Vélos Performance

S-Works Shiv TT Disc
CHF 13.999,00 CHF 13.999,00
S-Works Turbo Creo SL
CHF 13.999,00 CHF 13.999,00
S-Works Venge Disc – SRAM eTAP
CHF 12.799,00 CHF 12.799,00
S-Works Venge Di2 – Sagan Collection LTD
CHF 12.799,00 CHF 12.799,00
S-Works Roubaix – Sagan Collection
CHF 12.599,00 CHF 12.599,00
S-Works Venge DURA-ACE
CHF 12.499,00 CHF 12.499,00
S-Works Roubaix – SRAM Red eTAP AXS
CHF 12.499,00 CHF 12.499,00
S-Works Tarmac Disc – SRAM eTAP
CHF 12.299,00 CHF 12.299,00
S-Works Roubaix – Shimano Dura-Ace Di2
CHF 12.299,00 CHF 12.299,00
S-Works Tarmac Disc - Dura Ace Di2
CHF 11.999,00 CHF 11.999,00
Turbo Creo SL Expert
CHF 9.499,00 CHF 9.499,00
Turbo Creo SL Expert EVO
CHF 9.499,00 CHF 9.499,00
Venge Pro Di2
CHF 7.999,00 CHF 7.999,00
Venge Pro - SRAM eTAP Force
CHF 7.999,00 CHF 7.999,00
Roubaix Pro – SRAM Force eTAP AXS
CHF 7.899,00 CHF 7.899,00
Tarmac Pro Disc – SRAM eTAP
CHF 7.899,00 CHF 7.899,00
Turbo Creo SL Comp Carbon
CHF 7.399,00 CHF 7.399,00