Vélos Performance

S-Works Shiv TT Disc
13 999,00 CHF 13 999,00 CHF
S-Works Turbo Creo SL
13 999,00 CHF 13 999,00 CHF
S-Works Venge Disc – SRAM eTAP
12 799,00 CHF 12 799,00 CHF
S-Works Venge Di2 – Sagan Collection LTD
12 799,00 CHF 12 799,00 CHF
S-Works Roubaix – Sagan Collection
12 599,00 CHF 12 599,00 CHF
S-Works Venge DURA-ACE
12 499,00 CHF 12 499,00 CHF
S-Works Roubaix – SRAM Red eTAP AXS
12 499,00 CHF 12 499,00 CHF
S-Works Tarmac Disc – SRAM eTAP
12 299,00 CHF 12 299,00 CHF
S-Works Roubaix – Shimano Dura-Ace Di2
12 299,00 CHF 12 299,00 CHF
S-Works Tarmac Disc – Sagan Collection Overexposed LTD
12 299,00 CHF 12 299,00 CHF
S-Works Tarmac Disc - Dura Ace Di2
11 999,00 CHF 11 999,00 CHF
Turbo Creo SL Expert
9 499,00 CHF 9 499,00 CHF
Turbo Creo SL Expert EVO
9 499,00 CHF 9 499,00 CHF
Venge Pro Di2
7 999,00 CHF 7 999,00 CHF
Venge Pro - SRAM eTAP Force
7 999,00 CHF 7 999,00 CHF
Roubaix Pro – SRAM Force eTAP AXS
7 899,00 CHF 7 899,00 CHF
Tarmac Pro Disc – SRAM eTAP
7 899,00 CHF 7 899,00 CHF
Turbo Creo SL Comp Carbon
7 399,00 CHF 7 399,00 CHF