuell basis för att lösa tvister, snarare än grupptalan. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du uttryckligen till att vara bunden av och följa dessa villkor, inklusive bestämmelsen om obligatoriskt individuellt skiljeförfarande och bestämmelsen om avstående från grupptalan.

  Beroende på vilken av våra produkter eller tjänster du använder kan ytterligare villkor gälla ("ytterligare villkor"). Ytterligare villkor kan gälla för kampanjer, utlottningar, tävlingar, giveaways eller liknande program, eller för vissa typer av produkter eller tjänster, t.ex. betalda prenumerationstjänster. Om ytterligare villkor är oförenliga med dessa villkor (inklusive de landspecifika villkoren) gäller de ytterligare villkoren.

  I tillämpliga fall får du inte komma åt eller använda plattformen om du inte har uppnått myndighetsåldern på din ort/jurisdiktion eller om du inte har tillåtelse från din förälder eller vårdnadshavare.

  Integritet

  Vi värdesätter ditt förtroende. Se vår integritetspolicy på specialized.com/privacy-policy eller på annat sätt länkad på plattformen för mer information om hur vi samlar in och använder information i samband med plattformen. Genom att använda plattformen godkänner du insamling, användning, avslöjande, lagring och delning av data enligt beskrivningen i den tillämpliga integritetspolicyn.

  Skapa ett konto

  För att använda vissa tjänster som är tillgängliga via plattformen kan du behöva skapa ett konto. Ditt användarnamn och lösenord är endast för personligt bruk och du är ansvarig för att upprätthålla deras konfidentialitet. Du är ansvarig för att hålla dina konto- och kontaktuppgifter uppdaterade. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto, inklusive missbruk av dig eller andra. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt användarnamn, lösenord eller konto. Du får inte använda en annan persons konto utan tillstånd, agera på ett sätt som stör en annan användares konto eller begära en annan användares lösenord. Vi kan avsluta eller stänga av dina konton av vilken anledning som helst, inklusive brott mot dessa villkor, missbruk av någon del av plattformen eller annan otillbörlig aktivitet.

  Göra köp

  Följande villkor gäller för dina köp i plattformen. I vissa länder kan andra eller annorlunda villkor gälla. De kan du hitta nedan i de landspecifika villkoren eller länkade på de tillämpliga sidorna på plattformen.

  Lägga beställningar

  Du kan beställa produkter via plattformen från en av Specialized-enheterna som anges i de landspecifika villkoren nedan, inklusive via en av våra webbplatser (till exempel specialized.com, rovalcomponents.com, puristcollective.com, todaysplan.com.au) eller, i vissa fall, över telefon. "Produkt" eller "produkter" avser samtliga artiklar eller tjänster som Specialized säljer eller gör tillgängliga för dig. Genom att göra en beställning eller använda våra tjänster godkänner du dessa villkor och bekräftar att vi säljer och att du kommer att köpa och använda produkten i enlighet med dessa villkor. Många av våra produkter levereras med skriftliga manualer, garantiinformation, instruktioner och varningar som innehåller viktig säkerhets- och användningsinformation. Inget i dessa villkor åsidosätter dessa, och du bör alltid följa den dokumentation som medföljer eller görs tillgänglig för din specifika produkt. Om inte Specialized uttryckligen samtycker till eller skriftligen fastställer ett villkor i en beställning eller i någon annan form eller korrespondens som på något sätt är oförenligt med dessa villkor, ska det inte vara tillämpligt och inte ha någon som helst kraft och effekt.

  Godkännande av beställningar

  Alla beställningar måste godkännas av Specialized. Detta innebär att Specialized rimligen kan när som helst vägra att godkänna, eller kan avbryta eller begränsa, en beställning, eller beställningsmängd av någon anledning eller utan anledning, innan varorna har skickats. Att du får en orderbekräftelse innebär inte att vi har godkänt din order, och det är inte heller en bekräftelse på vårt erbjudande att sälja. Vi bekräftar bara att vi har mottagit beställningen. Om vi avbryter en beställning efter att du har debiterats kommer vi att återbetala det debiterade beloppet.

  Produktens tillgänglighet

  Vi gör rimliga ansträngningar för att uppfylla beställningar, men vi kan inte garantera tillgången till en viss produkt som visas på plattformen, och ibland kan det hända att en produkt inte är tillgänglig. I så fall kan vi avbryta din beställning eller kontakta dig för uppföljning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra beskrivningen av en produkt eller att sluta sälja en produkt utan föregående meddelande. Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på produkterna så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att enhetens visning av en färg kommer att vara en exakt återspegling av den fysiska varan vid mottagandet.

  Prenumerationer

  I vissa fall kan en produkt bestå av tillgång till en prenumerationstjänst. För dessa prenumerationsprodukter kommer din prenumeration att förnyas automatiskt enligt beskrivningen i produkten; vi kommer automatiskt att debitera den tillhörande avgiften (plus eventuella tillämpliga skatter) från ditt betalkort tills du avbryter din prenumeration enligt beskrivningen i samband med den specifika prenumerationsprodukten. Du samtycker till att upprätthålla korrekt och aktuell betalningsinformation på ditt konto, och om en betalning misslyckas kommer vi att stänga av din tillgång till prenumerationsprodukten tills du tillhandahåller en giltig betalningsmetod.

  Prissättning/skatter

  Alla priser på plattformen kan komma att ändras och inkluderar inte tillämplig skatt och frakt, utom när det krävs enligt lag i tillämplig jurisdiktion (t.ex. moms, GST) eller om det anges på annat sätt på plattformen. Tillämpliga obligatoriska skatter och/eller andra avgifter kommer att tillämpas och debiteras enligt gällande taxa. Om skattesatsen ändras mellan beställningsdatum och leveransdatum kommer vi att justera skatten om inte beställningen har betalats i sin helhet före ändringen av skattesatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna eller korrigera prisfel som oavsiktligt kan uppstå.

  Specialerbjudanden

  Från tid till annan kan vi erbjuda särskilda kampanjer för vissa eller alla våra produkter, inklusive rabatter, produkter i begränsad upplaga eller fri frakt. Dessa erbjudanden kan vara tidsbegränsade och Specialized förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta sådana erbjudanden.

  Betalning

  Alla beställningar måste betalas i sin helhet innan de skickas. Betalningsformer och/eller finansiering som vi accepterar beskrivs på produktsidan eller under betalningsprocessen. Leverans av en beställning är beroende av verifiering av betalningsinformation och tillräckliga medel. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tillgängliga betalnings- och finansieringsalternativ utan föregående meddelande.

  Leverans

  Tillgängliga fraktalternativ visas under betalningsprocessen. Alla tidsramar som tillhandahålls av Specialized avseende när en produkt kan skickas eller levereras är en uppskattning i god tro. Vi gör vårt bästa för att hålla den tidsramen, men det är ingen garanti. Den faktiska leveransen av din beställning kan påverkas av många händelser, varav vissa ligger utanför vår kontroll. Specialized kan inte hållas ansvarigt för sena leveranser.

  Om inte annat krävs enligt lokal lagstiftning övergår äganderätten och all risk för förlust eller skada på produkterna till dig, eller en utsedd mottagare, när produkten hämtas på Specializeds lager av det utsedda transportföretaget. Specialized ansvarar inte för förlust eller skada på produkter som inträffar efter denna tidpunkt. Om du har frågor eller problem med din beställning, eller om statusen ändras, kan du kontakta vårt Rider Care-team.

  Produktreturer

  För information gällande returer hänvisar vi till våra retursidor som är länkade längst ner på våra webbplatser eller till förpackningssedeln som medföljer produkten. Våra riktlinjer och förfaranden för returer kan variera från land till land, se specialized.com/returns-policy eller retursidan som är länkad längst ner på våra webbplatser för att se vilka riktlinjer och förfaranden som gäller i ditt land.

  Garanti

  För information om vår tillämpliga garantipolicy hänvisar vi till den skriftliga garantin som medföljer produkten, specialized.com/warranty eller den garantisida som är länkad längst ner på våra webbplatser.

  Ej för återförsäljning

  Produkter som säljs på plattformen är endast avsedda för slutanvändare och inte för återförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta en beställning om vi misstänker att du köper produkter för återförsäljning.

  Plattformens tillgänglighet och uppdateringar

  Vi försöker hålla plattformen igång, men vår plattform kan drabbas av avbrott eller driftstopp av olika anledningar. Specialized ansvarar inte för skador eller förluster som orsakas av fel eller förseningar i plattformen.

  Från tid till annan kan vi behöva distribuera eller tillhandahålla patchar, uppdateringar, uppgraderingar, ytterligare innehåll eller andra ändringar av plattformen (t.ex. för underhåll, förbättringar, för att lägga till eller ta bort funktioner, lösa programvarubuggar eller åtgärda säkerhetsproblem). Dessa uppdateringar och uppgraderingar kan leda till att plattformen är tillfälligt otillgänglig. Under vissa omständigheter kan vi behöva stänga ner, dra tillbaka eller inaktivera plattformen under längre perioder medan vi installerar dessa uppdateringar och uppgraderingar. I dessa fall kommer vi att försöka meddela dig, men det är kanske inte alltid möjligt (t.ex. av skäl som ligger utanför vår kontroll, eller om det föreligger ett akut säkerhetsproblem).

  Uppdateringar och uppgraderingar av våra appar kan skickas automatiskt om de är aktiverade i inställningarna för din enhet eller app. Du kan stänga av automatiska uppdateringar via enhetens eller appens inställningar, även om vi alltid rekommenderar att du har den senaste versionen av appen installerad. Om du inte installerar en uppdatering eller uppgradering kan det hända att du inte har tillgång till alla funktioner och egenskaper på plattformen.

  Immateriella rättigheter

  Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter till plattformen och till all data, allt material och allt innehåll som publiceras på den.

  Din användning av plattformen och programvaran ger dig, enligt dessa villkor, inga rättigheter i förhållande till våra, eller våra licensgivares, immateriella rättigheter, förutom vad som uttryckligen anges nedan.

  I utbyte mot att du godkänner dessa villkor ger vi dig en icke-exklusiv licens att använda plattformen på alla enheter som du äger eller kontrollerar. Denna licens är endast för personligt bruk (vilket innebär att den inte får användas för kommersiellt bruk eller vinning) och kan inte överlåtas (vilket innebär att den inte kan överlåtas till någon annan). Denna licens upphör utan föregående meddelande när du slutar använda plattformen och när du inte längre har någon av våra appar installerade på dina enheter, eller på annat sätt när vi meddelar dig att vi avslutar den.

  Du ger Specialized en icke-exklusiv, royaltyfri, evig rätt att använda allt innehåll som du skickar in via plattformen (inklusive betyg, recensioner, kommentarer, bilder, videor eller någon annan typ av media) på något sätt eller media som nu eller senare utvecklas, för något syfte, kommersiellt, marknadsföring eller annat. Detta inkluderar rätten att använda, kopiera, ändra, anpassa, publicera, översätta, omvandla, skapa derivat från, sälja och/eller distribuera sådant innehåll. Du godkänner att ditt innehåll kan användas och delas av oss med tredje part.

  Du avstår vidare ovillkorligen och oåterkalleligt från, och samtycker till beteende som på annat sätt kan inkräkta på, alla "moraliska rättigheter" eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller integritet för material som rör ditt innehåll som du har skickat in via plattformen. I synnerhet samtycker du till alla ändringar, borttagningar och användning av ditt innehåll, inklusive sådana som inte anger att du är upphovsmannen.

  Om du ger oss idéer, förslag, uppslag eller annat material som rör plattformen eller andra produkter eller tjänster från Specialized kan vi använda denna feedback på vilket sätt som helst och i vilket syfte som helst utan begränsning eller ersättning till dig.

  Krav på intrång i upphovsrätten

  Om du i god tro anser att material som finns tillgängligt på plattformen gör intrång i din upphovsrätt kan du skicka oss ett skriftligt meddelande via post eller e-post och begära att Specialized tar bort sådant material eller blockerar tillgången till det.

  Meddelanden och bestridande måste skickas skriftligen till Specializeds DMCA-ombud enligt följande:

  Specialized DMCA-ombud
  Via e-post: [email protected]
  Via post: DMCA Designated Agent

  Attn: Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, California 95037
  USA

  Amerikanska användare måste följa kraven för "Elements of Notification" som anges i 17 U.S.C. § 512. Ange så många detaljer som möjligt för att vi ska kunna identifiera fakta eller omständigheter, inklusive, om möjligt:

  • En fysisk eller elektronisk signatur från ägaren (eller en person som är auktoriserad att agera på ägarens vägnar) till de upphovsrättsskyddade verk som du anser har kränkts;

  • Specifik identifiering och beskrivning av varje upphovsrättsskyddat verk som du anser har kränkts; om det upphovsrättsskyddade verket är registrerat ska du tillhandahålla en kopia av upphovsrättsregistreringen;

  • En beskrivning av var det överträdande materialet finns (var så detaljerad som möjligt och tillhandahåll en URL eller skärmdump för att hjälpa oss att hitta det material du rapporterar);

  • Kontaktuppgifter till den klagande parten, såsom fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

  • Ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av de upphovsrättsskyddade verken på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen, och

  • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är ägaren till den rättighet som påstås vara kränkt, eller ombud för ägaren.

  När vi har mottagit ditt skriftliga meddelande kommer vi att utreda påståendet och ta bort det klagade materialet efter eget gottfinnande. Våra amerikanska användare kan läsa mer om tillgängliga förfaranden på http://www.copyright.gov/.

  Policy för godtagbar användning

  Du får endast använda plattformen för lagliga ändamål. Dessutom får du inte:

  • Använda plattformen på ett sätt som kränker någon annans rättigheter eller som begränsar eller hindrar någon annans användning eller åtnjutande av plattformen;

  • Använda plattformen på ett sätt som avbryter, skadar, försämrar eller gör plattformen mindre effektiv eller användbar;

  • Kopiera, modifiera, utföra reverse-engineering, dekompilera, demontera, ändra eller på annat sätt manipulera programvara (inklusive källkod), databaser och annan teknik som utgör en del av plattformen (eller auktorisera, uppmuntra eller hjälpa någon annan person att göra det);

  • Medvetet överföra data som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangenttryckningsloggare, spionprogram, adware eller något annat skadligt program eller liknande datakod som är utformad för att negativt påverka driften av någon datorprogramvara eller hårdvara;

  • Penetrera eller försöka penetrera plattformens säkerhetsåtgärder; eller

  • Införa något som ändrar prestandan hos plattformen eller någon av våra produkter.

  Tjänster från tredje part och externa länkar

  Plattformen kan visa eller leda dig till annonser, beskrivningar och bilder av produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part, liksom kampanjer, kuponger eller rabatter för dessa produkter. Vi försöker hålla detta innehåll felfritt, men Specialized garanterar inte att sådana annonser, beskrivningar eller bilder är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria eller att produkter från tredje part uppfyller gällande lagar.

  Plattformen kan ge dig tillgång till eller interagera med appar, webbplatser, material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra ("tjänster från tredje part"). Genom att ansluta till tjänster från tredje part bekräftar och godkänner du att vi kan utbyta information och data med tjänsterna från tredje part, bland annat enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Vi kontrollerar inte, stöder inte och är inte ansvariga för tjänster från tredje part, inklusive deras noggrannhet, integritet, kvalitet, laglighet, användbarhet eller säkerhet. Med undantag för vad som krävs i ditt land så har Specialized ingen skyldighet att övervaka, och kommer inte att övervaka, tjänster från tredje part, och kan blockera eller avaktivera åtkomsten till dem när som helst utan förvarning. Du bör kontakta operatören av tjänsterna från tredje part om du har frågor om deras tredje part-tjänster.

  Din användning av tjänster från tredje part sker på egen risk och omfattas av alla villkor och policyer som gäller för sådana tjänster från tredje part.

  VÅRT ANSVAR – ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNINGAR

  Plattformen och all information, programvara, produkter, tjänster och innehåll som finns tillgängliga på plattformen tillhandahålls till dig "i befintligt skick" och utan garanti. Specialized och dess tjänstemän, anställda, ombud, partners och licensgivare frånsäger sig härmed, i den utsträckning som lagen tillåter, alla garantier med avseende på det föregående, inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Specialized och dess tjänstemän, anställda, ombud, partners och licensgivare lämnar inga garantier för att (a) plattformen kommer att uppfylla dina krav, (b) plattformen kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, (c) de resultat som kan erhållas från användningen av plattformen kommer att vara korrekta eller tillförlitliga, (d) kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig via plattformen kommer att motsvara dina förväntningar, och (e) eventuella fel i plattformen kommer att korrigeras.

  I största möjliga utsträckning som lagen tillåter samtycker du uttryckligen till och befriar härmed Specialized, dess dotterbolag, affiliates, filialer, tjänstemän, ombud, representanter, anställda, partners och licensgivare (de ”befriade parterna”) från allt ansvar som är kopplat till din användning av plattformen eller produkterna, och lovar att inte stämma de befriade parterna för eventuella anspråk, åtgärder, skador, skadestånd eller förluster som är kopplade till detta. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag godkänner du också att de befriade parterna under inga omständigheter ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för direkta indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, särskilda eller följaktiga skador, eller förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten, förlust av affärsmöjligheter, eller förlust av goodwill som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplat till din användning eller missbruk av plattformen eller någon utrustning, program, produkter eller tjänster som erbjuds, skapas eller licensieras av Specialized, oavsett om det grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, även om Specialized har informerats om möjligheten till skador.

  Du tar på dig det fulla ansvaret för din användning av plattformen. Om du är missnöjd med plattformen och/eller någon av dess funktioner eller innehåll är din enda åtgärd mot Specialized för skador eller förluster som på något sätt är kopplade till plattformen och/eller någon av dess funktioner eller innehåll att sluta använda plattformen. Utan hinder av ovanstående, om Specialized befinns vara ansvarigt gentemot dig för någon skada eller förlust som på något sätt är kopplad till din användning av denna plattform eller något innehåll på den, ska Specializeds ansvar inte överstiga etthundra dollar (100,00 $ USD).

  Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning eller uteslutning av underförstådda garantier, ansvar eller tillfälliga skador eller följdskador, så vissa eller alla ovanstående begränsningar och uteslutningar kanske inte gäller för dig.

  Du samtycker uttryckligen till att Specialized inte ger medicinsk rådgivning via plattformen. Det innehåll som tillhandahålls via plattformen, oavsett om det tillhandahålls av oss eller av andra kontoinnehavare eller tredje parter, är informativt och är inte avsett att vara och bör inte användas i stället för medicinsk rådgivning.

  SKILJEDOM

  När "du" och "din" används i denna skiljedomsbestämmelse innefattar det dig, dina arvingar, efterlevande, representanter, dotterbolag, affiliates, ombud och anställda, föregångare i intressen, efterträdare och överlåtare.

  Tvistlösning och tillämplig lag

  Du och Specialized är överens om att alla tvister om dessa villkor, din användning av plattformen eller köp av produkter på våra webbplatser ("anspråk") ska lösas genom bindande skiljedomsförfarande, vilket är ett alternativ till en rättegång med jury. Du och Specialized samtycker till att avstå från rätten till en juryrättegång och istället delta i ett slutgiltigt och bindande skiljeförfarande. Detta inkluderar alla anspråk som rör köp av produkter, integritet, användning av Specializeds webbplats, personskador och skadeståndsanspråk för produkter. Det enda undantaget är anspråk som antingen du eller Specialized väljer att lämna in till en domstol för småmål.

  Skiljedomsförfarandet ska ske inför en enskild skiljedomare som är en pensionerad domare i det län eller domardistrikt i USA där du är bosatt vid tidpunkten för inlämning av anspråket. Skiljedomsförfarandet ska genomföras i enlighet med American Arbitration Associations ("AAA", www.adr.org) gällande regler. AAA avgör vilka av sina regler som är tillämpliga på den tvist som ska bli föremål för skiljedom. Specialized kommer att betala anmälningsavgiften för skiljedomsförfarandet oavsett vilken part som inleder skiljedomsförfarandet. Varje part ska bära sina egna advokatarvoden och kostnader i skiljedomsförfarandet, inklusive alla avgifter som tas ut av skiljemannen och/eller AAA, med undantag för AAA:s anmälningsavgift.

  Om anspråket uppstår i USA ska tillämplig lag vara lagen i den jurisdiktion där skiljedomsförfarandet ska äga rum, utan hänvisning till federal lag eller jurisdiktionens bestämmelser om lagkonflikter. Om inte annat anges i de landspecifika villkoren nedan, om anspråket uppstår utanför USA, ska Kaliforniens lag tillämpas (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter) och platsen för skiljedomsförfarandet ska vara Santa Clara County, Kalifornien.

  Medlaren, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som rör konstruktion, tolkning, giltighet, genomförande, tillämplighet, verkställbarhet eller bildande av detta avtal om bindande skiljeförfarande ("skiljeavtal"), inklusive, men inte begränsat till, samtliga påståenden om att hela eller delar av detta skiljeavtal är ogiltigt eller kan ogiltigförklaras. Alla beslut eller tilldelningar ska vara slutgiltiga och bindande för dig och Specialized och ska inte kunna överklagas eller granskas av någon domstol eller tribunal. Dom på grundval av en skiljedom som meddelats i skiljedomsförfarandet kan meddelas i vilken domstol som helst som har jurisdiktion. Skiljedomsförfarandet kan fortsätta genom utebliven betalning för varje part som inte inställer sig i skiljedomsförfarandet och/eller vid skiljedomsförhandlingen eller någon del av den.

  Du och Specialized är överens om att skiljedomsförfarandet kommer att hållas konfidentiellt och att förekomsten av förfarandet och alla delar av det (inklusive, utan begränsning, alla inlagor, inlagor, inlämningar, domar eller material som utbyts i samband med upptäckt) inte kommer att avslöjas utanför skiljedomsförfarandet, förutom i den mån det lagligen kan krävas i rättsliga eller regulatoriska förfaranden i samband med skiljedomsförfarandet eller i den mån det är specifikt tillåtet enligt lag. Detta skiljedomsavtal hindrar inte dig eller Specialized från att vidta åtgärder från federala, statliga eller lokala myndigheter, eller från att söka provisoriska åtgärder eller förelägganden från en domstol med behörig jurisdiktion.

  Varken du eller Specialized får agera som grupprepresentant eller delta som medlem i en grupp av fordringsägare med avseende på något anspråk. Anspråk får inte skiljas på grupp- eller representationsbasis. Skiljemannen får inte konsolidera eller ansluta sig till andra personers eller parters anspråk som kan vara i samma situation, men får konsolidera enskilda personers anspråk som härrör från samma olycka som resulterar i en påstådd personskada.

  Det är överenskommet att språket i dessa villkor ska tolkas enligt dess rätta innebörd och inte strikt för eller emot någon part.

  Du kan välja att inte delta i detta skiljedomsavtal ("opt-out") genom att skicka ett brev till:

  Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, CA 95037
  USA

  Brevet måste skickas inom 30 dagar från det datum då du registrerade dig för ett Specialized-konto eller gjorde ett köp på Specialized-webbplatsen, beroende på vad som gäller (var och en av dessa är en "beställning"). Du bör spara bevis för utskicket. Brevet måste innehålla det eller de beställningsnummer som brevet gäller samt namn, adress, e-postadress och telefonnummer för den person eller enhet som väljer att avstå från detta skiljedomsavtal. Dessa uppgifter måste stämma överens med den information som tillhandahålls Specialized när du registrerar dig för ett konto och/eller gör en beställning. Brevet kommer inte att gälla för eventuella beställningar som görs senare.

  DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR VISSA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE RÄTTEN ATT FÖRA TALAN I DOMSTOL, RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, RÄTTEN ATT DELTA I NÅGON FORM AV GRUPP- ELLER REPRESENTATIONSANSPRÅK, RÄTTEN ATT DELTA I UTREDNING UTOM I ENLIGHET MED VAD SOM FÖRESKRIVS I AAA:S REGLER, RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA OCH RÄTTEN TILL VISSA RÄTTSMEDEL OCH FORMER AV GOTTGÖRELSE. ANDRA RÄTTIGHETER SOM PARTERNA SKULLE HA I EN DOMSTOL KANSKE INTE HELLER ÄR TILLGÄNGLIGA I ETT SKILJEFÖRFARANDE.

  Ändringar

  Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor, och din fortsatta användning av plattformen efter eventuella ändringar av dessa villkor innebär att du godkänner dessa ändringar.

  Villkor för appbutik

  Tillgängligheten till delar av plattformen kan bero på de tredjepartsplattformar från vilka du laddar ner appen, t.ex. Apple App Store eller Google Play (var och en av dem en "appbutik"). Du bekräftar och godkänner att dessa villkor gäller mellan dig och Specialized, och inte med operatören av en appbutik. Leverantören av appbutiken ansvarar inte för underhåll eller annan support för plattformen. Du samtycker också till att följa alla villkor för appbutiken. I den mån som några villkor i appbutiken är mindre restriktiva än eller på annat sätt strider mot dessa villkor ska dessa villkor gälla.

  Övrigt

  Om något villkor, eller en del av ett villkor, i dessa villkor inte godkänns eller befinns vara ogenomförbart av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska de andra bestämmelserna fortsätta att gälla fullt ut.

  Om du eller Specialized inte lyckas hävda våra respektive rättigheter enligt dessa villkor när som helst och under vilken period som helst ska det inte tolkas som ett avstående från dessa rättigheter.

  Kontakta oss, få information eller ge feedback

  Om du har några frågor, kommentarer, problem, klagomål eller anspråk om dessa villkor eller plattformen kan du när som helst kontakta oss via [email protected] eller på någon av de adresser som anges i de landspecifika villkoren.

  Invånare i Kalifornien kan nå enheten för klagomålsassistans vid divisionen för konsumentplattformen vid Kaliforniens konsumentdepartement per post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

  Platsspecifika villkor

  För invånare i följande länder gäller de ytterligare villkoren nedan. I händelse av konflikt mellan ovanstående villkor och de platsspecifika villkoren ska de platsspecifika villkoren ha företräde.

  Brasilien

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Brasil Comercio de Bicicletas Ltda., Serra, Estado do Espirito Santo, no. BR 101 Norte, km 265, s/n, armazem 4, Laranjeiras, CEP 29162-122, Brasil. CNPJ: 11.838.642/0001-80.

  Tvister: Användarens forum i Brasilien väljs för att lösa eventuella tvivel, frågor eller tvister som uppstår i samband med dessa villkor, och parterna avstår från att använda sig av någon annan, hur privilegierad den än kan vara.

  Kanada

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Bicycle Components Canada, Inc., 20975, rue Daoust, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X0A3. Organisationsnummer: 265905-1.

  Ansvar – Ansvarsfriskrivningar och begränsningar: Avsnittet "Vårt ansvar – Ansvarsfriskrivningar och begränsningar" ovan gäller inte invånare i Quebec eller Saskatchewan.

  Tvister: Dessa villkor, deras innehåll och dess bildande, regleras av lagarna i provinsen Québec och lagarna i Kanada, när och där det är tillämpligt. Både du och vi är överens om att domstolarna i Montréal, provinsen Quebec, eller de federala domstolarna, beroende på vad som är tillämpligt, kommer att ha exklusiv jurisdiktion över tvister som rör användningen av denna webbplats.

  Avsnittet om skiljeförfarande ovan gäller inte för invånare i Quebec.

  Varken du eller Specialized får agera som grupprepresentant eller delta som medlem i en grupp av fordringsägare med avseende på något anspråk. Anspråk får inte skiljas på grupp- eller representationsbasis. Skiljemannen får inte konsolidera eller ansluta sig till andra personers eller parters anspråk som kan vara i samma situation.

  Storbritannien

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized (UK) Limited, an England and Wales company, Milton Heath House, Westcott Road, Dorking RH 4 3NB, Great Britain. Organisationsnummer: 02354268. Momsregistreringsnummer: GB 528 0827 40.

  Ansvar – Ansvarsfriskrivningar och begränsningar: I avsnittet "Vårt ansvar – Ansvarsfriskrivningar och begränsningar" ovan anges uttryckligen vårt ansvar gentemot brittiska företagsanvändare enligt dessa villkor (inklusive vad du inte kan hålla Specialized ansvarigt för enligt dessa villkor) med avseende på sådana företagsanvändares användning av plattformen, innehåll eller tjänster som görs tillgängliga via eller i samband med plattformen och våra produkter. Observera att olika ansvarsbegränsningar gäller för konsumenter/icke-företagsanvändare av plattformen enligt vad som anges nedan.

  *För konsumenter (d.v.s. användare av plattformen som inte är företag)*: Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att verifiera riktigheten i all information som vi placerar på plattformen, tillhandahålls plattformen och all information och allt innehåll som finns tillgängligt på plattformen till dig "i befintligt skick" och utan garanti. Specialized och dess tjänstemän, anställda, ombud, partners och licensgivare frånsäger sig härmed, i den utsträckning som lagen tillåter, alla garantier med avseende på det föregående, inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Specialized och dess tjänstemän, anställda, ombud, partners och licensgivare lämnar inga garantier för att (a) plattformen kommer att uppfylla dina krav, (b) plattformen kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, (c) de resultat som kan erhållas från användningen av plattformen kommer att vara korrekta eller tillförlitliga, (d) kvaliteten på innehåll, information eller annat material som erhålls av dig via plattformen kommer att motsvara dina förväntningar, och (e) eventuella fel i plattformen kommer att korrigeras.

  I största möjliga utsträckning som lagen tillåter, samtycker du uttryckligen och befriar härmed de befriade parterna från allt ansvar i samband med din användning av plattformen, och lovar att inte stämma de befriade parterna för eventuella anspråk, åtgärder, skador, skadestånd eller förluster som är förknippade med detta. Du tar på dig det fulla ansvaret för din användning av plattformen. Om du är missnöjd med plattformen och/eller någon av dess funktioner är din enda åtgärd mot Specialized för eventuella skador eller förluster som på något sätt är kopplade till din användning av plattformen eller något innehåll på den att sluta använda plattformen. Om Specialized ändå befinns vara ansvarigt gentemot dig för någon skada eller förlust som på något sätt är kopplad till din användning av den här plattformen eller något innehåll, ska Specializeds ansvar inte överstiga 100,00 USD.

  Du samtycker uttryckligen till att Specialized inte ger medicinsk rådgivning via plattformen. Det innehåll som tillhandahålls via plattformen, oavsett om det tillhandahålls av oss eller av andra kontoinnehavare eller tredje parter, är informativt och är inte avsett att vara och bör inte användas i stället för medicinsk rådgivning.

  Om vi inte följer dessa villkor bekräftar du att vi endast är ansvariga för den förlust eller skada som du drabbas av och som är en rimligen förutsägbar och direkt följd av vårt brott mot dessa villkor eller vår underlåtenhet att använda rimlig omsorg och skicklighet. Du bekräftar och godkänner att Specialized inte är ansvarigt för eventuella förluster som du lider till följd av att vi bryter mot dessa villkor och som inte var rimligt förutsebara för både dig och oss vid den tidpunkt då det relevanta avtalet ingicks. Förlust eller skada är förutsägbar om det är uppenbart att den kommer att inträffa, eller om både du och vi visste att den skulle kunna inträffa när det relevanta avtalet ingicks, t.ex. om du diskuterade den med oss under försäljningsprocessen.

  Vi vill inte utesluta eller begränsa på något sätt vårt ansvar där det skulle vara olagligt att göra det. Detta omfattar ansvar för (i) dödsfall eller kroppsskada som orsakats av vår vårdslöshet, (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, (iii) allvarligt brott mot villkoren i avsnitt 12 (och avsnitt 13–15 när det gäller konsumenter) i Sale of Goods Act 1979, och (iv) defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987.

  Tvister: Dessa villkor, deras innehåll och utformning regleras av engelsk lag. Både du och vi samtycker till att domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv jurisdiktion. Om du är bosatt i Nordirland kan du dock även väcka talan i Nordirland och om du är bosatt i Skottland kan du även väcka talan i Skottland.

  Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Europe Gmbh, Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Contact Information per land

  Switzerland:

  Specialized Europe GmbH
  Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. 
  Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Austria, Germany & Luxembourg:

  Specialized Germany GmbH
  Haupstrasse 4
  Holzkirchen-Foching, 83607
  Germany

  France:

  Specialized Europe B.V. – Marketing France
  37 Rue Jean Jullien Davin – P.A. de Lautagnene, 26000 Valance
  France

  Belgium, Netherlands:

  Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812 AR, Arnhem
  Netherlands

  Italy:

  Specialized Bicycle Components, Italia, s.r.l.
  Via Valcava, 3 20155, Milano, Italia
  Numero REA: MI – 1385855
  Partita IVA: 10552220153

  Spain:

  Specialized B.C. Espana, S.L.
  S.L. Avda de la Industria, 45 Tres Cantos
  Madrid 28760, Spain
  N.I.F. Number: B79412748

  Portugal:

  Specialized Portugal Unipessoal, Lda.
  Av. Tomás Ribeiro, 133 – 2 Piso, Sala, 132790-466 Queijas
  Portugal

  Denmark:

  Specialized Denmark Aps
  Lundvej 6, DK-8700 Horsens,
  Denmark

  Czech Republik, Slovakia:

  Specialized Europe B.V. Czech Branch
  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
  Czech Republic

  Sweden, Finland:

  Specialized Sweden AB
  Gårdsvägen 8, 169 70 Solna
  Sweden

  Poland:

  Specialized Poland s.r.o
  Ul. Ponczowa 14A, 02-971 Warsaw,
  Poland

  Tvister: Dessa villkor ska regleras av schweizisk lag utan att ge effekt åt dess regler om lagkonflikter och oavsett var de fysiskt genomförs eller utförs. Tillämpligheten av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor av den 11 april 1980 är uttryckligen utesluten. Om du är konsument och bosatt i ett annat land kan du dock dra nytta av obligatoriska bestämmelser och juridiska rättigheter som är tillgängliga för dig enligt lagarna i det landet. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på dessa lokala obligatoriska bestämmelser och juridiska rättigheter.

  Alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska uteslutande hänskjutas till de vanliga domstolarna vid Specializeds säte i Cham, Schweiz, eller vid din hemvist eller vanliga vistelseort.

  Endast för personer bosatta i Sverige –

  • Tvister: Du har också möjlighet att få en tvist prövad utanför domstolssystemet, bland annat med Nationella nämnden för konsumenttvister.

  Endast för personer bosatta i Polen –

  • Tvister:  Dessa villkor kommer att regleras av den polska lagen. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor kan lämnas in till domstolen med lokal jurisdiktion i enlighet med tillämpliga bestämmelser i den polska civilprocesslagen.

  • Ändringar:  Från tid till annan kan vi komma att ändra dessa villkor. Du kommer att informeras om ändringen av villkoren minst sju dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Vi kommer att förse dig med information om ändringen av villkoren genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav i samband med registreringen av kontot. Ändringarna av villkoren kommer inte att påverka konsumenternas rättigheter som förvärvats på grundval av den version av villkoren som gällde innan ändringen infördes.

  Endast för personer bosatta i Spanien –

  • Returer: Konsumenter har rätt att ensidigt häva avtalet inom 30 dagar efter att ha mottagit produkten utan att behöva åberopa någon orsak, utom i de fall som anges i Art. 16 direktiv 2011/83. I synnerhet är det inte tillåtet att returnera förseglade varor som av hälsoskyddsskäl inte lämpar sig för returnering, som inte är förseglade, som har ändrats eller skadats efter leveransen. Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att återlämna intima plagg.

   För att utöva denna rättighet kan du skriva till oss på ovanstående adress inom den fastställda perioden.

   Utövandet av ångerrätten befriar inte konsumenten från att stå för returkostnaderna.

   Produkten måste vara i samma skick som när den togs emot, med den ursprungliga märkningen. Konsumenten ska skicka produkten i samma låda eller kuvert eller i ett liknande format. Returfraktsedeln för produkten måste alltid finnas med i paketet.

  Endast för tyska invånare – Ansvarsbegränsning:

  1. Specialized och befriade parter ska vara fullt ansvariga för uppsåt och grov vårdslöshet samt för skador som orsakats av skada på liv, kropp eller hälsa.

  2. Vid mild vårdslöshet ska Specialized och de befriade parterna endast hållas ansvariga för brott mot en väsentlig avtalsenlig skyldighet (kardinalskyldighet). En "kardinalskyldighet" i den mening som avses i denna bestämmelse är en skyldighet vars uppfyllande möjliggör genomförandet av detta avtal i första hand och på uppfyllandet av vilken den avtalsenliga parten därför i allmänhet kan förlita sig på.

  3. I ett fall enligt klausul (2) ska Specialized och de befriade parter inte vara ansvariga för någon brist på kommersiell framgång, förlorad vinst eller indirekta skador.

  4. Ansvaret i enlighet med ovanstående klausuler (2) och (3) skall begränsas till de typiska, förutsebara skadorna.

  5. Ansvarsbegränsningen skall gälla i tillämpliga delar till förmån för anställda, ombud och ställföreträdande ombud hos Specialized och befriade parter.

  6. ansvar från Specialized eller de befriade parterna för eventuella garantier och för fordringar baserade på den tyska produktansvarslagen ska inte påverkas.

  Endast för personer bosatta i Finland – Ansvarsbegränsning: Ansvarsbegränsning ska inte tillämpas på skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet.

  Australien

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Australia Pty Ltd., 299 Williamstown Road, Port Melbourne VIC 3207, Australia. Organisationsnummer: 166 166 874. Tjänsteman: Nicholas Boctor.

  Australiensisk konsumentlagstiftning: Informationen i det här avsnittet gäller produkter och tjänster som tillhandahålls av Specialized till konsumenter i den mening som avses i den australiska konsumentlagen. Det gäller även Specialized-produkter som levereras av tredje part till sådana konsumenter.

  Specializeds varor har garantier som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagen. Du har rätt till utbyte eller återbetalning för ett större fel och rätt till ersättning för annan rimligt förutsebar förlust eller skada. Du har även rätt att reparera eller byta ut varorna om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte utgör ett större fel.

  Din produkt eller tjänst från Specialized kan också vara försedd med en begränsad uttrycklig garanti, enligt vad som anges i den tillämpliga garantipolicyn. Om tillämpligt finns detaljerna för den begränsade uttryckliga garantin tillgängliga för dig i den tillämpliga garantipolicyn, och kan finnas på förpackningen eller på annat sätt göras tillgängliga på köpstället. Denna begränsade uttryckliga garanti gäller utöver eventuella rättigheter som du kan ha enligt den australiska konsumentlagen.

  Produkter som inte är märkta av Specialized och som köpts från Specialized kan också ha garantier som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagen och kan också omfattas av tillverkarens uttryckliga garanti.

  Om din produkt eller tjänst är defekt kan du välja att göra anspråk enligt den australiska konsumentlagen eller någon tillämplig begränsad uttrycklig garanti. För att kontakta Specialized om defekta produkter kan du skicka ett e-postmeddelande till Specialized på [[email protected]](file:///C:/Users/nhole/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/SPECIALIZED%20BICYCLE%20COMPONENTS_%20INC.%20-%20COMMERCIAL-MISCELLANEOUS%20(229788-10001)/ridercare-[email protected]).

  Sammanfattningsvis är de viktigaste konsumenträttigheterna enligt konsumentgarantibestämmelserna i den australiska konsumentlagen när det gäller produkter följande:

  • När produkterna inte är av godtagbar kvalitet (t.ex. om de har ett tillverkningsfel eller är osäkra) beror din kompensation på om felet är större eller mindre. För mindre produktfel kan Specialized välja att reparera, byta ut eller återbetala dig. Vid allvarliga produktfel kan du returnera produkten till Specialized och begära återbetalning eller utbyte, eller behålla produkten och begära ersättning för den värdeminskning som problemet har orsakat.

  • Ett allvarligt fel har inträffat om: (a) Du skulle inte ha köpt produkten om du hade känt till problemet; (b) Produkten skiljer sig avsevärt från den beskrivning, det prov eller den demonstrationsmodell som du fick se; (c) Produkten är väsentligt olämplig för sitt normala ändamål och kan inte enkelt göras lämplig inom rimlig tid; (d) Produkten är väsentligt olämplig för ett ändamål som du meddelade Specialized om och kan inte enkelt göras lämplig inom rimlig tid; eller (e) Produkten är osäker.

  • Det tillkommer inga extra kostnader för reparation, utbyte eller återbetalning.

  • Dina rättigheter enligt den australiska konsumentlagen gäller under en rimlig period från inköpsdatumet, vilket beror på produktens eller tjänstens art och kostnad.The above information is not a complete summary of the law and is not intended as a substitute for legal advice relevant to your particular situation.

  Ovanstående information är inte en fullständig sammanfattning av lagen och är inte avsedd att ersätta juridisk rådgivning som är relevant för din specifika situation.

  Vår 30-dagars returpolicy gäller inte om produkten inte har uppfyllt en konsumentgaranti enligt australisk lag.

  Tvister: Om en tvist uppstår i samband med dessa villkor kommer du och en representant för Specialized att inom 10 dagar efter att endera parten har meddelat den andra parten om tvisten att föra diskussioner i god tro för att försöka lösa tvisten. Om tvisten inte har lösts inom 14 dagar efter det att dessa diskussioner har inletts kan du begära att tvisten eskaleras till en Specialized-chef som kommer att kontakta dig för att förhandla i god tro för att hitta en lösning. Om tvisten fortfarande är olöst efter 45 dagar efter det ursprungliga datumet för anmälan av tvisten kan antingen Specialized eller du hänvisa tvisten till bindande skiljedom. Ett sådant skiljeförfarande kommer att genomföras i enlighet med skiljedomsreglerna från Australian Centre for International Commercial Arbitration, som kallas ACICA:s skiljedomsregler. Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum i Melbourne, Victoria, Australien och språket i skiljedomsförfarandet kommer att vara engelska. Du bekräftar att du inte kommer att hänskjuta en tvist till skiljedomsförfarande förrän de förhandlingsalternativ som beskrivs i denna klausul är helt uttömda. Denna klausul hindrar inte Specialized eller dig från att söka brådskande tillfälliga, skäliga eller andra interimistiska åtgärder.

  Kina

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Shanghai Co., Ltd., 闪电自行车(上海)有限公司, Room 103-105, Building 40, No.1888 Xin Jin Qiao Road, Pudong Area, Shanghai, China 201206.  Organisationsnummer: 310000400512747.

  Korea

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Korea LLC, 98, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04418, Korea 1F ILSING BUILDING. Organisationsnummer: 284114-0000809

  Japan

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Japan, G.K., 3-13-5 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018, Japan. Organisationsnummer: 0210-01-048087

  Malaysia

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Bicycle Components Malaysia Sdn. Bhd., P08, Horizon Penthouse, 1 Powerhouse Persiaran Bandar Utama, Selangor Petaling Jaya 47800 Malaysia.  Organisationsnummer: 201801011874 (1273890-T)

  Tvister: Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med alla tillämpliga lagar som gäller i Malaysia från tid till annan. Parterna är överens om att alla tvister, kontroverser eller konflikter som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive tvister om dess existens, giltighet, ingående, bindande verkan, överträdelse, ändring, upphörande och uppsägning, ska hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljedom i Malaysia, som administreras av Asian International Arbitration Centre ("AIAC") i enlighet med AIAC:s för tillfället gällande skiljedomsregler, vilka regler anses vara införlivade genom hänvisning i detta avsnitt. Skiljedomstolen ska ha sitt säte i Malaysia. Skiljedomstolen ska bestå av en (1) skiljeman, som ska utses av AIAC. Språket för skiljeförfarandet skall vara engelska.

  Nya Zeeland

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized New Zealand Limited, 22 Clarence St South, Addington, Christchurch 8024, New Zealand. Organisationsnummer: 7337568

  Ingenting i användarvillkoren begränsar dina rättigheter enligt Consumer Guarantees Act 1993 eller Fair Trading Act 1986, och vi kommer att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt dessa lagar.

  Tvister: Om det uppstår en tvist eller en oenighet mellan oss på grund av, eller i enlighet med, dessa villkor eller i samband med en överträdelse av dem, ska parterna i första hand göra sitt yttersta för att lösa tvisten eller oenigheten i godo. Dessa villkor ska regleras, tolkas och tolkas i enlighet med Nya Zeelands lagar och parterna underkastar sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Nya Zeeland eller någon domstol som kan ha överklaganden från sådana domstolar.

  Filippinerna

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter: Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Organisationsnummer: 200916177G

  Tvister: Detta avtal och alla frågor som uppstår i samband med det regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Republiken Filippinerna, vars domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, med uteslutande av alla andra domstolar och jurisdiktioner.

  Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter (Singapore): Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Organisationsnummer: 200916177G

  Specialized-enhet/kontaktuppgifter(Taiwan)  Specialized Bicycle Components Taiwan Limited, 400 Wenchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.). Organisationsnummer: 29038791

  Tvister: Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med alla tillämpliga lagar som gäller i Singapore från tid till annan. Parterna är överens om att alla tvister, kontroverser eller konflikter som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive tvister om dess existens, giltighet, ingående, bindande verkan, överträdelse, ändring, upphörande och uppsägning, ska hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljedomsförfarande i Singapore, administrerat av Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), i enlighet med SIAC:s för tillfället gällande skiljedomsregler, vilka regler anses vara införlivade genom hänvisning i detta avsnitt. Skiljeförfarandet ska ha sitt säte i Singapore. Skiljedomstolen skall bestå av en (1) skiljeman, som skall utses av ordföranden för SIAC:s skiljedomstol. Språket för skiljeförfarandet skall vara engelska.