Over ons
Innovatie
Verhalen
Soil Searching
Duurzaamheid
Retül
Foundation
Mijn Locatie

Voer uw postcode in, zodat we je de meest nauwkeurige voorraad- en leveringsinformatie kunnen geven.

Gebruik mijn locatie

Zie volledige kaart
Stel uw voorkeursdealer in

Gebruik mijn locatie

Zie volledige kaart
Mijn Retailer

Geen opgeslagen

Andere winkels bij u in de buurt

0 resultaten gevonden bij jou in de buurt

Gebruiksvoorwaarden

INLEIDING

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE APP GEBRUIKT. ALLE VOORWAARDEN ZIJN BELANGRIJK, MAAR LET VOORAL OP DE VOORWAARDEN DIE IN HOOFDLETTERS STAAN, OMDAT DEZE ONZE VERANTWOORDELIJKHEID KUNNEN BEPERKEN OF ENIG RISICO VOOR U KUNNEN INHOUDEN

We hebben Specialized Apps ontwikkeld voor uw persoonlijk gebruik. U mag geen enkel deel van de App, het gebruik van de App of de toegang tot de App wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide versie van maken, overdragen of verkopen voor commerciële doeleinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden vertellen u de voorwaarden waarop u de App mag gebruiken.

Door de app te gebruiken en deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord deze na te leven. We raden u aan een kopie van deze gebruiksvoorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de App niet gebruiken.


INFORMATIE OVER ONS

In deze Gebruiksvoorwaarden, wanneer we verwijzen naar Specialized, ons, wij of onze, bedoelen we Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, Californië 95037 en zijn direct en indirect gehouden dochterondernemingen.

U kunt contact met ons opnemen via de gegevens in de "Contact" sectie hieronder.


PRIVACY EN COOKIES

In ons

Privacy Beleid wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we die gebruiken, welke controles u hebt op uw persoonlijke informatie (indien van toepassing) en welke procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. Het is van toepassing op persoonlijke informatie die we via de App verzamelen. Zorg ervoor dat u ons Privacybeleid zorgvuldig leest voordat u de App gebruikt.

De App maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke tracking- en analysetechnologieën. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die websites of mobiele apps op uw apparaat opslaan. Ze bestaan al sinds het midden van de jaren negentig en zijn één van de meest gebruikte technologieën op het internet. Voor meer informatie, onder andere over de soorten cookies en andere vergelijkbare tracking- en analysetechnologieën die wij gebruiken en hoe u deze kunt beheren, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.


UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

De App stelt u in staat om u te registreren voor een Specialized account, (of om u aan te melden met uw bestaande Specialized accountgegevens). Het is niet toegestaan om u namens iemand anders te registreren. Als u zich registreert voor een account, bevestigt u dat alle informatie en gegevens die u aan ons verstrekt correct, nauwkeurig en actueel zijn. U moet het wachtwoord en de gegevens van uw Specialized account voor uzelf en vertrouwelijk houden. U mag het wachtwoord of de gegevens van uw account aan niemand anders bekendmaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van uw account, tenzij het onze schuld is.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gegevens of wachtwoord kent, moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen en ons op de hoogte brengen via

[email protected]


UW GEBRUIK VAN DE APP

De App is gratis te downloaden. U kunt het gebruik van de App te allen tijde staken. U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige afspraken om toegang tot de App te krijgen. Om de App goed te laten werken, moet(en) uw toestel(len) voldoen aan de technische eisen die in de betreffende app store zijn gespecificeerd. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of vanaf uw computer of apparaat plaatsvinden. Wij streven ernaar om redelijke veiligheidsmaatregelen te gebruiken ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot uw account. We kunnen echter niet de veiligheid van uw account, uw inhoud of de door u verstrekte persoonlijke informatie garanderen en we kunnen niet beloven dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen dat derden "hackers" illegaal toegang krijgen tot de App of de inhoud ervan. U stemt ermee in om Specialized onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. En om alle risico's van onbevoegde toegang tot uw inhoud en enige andere informatie die u aan Specialized verstrekt, te accepteren.

U mag de App alleen gebruiken voor legale doeleinden. Bovendien mag u niet:

  • de App gebruiken op een manier die de rechten van iemand anders schendt of het gebruik of plezier van de App door iemand anders beperkt of verhindert;

  • de App te gebruiken op een manier die de App onderbreekt, schendt, schaadt of minder efficiënt maakt;

  • software (inclusief de broncode), databases en andere technologie die deel uitmaakt van de App te kopiëren, te wijzigen, reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren, te wijzigen of op andere wijze te manipuleren (of iemand anders daartoe te machtigen, aan te moedigen of bij te staan);

  • het bewust overbrengen van gegevens die virussen, trojans horses, wurms, timebombs, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevatten die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden; en / of

  • doordringen of proberen door te dringen in de veiligheidsmaatregelen van de App;

  • iets te introduceren dat de prestaties van de App of een van onze producten verandert.


UW TOEGANG TOT DE APP

Wij garanderen niet dat de App, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn (en wij kunnen besluiten de App op te schorten, in te trekken of te vervangen zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden).

Wij kunnen uw toegang tot de App opschorten, intrekken of beëindigen (inclusief het uitschakelen van accountgegevens of wachtwoorden als onderdeel van onze veiligheidsprocedures), of een deel daarvan, als u een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden. Waar mogelijk zullen wij u op de hoogte stellen van ons voornemen om dit te doen, en u de gelegenheid geven om in beroep te gaan.

De App wordt gecontroleerd door Specialized vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Specialized verklaart niet dat de App geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen, of dat de toegang illegaal of verboden is. Degenen die ervoor kiezen om de App te gebruiken vanuit locaties buiten de Verenigde Staten en Europa doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag de inhoud niet gebruiken of exporteren in strijd met de Amerikaanse exportwet- en regelgeving. Wij gebruiken encryptiesoftware om de communicatie naar onze servers te beveiligen. In het bijzonder gebruiken we Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) en OpenSSL om informatie veilig te transporteren. Het gebruik van encryptie is mogelijk niet toegestaan door de lokale wetgeving. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van encryptie legaal is en geaccepteerd wordt in uw land of plaats. Als u vragen heeft over het gebruik van encryptie in uw land of plaats, neem dan contact op met uw lokale dealer of

[email protected].


LOCATIEDIENSTEN EN -FUNCTIES

U moet 'locatiediensten' op uw toestel(len) hebben ingeschakeld om veel van de functies van de App te kunnen gebruiken. Hoewel 'locatiediensten' ingeschakeld blijven, zal de App ook gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken om u te voorzien van meer relevante en gepersonaliseerde informatie. U kunt deze functie in de 'instellingen' van uw apparaat uitschakelen, maar als u dat doet, zullen sommige functies van de App niet meer voor u beschikbaar zijn. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken.


INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App en in alle gegevens, materiaal en inhoud die daarop worden gepubliceerd.

Uw gebruik van de App en software verleent u geen rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers.

In ruil voor uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusieve, doorlopende licentie om de App te downloaden, weer te geven en te gebruiken op elk apparaat (apparaten) dat u bezit of beheert. Deze licentie is alleen voor persoonlijk gebruik (wat betekent dat het niet mag worden gebruikt voor commercieel gebruik of winstbejag) en is niet overdraagbaar (wat betekent dat het niet aan iemand anders kan worden gegeven). Deze licentie eindigt zonder voorafgaande kennisgeving wanneer u de App niet langer op uw toestel(len) hebt geïnstalleerd, of wanneer we u op een andere manier vertellen dat we de App met een redelijke kennisgeving beëindigen.

U verleent Specialized een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend recht om uw inhoud te gebruiken op welke wijze of via welke media dan ook, nu of later ontwikkeld, voor welk doel dan ook, commercieel, adverterend of anderszins, met inbegrip van het recht om te vertalen, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken hiervan te creëren, in sublicentie te geven, te distribueren, toe te wijzen, publiekelijk uit te voeren en op andere wijze te exploiteren, met als doel het aanbieden en promoten van de App en onze producten, alsmede de functies en diensten die beschikbaar zijn op de App, en het leveren van diensten aan u of het leveren van promotiemateriaal of kansen aan u.


UPDATES EN UPGRADES

Van tijd tot tijd kunnen we patches, updates, upgrades, extra inhoud of andere wijzigingen aan de app moeten implementeren of leveren (bijvoorbeeld voor onderhoud, verbeteringen, het toevoegen of verwijderen van functies, het oplossen van softwarefouten of het aanpakken van beveiligingsproblemen).

Deze updates en upgrades kunnen ertoe leiden dat de App tijdelijk niet beschikbaar is. In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om de app gedurende langere tijd te onderbreken, in te trekken of uit te schakelen terwijl we deze updates en upgrades implementeren. We zullen altijd proberen u hiervan op de hoogte te stellen, maar het is mogelijk dat dit niet in alle gevallen mogelijk is (bijvoorbeeld om redenen buiten onze controle, of als er een noodveiligheidsprobleem is). De standaardinstelling in de App is dat deze updates en upgrades automatisch worden uitgevoerd. U kunt deze instelling uitschakelen via de 'instellingen' van de App, hoewel wij altijd adviseren om de laatste versie van de App te laten installeren. Als u geen update of upgrade installeert, is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten en functies van de App voor u beschikbaar zijn.


ONZE AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN INHOUD (COLLECTIEF ALS "SERVICE") DIE OP DE APP BESCHIKBAAR IS, WORDT U "ZOALS HET IS" EN ZONDER GARANTIE AANGEBODEN. SPECIALIZED EN HAAR FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN INHOUD AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. SPECIALIZED EN ZIJN OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVENDEN GEVEN GEEN GARANTIE DAT (a) DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET; (b) DE SERVICE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDELIJK, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (c) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (d) DE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U HEEFT GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE DIENST VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN; EN (e) ALLE FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT SPECIALIZED GEEN MEDISCH ADVIES VERSTREKT VIA SERVICE. DE INHOUD DIE VIA DE SERVICE WORDT GELEVERD, INCLUSIEF ALLE TEKST, FOTO'S, AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES, GRAFIEKEN, AUDIO-, VIDEO- EN AUDIO-VIDEOCLIPS EN ANDER MATERIALEN, ONGEACHT DOOR ONS OF DOOR ANDERE ACCOUNTHOUDERS OF DERDEN IS NIET BEDOELD, MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN (a) HET ADVIES VAN UW ARTS of ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, (b) EEN BEZOEK, BEL OF RAADPLEGING MET UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, OF (c)) INFORMATIE OVEREENGEKOMEN OP OF IN EEN PRODUCTPAKKET OF LABEL. MOCHT U VRAGEN HEBBEN OVER DE GEZONDHEID, DAN KUNT U UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER DIRECT BELLEN OF RAADPLEGEN. MOCHT U EEN NOODGEVAL HEBBEN, BEL DAN ONMIDDELLIJK UW ARTS OF 112. U MAG NOOIT MEDISCH ADVIES NEGEREN OF HET INWINNEN VAN MEDISCH ADVIES UITSTELLEN VANWEGE ENIGE INHOUD DIE OP DEZE DIENST WORDT GEPRESENTEERD, EN U MAG DE DIENST OF ENIGE INHOUD VAN DE DIENST NIET GEBRUIKEN VOOR HET DIAGNOSTICEREN OF BEHANDELEN VAN EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM. DE VERZENDING EN ONTVANGST VAN ONZE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF DE COMMUNICATIE VIA HET INTERNET, E-MAIL OF ANDERE MIDDELEN VORMEN OF CREËREN GEEN ARTS-PATIËNT, THERAPEUT-PATIËNT OF ANDERE PROFESSIONELE GEZONDHEIDSZORGRELATIE TUSSEN U EN SPECIALIZED.

U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDEREN DIE DE APP MOGEN GEBRUIKEN. U BEGRIJPT DAT HET BEDRIJF GEEN ACHTERGRONDCONTROLES UITVOERT, INCLUSIEF CRIMINELE ACHTERGRONDCONTROLES OF SCREENINGS VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD EN ONTHEFT U ZICH HIERBIJ VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE APP, EN BELOOFT U DE ONTHEEMDE PARTIJEN NIET AAN TE KLAGEN VOOR ENIGE CLAIMS, ACTIES, VERWONDINGEN, SCHADE OF VERLIEZEN DIE HIERMEE VERBAND HOUDEN. U GAAT OOK AKKOORD DAT DE VRIJGEGEVEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP EEN MANIER VAN VERBAND MET (a) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE APP, (b) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN APPARATUUR OF PROGRAMMA'S DIE ZIJN GEMAAKT OF VERGUNNEN ZIJN DOOR SPECIALIZED TERWIJL U DE APP GEBRUIKT, (c) UW HANDELINGEN MET DIENSTVERLENERS OF ADVERTEERDERS VAN DERDEN BESCHIKBAAR, (d) ELKE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE APP TE GEBRUIKEN ERVAREN DOOR U, (e) ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF INHOUD VERKREGEN VIA DE APP, OP BASIS VAN CONTRACT, ONMIDDELLIJKE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, OOK INDIEN SPECIALIZED ADVIES HEEFT UITGEBRACHT OP DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE APP. UW ENIGE REMEDIE TEGEN SPECIALIZED BIJ GEBRUIK VAN DE APP OF ENIGE INHOUD IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE APP. DAT GEZEGD HEBBENDE, ALS SPECIALIZED AANSPRAKELIJK IS VOOR U VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGE MANIER IN VERBAND ZIJN MET UW GEBRUIK VAN DEZE APP OF ENIGE INHOUD, IS SPECIALIZED AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER DAN $ 100,00. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Wanneer deze zaken niet kunnen worden afgewezen of er geen afstand van kan worden gedaan, sluiten deze Gebruiksvoorwaarden onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, of fraude of frauduleuze voorstellingen van zaken; (ii) onze grove nalatigheid, moedwillig of opzettelijk wangedrag of opzet (wanneer deze termen een erkende juridische betekenis hebben in uw land); of (iii) enige andere aansprakelijkheid die we niet kunnen uitsluiten of beperken op grond van de wet. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn mogelijk niet van toepassing wanneer wetten, voorschriften of andere juridische instanties andere of aanvullende rechten verlenen dan die welke hierin zijn vastgelegd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die u daardoor lijdt: (i) niet redelijkerwijs te voorzien waren op het moment dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteerde (verlies of schade is redelijkerwijs te voorzien als ofwel het duidelijk is op het moment dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteerde dat het kan gebeuren, ofwel zowel u als wij wisten dat het kon gebeuren, bijvoorbeeld als u en wij het bespraken); of (ii) niet worden veroorzaakt doordat wij een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden schenden, of enige andere tekortkoming door ons.

Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het bestaan van computervirussen en/of andere kwaadaardige programma's in de App te voorkomen, kunnen we niet garanderen dat er geen virussen zijn en zijn we niet verantwoordelijk als we worden geclaimd als de bron.

Wij zijn ook niet aansprakelijk jegens u voor enige periode(n) waarin de App of een functie van de App om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor u.


KINDEREN

De App is niet voor personen onder de 16 jaar en wij verzoeken personen onder de 16 jaar geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan Specialized. Als we vernemen dat we de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen.


WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien om veranderingen in of aan te geven:

  • relevante wetten of reglementaire vereisten.

  • beveiligings-, technische of operationele kwesties; en / of

  • de functionaliteit of functies van de App.

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, kunnen we hieronder een samenvatting van de wijzigingen plaatsen. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we ook besluiten om u te e-mailen met informatie over deze wijzigingen.

Door de herziene Gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met de herzieningen, moet u stoppen met het gebruik van de App.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst herzien en bijgewerkt in september 2018.

Eerdere wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden:

September 2018 - Gebruiksvoorwaarden gelanceerd


ALGEMEEN

Indien een voorwaarde, of een deel van een voorwaarde, van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of toezichthouder wordt afgewezen of onafdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Als u of wij deze Gebruiksvoorwaarden schenden en u of wij geen actie ondernemen tegen de ander, dan heeft u of wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u of wij deze Gebruiksvoorwaarden schenden.


GESCHILLEN

Wij zullen ons best doen om eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de App in der minne op te lossen. Deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en de totstandkoming ervan, zijn onderworpen aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika. Als u echter een consument bent en inwoner van een land, kunt u profiteren van dwingende bepalingen van, en wettelijke rechten die voor u beschikbaar zijn onder de wetten van dat land. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden heeft invloed op uw rechten als consument om zich te beroepen op deze lokale dwingende bepalingen en wettelijke rechten.

U en wij komen overeen dat de rechtbanken van de staat Californië of de federale rechtbanken van de Verenigde Staten, Santa Clara County, staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben over geschillen met betrekking tot het gebruik van de App of deze gebruiksvoorwaarden. Als u echter een consument bent en inwoner van een land dat lokale jurisdictie nodig heeft, kunnen u en wij ook in dat land een rechtszaak aanspannen.


CONTACT ONS

Als u vragen, opmerkingen, zorgen, klachten of claims heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of de App, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via [email protected]. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN APPLE

De volgende specifieke voorwaarden van Apple zijn alleen van toepassing als u de App van de Apple App Store hebt gedownload en vormen een aanvulling op de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden (en in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en deze specifieke voorwaarden van Apple, zijn deze specifieke voorwaarden van Apple van toepassing).

Deze Gebruiksvoorwaarden worden alleen tussen u en ons overeengekomen, niet met Apple. Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de App en de inhoud ervan.

De licentie die wij u verlenen in het gedeelte 'Intellectuele Eigendomsrechten' hierboven is beperkt tot producten van het Apple merk en is niet overdraagbaar (behalve dat de App toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door andere accounts die met u verbonden zijn via Family Sharing of volumeaankoop).

Apple is op geen enkele wijze verplicht tot het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de App.

Apple heeft geen enkele garantieverplichting met betrekking tot de App en alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet naleven van enige garantie (indien van toepassing) zijn uitsluitend voor onze rekening.

Wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor het behandelen van enige claims door u of een derde partij met betrekking tot de App of uw bezit en/of gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de App niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) claims die voortkomen uit de bescherming van de privacy van consumenten, of soortgelijke wetgeving, inclusief in verband met (indien van toepassing) het gebruik van de App van de HealthKit en HomeKit raamwerken.

In het geval van een claim van een derde partij dat de App of uw bezit en gebruik van de App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, zijn wij, en niet Apple, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de ontheffing van een dergelijke claim inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

U belooft dat: (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als "terrorist support".

U dient zich te houden aan de toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst met derden wanneer u de App gebruikt.

Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde partijen die profiteren van deze Gebruiksvoorwaarden (wat betekent dat zij kunnen vertrouwen op de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden die aan hen ten goede komen, ook al hebben zij deze voorwaarden niet afgesloten). Na aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden heeft Apple het recht (en wordt het geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde-begunstigde af te dwingen.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN GOOGLE PLAY

De volgende Google Play-specifieke voorwaarden zijn alleen van toepassing als u de App hebt gedownload van de Google Play Store, en vormen een aanvulling op de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden (en als er een conflict of inconsistentie is tussen de andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Google Play-specifieke voorwaarden, zijn deze Google Play-specifieke voorwaarden van toepassing).

De licentie die we u in het bovenstaande gedeelte 'Intellectuele-eigendomsrechten' verlenen, kan, indien van toepassing, gebruikers in een familiegroep omvatten, met een familiemanager en familieleden van wie de accounts zijn samengevoegd met als doel een familiegroep te creëren.