DEN HÄR HJÄLMEN ROPAR PÅ HJÄLP

Vi har tagit cykelhjälmen till en helt ny nivå – med spårning i realtid, kraschdetektor och nödsignal. Våra hjälmar fungerar inte bara som skydd mot skador – de är också de enda hj älmarna som kan tillkalla hjälp när du behöver det som mest. Vi har just återskapat cykelhjälmen.

DET HÄR ÄR ANGi...

ANGi är en patenterad sensor som monteras på hjälmen, och som mäter slag mot huvudet om du kraschar, men också de skadliga rotationskrafterna som uppstår i en krasch, även om hjälmen aldrig slår i marken

DET HÄR ÄR ANGi...

ANGi är en patenterad sensor som monteras på hjälmen, och som mäter slag mot huvudet om du kraschar, men också de skadliga rotationskrafterna som uppstår i en krasch, även om hjälmen aldrig slår i marken

SAFETY FOR ALL

ANGi works with almost any cycling helmet, and there are no annual fees for its service. Of course, all Specialized helmets from 2019 onward are compatible. Not sure about your helmet? Check the FAQs to find out and get on your path to safer rides.

SAFETY FOR ALL

ANGi works with almost any cycling helmet, and there are no annual fees for its service. Of course, all Specialized helmets from 2019 onward are compatible. Not sure about your helmet? Check the FAQs to find out and get on your path to safer rides.

This is How it Works

Just pair ANGi with a smartphone equipped with the Specialized Ride App. If ANGi detects a crash during a ride, it sends a countdown alert to your phone. If you’re hurt and unable to stop the countdown, the app transmits a text alert and your most recently uploaded GPS coordinates to your emergency contacts.

Kom igång med Ride

Med a ppen Specialized Ride kan du fort och enkelt kan hitta bra rundor och cykelkompisar i din närhet. Den spelar även in dina data och överför dem automatiskt till populära appar som STRAVA. Den gör det också möjligt för ANGi att tillkalla hjä lp. Finns för både iPhone (iOS 10 eller sen are ) och Android (7 eller senare ). Du får gratis 1 års abonnemang på appen Ride Premium vid köp av valfri ANGi - utrustad Specialized - hjälm eller ANGi - sensor på eftermarknaden

SAFETY, NOW AUTOMATED
ANGi + WAHOO

ANGi can now be enabled from Wahoo ELEMNT GPS bike computers, when both devices are connected to the Ride App. No need to pull out your phone—just get on your bike, press start on your Wahoo ELEMNT as you normally do, shake your ANGi to wake it up, and ride knowing ANGi has your back.

Note: The Ride App must be running in the background for pairing to occur and ANGi must be flashing green.

INNOVATION FRÅN CYKLINGEN

ANGi är resultatet av flera års forskning och utveckling, men allt startade på en träningsrunda som gick snett. En cyklist hamnade på sjukhus. En annan cyklist ställde sig frågan vad han kunde göra för att cyklingen skulle bli säk rare. ANGi är svaret

INNOVATION FRÅN CYKLINGEN

ANGi är resultatet av flera års forskning och utveckling, men allt startade på en träningsrunda som gick snett. En cyklist hamnade på sjukhus. En annan cyklist ställde sig frågan vad han kunde göra för att cyklingen skulle bli säk rare. ANGi är svaret