GWARANCJA

GWARANCJA

 GWARANCJA


W Specialized, naszą główną zasadą jest motto  „rowerzysta jest szefem”.

Naszym zadaniem jest dostarczanie użytkownikom najbardziej zaawansowanego sprzętu rowerowego na świecie, oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprzedane produkty.

W związku z powyższym przedstawiamy Wam jedne z najbardziej przyjaznych warunków gwarancyjnych w całym przemyśle rowerowym. W skrócie:

  • Odpowiadamy za nasze ramy-  na zawsze. Oznacza to, iż oferujemy dożywotnią gwarancję dla pierwszego właściciela na  wady materiałowe oraz jakość wykonania we WSZYSTKICH ramach i widelcach sztywnych Specialized.
    Dotyczy to również tylnych trójkątów ram z pełnym zawieszeniem.
  •  Koła Roval również objęte są dożywotnią gwarancją.
  • Pozostałe produkty Specialized (w tym lakier i naklejki na ramie) są objęte dwuletnią gwarancją.
    Baterie Turbo posiadają gwarancję na okres dwóch lat lub 300 cykli ładowań - zależnie od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli jesteś kolejnym właścicielem produktu Specialized lub Roval, przysługuje Ci dwu letnia gwarancja, od daty pierwszego, oryginalnego zakupu.( Data na oryginalnym dowodzie zakupu)

Nasza szczegółowa polityka gwarancyjna jest załączona poniżej. Zapoznaj się proszę dokładnie z warunkami gwarancji. Dotyczy ona wszystkich produktów Specialized sprzedanych po 01.07.2018. Są to jedne z najlepszych warunków w branży rowerowej – przekonaj się sam.

Jak mogę złożyć roszczenie reklamacyjne do Specialized?
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą produktu Specialized, wyspecjalizowana kadra pracowników poprowadzi Twój proces reklamacyjny do końca. Gwarantem Twojego produktu, jest sklep, w którym dokonałeś zakupu.

Jakie dokumenty są wymagane podczas składania roszczenia reklamacyjnego?
Oprócz reklamowanego produktu, potrzebny będzie dokument potwierdzający zakup oraz karta gwarancyjna, jeżeli była wydana.

Co nie jest objęte gwarancją?

Zużycie oraz zniszczenie. Wszelkie uszkodzenia spowodowane upadkiem, uderzeniem lub wypadkiem. Ponadto uszkodzenia spowodowane przeciążeniem (używanie roweru niezgodnie z  przeznaczeniem - patrz Instrukcja obsługi roweru Specialized) , korozja itp. Poniżej podano pełne warunki gwarancji.


Chcę złożyć reklamację na produkt innej firmy, który był zamontowany fabrycznie w moim rowerze Specialized. Jak mam postępować?
Komponenty innych producentów (np. SRAM, Shimano, FOX) są objęte gwarancją bezpośrednio od producenta. Informacje o gwarancji na te komponenty powinny być zawarte w pakiecie, który sprzedawca dostarczył Ci przy sprzedaży roweru. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Specialized , aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu. I złożyć roszczenie reklamacyjne na wybrany produkt.

 

Warunki Gwarancji zgodne z Kartą Gwarancyjną Roweru:

 

Niżej wymienione warunki gwarancji są ważne dla rowerów Specialized zakupionych na terenie Polski. Warunki

gwarancji w różnych częściach świata różnią się z powodu różnych przepisów i innych różnic regionalnych.

 

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z niezgodności towaru z umową.

 

I. WARUNKI GWARANCJI

 

1. Producent gwarantuje, że sprzedany, nowy rower nie posiada wad materiałowych i wykonawczych.

2. Importer gwarantuje, że rowery Specialized spełniają wszystkie normy techniczne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

3. Okres gwarancji dla nowego roweru wynosi 2 lata od daty sprzedaży.

4. Okres gwarancji na lakier i naklejki pod lakierem wynosi 2 lata.

5. Rama roweru objęta jest dożywotnią gwarancją, co jednak nie oznacza, że jest niezniszczalna i istnieć będzie wiecznie. Powyższa deklaracja gwarancyjna traci ważność po upływie okresu dekapitalizacji.

6. W przypadku rowerów z pełną amortyzacja dożywotnia gwarancja odnosi się tylko do głównego trójkąta ramy.

7. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte lub powstałe z winy producenta, wynikające ze złej jakości materiałów i niewłaściwej technologii produkcji.

8. Gwarancja nie obejmuje wad będących konsekwencją zaniedbań obsługowych, konserwacyjnych oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych będących skutkiem upadku, przeciążenia i wyeksploatowania sprzętu oraz niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania roweru.

9. Gwarancja jest ważna jedynie wtedy, gdy rower został złożony, wyregulowany i przygotowany do użytkowania przez autoryzowanego mechanika.

10. Jedynym i ostatecznym arbitrem orzekającym w sprawie zasadności reklamacji komponentów nie wyprodukowanych przez Specialized, jest oficjalny przedstawiciel producenta w/w elementów.

11. Właściciel roweru zobowiązany jest do wykonania przeglądu gwarancyjnego w autoryzowanym serwisie po przejechaniu 100–200 km, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zakupu. Wszelkie regulacje i przeglądy roweru w okresie gwarancji są płatne.

12. Dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu i poprawnie wypełniona karta gwarancyjna. Dokumenty te należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

13. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu roweru należy niezwłocznie zgłaszać wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców Specialized. Dochodzenie praw wynikających z gwarancji bezpośrednio u importera nie jest możliwe.

14. Reklamowany rower, będący na gwarancji, musi być czysty i kompletny. Właściciel nie może sam rozkładać roweru na części. Reklamowana rama, widelec amortyzowany, tłumik albo inne części roweru nie mogą być wymontowane z roweru.

15. W przypadku uzasadnionej reklamacji importer zobowiązuje się do usunięcia usterki poprzez naprawę lub wymianę wadliwej części składowej roweru na nową taką samą lub, gdy to niemożliwe, na inną o podobnych parametrach technicznych. Producent nie gwarantuje jednak zachowania koloru, jak również średnic i długości rur takich jak w reklamowanej ramie.

16. W przypadku ujawnienia wad objętych gwarancją, ich usunięcie nastąpi do 30 dni od daty ustosunkowania się do roszczeń.

17. W przypadku niemożności dokonania naprawy elementy objęte gwarancją zostaną wymienione na nowe, jednakże gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu oczekiwania o czas konieczny do sprowadzenia tych części do Polski. Równocześnie gwarant zobowiązuje się, że reklamacja zostanie załatwiona w możliwie najkrótszym czasie.

18. W przypadku konieczności wymiany ramy roweru, gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu oczekiwania na czas konieczny do sprowadzenia nowej ramy do Polski. Równocześnie gwarant zobowiązuje się, że reklamacja zostanie załatwiona w możliwie jak najkrótszym czasie.

19. W przypadku składania reklamacji wymagane jest udokumentowanie serwisowania roweru przynajmniej raz w roku.

20. Rower jest skomplikowanym produktem technicznym i jako taki wymaga regularnej i wykwalifikowanej, fachowej opieki.

21. Użytkowanie roweru w zawodach, agresywna jazda, eksploatowanie w ciężkich warunkach

terenowych i klimatycznych (błoto, deszcz, kurz), przeciążanie, użytkowanie w celach komercyjnych i w inny niestandardowy sposób użytkowania, w drastyczny sposób skraca okres sprawności technicznej ramy i wszystkich części roweru. Może to stanowić podstawę do nieuwzględnienia reklamacji z tytułu uszkodzeń powstałych skutkiem tych okoliczności.

22. Stanowczo zaleca się wykonywanie serwisu w autoryzowanej sieci dealerskiej Specialized. Pracownicy tych sklepów i serwisów posiadają stosowna wiedzę i mają dostęp do informacji niedostępnych dla innych. Szczególnej uwadze podlega montaż poszczególnych części z użyciem specjalistycznych środków takich jak: pasty i smary montażowe oraz środki zapobiegające samoczynnemu rozkręcaniu połączeń gwintowych.

23. Kwestie nie ujęte w niniejszej karcie gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

24. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu lub rozregulowaniu w trakcie użytkowania:

• zniszczenie lub zużycie ogumienia

• rozciągnięcie łańcucha

• rozcentrowanie kół

• rozregulowanie przerzutek i hamulców

• zużycie bieżni hamulców w obręczach kół

25. Przyczyną wielu uszkodzeń nie objętych gwarancją są uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku przeciążeń lub wypadków. Najbardziej typowe to:

• uszkodzenie i zdeformowanie obręczy

• wygięcie lub złamanie haka przerzutki

• wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej lub tylnej

• wygięcie lub złamanie wspornika siodła

• pęknięcie podkowy widelca amortyzowanego

• naruszenie geometrii ramy

26. Szereg uszkodzeń nie może być podstawą do roszczeń gwarancyjnych, bowiem są konsekwencją ewidentnych zaniedbań ze strony użytkownika:

• przedwczesne wyeksploatowanie kasety i wieńców mechanizmu korbowego z powodu niedotrzymania obowiązku wymiany łańcucha we właściwym czasie

• zniszczenie gwintu w korbach skutkiem jazdy z niedokręconymi pedałami

• rozkalibrowanie kwadratowych otworów w korbach z powodu niedokręconych śrub osi suportu

• korozja elementów galwanizowanych i aluminiowych w rowerach przechowywanych w zawilgoconych pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu np. na balkonie

• wybicie bieżni łożysk steru jako efekt niewłaściwego naciągu łożysk

• korozja łożysk i wewnętrznych części widelca amortyzowanego jako skutek mycia roweru urządzeniem wysokociśnieniowym

• uszkodzenia elementów roweru na skutek stosowania niewłaściwego momentu siły przy dokręcaniu połączeń śrubowych (zwłaszcza w konstrukcjach z włókna węglowego)

• zła praca hamulców hydraulicznych z powodu stosowania niewłaściwego płynu hamulcowego, bądź zaniedbania jego okresowych wymian

• pęknięcie rury podsiodłowej ramy na skutek nadmiernego wysunięcia wspornika siodła

• wygięcie wieńców mechanizmu korbowego i odkształcenie przedniej przerzutki, powstałe skutkiem zmiany przełożeń pod obciążeniem

• uszkodzenie elementów tylnego zawieszenia skutkiem niewłaściwej regulacji tłumika

27. Użytkownik traci uprawnienia gwarancyjne w następujących przypadkach:

• wygaśnięcie okresu gwarancji

• utrata karty gwarancyjnej

• nie stosowanie się do zaleceń zawartych w załączonej do roweru Instrukcji Obsługi Rowerów Specialized

• modyfikacja roweru lub jego części

• nie dokonanie w wyznaczonym terminie przeglądu gwarancyjnego

• uczestnictwo w wypadku lub kolizji drogowej

• brak profesjonalnej obsługi technicznej i niepodporządkowanie się zalecanemu interwałowi przeglądów okresowych

 

II. UWAGI DODATKOWE

1. Rower nie jest przeznaczony do poruszania się po drogach publicznych. W przypadku użytkowania w ruchu drogowym należy wyposażyć go we wszystkie elementy bezpieczeństwa określone w Prawie o Ruchu Drogowym.

2. Instrukcja użytkowania roweru ma charakter ogólny i nie zawiera szczegółowych informacji, zwłaszcza na temat ustawień i regulacji zawieszenia. Wyjaśnienie zasad oraz regulacja tych elementów dla potrzeb konkretnej osoby, leży w gestii sprzedającego.

3. Wszystkie informacje dotyczące ustawień i przeglądów można znaleźć na stronie:

• Specialized: www.specialized.com

• Fox: www.cult-bikes.com

• Rock Shox, Sram, Avid: www.harfa-harryson.com.pl

• Formula: gregorio.pl

• Magura: magura.com

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich elementów mechanicznych, rower ulega zużyciu i poddawany jest dużym naprężeniom. Różne materiały i części roweru mogą reagować na zużycie w różny sposób. Jeżeli trwałość konstrukcyjna części zostanie przekroczona, może ona nagle ulec uszkodzeniu, powodując ewentualne zranienie rowerzysty. Pojawienie się pęknięcia, rysy lub zmiany zabarwienia w obszarach występowania dużych naprężeń może wskazywać na to, że upłynął już okres trwałości danej części i zalecana jest jej wymiana.

 

III. OSTRZEŻENIE

Poniższa lista określa zakres i częstotliwość obowiązkowych przeglądów technicznych, których wykonanie jest warunkiem kontynuacji ważności karty gwarancyjnej. Zwracamy szczególną uwagę, że w przypadku amortyzatorów, najważniejszą sprawą jest dbałość o utrzymywanie w należytej czystości goleni widelca, trzonu tłumika i uszczelek zgarniających, poprzez czyszczenie i konserwację odpowiednimi do tego celu środkami, po każdej jeździe. Czyszczenie i smarowanie komory powietrznej jak i jej uszczelniaczy należy wykonywać co 30—50 godzin pracy.

1. Kompletny rower: kompleksowy profesjonalny przegląd, przynajmniej raz w roku

2. Widelce amortyzowane FOX oraz tłumiki FOX: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie FOX przynajmniej raz w roku, obsługa komory powietrznej co 100 h

3. Widelce amortyzowane i tłumiki Specialized FutureShock: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie Specialized co 150 h lub przynajmniej raz w roku

4. Widelce amortyzowane Rock Shox z systemem Specialized BRAIN: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie

Specialized co 150 h lub przynajmniej raz w roku.

5. Inne widelce amortyzowane i tłumiki: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie co 100 h lub przynajmniej raz w roku

6. Wspornik siodła Specialized Command Post: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie Specialized przynajmniej raz w roku

7. Hamulce hydrauliczne: Wymiana płynu hamulcowego zgodnego z DOT 4, DOT 5.1 raz w roku.

 

IV. HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH

Poniższa lista określa zakres i częstotliwość obowiązkowych przeglądów technicznych, których wykonanie jest warunkiem kontynuacji ważności karty gwarancyjnej. Zwracamy szczególną uwagę, że w przypadku amortyzatorów, najważniejszą sprawą jest dbałość o utrzymywanie w należytej czystości goleni widelca, trzonu tłumika i uszczelek zgarniających, poprzez czyszczenie i konserwację odpowiednimi do tego celu środkami, po każdej jeździe. Czyszczenie i smarowanie komory powietrznej jak i jej uszczelniaczy należy wykonywać co 30—50 godzin pracy.

1.     Kompletny rower: kompleksowy profesjonalny przegląd, przynajmniej raz w roku

2.     Widelce amortyzowane FOX oraz tłumiki FOX: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie FOX przynajmniej raz w roku, obsługa komory powietrznej co 100 h

3.     Widelce amortyzowane i tłumiki Specialized FutureShock: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie Specialized co 150 h lub przynajmniej raz w roku

4.     Widelce amortyzowane Rock Shox  z systemem Specialized BRAIN: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie Specialized co 150 h lub przynajmniej raz w roku

5.     Inne widelce amortyzowane i tłumiki: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie co 100 h lub przynajmniej raz w roku

6.     Wspornik siodła Specialized Command Post: pełny przegląd w autoryzowanym serwisie Specialized przynajmniej raz w roku

7.     Hamulce hydrauliczne: Wymiana płynu hamulcowego zgodnego z DOT 4, DOT 5.1 raz w roku.

 

Życzymy przyjemnego i udanego użytkowania naszych rowerów.