Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Wyprzedaż
 • Rowery
 • Części
 • Odzież
 • Akcesoria
 • Specialized
 • Wsparcie
 • Logo Icon
  Specialized
  Arrow Back Icon

  Warunki użytkowania

  Data ostatniej aktualizacji: 16 kwietnia 2024

  Witamy!

  Prosimy o przeczytanie niniejszych warunków korzystania z witryny internetowej przed skorzystaniem z niej. Wszystkie warunki są ważne, ale należy zwrócić szczególną uwagę na te, które są pogrubione, podkreślone czcionką, ponieważ niektóre z tych warunków mogą ograniczać naszą odpowiedzialność lub wiązać się z pewnym ryzykiem dla Ciebie. Niektóre części Warunków użytkowania mogą nie mieć zastosowania w Twojej jurysdykcji (a tym samym mogą nie mieć zastosowania do Ciebie) – sprawdź warunki specjalne dla lokalizacji („Warunki specjalne dla lokalizacji”) określone poniżej, które mogą dotyczyć Ciebie.

  Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”), które obejmują poniższe Warunki specjalne dla lokalizacji, regulują dostęp i korzystanie z naszych stron internetowych, witryn mobilnych, aplikacji mobilnych i innych powiązanych usług (łącznie „Platforma”). W niniejszych Warunkach, gdy mówimy o „Specialized”, „nas”, „my” lub „naszych”, mamy na myśli firmę Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037 i jej bezpośrednio i pośrednio posiadane spółki zależne, w tym firmę Specialized wskazaną w Warunkach specjalnych dla lokalizacji poniżej. Terminy „Ty” i „Twój” oznaczają Ciebie, osobę lub podmiot, który korzysta z Platformy. Dokładnie zapoznaj się z niniejszymi Warunkami: jest to umowa, która ma wpływ na Twoje prawa. Korzystając z Platformy, zgadzasz się i akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik nie zaakceptuje niniejszych Warunków lub nie jest uprawniony do korzystania z Platformy, powinien zaprzestać korzystania z Platformy I usunąć dowolne konto Platformy.

  Niniejsze Warunki zawierają obowiązkowe indywidualne postanowienie arbitrażowe i zrzeczenie się pozwu zbiorowego. Wymaga to indywidualnego wykorzystania arbitrażu do rozwiązywania sporów, a nie pozwów zbiorowych. Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, w tym obowiązkowego indywidualnego postanowienia arbitrażowego i postanowienia o zrzeczeniu się pozwu zbiorowego.

  W zależności od tego, z których produktów lub usług korzystasz, mogą obowiązywać dodatkowe warunki („Warunki dodatkowe”). Warunki dodatkowe mogą mieć zastosowanie do promocji, loterii, konkursów, upominków lub podobnych programów lub do niektórych rodzajów produktów lub usług, takich jak płatne usługi subskrypcyjne. Jeśli Warunki dodatkowe są niezgodne z niniejszymi Warunkami (w tym Warunkami specjalnymi dla lokalizacji), obowiązują Warunki dodatkowe.

  W stosownych przypadkach nie możesz uzyskiwać dostępu do Platformy ani z niej korzystać, chyba że masz co najmniej pełnoletniość w swojej lokalizacji/jurysdykcji zamieszkania lub masz zezwolenie na pełnienie funkcji rodzica lub opiekuna prawnego.

  Polityka prywatności

  Cenimy Twoje zaufanie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności pod adresem specialized.com/privacy-policy lub w inny sposób powiązaną z Platformą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje związane z Platformą. Korzystając z Platformy, potwierdzasz, że gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i udostępnianie danych odbywa się zgodnie z odpowiednią Polityką prywatności.

  Tworzenie Konta

  Aby korzystać z niektórych usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, konieczne może być utworzenie konta. Twoja nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i ponosisz odpowiedzialność za zachowanie ich poufności. Jesteś odpowiedzialny(-a) za aktualizowanie swojego konta i danych kontaktowych. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, w tym za wszelkie nadużycia ze strony Ciebie lub innych osób. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub konta. Nie możesz korzystać z konta innej osoby bez zezwolenia, działać w sposób, który koliduje z kontem innego użytkownika lub zabiegać o hasło innego użytkownika. Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto(-a) z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, nieodpowiedniego korzystania z jakiejkolwiek części Platformy lub innych niewłaściwych działań.

  Dokonywanie zakupów

  Poniższe warunki mają zastosowanie do zakupów za pośrednictwem Platformy. W niektórych krajach/regionach mogą obowiązywać inne lub odmienne warunki, które można znaleźć poniżej w Warunkach specjalnych dla lokalizacji lub powiązanych na odpowiednich stronach Platformy.

  Składanie zamówień

  Zamówienia na produkty możesz składać za pośrednictwem Platformy od jednej z firm Specialized wskazanych w Warunkach specjalnych dla lokalizacji poniżej, w tym za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych (np. specialized.com, rovalcomponents.com, puristcollective.com, todaysplan.com.au) lub, w pewnych okolicznościach, telefonicznie. „Produkt” lub „Produkty” oznaczają wszelkie przedmioty lub usługi sprzedawane lub udostępniane przez firmę Specialized. Składając zamówienie lub korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i potwierdzasz, że sprzedajemy, a Ty kupisz i będziesz korzystać z Produktu podlegającego niniejszym Warunkom. Wiele naszych Produktów zawiera pisemne instrukcje obsługi, informacje gwarancyjne, instrukcje i ostrzeżenia, które zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania; żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zastępuje tych instrukcji i zawsze należy postępować zgodnie z dokumentacją dostarczoną lub udostępnioną dla danego produktu. W przeciwnym razie, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione lub określone na piśmie przez Specialized, wszelkie warunki w dowolnej kolejności lub w innej formie lub korespondencji, które są w jakikolwiek sposób niezgodne z niniejszymi Warunkami, nie będą miały zastosowania i nie będą miały mocy ani skutku.

  Przyjmowanie zamówień

  Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji Specialized. Oznacza to, że Specialized może w uzasadniony sposób odmówić przyjęcia lub anulować lub ograniczyć jakiekolwiek zamówienie lub ilość zamówienia z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w dowolnym momencie przed wysłaniem towarów. Otrzymanie przez Ciebie potwierdzenia zamówienia nie oznacza, że zaakceptowaliśmy Twoje zamówienie, ani też nie jest potwierdzeniem naszej oferty sprzedaży. Po prostu potwierdzamy, że otrzymaliśmy zamówienie. Jeśli anulujemy zamówienie po pobraniu opłaty, zwrócimy pobraną kwotę.

  Dostępność produktów

  Dokładamy uzasadnionych starań, aby realizować zamówienia, ale nie możemy zagwarantować dostępności żadnego konkretnego produktu pokazanego na Platformie, a czasami produkt może być niedostępny. W takim przypadku możemy anulować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opisu dowolnego produktu lub zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i obrazy produktów były wyświetlane jak najdokładniej. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru urządzenia będzie dokładnym odzwierciedleniem fizycznego przedmiotu przy odbiorze.

  Subskrypcje

  W niektórych przypadkach produkt może składać się z dostępu do usługi subskrypcyjnej. W przypadku tych produktów subskrypcjyjnych subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona zgodnie z opisem w produkcie; automatycznie pobierzemy powiązaną opłatę (plus wszelkie obowiązujące podatki) z Twojej karty płatniczej, dopóki nie anulujesz subskrypcji zgodnie z opisem w związku z konkretnym produktem subskrypcyjnym. Zgadzasz się na przechowywanie dokładnych i aktualnych informacji o płatności na swoim koncie, a jeśli płatność nie powiedzie się, zawiesimy dostęp do produktu subskrypcyjnego do czasu podania prawidłowej metody płatności.

  Ceny / podatki

  Wszystkie ceny na platformie mogą ulec zmianie i nie obejmują obowiązującego podatku i wysyłki, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji (np. VAT, GST) lub w inny sposób wskazany na platformie. Obowiązujące obowiązkowe podatki i/lub inne opłaty będą stosowane i naliczane według obowiązującej wówczas stawki. Jeśli stawka podatkowa zmieni się między datą zamówienia a datą dostawy, skorygujemy podatek, chyba że zamówienie zostało opłacone w całości przed zmianą stawki podatkowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie lub skorygowania błędów cenowych, które mogą zostać wprowadzone nieumyślnie.

  Oferty specjalne

  Od czasu do czasu możemy oferować specjalne promocje na niektóre lub wszystkie nasze produkty, w tym rabaty, produkty z limitowanej edycji lub bezpłatną wysyłkę. Oferty te mogą być ograniczone czasowo, a Specialized zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania takich ofert w dowolnym momencie.

  Płatność

  Wszystkie zamówienia muszą zostać opłacone w całości przed wysyłką. Akceptowane przez nas formy płatności i/lub finansowania są opisane na stronie produktu lub w trakcie procesu realizacji transakcji. Wysyłka każdego zamówienia podlega weryfikacji informacji o płatności i dostępności środków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostępnych opcji płatności i finansowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Wysyłka

  Dostępne opcje wysyłki zostaną wyświetlone podczas procesu realizacji transakcji. Wszelkie terminy przedstawione przez Specialized w odniesieniu do czasu, w którym produkt może zostać wysłany lub dostarczony, są szacowane w dobrej wierze. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymać tego terminu, nie jest to gwarancja. Na faktyczną dostawę Twojego zamówienia może mieć wpływ wiele zdarzeń, z których niektóre są poza naszą kontrolą. Specialized nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach.

  O ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, tytuł własności i wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Ciebie lub wyznaczonego odbiorcę, gdy produkt zostanie odebrany w magazynie Specialized przez wyznaczonego przewoźnika. Specialized nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktów, które wystąpią po tym momencie. W przypadku pytań lub problemów dotyczących zamówienia lub zmiany jego statusu, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Rowerzystów.

  Zwroty produktów

  Informacje na temat zwrotów można znaleźć na stronach poświęconych zwrotom, do których odnośniki znajdują się na dole naszych stron internetowych lub na karcie opakowania dołączonej do produktu. Nasze zasady i procedury dotyczące zwrotów mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Aby zapoznać się z zasadami i procedurami obowiązującymi w Twojej lokalizacji, odwiedź stronę specialized.com/returns-policy lub stronę zwrotów na dole naszej strony internetowej.

  Gwarancja

  Aby uzyskać informacje na temat naszej obowiązującej polityki gwarancyjnej, zapoznaj się z pisemną gwarancją dołączoną do Produktu, specialized.com/warranty lub stroną gwarancyjną połączoną u dołu naszych stron internetowych.

  Nie do odsprzedaży

  Produkty sprzedawane na Platformie są przeznaczone wyłącznie dla klientów końcowych, a nie do odsprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania dowolnego zamówienia, jeśli podejrzewamy, że kupujesz produkty w celu odsprzedaży.

  Dostępność platformy i aktualizacje

  Staramy się utrzymywać platformę w stanie gotowości do pracy, ale na naszej platformie mogą wystąpić awarie lub przestoje z różnych powodów. Specialized nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane awariami lub opóźnieniami Platformy.

  Od czasu do czasu możemy potrzebować wdrożyć lub dostarczyć poprawki, aktualizacje, ulepszenia, dodatkowe treści lub inne modyfikacje Platformy (na przykład w celu konserwacji, ulepszeń, dodania lub usunięcia funkcji, rozwiązania problemów z oprogramowaniem lub rozwiązania kwestii bezpieczeństwa). Te aktualizacje i ulepszenia mogą spowodować, że Platforma będzie czasowo niedostępna. W pewnych okolicznościach może być konieczne zawieszenie, wycofanie lub wyłączenie platformy na dłuższy czas, podczas gdy będziemy wdrażać te aktualizacje i ulepszenia. W takich przypadkach postaramy się dostarczyć powiadomienie, ale nie zawsze może to być możliwe (na przykład z przyczyn od nas niezależnych lub w przypadku wystąpienia nagłego problemu z bezpieczeństwem).

  Aktualizacje i ulepszenia naszych aplikacji mogą być automatycznie wdrażane, jeśli są włączone w ustawieniach urządzenia lub aplikacji. Automatyczne aktualizacje można wyłączyć za pomocą ustawień urządzenia lub aplikacji, chociaż zawsze zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji. Jeśli nie zainstalujesz żadnej aktualizacji lub ulepszenia, wszystkie funkcje i cechy platformy mogą nie być dla Ciebie dostępne.

  Prawa własności intelektualnej

  Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w odniesieniu do platformy oraz wszystkich danych, materiałów i treści publikowanych na niej.

  Korzystanie z platformy i oprogramowania, zgodnie z niniejszymi Warunkami, nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do naszych lub naszych licencjodawców praw własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych poniżej.

  W zamian za akceptację niniejszych Warunków udzielamy użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z platformy na dowolnym urządzeniu będącym własnością użytkownika lub kontrolowanym przez niego. Niniejsza licencja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego (co oznacza, że nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych lub zysku) i nie może być przenoszona (co oznacza, że nie może być przekazana nikomu innemu). Niniejsza licencja wygasa bez powiadomienia, gdy użytkownik przestanie korzystać z platformy i gdy nie ma już żadnej z naszych aplikacji zainstalowanych na swoich urządzeniach lub w inny sposób, gdy poinformujemy użytkownika, że ją rozwiązujemy.

  Użytkownik przyznaje Specialized niewyłączne, nieodpłatne, wieczyste prawo do korzystania z dowolnych treści przesyłanych za pośrednictwem platformy (w tym ocen, recenzji, komentarzy, obrazów, filmów wideo lub dowolnego innego rodzaju mediów) w jakikolwiek sposób lub za pomocą mediów obecnie lub później opracowanych w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub w inny sposób. Obejmuje to prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, przekształcania, tworzenia dzieł pochodnych z takich treści, ich sprzedaży i/lub rozpowszechniania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści mogą być wykorzystywane i udostępniane przez nas stronom trzecim.

  Ponadto użytkownik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się i wyraża zgodę na postępowanie, które w inny sposób może naruszać wszelkie „prawa moralne” lub inne prawa w odniesieniu do nadawania autorstwa lub integralności materiałów dotyczących treści przesłanych za pośrednictwem platformy. W szczególności wyrażasz zgodę na wszelkie poprawki, usunięcia i wykorzystanie Twoich treści, w tym na wszelkie, które nie przypisują Ci żadnego autorstwa.

  Jeśli dostarczysz nam jakiekolwiek pomysły, propozycje, sugestie lub inne materiały związane z platformą lub jakimikolwiek innymi produktami lub usługami firmy Specialized, możemy wykorzystać tę opinię w dowolny sposób w dowolnym celu bez ograniczeń lub rekompensaty dla Ciebie.

  Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

  Jeśli w dobrej wierze wierzysz, że materiały dostępne na platformie naruszają Twoje prawa autorskie, możesz wysłać do nas pisemne powiadomienie pocztą lub pocztą elektroniczną, żądając, aby Specialized usunął takie materiały lub zablokował dostęp do nich.

  Powiadomienia i roszczenia wzajemne należy przesyłać na piśmie do agenta DMCA firmy Specialized w następujący sposób:

  Agent DMCA firmy Specialized
  Na e-mail: [email protected]
  Pocztą: Wyznaczony agent DMCA

  Do: Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, California 95037
  USA

  Użytkownicy w USA muszą spełniać wymagania „Elementów powiadomienia” określone w 17 U.S.C. § 512. Proszę podać jak najwięcej szczegółów, aby umożliwić nam ustalenie faktów lub okoliczności, w tym, w miarę możliwości:

  • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela) chronionych prawami autorskimi utworów, które Twoim zdaniem są naruszane;

  • konkretna identyfikacja i opis każdego dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone; jeśli utwór chroniony prawem autorskim jest zarejestrowany, należy dostarczyć kopię rejestracji prawa autorskiego;

  • opis miejsca, w którym znajduje się materiał naruszający prawa (proszę podać możliwie najbardziej szczegółowy adres URL lub zrzut ekranu, aby pomóc nam zlokalizować materiał, który zgłaszasz);

  • dane kontaktowe strony wnoszącej skargę, takie jak pełna nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail;

  • oświadczenie, że strona skarżąca działa w dobrej wierze, uznając, że materiał, o którym mowa nie został autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub zgodnie z przepisami prawa; oraz

  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz że strona wnosząca skargę jest właścicielem prawa, które zostało rzekomo naruszone, lub agentem właściciela.

  Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zbadamy zarzut i usuniemy reklamowany materiał według naszego wyłącznego uznania. Nasi użytkownicy w USA mogą zapoznać się z http://www.copyright.gov/, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych procedur.

  Polityka dopuszczalnego użytkowania

  Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Ponadto zabrania się mu:

  • korzystania z platformy w sposób, który narusza prawa innych osób lub ogranicza lub hamuje korzystanie z platformy przez kogokolwiek innego;

  • korzystania z platformy w jakikolwiek sposób, który przerywa, uszkadza, upośledza lub sprawia, że platforma jest mniej wydajna lub użyteczna;

  • kopiowania, modyfikowania, odtwarzania, dekompilowania, deasemblowania, modyfikowania lub w inny sposób manipulowania jakimkolwiek oprogramowaniem (w tym kodem źródłowym), bazami danych i inną technologią, która stanowi część platformy (lub autoryzowania, zachęcania lub pomagania jakiejkolwiek innej osobie w tym celu);

  • świadomego przekazywania danych, wysyłania lub zamieszczenia treści zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe stworzone w celu zakłócenia pracy oprogramowania lub sprzętu komputerowego;

  • penetrowania lub prób penetracji środków bezpieczeństwa Platformy; lub

  • wprowadzenia czegokolwiek, co zmienia wydajność platformy lub któregokolwiek z naszych produktów.

  Usługi stron trzecich i linki zewnętrzne

  Platforma może wyświetlać lub kierować do ofert, opisów i obrazów produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie, a także promocji, kuponów lub zniżek na te produkty. Staramy się, aby te treści były wolne od błędów, ale Specialized nie gwarantuje, że takie oferty, opisy lub obrazy są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów lub że produkty stron trzecich są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

  Platforma może umożliwiać dostęp lub interakcję z aplikacjami, stronami internetowymi, materiałami, produktami lub usługami udostępnianymi przez inne osoby („Usługi stron trzecich”). Łącząc się z usługami stron trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy wymieniać informacje i dane z usługami stron trzecich, w tym zgodnie z naszą Polityką prywatności. Nie kontrolujemy, nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi stron trzecich, w tym za ich dokładność, integralność, jakość, legalność, przydatność lub bezpieczeństwo. Z wyjątkiem przypadków wymaganych w Twojej lokalizacji, Specialized nie ma obowiązku i nie będzie monitorować usług stron trzecich i może zablokować lub wyłączyć dostęp do nich w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących usług stron trzecich należy skontaktować się z operatorem usług stron trzecich.

  Korzystanie z usług stron trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega wszelkim warunkom i zasadom mającym zastosowanie do takich usług stron trzecich.

  NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA

  Platforma i wszystkie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i treści dostępne na Platformie są dostarczane użytkownikowi „w stanie, w jakim są” i bez gwarancji. Firma Specialized i jej dyrektorzy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich gwarancji w odniesieniu do powyższego, w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Firma Specialized oraz jej dyrektorzy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie udzielają gwarancji, że (a) Platforma spełni wymagania użytkownika; (b) Platforma będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub będzie wolna od błędów; (c) wyniki, które można uzyskać w związku z korzystaniem z Platformy będą dokładne lub wiarygodne; (d) jakość wszelkich treści, informacji lub innych materiałów uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem Platformy spełni oczekiwania użytkownika; oraz (e) wszelkie błędy w Platformie zostaną poprawione.

  W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyraźnie zgadzasz się i niniejszym zwalniasz Specialized, jej spółki zależne, stowarzyszone, urzędników, agentów, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców („strony zwolnione”) z wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z platformy lub produktów oraz obiecujesz nie pozywać stron zwolnionych za jakiekolwiek roszczenia, działania, obrażenia, szkody lub straty z nimi związane. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się również, że w żadnym wypadku strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, lub jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności, utratę możliwości biznesowych lub utratę wartości firmy wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z platformy lub jakiegokolwiek sprzętu, programów, produktów lub usług oferowanych, tworzonych lub licencjonowanych przez Specialized, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, nawet jeśli Specialized został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód.

  Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z platformy. Jeśli jesteś niezadowolony z platformy i/lub jakiejkolwiek jej funkcjonalności, jedynym środkiem zaradczym wobec Specialized za wszelkie szkody lub straty, które są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z platformy lub jakiejkolwiek jej zawartości, jest zaprzestanie korzystania z platformy. Niezależnie od powyższego, jeśli okaże się, że Specialized ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty, które są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej platformy lub jakichkolwiek treści na niej, odpowiedzialność Specialized nie przekroczy stu dolarów (100,00 USD).

  Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wykluczenie dorozumianych gwarancji, odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wynikowych, więc niektóre lub wszystkie z powyższych ograniczeń i wykluczeń mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

  Wyraźnie zgadzasz się, że Specialized nie udziela porad medycznych za pośrednictwem platformy. Treści udostępniane za pośrednictwem platformy, niezależnie od tego, czy są udostępniane przez nas, przez innych posiadaczy kont, czy przez osoby trzecie, mają charakter informacyjny i nie mają być, i nie powinny być wykorzystywane zamiast porad medycznych.

  POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE

  Zgodnie z tym postanowieniem arbitrażowym „Ty” i „Twój” obejmuje Ciebie, Twoich spadkobierców, ocalałych, przedstawicieli, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, agentów i pracowników, poprzedników w interesach, następców i cesjonariuszy.

  Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

  Użytkownik i Specialized uzgadniają, że wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków, korzystania z platformy lub zakupu produktów na naszej stronie internetowejnaszych stronach internetowych) („roszczenie(a)”) będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, który jest alternatywą dla procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych. Użytkownik i Specialized zgadzają się zrzec prawa do procesu przed ławą przysięgłych i zamiast tego uczestniczyć w ostatecznym i wiążącym arbitrażu. Obejmuje to wszelkie roszczenia dotyczące zakupu produktów, prywatności, korzystania ze strony internetowej Specialized, roszczeń z tytułu obrażeń ciała i odpowiedzialności za produkty. Jedynym wyjątkiem są roszczenia, które albo użytkownik albo Specialized zdecydują się złożyć w sądzie ds. drobnych roszczeń.

  Arbitraż będzie się odbywał przed pojedynczym arbitrem, który jest emerytowanym sędzią w hrabstwie lub okręgu sądowym Stanów Zjednoczonych, w którym mieszka użytkownik w momencie składania roszczenia. Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”, www.adr.org). AAA zdecyduje, które ze swoich zasad mają zastosowanie do sporu przedłożonego do arbitrażu. Specialized uiści opłatę za złożenie wniosku o arbitraż, niezależnie od tego, która strona rozpocznie arbitraż. Każda ze stron ponosi opłaty i koszty własnego adwokata w arbitrażu, w tym wszystkie opłaty pobierane przez arbitra i/lub AAA, z wyjątkiem opłaty za złożenie AAA.

  Jeżeli roszczenie powstaje w USA, prawem właściwym jest prawo jurysdykcji, w której ma nastąpić arbitraż, bez odniesienia do prawa federalnego lub przepisów kolizyjnych jurysdykcji. O ile nie określono inaczej w Warunkach specjalnych dla lokalizacji poniżej, jeśli roszczenie powstaje poza USA, zastosowanie ma prawo stanu Kalifornia (bez względu na przepisy kolizyjne), a miejscem arbitrażu będzie hrabstwo Santa Clara w Kalifornii.

  Arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, ma wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z kostrukcją, interpretacją, ważnością, wykonaniem, stosowalnością, wykonalnością lub formą niniejszej umowy do wiążącego arbitrażu („umowa arbitrażowa”), w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich roszczeń, że całość lub część niniejszej umowy arbitrażowej jest nieważna, lub może być nieważna. Każda decyzja lub orzeczenie jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Specialized i nie podlega odwołaniu ani kontroli przez żaden sąd. Wyrok wydany w wyniku arbitrażu może zostać wydany w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję. Arbitraż może przebiegać domyślnie w odniesieniu do każdej strony, która nie pojawia się w arbitrażu i/lub na rozprawie arbitrażowej lub jakiejkolwiek jej części.

  Użytkownik i Specialized zgadzają się, że postępowanie arbitrażowe będzie traktowane jako poufne, a jego istnienie i jakikolwiek jego element (w tym, bez ograniczeń, wszelkie pisma procesowe, streszczenia, oświadczenia, orzeczenia lub materiały wymieniane w ramach dochodzenia) nie będą ujawniane poza postępowaniem arbitrażowym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane w postępowaniu sądowym lub regulacyjnym dotyczącym arbitrażu lub gdy jest to wyraźnie dozwolone przez prawo. Niniejsza Umowa Arbitrażowa nie wyklucza możliwości dochodzenia przez użytkownika lub Specialized roszczeń przez agencje federalne, stanowe lub samorządowe, ani możliwości dochodzenia tymczasowego lub nakazowego zwolnienia z odpowiedzialności przed sądem właściwej jurysdykcji.

  Zarówno użytkownik, jak i firma Specialized nie mogą pełnić funkcji reprezentanta grupy w pozwie zbiorowym ani wnosić powództwa prywatnego w interesie publicznym, ani uczestniczyć w postępowaniu jako członek grupy osób wysuwających roszczenie, w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia. Roszczenia nie mogą być rozstrzygane na drodze powództwa grupowego lub pełnomocnictwa. Arbiter nie może konsolidować ani łączyć roszczeń innych osób lub stron, które mogą znajdować się w podobnym miejscu, ale może konsolidować roszczenia osób, które powstały w wyniku tego samego wypadku i spowodowały domniemane obrażenia ciała.

  Uzgodniono, że język w niniejszych Warunkach będzie interpretowany jako uczciwe znaczenie, a nie wyłącznie dla lub przeciwko jakiejkolwiek stronie.

  Możesz zrezygnować z niniejszej Umowy Arbitrażowej („rezygnacja”), wysyłając list na adres:

  Departament Prawny
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, CA 95037
  USA

  List musi zostać wysłany w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania się na konto Specialized lub dokonania zakupu na stronie Specialized, w zależności od przypadku (każde to „zamówienie”). Użytkownik powinien zachować dowody wysyłki. List rezygnacyjny musi zawierać numer(y) zamówienia, do którego(ych) odnosi się list oraz imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby lub podmiotu rezygnującego z niniejszej umowy arbitrażowej. Dane te muszą być zgodne z informacjami podanymi firmie Specialized podczas rejestracji konta i/lub składania Zamówienia. List rezygnacyjny nie będzie obowiązywał w przypadku późniejszych zamówień.

  NINIEJSZY ARTYKUŁ OGRANICZA NIEKTÓRE PRAWA, W TYM PRAWO DO POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH, PRAWO DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRAWO DO UDZIAŁU W JAKIMKOLWIEK POWÓDZTWIE GRUPOWYM LUB REPREZENTACYJNYM, PRAWO DO PRZEDPROCESOWEGO PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW STRONIE PRZECIWNEJ, Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH NA ZASADACH AAA, ORAZ PRAWO DO PODJĘCIA PEWNYCH INNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH. INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE STRONOM W SĄDZIE MOGĄ RÓWNIEŻ NIE BYĆ DOSTĘPNE W ARBITRAŻU.

  Zmiany

  Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych Warunków, a dalsze korzystanie z platformy po wszelkich zmianach niniejszych Warunków oznacza akceptację tych zmian.

  Warunki sklepu sklepu z aplikacjami

  Dostępność części platformy może zależeć od platform stron trzecich, z których pobierasz Aplikację, takich jak Apple App Store lub Google Play (każdy zwany „App Store”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki są zawarte między Użytkownikiem a Specialized, a nie z operatorem App Store. Dostawca App Store nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne wsparcie dla platformy. Użytkownik zgadza się również przestrzegać wszelkich warunków i zasad App Store. W zakresie, w jakim jakikolwiek regulamin sklepu App Store jest mniej restrykcyjny lub w inny sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami, niniejsze Warunki mają zastosowanie.

  Różne postanowienia

  Jeśli jakikolwiek warunek lub jego część zostanie odrzucona lub uznana za niewykonalną przez jakikolwiek sąd lub organ regulacyjny, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

  Niewykonanie przez Użytkownika lub Specialized naszych praw wynikających z niniejszych Warunków w dowolnym momencie przez jakikolwiek okres nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich praw.

  Skontaktuj się z nami, uzyskaj informacje lub przekaż opinię

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, wątpliwości, skargi lub roszczenia dotyczące niniejszych Warunków lub Platformy, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu [email protected] lub pod dowolnym adresem wymienionym w Warunkach specjalne dla lokalizacji.

  Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z Działem Obsługi Reklamacji Departamentu Platformy Konsumenckiej Departamentu Spraw Konsumenckich Kalifornii pocztą na 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

  Warunki specjalne dla lokalizacji

  W przypadku mieszkańców następujących krajów/regionów obowiązują poniższe warunki dodatkowe. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między powyższymi warunkami a Warunkami specjalnymi dla lokalizacji, obowiązują Warunki specjalne dla lokalizacji.

  Brazylia

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Brasil Comercio de Bicicletas Ltda., Serra, Estado do Espirito Santo, no. BR 101 Norte, km 265, s/n, armazem 4, Laranjeiras, CEP 29162-122, Brasil. CNPJ: 11.838.642/0001-80.

  Spory:  Opisane tu Warunki są interpretowane zgodnie z prawem brazylijskim, w języku portugalskim, a do rozstrzygania wszelkich wątpliwości, pytań i sporów wynikających z niniejszych Warunków wybiera się forum miejsca zamieszkania Użytkownika w Brazylii, zrzekając się na rzecz stron wszelkich innych, jakkolwiek uprzywilejowanych.

  Kanada

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Bicycle Components Canada, Inc., 20975, rue Daoust, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X0A3. Numer w rejestrze gospodarczym: 265905-1.

  Odpowiedzialność – Zastrzeżenia i ograniczenia: Powyższa sekcja „Nasza odpowiedzialność - Zastrzeżenia i ograniczenia” nie ma zastosowania do mieszkańców Quebecu lub Saskatchewan.

  Spory:  Niniejsze Warunki, ich przedmiot i tworzenie podlegają prawu prowincji Québec i prawu Kanady, w stosownych przypadkach. Obustronnie zgadzamy się, że sądy w okręgu sądowym Montréal, prowincji Quebec lub sądy federalne, w zależności od przypadku, będą miały wyłączną jurysdykcję w sporach dotyczących korzystania z tej strony internetowej.

  Powyższa sekcja Arbitrażu nie ma zastosowania do mieszkańców Quebecu.

  Zarówno Użytkownik, jak i Firma nie mogą pełnić funkcji reprezentanta grupy w pozwie zbiorowym ani wnosić powództwa prywatnego w interesie publicznym, ani uczestniczyć w postępowaniu jako członek grupy osób wysuwających roszczenie, w odniesieniu do jakiegokolwiek Roszczenia. Roszczenia nie mogą być rozstrzygane na drodze powództwa grupowego lub pełnomocnictwa. Arbiter nie może konsolidować, ani łączyć roszczeń innych osób lub stron, które mogą znajdować się w podobnej sytuacji.

  Wielka Brytania

  Firma Specialized / Contact Information: Specialized (UK) Limited, an England and Wales company, Milton Heath House, Westcott Road, Dorking RH 4 3NB, Great Britain. Numer w rejestrze gospodarczym: 02354268. VAT Number: GB 528 0827 40.

  Odpowiedzialność – Zastrzeżenia i ograniczenia:  Powyższa sekcja „Nasza odpowiedzialność - Zastrzeżenia i ograniczenia” wyraźnie określa naszą odpowiedzialność wobec użytkowników biznesowych w Wielkiej Brytanii na podstawie niniejszych Warunków (w tym to, za co nie możesz pociągnąć do odpowiedzialności Specialized na podstawie niniejszych Warunków) w odniesieniu do korzystania przez takich użytkowników biznesowych z Platformy, treści lub usług udostępnianych za pośrednictwem lub w związku z Platformą i naszymi Produktami. Należy pamiętać, że różne ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do konsumentów/użytkowników Platformy niebędących użytkownikami biznesowymi, jak określono poniżej.

  *Dla Konsumentów (tj. Użytkowników Platformy nie prowadzących działalności gospodarczej)*: Jakkolwiek dołożymy uzasadnionych starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji umieszczanych przez nas na Platformie, Platforma oraz wszystkie informacje i treści dostępne na Platformie są dostarczane Tobie „w takim stanie, w jakim są” i bez gwarancji. Firma Specialized i jej dyrektorzy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich gwarancji w odniesieniu do powyższego, w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Firma Specialized oraz jej urzędnicy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie udzielają gwarancji, że (a) Platforma spełni wymagania użytkownika; (b) Platforma będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; (c) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Platformy będą dokładne lub wiarygodne; (d) jakość wszelkich treści, informacji lub innych materiałów uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem Platformy spełni oczekiwania użytkownika; oraz (e) wszelkie błędy w Platformie zostaną poprawione.

  W największym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik wyraźnie zgadza się i niniejszym zwalnia strony zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Platformy i obiecuje nie pozywać stron zwolnionych z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, działania, obrażenia, szkody lub straty z tym związane. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Platformy. Jeśli jesteś niezadowolony z Platformy i/lub jakiejkolwiek jej funkcjonalności, jedynym środkiem zaradczym wobec Specialized za wszelkie szkody lub straty, które są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Platformy lub jakiejkolwiek jej zawartości, jest zaprzestanie korzystania z Platformy. W związku z tym, jeśli okaże się, że Specialized ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty, które są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Platformy lub jakichkolwiek treści, odpowiedzialność Specialized nie przekroczy 100,00 USD.

  Wyraźnie zgadzasz się, że Specialized nie udziela porad medycznych za pośrednictwem platformy. Treści udostępniane za pośrednictwem Platformy, niezależnie od tego, czy są udostępniane przez nas, przez innych posiadaczy kont lub przez osoby trzecie, mają charakter informacyjny i nie mają być, i nie powinny być wykorzystywane zamiast porad medycznych.

  W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za straty lub szkody, które można racjonalnie przewidzieć i które są bezpośrednim wynikiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub niestosowania przez nas należytej staranności i umiejętności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Specialized nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Warunków, które nie były racjonalnie przewidywalne zarówno dla użytkownika, jak i dla nas w momencie zawierania odpowiedniej umowy. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że się wydarzy lub jeśli w momencie zawierania odpowiedniej umowy zarówno my, jak i użytkownik wiedzieliśmy, że może się wydarzyć, na przykład jeśli użytkownik omówił to z nami podczas procesu sprzedaży.

  Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec uzytkownika tam, gdzie byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za (i)  śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; (ii)  oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd; (iii)  wszelkie naruszenie warunków dorozumianych w sekcji 12 (i sekcjach 13-15 w odniesieniu do konsumentów) ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.; oraz (iv)  wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.

  Spory:  Nin iejsze Warunki, ich przedmiot i forma podlegają prawu angielskiemu. Obie dtrony zgadzają się, że sądy Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję. Jednakże, jeśli użytkownik jest mieszkańcem Irlandii Północnej, możez również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, jeśli jest mieszkańcem Szkocji, może również wszcząć postępowanie w Szkocji.

  Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Europe Gmbh, Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Contact Information na kraj

  Switzerland:

  Specialized Europe GmbH
  Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. 
  Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Austria, Germany & Luxembourg:

  Specialized Germany GmbH
  Haupstrasse 4
  Holzkirchen-Foching, 83607
  Germany

  France:

  Specialized Europe B.V. – Marketing France
  37 Rue Jean Jullien Davin – P.A. de Lautagnene, 26000 Valance
  France

  Belgium, Netherlands:

  Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812 AR, Arnhem
  Netherlands

  Italy:

  Specialized Bicycle Components, Italia, s.r.l.
  Via Valcava, 3 20155, Milano, Italia
  Numero REA: MI – 1385855
  Partita IVA: 10552220153

  Spain:

  Specialized B.C. Espana, S.L.
  S.L. Avda de la Industria, 45 Tres Cantos
  Madrid 28760, Spain
  N.I.F. Number: B79412748

  Portugal:

  Specialized Portugal Unipessoal, Lda.
  Av. Tomás Ribeiro, 133 – 2 Piso, Sala, 132790-466 Queijas
  Portugal

  Denmark:

  Specialized Denmark Aps
  Gotlandsvej 24, DK-8700 Horsens,
  Denmark

  Czech Republik, Slovakia:

  Specialized Europe B.V. Czech Branch
  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
  Czech Republic

  Sweden, Finland:

  Specialized Sweden AB
  Björnnäsbacken 15, 115 42 Stockholm,
  Sweden

  Poland:

  Specialized Poland s.r.o
  Ul. Ponczowa 14A, 02-971 Warsaw,
  Poland

  Spory:  Niniejsze Warunki podlegają prawu Szwajcarii bez nadawania mocy prawnej jej przepisom kolizyjnym i niezależnie od miejsca ich faktycznego wykonania lub realizacji. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. jest wyraźnie wykluczone. Jeśli jednak jesteś konsumentem i mieszkasz w innym kraju/regionie możesz korzystać z obowiązkowych przepisów i praw przysługujących Ci na mocy prawa tego kraju/regionu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na Twoje prawa jako konsumenta do powoływania się na te lokalne obowiązkowe przepisy i prawa.

  Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne w siedzibie Specialized in Cham w Szwajcarii lub w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu.

  Tylko dla mieszkańców Szwecji –

  • Spory: Będziesz mieć również możliwość rozpatrzenia każdego sporu poza systemem sądowym, w tym z Krajową Radą ds. Sporów Konsumenckich.

  Tylko dla mieszkańców Polski –

  • Spory:  Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami mogą być kierowane do sądu właściwego miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

  • Zmiany:  Okresowo możemy zmieniać niniejsze Warunki. O zmianie Warunków poinformujemy Cię co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany. Informację o zmianie Warunków przekażemy Ci wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta. Zmiany Warunków nie będą miały wpływu na prawa konsumentów nabyte na podstawie wersji Warunków obowiązującej przed wprowadzeniem zmiany.

  Tylko dla mieszkańców Hiszpanii –

  • Zwroty:  Konsumenci będą mieli prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w okresie 30 dni od otrzymania Produktu bez konieczności powoływania się na jakąkolwiek przyczynę, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 16 dyrektywy 2011/83. W szczególności nie dopuszcza się zwrotu zapieczętowanego towaru, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, który został rozpieczętowany, został zmieniony lub uszkodzony po dostarczeniu. Ze względów higienicznych zwrot odzieży intymnej jest niedozwolony.

   Aby skorzystać z tego prawa, możesz napisać do nas na powyższy adres w ustalonym terminie.

   Wykonanie prawa odstąpienia od umowy nie zwalnia konsumenta z przejęcia kosztów zwrotu.

   Produkt musi być w tym samym stanie, w jakim został odebrany, z oryginalnym oznakowaniem. Konsument musi wysłać produkt w tym samym pudełku lub kopercie, lub w podobnym formacie. Dowód dostawy produktu musi być zawsze dołączony do paczki.

  Wyłącznie dla mieszkańców Niemiec - ograniczenie odpowiedzialności:

  1. Specialized i strony zwolnione ponoszą pełną odpowiedzialność za umyślność i rażące niedbalstwo, jak również za szkody spowodowane uszkodzeniem życia, ciała lub zdrowia.

  2. W przypadku lekkiego zaniedbania Specialized i strony zwolnione ponoszą odpowiedzialność tylko za naruszenie istotnych zobowiązań umownych (obowiązek kardynalny). Za „obowiązek kardynalny” w rozumieniu tego przepisu uważa się obowiązek, którego spełnienie umożliwia przede wszystkim wykonanie umowy i na którego spełnieniu partner umowny może zasadniczo polegać.

  3. W przypadku opisanym w klauzuli (2), Specialized i strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za brak sukcesu handlowego, utracone zyski i szkody pośrednie.

  4. Odpowiedzialność zgodnie z powyższymi klauzulami (2) i (3) jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.

  5. Ograniczenie odpowiedzialności stosuje się odpowiednio na korzyść pracowników, agentów i zastępców Specialized i stron zwolnionych..

  6. Nie ma to wpływu na ewentualną odpowiedzialność Specialized lub stron zwolnionych z tytułu gwarancji oraz roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

  Wyłącznie dla mieszkańców Finlandii – Ograniczenie odpowiedzialności:

  Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie lub rażącym niedbalstwem.

  Australia

  Firma Specialized / Dane kontaktowe:  Specialized Australia Pty Ltd., 299 Williamstown Road, Port Melbourne VIC 3207, Australia. Numer w rejestrze gospodarczym: 166 166 874. Funkcjonariusz publiczny: Nicholas Boctor.

  Australijskie prawo konsumenckie:  Informacje w tej sekcji mają zastosowanie do produktów i usług dostarczanych przez firmę Specialized konsumentom w rozumieniu australijskiego prawa konsumenckiego. Dotyczy to również produktów firmy Specialized dostarczanych przez osoby trzecie takim konsumentom.

  Towary firmy Specialized objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli zachowują one odpowiednią jakość i nie zostały poważnie uszkodzone.

  Twój produkt lub usługa firmy Specialized może być również objęta ograniczoną wyraźną gwarancją, jak określono w odpowiedniej polityce gwarancyjnej. Jeśli ma to zastosowanie, szczegóły ograniczonej gwarancji wyraźnej są dostępne dla użytkownika w odpowiedniej polityce gwarancyjnej, a także mogą znajdować się na opakowaniu lub być w inny sposób udostępnione w punkcie zakupu. Ta ograniczona wyraźna gwarancja jest dodatkiem do wszelkich praw, które mogą przysługiwać Ci na mocy australijskiego prawa konsumenckiego.

  Produkty marek innych niż Specialized zakupione od Specialized mogą być również objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim, a także mogą być objęte wyraźną gwarancją producenta.

  Jeśli otrzymany przez Ciebie produkt lub usługa są wadliwe, możesz zdecydować się na złożenie roszczenia na podstawie australijskiego prawa konsumenckiego lub dowolnej obowiązującej ograniczonej gwarancji wyraźnej. Aby skontaktować się ze Specialized w sprawie wadliwego produktu, wyślij wiadomość e-mail do Specialized na [[email protected]](file:///C:/Users/nhole/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/SPECIALIZED%20BICYCLE%20COMPONENTS_%20INC.%20-%20COMMERCIAL-MISCELLANEOUS%20(229788-10001)/ridercare-[email protected]).

  Podsumowując, główne prawa konsumentów wynikające z przepisów dotyczących gwarancji konsumenckich australijskiego prawa konsumenckiego w odniesieniu do produktów są następujące:

  • Jeśli jakość produktów nie jest akceptowalna (np. produkt ma wadę produkcyjną lub jest niebezpieczny), środki zaradcze będą zależeć od tego, czy awaria jest poważna, czy drobna. W przypadku drobnych awarii produktu Specialized może zdecydować się na naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. W przypadku poważnych awarii produktu możesz zwrócić produkt do Specialized i zażądać zwrotu lub wymiany, lub zatrzymać produkt i poprosić o rekompensatę za spadek wartości spowodowany problemem.

  • Poważna awaria wystąpiłaby, gdyby: (a) użytkownik nie nabył produktu, gdyby wiedział o problemie; (b) produkt znacznie różni się od przedstawionego opisu, próbki lub modelu demonstracyjnego; (c) produkt jest zasadniczo niezdatny do normalnego użytku i nie można go łatwo dopasować w rozsądnym czasie; (d) produkt jest zasadniczo niezdatny do celu, o którym poinformował Specialized i nie można go łatwo dopasować w rozsądnym czasie; lub (e) produkt jest niebezpieczny.

  • Naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

  • Twoje prawa wynikające z australijskiego prawa konsumenckiego obowiązują przez rozsądny okres od daty zakupu, który będzie zależał od charakteru i kosztu produktu lub usługi.

  Powyższe informacje nie stanowią pełnego streszczenia prawa i nie mają na celu zastąpienia porady prawnej istotnej dla Twojej konkretnej sytuacji.

  Nasza 30-dniowa polityka zwrotów nie ma zastosowania, jeśli produkt nie spełnia gwarancji konsumenckiej udzielonej przez prawo australijskie.

  Spory:  Jeśli spór wynika z niniejszych Warunków, w ciągu 10 dni od powiadomienia przez którąkolwiek ze stron drugiej strony o sporze, Ty i przedstawiciel Specialized będziecie prowadzić rozmowy w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia sporu. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 14 dni od rozpoczęcia tych dyskusji, możesz poprosić o przekazanie sporu do menedżera firmy Specialized, który skontaktuje się z Tobą w celu negocjacji w dobrej wierze w celu znalezienia rozwiązania. Jeśli spór nadal pozostaje nierozwiązany po upływie 45 dni od pierwotnej daty powiadomienia o sporze, Specialized lub użytkownik może skierować spór do wiążącego arbitrażu. Arbitraż taki będzie prowadzony zgodnie z zasadami arbitrażu Australijskiego Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego znanego jako Zasady Arbitrażu ACICA. Siedzibą arbitrażu będzie Melbourne, Victoria, Australia, a językiem arbitrażu będzie angielski. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie skieruje sporu do arbitrażu, dopóki opcje negocjacyjne opisane w niniejszej klauzuli nie zostaną całkowicie wyczerpane. Klauzula ta nie uniemożliwia firmie Specialized lub Tobie ubiegania się o pilne tymczasowe, sprawiedliwe lub inne tymczasowe zadośćuczynienie.

  Chiny

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Shanghai Co., Ltd., 闪电自行车(上海)有限公司, Room 103-105, Building 40, No.1888 Xin Jin Qiao Road, Pudong Area, Shanghai, China 201206. Numer w rejestrze gospodarczym: 310000400512747.

  Korea

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Korea LLC, 98, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04418, Korea 1F ILSING BUILDING. Numer w rejestrze gospodarczym: 284114-0000809

  Japonia

  Specialized Entity / Contact Information: Specialized Japan, G.K., 3-13-5 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018, Japan. Numer w rejestrze gospodarczym: 0210-01-048087.

  Malezja

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Bicycle Components Malaysia Sdn. Bhd., P08, Horizon Penthouse, 1 Powerhouse Persiaran Bandar Utama, Selangor Petaling Jaya 47800 Malaysia. Numer w rejestrze gospodarczym: 201801011874 (1273890-T)

  Spory:  Niniejsza Umowa ma być regulowana i interpretowana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w Malezji od czasu do czasu. Strony uzgadniają, że wszelkie spory, kontrowersje lub konflikty wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym spory dotyczące jej istnienia, ważności, zawarcia, skutku wiążącego, naruszenia, zmiany, wygaśnięcia i rozwiązania będą odsyłane i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Malezji zarządzanego przez Azjatyckie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe („AIAC”) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami arbitrażu AIAC, które to zasady uznaje się za włączone przez odniesienie w niniejszej sekcji. Siedzibą arbitrażu jest Malezja. Trybunał składa się z jednego (1) arbitra wyznaczonego przez AIAC. Językiem arbitrażu jest angielski.

  Nowa Zelandia

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized New Zealand Limited, 22 Clarence St South, Addington, Christchurch 8024, New Zealand.  Numer w rejestrze gospodarczym: 7337568

  Żadne z postanowień Warunków użytkowania nie ogranicza Twoich praw wynikających z Ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. lub Ustawy o uczciwym handlu z 1986 r., a my będziemy przestrzegać naszych zobowiązań wobec Ciebie wynikających z tych przepisów.

  Spory:  Jeśli jakikolwiek spór lub różnica powstaje między nami w związku z niniejszymi Warunkami lub w związku z ich naruszeniem, strony w pierwszej kolejności dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć taki spór lub różnicę polubownie. Niniejsze Warunki podlegają prawu Nowej Zelandii oraz są interpretowane i interpretowane zgodnie z nim, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Zelandii lub jakiegokolwiek sądu, który może odwoływać się od takich sądów.

  Filipiny

  Firma Specialized / Dane kontaktowe: Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Numer w rejestrze gospodarczym: 200916177G

  Spory:  Niniejsza umowa i wszystkie sprawy z niej wynikające są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Filipin, której sądy mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, z wyłączeniem wszystkich innych sądów i jurysdykcji.

  Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam

  Firma Specialized / Dane kontaktowe (Singapore): Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Numer w rejestrze gospodarczym: 200916177G

  Firma Specialized / Dane kontaktowe (Taiwan)  Specialized Bicycle Components Taiwan Limited, 400 Wenchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.). Numer w rejestrze gospodarczym: 29038791

  Spory:  Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w Singapurze. Strony uzgadniają, że wszelkie spory, kontrowersje lub konflikty wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym spory dotyczące jej istnienia, ważności, zawarcia, skutku wiążącego, naruszenia, zmiany, wygaśnięcia i rozwiązania będą odsyłane i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Malezji zarządzanego przez Singapurskie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe („SIAC”) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami arbitrażu SIAC, które to zasady uznaje się za włączone przez odniesienie w niniejszej sekcji. Siedzibą arbitrażu jest Singapur. Trybunał składa się z jednego (1) arbitra powołanego przez Prezesa Sądu Arbitrażowego SIAC. Językiem arbitrażu jest angielski.