Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Specialized Icon
 • Fietsen
 • Onderdelen
 • Kleding
 • Accessoires
 • Outlet
 • Over Specialized
 • Support
 • Specialized Icon
  Over Specialized
  Arrow Back Icon

  Privacyregeling

  Laatst bijgewerkt: 4 April 2023

  Deze Privacyregeling regelt het privacybeleid van Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, Verenigde Staten van Amerika, en zijn directe en indirecte dochterondernemingen (“Specialized”, “wij”, “ons” of “onze”). In het onderstaande valt te lezen hoe Specialized uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt via verschillende digitale middelen, waaronder onze mobiele applicaties, websites of andere door Specialized aangeboden producten of diensten (gezamenlijk: de “diensten”) die naar deze Privacyregeling linken of verwijzen, alsmede wat uw keuzes en rechten ten aanzien van die gegevens zijn. Op andere diensten van Specialized kunnen andere privacyregelingen van toepassing zijn. Mocht u vragen hebben over deze Privacyregeling, dan kunt u contact met ons opnemen via: [email protected].

  **Welke gegevens verzamelen wij?**

  • Gegevens die u ons toezendt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, waaronder uw contactgegevens, de inloggegevens en wachtwoorden die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten, gegevens over activiteiten en prestaties, gegevens over bij een verkoper verrichte metingen, zodat we u het product kunnen adviseren dat het best bij u past, en uw creditcardgegevens.

  • Gegevens over de computers en apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, waaronder hun locatie.

  • Gegevens inzake uw gebruik van onze diensten, waaronder uw aankopen, de frequentie waarmee u de fiets gebruikt, de start- en eindlocatie van uw ritten, en gegevens over uw fiets. Wij maken gebruik van cookies, bakens en andere trackingtechnieken om deze gegevens te verzamelen.

  • Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij ook gegevens over de exacte locatie van uw mobiele apparaat verzamelen dan wel gemachtigde dienstverleners toestaan dit te doen.

  **Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?**

  • Om uw bestellingen te verwerken en aanvragen van onze diensten af te handelen.

  • Om u te voorzien van productadvies naar aanleiding van uw metingen.

  • Om u te voorzien van onze producten en diensten.

  • Om uw aankopen te leveren.

  Om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

  • Om u e-mails, nieuwsbrieven en andere marketinguitingen toe te zenden.

  • Om u in te lichten over aanbiedingen waarvan wij denken dat u die kunt waarderen.

  Indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

  • Om de veiligheid van onze diensten te verzekeren.

  • Om nakoming van onze voorwaarden af te dwingen.

  • Om marktonderzoek te doen en doelgroepenanalyses uit te voeren, waardoor wij leren wie onze klanten zijn en welke producten/diensten zij ons graag zouden zien leveren.

  • Om de tekst en reclame die u op onze diensten ziet op u af te stellen en om u te herkennen als een terugkerende bezoeker.

  Wij hebben een legitiem zakelijk belang bij het uitvoeren van deze handelingen en het kan zijn dat het niet mogelijk is om uw toestemming te verkrijgen. Wij beschermen uw rechten door u op de hoogte te stellen over dit gebruik en over uw rechten en door het gebruik van de gegevens te beperken tot wat noodzakelijk is voor deze doeleinden.

  **Met wie delen wij uw gegevens?**

  • **Andere ondernemingen van Specialized:** Waar dit toegestaan is ingevolge geldende wetgeving, delen wij gegevens met aan ons gelieerde ondernemingen.

  • **Derden-dienstverleners:** Wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons diensten te verlenen, zoals het verwerken van betalingen, het verzenden van e-mails, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning en het beantwoorden van verzoeken aan de klantenservice.

  • **Bedrijfsoverdracht:** Indien wij door een ander bedrijf worden overgenomen of fuseren, delen wij uw persoonsgegevens met dat bedrijf.

  **Hoe lang bewaren wij uw gegevens?**

  Wij bewaren uw gegevens zolang u een account bij ons heeft of anderszins een actieve klant van Specialized bent. Wanneer u uw account verwijdert of onze producten en diensten niet langer gebruikt, bewaren wij uitsluitend de gegevens die wij dienen te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of indien dit ons legitieme zakelijke belang dient.

  **Uw rechten en keuzes**

  Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van aanbiedingen en op u toegespitste reclame-uitingen. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, heeft u het recht om:

  • De gegevens die wij van u bezitten in te zien en om ons te verzoeken deze waar nodig te corrigeren of aan te passen.

  • Een afschrift van de gegevens die wij van u bezitten op te vragen.

  • Ons te verzoeken de gegevens die wij van u bezitten te verwijderen.

  • Uw instemming met de verwerkingen van uw gegevens in te trekken of om ons te verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken.

  U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via

  [Aanvraagformulier Toegang Voor Betrokkene](https://preferences.specialized.com/privacy)

  **Doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten**

  Specialized is een wereldwijd actief bedrijf. Het hoofdkantoor staat in de Verenigde Staten, waar de privacywetgeving wellicht minder bescherming biedt dan de wetgeving van uw land. Indien wij uw gegevens buiten de landsgrenzen doorsturen, beschermen wij ze zowel door middel van overeenkomsten als veiligheidsmaatregelen die gebruikelijk zijn binnen de sector.

  **Welke gegevens verzamelen wij?**

  *Wij verzamelen de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, alsook de gegevens die uw computer, mobiele telefoon, tablet, spelcomputer of ander apparaat (gezamenlijk: het "apparaat") of uw browser ons automatisch toezenden. Wij maken gebruik van cookies om onze diensten beter op u af te stemmen en voor reclamedoeleinden. U kunt ervoor kiezen geen cookies toe te staan, maar bepaalde onderdelen van de diensten zullen hierdoor niet correct werken.*

  **Gegevens die u ons verstrekt:** Wij, of onze dienstverleners (die namens ons handelen), verzamelen de "persoonsgegevens" (gegevens die direct of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren) die u ons verstrekt, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, foto, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres en postcode, factuuradres, leeftijd, geboortedatum, profiel, gegevens over uw locatie, gegevens over activiteiten en prestaties, avatar, gewicht, lengte, gegevens over de specifieke e-bike, contactgegevens bij noodgevallen en, indien nodig, creditcardgegevens.

  Wij verzamelen uw gegevens wanneer u:

  • Een bestelling plaatst via onze diensten;

  • Een bestelling retourneert of ruilt;

  • Informatie over onze diensten opvraagt;

  • Een account aanmaakt via onze diensten;

  • Zich aanmeldt voor e-mailberichten of voor onze nieuwsbrief en/of advertenties;

  • Uw fiets registreert en gebruikt;

  • Meedoet aan wedstrijden of sweepstakes;

  • Gebruikmaakt van een dienst die u verzoekt gegevens over uw locatie te verstrekken;

  • Naar ons doorverwezen wordt via een marketingactie; of

  • Deelneemt aan een marketingonderzoek, -actie of -evenement.

  **Automatisch verzamelde gegevens:** Wanneer u de diensten bezoekt of gebruikt, maken wij en onze derden-dienstverleners gebruik van verschillende technieken die automatisch of passief gegevens verzamelen over hoe u onze diensten bereikt en gebruikt ("gebruiksgegevens"). Onder gebruiksgegevens wordt verstaan:

  • Uw IP-adres of een andere unieke identificator van uw apparaat.

  • Soort apparaat.

  • Uw locatie.

  • De browsersoftware en het besturingssysteem dat u gebruikt.

  • De websites die u heeft bezocht en het moment waarop u ze bezocht heeft.

  Wij verzamelen ook automatisch bepaalde andere gegevens, zoals:

  • gegevens over uw aankopen en uw aankoopgeschiedenis;

  • de frequentie waarmee u uw fiets gebruikt;

  • de start- en eindlocatie van uw ritten;

  • het energiegebruik tijdens uw ritten;

  • de foutmeldingen met betrekking tot de batterij van de fiets;

  • serienummers van de motor en de fiets en de hardwareversie die u gebruikt;

  • gebruikersgedrag (door middel van analyse), gebruikersvoorkeuren, gebruikersgeschiedenis, statistieken over de gebruikersprestaties (bv. de lengte van ritten, de afgelegde afstand;

  • hoogteverschillen, wattage, cadans, snelheid, gemiddelde snelheid en aantal hoogtemeters);

  • gegevens afkomstig van chatfuncties; en

  • factureringsgeschiedenis, loggegevens en foutmeldingen.

  \*\*Cookies:\*\*Wij en/of onze derden-dienstverleners plaatsen zogeheten "cookies" (gegevensbestanden die op een apparaat worden geplaatst wanneer het wordt gebruikt om een website te bezoeken) op uw apparaat om gebruiksgegevens te verzamelen, voor beveiligingsredenen, om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten, en voor marktonderzoeksdoeleinden. U kunt onze cookieregeling inzien op

  . Om te weten te komen hoe u het aantal cookies dat u ontvangt kunt beperken of hoe u reeds geïnstalleerde cookies kunt verwijderen uit de cookiemap van uw browser, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser of naar de andere gebruikersinstructies van uw browser. Indien u meer wenst te weten over cookies verwijzen wij u verder naar

  , waar aanvullende informatie te vinden is over cookies en over hoe u cookies kunt blokkeren op verschillende browsers.

  **Google Analytics:** Wij maken gebruik van de tool "Google Analytics" om gegevens over uw internetgebruik te verzamelen. Dit betreft onder meer hoe vaak u onze site bezoekt, welke pagina's u bezoekt en welke andere sites u bezocht heeft voordat u onze site bezoekt. Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten en om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Hoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren als een unieke gebruiker wanneer u deze site een volgende keer bezoekt, kan de cookie uitsluitend door Google worden gebruikt. Indien u niet wenst dat Google Analytics gegevens over u verzamelt, kunt u gebruik maken van de opt-out tool van Google:

  .

  **Do Not Track:** De diensten zijn momenteel niet ingericht om te reageren op "Do Not Track"-signalen die door uw browser worden verzonden.

  **Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?**

  *Wij gebruiken de gegevens die wij van u verzamelen om u te voorzien van producten en diensten, om uw ervaring te verbeteren en om onze rechten uit te oefenen.*

  Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van en over u verzamelen om:

  • Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst na te komen. Bijvoorbeeld:

   • Indien u goederen bestelt via de diensten, moeten wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken en de levering ervan te kunnen verzorgen;

   • Indien u ons verzoekt bepaalde op u toegesneden producten aan te raden, moeten wij uw persoonsgegevens gebruiken om te bekijken welke producten wij het beste bij u vinden passen; en

   • Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden van onze app of website na te kunnen komen.

  • Wanneer wij daarbij een legitiem zakelijk belang hebben. Bijvoorbeeld:

   • Om fraude te voorkomen en om de veiligheid van onze diensten te beschermen;

   • Om nakoming van onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen;

   • Om updates en verbeteringen door te geven;

   • Om marktonderzoek uit te voeren;

   • Om onze producten en diensten te ontwikkelen en te optimaliseren;

   • Om u te laten weten wanneer uw fiets een servicebeurt nodig heeft;

   • Om te leren hoe een specifieke e-bike presteert: indien er bijvoorbeeld foutmeldingen worden geregistreerd, zal Specialized die specifieke e-bike identificeren en oplossingen en software-updates naar die e-bike verzenden om die fout te verhelpen;

   • Om ons te ondersteunen bij het aanbieden en verlenen van de diensten; en

   • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

  Indien u producten en diensten van ons hebt gekocht, is het mogelijk dat wij u marketingberichten over soortgelijke producten en diensten toesturen.

  • Met uw toestemming. Bijvoorbeeld:

   • Wij zenden u bepaalde marketingberichten uitsluitend indien u aangeeft dat u deze wenst te ontvangen.

   • Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden voor hun directe marketingdoeleinden.

   • Indien u daarvoor toestemming geeft, gebruiken wij uw gezondheidsgegevens om u te voorzien van statistieken en visualisering van kerngegevens zoals uw hartslag.

   • Indien u daarvoor toestemming geeft, slaan wij uw persoonsgegevens op om in het geval van nood contact op te kunnen nemen met een vriend of familielid die één van onze slimme helmen bezit.

   • Indien u daarvoor toestemming geeft, gebruiken wij uw gegevens om uw Specialized-ervaring te personaliseren, zoals het op u afstemmen van de inhoud, reclame en aanbiedingen die we u toezenden.

  **Met wie delen wij uw gegevens?**

  *Wij delen uw gegevens met aan ons gelieerde ondernemingen en onze dienstverleners. Wij zullen uw gegevens ook delen indien wij ons bedrijf reorganiseren. Indien nodig, delen wij uw persoonsgegevens om onze rechten uit te oefenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.*

  persoonsgegevens

  **Affiliates:**

  • Gelieerde ondernemingen: Waar dit toegestaan is ingevolge geldende wetgeving, gebruiken andere ondernemingen van Specialized (aan ons "gelieerde ondernemingen") gezamenlijk de persoonsgegevens voor de in deze privacyregeling genoemde doeleinden.

  **Third Party Service Providers:**

  • Derden-dienstverleners: Wij maken gebruik van derden om ons te helpen onze diensten aan te bieden. De derden die wij inschakelen voor betalingsverwerking, e-mailberichten, marketing, klantenservice en andere diensten hebben toegang tot uw persoonsgegevens om ons te helpen u deze diensten te kunnen leveren. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan deze derden-dienstverleners indien dit voor hen noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren. Zo delen wij (indien van toepassing) bank- en creditcardgegevens met betaaldienstverleners die de betalingen van klanten verwerken.

  **Business Transfers:**

  • Bedrijfsoverdracht: Indien wij overgenomen worden door of fuseren met een ander bedrijf dan wel anderszins ons bedrijf reorganiseren, delen wij uw persoonsgegevens.

  **With Third Parties, Where Necessary for Legal Reasons:**

  • Met derden, indien wettelijk verplicht: Wij verzenden en openbaren uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, om ervoor te zorgen dat u onze gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke regelingen naleeft, om mogelijke fraude te onderzoeken of indien dit ondersteuning biedt bij het onderzoeken of oplossen van technische of veiligheidsproblemen die verband houden met de diensten.

  *Wij linken naar websites die door derden worden geëxploiteerd maar zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Indien u uw Specialized-account koppelt aan een account op een andere website of dienst, dan hebben wij toegang tot de informatie die u met die derde heeft gedeeld.*

  De diensten en sommige van onze e-mailberichten bevatten links naar andere websites waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. Wij beheren deze andere sites niet, noch bevelen wij ze aan of keuren wij ze goed. Dergelijke andere sites kunnen mogelijk persoonsgegevens van u verzamelen en kennen hun eigen privacyregelingen. Wij bevelen aan dat u de privacyregeling doorneemt van iedere site die u via onze diensten bezoekt.

  U kunt ervoor kiezen uw Specialized-account te koppelen aan uw accounts op de diensten van derden, zoals Strava of Facebook. Indien u dit doet, heeft Specialized toegang tot de gegevens ten aanzien waarvan u ermee heeft ingestemd dat deze derde daar toegang tot heeft, zoals uw profielgegevens en accountvoorkeuren. U kunt in de privacy-instellingen van uw account bij deze derde aangeven welke gegevens Specialized ontvangt.

  **Kinderen**

  *Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen.*

  De diensten zijn niet ontworpen voor of gericht op kinderen. Daarom verwerken we niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

  **Doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten**

  *Specialized is een wereldwijd actief bedrijf. Het hoofdkantoor staat in de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar ons hoofdkwartier in de Verenigde Staten. Wij nemen maatregelen om uw privacy te beschermen wanneer wij de gegevens doorsturen.*

  Het hoofdkwartier van Specialized staat in de Verenigde Staten. De gegevens die wij van u verzamelen worden in de Verenigde Staten verwerkt. Het is mogelijk dat de wetgeving van de Verenigde Staten minder bescherming van uw privacy biedt dan de wetgeving die van toepassing is in uw land. Om uw persoonlijke privacy te beschermen, gaat Specialized overeenkomsten aan met onze dienstverleners en gelieerde ondernemingen die persoonsgegevens naar de Verenigde Staten doorsturen waarin door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen zijn opgenomen. Uw rechten en keuzes inzake het gebruik van uw persoonsgegevens blijven beschermd wanneer zij naar de Verenigde Staten worden doorgestuurd.

  **Opslag van uw persoonsgegevens**

  *Wij bewaren uw informatie zolang u een account bij ons heeft of anderszins een actieve klant van Specialized bent. Wanneer u uw account verwijdert of onze producten en diensten niet langer gebruikt, bewaren wij uitsluitend de gegevens die wij dienen te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten, nakoming van onze overeenkomsten af te dwingen of andere bij de wet toegestane handelingen te verrichten.*

  Over het algemeen zullen wij de aan uw account gekoppelde gegevens opslaan totdat het niet langer nodig is de diensten te verlenen, u ons vraagt ze te verwijderen of uw account wordt verwijderd, naargelang welke situatie zich het eerst voordoet. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze algemene regel. We bewaren gegevens van verwijderde accounts om de wet na te leven, fraude te voorkomen, vergoedingen te incasseren, geschillen te beslechten, problemen te verhelpen, ondersteuning te bieden bij onderzoeken, claims onder garantie te verwerken, belangrijke productinformatie (zoals terugroepingen) te verspreiden, naleving van onze overeenkomsten af te dwingen en andere bij de wet toegestane handelingen te verrichten.

  U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door via de onderstaande contactgegevens contact op te nemen met onze Specialist Gegevensbescherming.

  **Beveiligingsmaatregelen**

  *Wij maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, maar kunnen niet garanderen dat die maatregelen 100% effectief zijn.*

  Wij gebruiken diverse moderne technieken en processen en hebben fysieke, technische en administratieve waarborgen ter bescherming van onze klantgegevens geïmplementeerd. Wij houden op onze servers een niet-openbare database bij voor de opslag van alle via onze diensten verzamelde gegevens. Het is ons beleid om altijd encryptie toe te passen wanneer wij gevoelige gegevens ontvangen of verzenden. Wij maken gebruik van encryptietechnologie om de veilige verzending van alle persoonsgegevens die u verstrekt als u onze diensten gebruikt zeker te stellen. Alle via onze diensten verrichte transacties vinden plaats via 2048-bit Secure Sockets Layer (SSL)-encryptie. Wij nemen alle redelijke maatregelen die wij gepast achten om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en waar mogelijk verzoeken wij alle derden aan wie wij de gegevens doorsturen om soortgelijke maatregelen te nemen om die veiligheid te beschermen. Hoewel wij alle redelijke inspanningen verrichten om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens altijd veilig zijn.

  E-mail is geen veilig communicatiemiddel. Verstuur uw creditcardnummer, socialezekerheidsnummer of andere persoonsgegevens alstublieft niet aan ons via e-mail.

  **Uw rechten en keuzes**

  Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van aanbiedingen en op u toegespitste reclame-uitingen. Indien u zich in de EER bevindt, heeft u het recht om de gegevens die wij van u bezitten in te zien en het recht om ons te verzoeken deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen, niet langer te gebruiken of naar u door te sturen. U kunt uw verzoek om informatie indienen via

  [Aanvraagformulier Toegang Voor Betrokkene](https://preferences.specialized.com/privacy).

  Indien u geen aanbiedingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door de uitschrijvingsinstructies die in ieder dergelijk bericht dat u ontvangt zijn opgenomen te volgen. U kunt ook een e-mail sturen naar

  [[email protected]](mailto:[email protected])

  U kunt uw tracking cookies voor alle bedrijven die deelnemen aan het Digital Advertising Alliance Consumer Choice-programma inzien, en verklaren niet met het gebruik hiervan in te stemmen, via

  .

  Indien u zich in de EU bevindt, heeft u bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u bezitten:

  • **Inzage.** U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in te zien. Indien u een afschrift of beschrijving van de persoonsgegevens die wij van u bezitten wenst te ontvangen, kunt u een toegangsverzoek betrokken indienen. Dit formulier is te vinden op

   [Aanvraagformulier Toegang Voor Betrokkene](https://media.specialized.com/subject-access-request-forms/nl.pdf) Indien u niet in staat bent dit formulier te gebruiken, kunt u uw verzoek indienen bij onze Specialist Gegevensbescherming (bv. per e-mail of post). De contactgegevens staan hieronder vermeld. Onafhankelijk van hoe u uw verzoek indient, kunt u verzocht worden uw identiteit te bewijzen en om verdere informatie over uw verzoek te verstrekken.

  • **Juistheid.** Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij van u bezitten juist zijn. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mailbericht zenden om u eraan te herinneren ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken alle onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en alle onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Specialist Gegevensbescherming, via de hieronder vermelde contactgegevens.

  • **Verzoeken tot wissing en beperking van verwerking.** U heeft het recht ons te verzoeken persoonsgegevens die wij van u bezitten te wissen. U heeft eveneens het recht om ons te verzoeken om, behoudens enkele uitzonderingen, uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Indien u wenst dat wij de persoonsgegevens die wij van u bezitten wissen of niet langer verwerken, kunt u contact opnemen met onze Specialist Gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens.

  • **Verzoeken tot overdracht van gegevens.** U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u naar u of direct naar een ander bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt te verzenden. Indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens doorsturen, kunt u contact opnemen met onze Specialist Gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens.

  • **Uw toestemming voor het ontvangen van marketingberichten intrekken.** U kunt ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor reclame- of marketingdoeleinden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kunt u de uitschrijvingsinstructies volgen die staan vermeld in alle berichten die wij u zenden of ons een e-mail sturen via

   [[email protected]](mailto:[email protected]), waarbij de onderwerpregel het woord “UNSUBSCRIBE” dient te bevatten.

  **Wijzigingen in onze privacyregeling**

  *Het staat ons vrij ons privacybeleid aan te passen. Indien wij dit doen, zullen wij deze pagina bijwerken. Neemt u daarom regelmatig deze pagina door.*

  Wij kunnen deze privacyregeling aanpassen in verband met wijzigingen in ons gegevensbeleid. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hierover duidelijk informeren voordat de wijziging ingaat. Wij moedigen u aan deze pagina periodiek te bekijken om u op de hoogte te stellen van de meest recente informatie over ons privacybeleid.

  **Vragen of klachten**

  *Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een klacht indienen bij onze Specialist Gegevensbescherming of de gegevensbeschermingautoriteit van uw land.*

  Indien u vragen of zorgen heeft over deze privacyregeling, de diensten of ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Specialist Gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens. Bovendien heeft u, indien u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingautoriteit van uw land. Een lijst van alle gegevensbeschermingautoriteiten is te vinden op

  **Onze contactgegevens**

  U kunt op één van de volgende manieren contact opnemen met onze Specialist Gegevensbescherming:

  **Via e-mail:**

  [[email protected]](mailto:[email protected])

  **Per post:** Data Privacy Specialist, Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037 United States