Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Cyklar
 • Komponenter
 • Kläder
 • Utrustning
 • Outlet
 • Om Specialized
 • Hjälp
 • Logo Icon
  Om Specialized
  Arrow Back Icon

  Rider-First Engineered™

  Filosofin Rider-First Engineered™ är en storleksspecifik approach för ramkonstrukton som säkerställer att varje ram presterar prickfritt. Det uppnås genom en kombination av omfattande datainsamling, kvalitativ återkoppling från professionella cyklister och ett ytterst noggrant tillvägagånssätt för kolfiberkonstruktion.

  Innovation

  Rider-First Engineered™

  Våra Rider-First Engineered™ ramar är direkt inspirerade av vårt samarbete med McLaren, vilket innebär att de fokuserar kraftigt på design baserad på data. För att förstå helheten av ett problem behöver du ju faktiskt pålitlig data, och detta kan endast fås från hundratals timmar av tester. Självklart uppstår frågan: Vad har vi testat för? Genom åren fann våra ingenjörer att cyklister på mindre ramstorlekar upplevde köregenskaper som var omvända jämfört med sina större motsvarigheter, och vice versa. Till exempel, där en mindre ram var styv på platt mark kunde den understyra i kurvor, medan det motsatta kunde vara sant för stora ramar. Att korrigera detta krävde sofistikerade instrument för att fastställa kvantiteten av de krafter som ramen utsattes för. I tester i verkliga förhållanden mätte dessa instrument de reaktiva krafterna genom gaffeln, styret, sadeln – varje tänkbar ingång och utgång. Med en enorm mängd data till sitt förfogande kunde våra ingenjörer skapa lösningen.

  "Det är ett annorlunda sätt att utveckla en cykelplattform. Det säkerställer att alla cyklar presterar på den nivå vi förväntar oss genomgående för alla storlekar."

  För att få till en likvärdig prestanda fann de att varje ramstorleks prestandamål krävde direkt specificitet. Detta innebär att för varje ramstorlek väljs varje rördiameter och kolfiberuppbyggnad med hänsyn till den insamlade datan. Resultat? Optimal balans mellan styvhet, vikt och responsivitet för varje ramstorlek. Vad betyder då detta för dig? Oavsett om du kör med en ram på 61 cm eller en 49 cm kommer du att uppleva världens bästa körupplevelse, skräddarsydd specifikt för dig. Det är Rider-First Engineered™.