GWARANCJA

GWARANCJA

 GWARANCJA


Ograniczona gwarancja (ma zastosowanie do produktów nabytych po 1 lipca 2018)

Niniejsza Ograniczona gwarancja („Gwarancja”) jest dobrowolną gwarancją producenta udzielaną przez firmę Specialized Bicycle Components, Inc. będącą własnością i dystrybutorem firmy Specialized i działającą na Twoim rynku lub firmę będącą zewnętrznym dystrybutorem wyrobów sprzedawanych pod marką Specialized, w zależności od sytuacji, która ma zastosowanie (zwaną zbiorczo „Specialized”). Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie do wymienionych poniżej produktów nabytych po 1 lipca 2018 („Produkty”) i jest udzielana bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Twoje uprawnienia wynikające z niniejszej Gwarancji są dodatkowe i niezależne od Twoich uprawnień jako nabywcy Produktu, które mogą różnić się w zależności od kraju, stanu lub regionu. Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na te uprawnienia.

Przed pierwszą jazdą przeczytaj podręcznik(i) dostarczony(e) z każdym z Produktów. Zawierają one ważne informacje na temat bezpieczeństwa i informacje o montowaniu, użyciu i konserwacji. Specialized zaleca także zarejestrowanie Twojego roweru Specialized na stronie www.specialized.com po dokonaniu zakupu. Jakkolwiek rejestracja nie jest wymagana, aby skorzystać z niniejszej Gwarancji, rejestracja umożliwi Specialized zapewnienie Ci w przyszłości lepszej obsługi.

Co obejmuje niniejsza Gwarancja?

Jak wyjaśniliśmy dokładniej poniżej, Specialized udziela gwarancji na Produkty przez ograniczony okres od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej, a gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze, o ile Produkt użytkowany był w normalny sposób i zgodnie z opublikowanymi wytycznymi Specialized. Wytyczne obejmują między innymi informacje zawarte w danych technicznych, podręcznikach użytkownika i powiadomieniach serwisowych. „Data pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej” oznacza, że Produkt został nabyty jako nowy od Autoryzowanego sprzedawcy detalicznego Specialized lub bezpośrednio od firmy Specialized. Częściowa gwarancja może być przeniesiona na kolejnych właścicieli, jak szczegółowo przedstawiamy poniżej.

Jakie Produkty są objęte niniejszą Gwarancją i przez jaki okres?

Jeśli jesteś pierwotnym nabywcą, odnosi się do Ciebie, co następuje:

•             Dożywotnia gwarancja na ramy i ramy z widelcem marki Specialized: Specialized gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu integralność konstrukcji ramy lub ramy i widelca przez cały okres, w którym pierwotny nabywca detaliczny pozostaje wlaścicielem Produktu. Lakier i grafika nie są objęte tą definicją. Rama z widelcem oznacza ramę marki Specialized wyposażoną w sztywny widelec marki Specialized. Widelce amortyzowane i części zawieszenia nie są objęte definicją ramy ani ramy z widelcem. Rama obejmuje górne widełki i dolne widełki zarówno w modelach o sztywnym zawieszeniu, jaki i modelach o w pełni amortyzowanym zawieszeniu.

•             Komponenty marki Specialized, wyposażenie, buty, kaski, lakier i grafika na ramach i ramach z widelcami marki Specialized: Dwuletnia Gwarancja od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej. Obejmuje ona przykładowo części zawieszenia oferowane pod wspólną marką, na przykład wyposażone w części marki BRAIN widelce i amortyzatory, silniki i inne elementy układu napędowego w rowerach z napędem elektrycznym.

•             Akumulatory marki Specialized będące na wyposażeniu rowerów z napędem elektrycznym: Dwuletnia Gwarancja od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej lub do 300 cykli ładowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Akumulatory są opracowane w taki sposób, by w tym okresie zachować 75% pierwotnej pojemności.

•             Dożywotnia gwarancja na koła marki Roval: Specialized udziela pierwotnemu nabywcy detalicznemu gwarancji na koła marki Roval przez cały okres, w którym pierwotny nabywca detaliczny pozostaje wlaścicielem Produktu.

•             Odzież marki Specialized i wyroby nie objęte gwarancją w inny szczególny sposób: Roczna Gwarancja od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej.

Jeśli jesteś kolejnym nabywcą, co oznacza, że jesteś drugim lub późniejszym właścicielem, a nie pierwotnym nabywcą detalicznym, odnosi się do Ciebie, co następuje:

•             Dwuletnia Gwarancja od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej na następujące Produkty marki Specialized: ramy i ramy z widelcem, w tym lakier i grafika, komponenty, wyposażenie, buty, kaski i koła Roval. Obejmuje ona także części zawieszenia oferowane pod wspólną marką, na przykład wyposażone w części marki BRAIN widelce i amortyzatory, a także silniki i inne elementy układu napędowego w rowerach z napędem elektrycznym.

•             Akumulatory marki Specialized będące na wyposażeniu rowerów z napędem elektrycznym: Dwuletnia Gwarancja od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej lub do 300 cykli ładowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Akumulatory są opracowane w taki sposób, by w tym okresie zachować 75% pierwotnej pojemności.

•             Odzież marki Specialized i wyroby nie objęte gwarancją w inny szczególny sposób: Roczna Gwarancja od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej.

Kupiłem kompletny rower. Czy komponenty innych producentów zainstalowane w rowerach marki Specialized są objęte tą Gwarancją?

Może mieć zastosowanie gwarancja innego producenta komponentów marki innej niż Specialized, takich jak układ napędowy, hamulce, czy części zawieszenia. Informacje na temat gwarancji na komponenty innych producentów powinny były zostać przekazane wraz z nabytym rowerem. Komponenty innych producentów nie są objęte niniejszą Gwarancją. Twój Autoryzowany sprzedawca detaliczny Specialized będzie mógł przekazać Ci bliższe informacje.

Jestem kolejnym właścicielem; czy nadal wymagany jest ode mnie dowód pierwotnego zakupu?

Tak. Okres obowiązywania Gwarancji liczony jest od daty pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej, a firma Specialized musi mieć możność stwierdzenia gdzie i kiedy Produkt został pierwotnie nabyty. Należy uzyskać dowód sprzedaży od pierwotnego właściciela lub Autoryzowanego sprzedawcy detalicznego Specialized, który sprzedał ten Produkt.

Jakie są warunki tej Gwarancji?

Aby skorzystać z niniejszej Gwarancji, wymagane jest przedstawienie datowanego dowodu pierwotnego zakupu firmie Specialized na tym samym kontynencie (Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia), na którym Produkt został nabyty. Dowód pierwotnego zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej wymagany jest zarówno od pierwotnego nabywcy, jak i od kolejnego nabywcy. We wszystkich przypadkach Specialized zastrzega sobie prawo do ograniczenia serwisu gwarancyjnego do kraju, w którym Produkt został nabyty. W okresie obowiązywania Gwarancji Specialized dokona naprawy Produktu albo, jeśli Specialized wybierze tę opcję, wymieni Produkt na taki sam nowy Produkt bądź najbardziej zbliżony dostępny w tym okresie. Rozwiązanie to wynika z faktu, że nie posiadamy zapasów wyrobów przez nieograniczony okres, więc możemy nie dysponować identycznym zamiennikiem lub identycznym kolorem. Jeśli Produkt podlega wymianie, musi być on dostarczony do Specialized przed wysyłką zamiennika, chyba że uzgodniono w formie pisemnej inne rozwiązanie. Nie zostaniesz obciążony kosztami wysyłki Produktu do Specialized ani kosztami przesyłki jakiegokolwiek otrzymanego zamiennika czy kosztami robocizny wynikającymi z zaspokajaniem roszczenia gwarancyjnego.

Czego nie obejmuje niniejsza Gwarancja?

Niniejsza Gwarancja zostaje unieważniona w następujących sytuacjach i nie ma zastosowania do szkód spowodowanych przez następujące czynniki:

•             Niewłaściwy montaż lub instalacja.

•             Wypadek, zaniedbanie, nieprawidłowa naprawa, nieprawidłowa konserwacja lub inna forma odbiegającego od normy, nadmiernego albo niewłaściwego użytkowania.

•             Korozja.

•             Dokonywanie niewłaściwych zmian lub montaż komponentów, części czy akcesoriów, które pierwotnie nie były przewidziane do montażu lub nie są kompatybilne z Produktem.

•             Niewywiązywanie się z obowiązku dokonywania konserwacji i serwisu z właściwą częstotliwością zgodną z pisemnymi zaleceniami przekazanymi z Produktem.

Czym jest Zużycie i czy jest ono objęte niniejszą Gwarancją?

Termin Zużycie odnosi się do uszkodzeń, które są naturalnym i nieuniknionym skutkiem zwykłej jazdy. Na przykład kaseta i łańcuch w końcu zużyją się i będą wymagać wymiany, nawet jeśli poddawane były odpowiedniej konserwacji. To samo odnosi się do zadrapań i innych potencjalnych uszkodzeń lakieru czy grafiki na Twoim rowerze, które mogą być skutkiem normalnego używania i oddziaływania warunków atmosferycznych. Z upływem czasu Twój rower zacznie podczas jazdy wydawać także nieznaczne zgrzyty i inne odgłosy, które zazwyczaj oznaczają, że wymaga on konserwacji. Zużyte elementy nie są objęte niniejszą Gwarancją. Poniżej przedstawiamy niepełną listę innych typowych elementów podlegających zużyciu i nie objętych niniejszą Gwarancją:

•             Uchwyty kierownicy Aero

•             Łożyska

•             Klocki hamulcowe

•             Korpusy i zapadki bębenka piasty lub wolnobiegu

•             Uchwyty kierownicy i owijka uchwytów

•             Piankowa wyściółka kasku

•             Paski kasku

•             Ustnik i akcesoria do bidonów

•             Ruchome części z gumy

•             Pokrycie siodełka

•             Przewody i obudowy przerzutki i hamulca

•             Szprychy

•             Zębatki

•             Zerwane gwinty / uszkodzone śruby

•             Opony

•             Narzędzia

•             Zębatki kasety lub wolnobiegu

•             Powierzchnie hamujące kół

 

W jaki sposób mogę zainicjować reklamację gwarancyjną?

Pierwszym krokiem będzie wizyta u najbliższego Autoryzowanego sprzedawcy detalicznego Specialized. Twój Autoryzowany sprzedawca detaliczny Specialized podda Produkt inspekcji i skontaktuje się z firmą Specialized w sprawie dalszych kroków. Informację, jak skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym sprzedawcą detalicznym Specialized można znaleźć na stronie www.specialized.com.

Jakie mam opcje, jeśli uszkodzenie nie jest objęte niniejszą Gwarancją?

Jako rowerzyści rozumiemy, że wypadki się zdarzają. Nawet jeśli uszkodzenie nie jest objęte niniejszą Gwarancją, może być dostępny na Twoim lokalnym rynku program, który pozwala na nabycie nowego zamiennika Produktu po obniżonej cenie. Powinieneś zasięgnąć informacji u swojego Autoryzowanego sprzedawcy detalicznego Specialized i/lub bezpośrednio w firmie Specialized, by dowiedzieć się, czy aktualnie dostępny jest taki program i czy jesteś uprawniony do skorzystania z niego.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH

NINIEJSZE JEST PEŁNYM I WYCZERPUJĄCYM PRZEDSTAWIENIEM WARUNKÓW GWARANCJI SPECIALIZED DOTYCZĄCEJ TEGO PRODUKTU. ŻADNE INNE OŚWIADCZENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SKŁADANE PRZEZ KOGOKOLWIEK NIE STANOWIĄ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ TEGO PRODUKTU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPECIALIZED W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI WINNA W NAJPEŁNIESZYM DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE OGRANICZAĆ SIĘ DO KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ CENIE NABYCIA I W ŻADNYM PRZYPADKU SPECIALIZED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE USZKODZENIA LUB STRATY. OGRANICZENIE TO NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE SPECIALIZED. Niektóre stany, prowincje lub kraje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych, a więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Jeśli sąd o właściwej jurysdykcji ustali, że pewne warunki niniejszej Gwarancji nie mają zastosowania, wszystkie inne warunki zachowają moc obowiązującą.

W przypadku pytań dotyczących gwarancji skontaktuj się z Autoryzowanym sprzedawcą detalicznym Specialized lub firmą Specialized. Aktualne dane kontaktowe dotyczące Twojego rynku dostępne są pod adresem www.specialized.com.

Powyższy dokument może zostać zaktualizowny. W celu weryfikacji aktualnej wersji prosimy o śledzenie strony www. specialized.com lub o kontakt z naszym biurem [email protected]