GWARANCJA

GWARANCJA

Globalna polityka gwarancyjna

Główną zasadą w Specialized jest to, że „The Rider is the Boss”. Naszym priorytetem jest dostarczanie klientom najbardziej innowacyjnych produktów rowerowych na świecie, za które sami ręczymy. W związku z tym, z przyjemnością oferujemy jedną z najbardziej proklienckich i przyjaznych dla kolarza gwarancji w branży. Wygląda to następująco:

Warunki Gwarancja zarejestrowanych produktów Gwarancja w przypadku braku rejestracji
Dożywotnia gwarancja* dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Specialized. Dożywotnia gwarancja odnosi się do czasu żywotności produktu, nie właściciela roweru.

• Obejmuje tylny trójkąt w rowerach z pełnym zawieszeniem
• Nie obejmuje amortyzowanych widelców oraz tylnego zawieszenia
• Nie obejmuje malowania
DOŻYWOTNIA 2 LATA
Dożywotnia gwarancja* na plecione, karbonowe koła Roval DOŻYWOTNIA 2 LATA
Pozostałe produkty marki Specialized są objęte dwuletnią gwarancją

• Malowanie ramy
• Komponenty marki Specialized
• Zawieszenie Brain
• Silniki i układy napędowe w rowerach elektrycznych
• Akcesoria
• Kaski
• Buty
• Odzież
2 LATA 2 LATA
Akumulatory turbo mają gwarancję na 2 lata od daty zakupu lub do 300 cykli ładowania — w zależności od tego, co upłynie wcześniej. 2 LATA 2 LATA

Na odzież firmy Specialized oraz na inne niewymienione produkty obowiązuje dwuletnia gwarancja.

Gwarancja nie obejmuje zużycia rzeczy, będącego konsekwencją ich użytkowania.

2 LATA 2 LATA
Kolejni właściciele produktu są objęci dwuletnią gwarancją od daty pierwotnego zakupu detalicznego przez pierwotnego nabywcę. 2 LATA 2 LATA

*Zarejestruj swój rower, ramę lub koła Roval w ciągu 90 dni od zakupu w celu uzyskania dożywotniej gwarancji dla pierwotnego właściciela.

 

I. WARUNKI GWARANCJI

 1. Producent zobowiązuje się, że nowy rower/rama nie posiada wad produkcyjnych czy materiałowych.
 2. Importer gwarantuje, że rowery Specialized, spełniają wszystkie normy techniczne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.
 3. Gwarancja odnosi się do wad roweru lub jego części w momencie odebrania przez kupującego.
 4. Czas trwania gwarancji na nowy rower wynosi 2 lata od daty zakupu przez pierwszego właściciela. W tym czasie gwarancja może zostać przeniesiona na nowego właściciela.
 5. Okres gwarancyjny na powłokę lakierniczą oraz naklejki umieszczone pod lakierem wynosi 2 lata.
 6. Na ramę roweru po upłynięciu ustawowego dwuletniego okresu gwarancyjnego przyznana jest ponadstandardowa dożywotnia gwarancja (patrz dalej ustęp dożywotnia gwarancja).
 7. Wszystkie uszczelniania oraz części gumowe w amortyzatorach, oraz tłumikach FOX Racing Shox, Specialized lub komponentom z technologią Brain podlegają standardowemu zużyciu, a ich żywotność nie musi być dłuższa niż 90 dni.
 8. Roszczenia z tytułu gwarancji są skuteczne tylko wtedy, gdy rower został prawidłowo zmontowany oraz przygotowany do jazdy przez autoryzowanego sprzedawcę zgodnie z wytycznymi firmy Specialized.
 9. Roszczenie gwarancyjne składane są tylko za pośrednictwem autoryzowanych partnerów handlowych Specialized. Zgłoszenie bezpośrednio u importera/producenta nie będą rozpatrywane
 10. (klient końcowy zostanie skierowany do autoryzowanego partnera Specialized) .
 11. Właściciel roweru jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w autoryzowanym serwisie po przejechaniu 100-200 km, najpóźniej jednak do 2 miesięcy od daty zakupu.
 12. Rower jest skomplikowanym produktem technicznym i jako taki wymaga odpowiedniego serwisu i konserwacji. Używanie roweru
 13. w warunkach intensywnej eksploatacji (błoto, deszcz, kurz, udział w zawodach sportowych oraz agresywna jazda) znacząco obniża żywotność roweru jak i jego podzespołów. W takich przypadkach niezbędne jest skrócenie interwałów pomiędzy serwisami.
 14. Szczególnie zaleca się przeprowadzenie serwisu w autoryzowanych punktach partnerskich Specialized. Pracownicy takowych sklepów oraz serwisów są regularnie szkoleni oraz mają dostęp do bieżących informacji technicznych oraz odpowiednich części serwisowych.
 15. Wszelkie usługi serwisowe roweru w okresie gwarancyjnym są odpłatne.
 16. Dokumentami umożliwiającym rozpoczęcie procedury reklamacji jest dowód zakupu oraz poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna. Prosimy o zachowanie tych dokumentów w bezpiecznym miejscu.
 17. Reklamowany rower, będący na gwarancji, musi być czysty i kompletny. Właściciel nie może sam demontować części roweru. Reklamowana rama, widelec amortyzowany, tłumik albo inne części roweru nie mogą być wymontowane, jeżeli nie były oddzielnie zakupione.
 18. Powłoka lakiernicza reklamowanej ramy roweru musi być oryginalna.
 19. W przypadku reklamacji wymagane jest przedstawienie udokumentowanych przeglądów serwisowych wykonanych
 20. w autoryzowanym punkcie partnerskim Specialized przynajmniej raz w roku (patrz przegląd serwisowy oraz uwagi serwisu).
 21. W przypadku uwzględnionej reklamacji importer zawiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonej, wadliwej części roweru na nową identyczną lub inną z podobnymi parametrami technicznymi. Ze względu na liczne warianty kolorystyczne nie można zawsze zapewnić dostępności odpowiedniego malowania ramy, w przypadku braku oryginalnego koloru będzie dostarczona część w kolorze neutralnym (czarna, biała, srebrna).
 22. Jedynym oraz ostatecznym arbitrem, który decyduje o słuszności reklamacji komponentów, których producentem nie jest Specialized, jest oficjalny dystrybutor producenta danego komponentu.
 23. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z warunkami gwarancyjnymi, zachęcamy do kontaktu ze sprzedawcą produktu.
 24. Wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

II. DOŻYWOTNIA GWARANCJA RAMY

Po upływie dwuletniego okresu gwarancyjnego, producent świadczy wydłużony okres gwarancji ramy roweru dla pierwszego właściciela zgodnie z poniższymi warunkami specjalnymi:

 1. Dożywotnia gwarancja jest umowna, obowiązuje na poniższych warunkach.
 2. Dożywotnia gwarancja ramy jest uwarunkowana podaniem danych osobowych właściciela roweru sprzedawcy i może ją zastosować tylko ten właściciel, którego dane osobowe są przedmiotem przetwarzania. Zmiana właściciela skutkuje utratą dożywotniej gwarancji na ramę.
 3. Dodatkowa gwarancja na ramę jest uwarunkowana koniecznością rejestracji roweru w bazie danych Specialized najpóźniej w ciągu 90 dni od daty zakupu.
 4. Producent gwarantuje, iż w okresie istnienia roweru w pierwotnej specyfikacji naprawi lub zmieni na swój koszt ramę, jeżeli ujawniło się uszkodzenie, którego przyczyną jest wada produkcyjna lub materiałowa. Okres używania roweru jest uzależniony od licznych czynników
 5. (intensywność, sposób oraz warunki użytkowania roweru, jakość oraz regularność serwisu, waga użytkownika, itd.). Dożywotnia gwarancja jest niniejszym rozumiana w sensie okresu użytkowania ramy roweru (produktu), a nie długości życia właściciela (osoby fizycznej) roweru. Niniejsza gwarancja nie oznacza, że rama lub rower są niezniszczalne oraz ich właściwości nie zmienią się w dłuższym okresie użytkowania.
 6. Jedynym oraz ostatecznym arbitrem decydującym o słuszności reklamacji jest importer. W przypadku uznanej gwarancji, rama będzie naprawiona lub zmieniona na taką samą nową lub inną z podobnymi parametrami technicznymi alternatywną (dostępną w danej chwili na magazynie Specialized). Specialized nie gwarantuje utrzymania dostępności produktu z danego roku modelowego, koloru, średnicy rur oraz geometrii, jaką miała pierwotnie reklamowana rama.
 7. W przypadku ramy amortyzowanej dożywotnia gwarancja udzielana jest na kompletną ramę łącznie z tylnym wahaczem oraz sztycą podsiodłową.
 8. Powłoka lakiernicza reklamowanej ramy roweru musi być oryginalna.
 9. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nowej ramy do standardów związanych z komponentami i częściami opłaca właściciel roweru (konieczność dokupienia innych komponentów z powodu zmiany geometrii, średnicy rur, dostosowanie widelca amortyzowanego oraz tłumika do nowej ramy przyznanej w ramach reklamacji, itd.). Przedmiotem gwarancji jest tylko rama a usługa serwisowa związana z dostosowaniem oraz modernizacją roweru z powodu innych standardów zastosowanych w wymienianej ramie na nowszą z innego roku modelowego ponosi właściciel roweru.

 

III. OGRANICZENIA W GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 1. Szereg uszkodzeń nie może być podstawą do roszczeń gwarancyjnych, bowiem są konsekwencją ewidentnych zaniedbań ze strony użytkownika lub brak profesjonalnej obsługi serwisowej i nie przestrzeganie zalecanych interwałów przeglądów okresowych
 2. (np. uszkodzenia haków tylnej oraz przedniej przerzutki, zerwanie lub wykrzywienie łańcucha pod wpływem niewłaściwej zmiany przełożeń, zerwane gwinty, korozja oraz oksydacja, niewłaściwy serwis hamulców hydraulicznych bez zachowania zaleceń producenta, zarysowania powierzchni lakierniczych, uszkodzenia suportu, pęknięcie rury podsiodłowej ramy w wyniku wysunięcia sztycy ponad maksymalną wysokość zaznaczoną odpowiednim opisem na produkcie, uszkodzenie powierzchni bieżni hamulcowych obręczy karbonowych w wyniku przegrzania niewłaściwym stylem hamowania oraz modulacji).
 3. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, które są wynikiem upadku, nadmiernego obciążenia, wypadków losowych czy komunikacyjnych (np. uszkodzenie ramy, amortyzatorów, obręczy, kierownicy, sztycy, szyn siodełka, środka suportu, ramion korby, uszkodzenia poszycia siodełka, uszkodzenie ram karbonowych w wyniku wypadku uszkodzenie opony ostrym przedmiotem, uszkodzenie elementów tylnego zawieszenia skutkiem niewłaściwej regulacji tłumika, pęknięcie podkowy widelca amortyzowanego oraz naruszenie geometrii ramy ).
 4. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek użycia nadmiernej siły lub niedotrzymaniem maksymalnych dozwolonych momentów przy dokręcaniu połączeń śrubowych przewidzianych dla danych grup komponentów (np. przeciągnięcie zacisków zwłaszcza karbonowych komponentów – sztycy, kierownicy lub manetek).
 5. Szczególnej uwadze podlega montaż poszczególnych części z użyciem specjalistycznych środków takich jak: pasty i smary montażowe oraz środki zapobiegające samoczynnemu rozkręcaniu połączeń gwintowych; spadek pojemności baterii roweru elektrycznego o więcej niż 25% po 300 pełnych cyklach naładowania, albo dwóch latach).
 6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu lub rozregulowaniu w trakcie użytkowania (rozcentrowanie kół, rozregulowanie przerzutek i hamulców).
 7. Gwarancji nie podlegają drobne części, które zależnie od warunków użycia mogą ulec szybkiemu zużyciu (linki, szprychy, nyple, klocki hamulcowe oraz hamulce tarczowe, łożyska tylnego wahacza rowerów amortyzowanych, uchwyty, itd.); główny przewód zasilający między silnikiem a baterią). Reklamacja takich części uznaje się tylko w przypadku nieużywanych rowerów.

 

IV. UTRATA GWARANCJI

Utrata gwarancji następuje w którymkolwiek z następujących przypadków:

 1. Upłynięcie okresu gwarancji.
 2. Brak przeglądu gwarancyjnego w określonym terminie.
 3. Jeżeli gwarancja nie została zastosowana bezpośrednio po stwierdzeniu wady, a w każdym razie nie później niż 2 miesiące od wystąpienia wady.
 4. Modyfikacja roweru lub jego części (np. modyfikacja otworów w prowadzeniu wewnętrznym linek do ramy roweru, zmiana ustawień pracy amortyzatora oraz tłumika, modyfikacja powłoki lakierniczej, jakakolwiek interwencja do elektroniki lub zwiększenia prędkości z modyfikacją mechaniczną silnika poza ustawieniem fabrycznym rowerów elektrycznych, itd.).
 5. Nieprawidłowa obsługa lub niestosowne użycie, patrz załącznik A Podręcznika użytkownika roweru Specialized.
 6. Niedostateczna konserwacja, niedotrzymywanie interwałów serwisowych poszczególnych ustawień lub niefachowy serwis.
 7. Mycie roweru za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń lub agresywnych środków czyszczących.
 8. Niewłaściwe przechowywanie roweru (miejsca wilgotne, nieustanne wystawienie na promieniowanie słoneczne czy niekorzystne czynniki atmosferyczne).
 9. Uczestnictwo w wypadku lub kolizji drogowej.
 10. Uszkodzenie ramy karbonowej oraz komponentów wystawionych na źródło wysokiej temperatury (przechowywanie w pobliżu grzejnika, transport na bagażniku rowerowym w pobliżu układu wydechowego).

 

V. PRZEGLĄDY SERWISOWE

Następujące wyszczególnienie niezbędnych przeglądów serwisowych zawiera tylko najważniejsze interwały, których należy dotrzymywać w celu utrzymania warunków gwarancji. Przeglądy te należy zaznaczyć w części „uwagi serwisowe”. Pozostałe standardowe interwały serwisowe, które są zależne od sposobu oraz warunków używania roweru, znajdziesz w Instrukcji Obsługi roweru Specialized, lub skonsultuj się ze swoim sprzedawcą.

 1. Cały rower: kompletny fachowy serwis u autoryzowanego sprzedawcy Specialized raz w roku.
 2. Widelce amortyzowane FOX: wymiana oleju oraz kontrola w FOX centrum serwisowym raz w roku, czyszczenie oraz wymiana oleju Float Fluid w komorze powietrznej co 100 godzin użytkowania
 3. Amortyzatory FOX: wymiana oleju oraz kontrola w FOX centrum serwisowym raz w roku.
 4. Widelce amortyzowane oraz amortyzatory posiadające system Specialized Brain: wymiana oleju oraz kontrola w centrum serwisowym Specialized Europe B.V. maks po 100 godzinach użytkowania , lub przynajmniej raz w roku.
 5. Amortyzatory i dampery Öhlins : wymiana oleju oraz kontrola w autoryzowanym centrum serwisowym Öhlins maksymalnie po 100 godzinach, a minimalnie raz do roku.Wszystkie pozostałe widelce oraz amortyzatory: wymiana oleju oraz kontrola w fachowym serwisie maks. po 100 godzinach, lub przynajmniej raz w roku.
 6. Wszystkie widelce oraz amortyzatory – czyszczenie oraz smarowanie wszystkich uszczelniaczy komór powietrznych po 30 – 50 godzinach używania.
 7. Sztyce teleskopowe: kompletny serwis przynajmniej raz do roku.
 8. Hamulce hydrauliczne: wymiana płynu hamulcowego DOT 4, DOT 5.1 – raz w roku.

 

VI. OSTRZEŻENIA

 1. Rower nie jest przeznaczony do poruszania się po drogach publicznych. W przypadku użytkowania w ruchu drogowym należy wyposażyć go we wszystkie elementy bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym. DZ.U. 1997 Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz ). Rower nie jest przeznaczony dzieciom do zabawy do 14 lat.
 2. Producent oraz importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkodę lub obrażenia powstałe w wyniku użytkowania roweru
 3. Ramy do rocznika modelowego 2019 z włókna węglowego oraz komponenty mają za cel obniżyć wagę roweru i dlatego nie przewiduje się np. montażu krzesełka dziecięcego, przyczepki rowerowej czy innych elementów dodatkowych mogących bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika. W przypadku pytań prosimy o fachowe doradztwo u autoryzowanego partnera Specialized.
 4. Zależnie od typu używanego trenażera, może on potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia ramy na drodze wywierania ponadprzeciętnych (większych niż zakłada standardowe użytkowanie roweru na drodze) nacisków na poszczególne sekcje ramy. Szczególnie podatne na to są ramy wykonane z kompozytów węglowych sztywno zamocowane do struktury trenażera
 5. Rowery elektryczne L1e- B (tzw. „szybkie“ rowery elektryczne ze wsparciem silnika do prędkości 45 km/h) są z punktu widzenia ustawy pojazdem motorowym. Właściciel jest zobowiązany taki pojazd zarejestrować w określonym urzędzie w wydziale komunikacji oraz używać go zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym .
 6. Instrukcja użytkowania roweru ma charakter ogólny i nie zawiera szczegółowych informacji, zwłaszcza na temat ustawień i regulacji zawieszenia. Wyjaśnienie zasad oraz regulacja tych elementów dla potrzeb konkretnej osoby, leży w gestii sprzedającego. Na zażądanie sprzedawca może podać szczegółowe pisemne informacje dotyczące zawieszenia FOX oraz Specialized, jeżeli są zamontowane w Twoim rowerze.
 7. Niedostosowanie się do ograniczeń strukturalnych ramy lub komponentów może doprowadzić do ich uszkodzenia oraz spowodować fatalne niebezpieczeństwo dla użytkownika.
 8. Wszystkie informacje dotyczące ustawień, przeglądów znajdziesz na następujących stronach internetowych:

 

Podane warunki gwarancyjne są ważne dla rowerów zakupionych u autoryzowanych partnerów Specialized na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki gwarancyjne w różnych częściach świata różnią się z powodów odrębnych ustaw oraz z powodu innych różnic regionalnych.