Specialized Europe GmbH.

Algemene verkoopvoorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW AANKOOP VAN ONZE PRODUCTEN EN BEVATTEN ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

Toepasselijkheid

U ("klant") kunt bij Specialized Europe GmbH ("Specialized," "wij", "onze") bestellingen plaatsen voor producten ("producten") via onze website www.specialized.com/nl/nl/, www.specialized.com/nl/en/, www.specialized.com/be/nl/, www.specialized.com/be/fr/ of www.specialized.com/be/en/ (" website"). Met "producten" worden alle items bedoelt die door Specialized aan de klant via de website worden verkocht. Door een bestelling voor (een van) onze producten te plaatsen, gaat u akkoord met deze verkoopvoorwaarden ("voorwaarden") en erkent u dat we alleen producten leveren die onder deze voorwaarden vallen. Elke aanvullende voorwaarde die in enig opzicht niet consistent is met deze algemene verkoopvoorwaarden, is niet van toepassing en heeft geen enkele kracht en uitwerking.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, is de Engelse versie leidend.

Wijzigingen van de algemene verkoopvoorwaarden

We kunnen deze voorwaarden herzien om wijzigingen in onze website, de behoeften van onze gebruikers, onze zakelijke prioriteiten of wijzigingen in de wet te weerspiegelen. We zullen ons inspannen om u op redelijke termijn op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen. Telkens als u op onze website een bestelling plaatst, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. De van toepassing zijnde versie van de voorwaarden is de versie die aanwezig was op het moment dat een bestelling werd geplaatst.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 12/1/2021.

Informatie over ons

Wij zijn Specialized Europe GmbH, een bedrijf geregistreerd in Zwitserland onder ondernemingsnummer CHE-114.714.365. Ons hoofdkantoor is gevestigd op Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Zwitserland. Ons btw-nummer is CHE-114.714.365. Wij zijn een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH). U kunt contact opnemen met ons via [email protected] (Nederlands, Engels), nous contacter (FR) (Frans) of kijk op onze contactpagina.

Producten

De afbeeldingen van de producten op onze website zijn enkel bedoeld voor illustratieve doeleinden. Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw apparaat exact overeenkomt met de kleur van de producten. Geleverde producten kunnen daarom enigszins afwijken van de afbeeldingen.

Bestellingen

De klant kan een bestelling plaatsen door het bestelproces op de website te volgen, waarbij de klant de mogelijkheid heeft eventuele fouten te identificeren en te corrigeren. Alle bestellingen geplaatst door de klant zijn onderworpen aan de aanvaarding door Specialized. Dit betekent dat Specialized kan weigeren om een bestelling te accepteren of deze kan annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd, om welke reden dan ook. We zullen de klant ook zo snel mogelijk per e-mail informeren als het product dat de klant heeft besteld niet beschikbaar is en we de bestelling van de klant niet kunnen verwerken.

Prijs

Alle prijzen op de website zijn onderhevig aan verandering, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen. De website bevat een groot aantal producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige producten op onze website onjuist zijn geprijsd.

Als we een fout in de prijs van de producten ontdekken, zullen we de klant over deze fout informeren en zullen we de klant de mogelijkheid geven om het product tegen de correcte prijs te bestellen, of de bestelling te annuleren. We zullen de bestelling niet verwerken tot we de instructies van de klant hebben ontvangen. Als we geen contact kunnen verkrijgen met de klant via de contactgegevens die tijdens het bestelproces zijn verstrekt, annuleren we de bestelling en stellen we de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door de klant kon worden herkend als een verkeerde prijs, we de producten niet aan de klant hoeven te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs.

BTW

We adverteren onze prijzen inclusief btw (indien van toepassing), tegen het geldende actuele tarief dat in het land van de klant op dat moment van toepassing is. Als het btw-tarief echter verandert tussen de datum van een bestelling en de bezorgdatum, passen we de btw die de klant betaalt aan, tenzij de klant de producten al volledig heeft betaald voordat de btw-wijziging van kracht wordt.

Betaling

Als de klant ervoor kiest om een product te kopen, moet de klant een gewenste betalingsmethode selecteren (bijvoorbeeld een creditcard, online betaaldienst of een andere betaalmethode die door Specialized beschikbaar wordt gesteld).

Alle bestellingen dienen volledig te worden betaald vóór verzending. Betalingsinformatie wordt door de klant ingediend bij het plaatsen van een bestelling. De uitvoering en verzending van de bestelling is onderworpen aan verificatie van betalingsinformatie en beschikbaarheid van voldoende saldo.

De klant gaat ermee akkoord alle vergoedingen en andere kosten te betalen die zijn gemaakt in verband met een bestelling die is geplaatst met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant voor elk Specialized websiteaccount.

Alle producten worden verkocht door Specialized Europe GmbH, een Zwitsers bedrijf. Als uw betaling van buiten Zwitserland komt, kan uw bank of uw credit/debit card provider ("Financiële Instelling") u extra kosten in rekening brengen, zoals internationale transactiekosten. Deze extra kosten vallen buiten de controle van Specialized en moeten door u worden betaald. Voor meer informatie over mogelijke extra kosten kunt u contact opnemen met uw Financiële Instelling.

Levering

Wij bezorgen niet op adressen buiten Nederland en België. Alle andere leveringsbeperkingen en alle verzendkosten worden aan de klant bekendgemaakt als onderdeel van het bestelproces.

Eigendom van en verantwoordelijkheid voor de producten gaan op het moment van aflevering over op de klant.

De aangegeven leverdatum die door Specialized wordt verstrekt, is een schatting van de verwachte leverdatum. Specialized zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de bestellingen van de klant binnen de aangegeven tijd te leveren.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen 30 dagen na het ontvangen van een bestelling (of als de klant meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de klant het laatste product ontvangt) de bestelling (gedeeltelijk) te annuleren.

Om een bestelling te annuleren, dient de klant schriftelijk contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected] (Nederlands, Engels), nous contacter (FR) (Frans), door een brief te sturen naar: Specialized Europe B.V., Afdeling Webcare, Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Nederland of door op een andere geschikte manier contact met ons op te nemen.

De klant kan het annuleringsformulier gebruiken dat wij op de website beschikbaar stellen, maar dit is niet verplicht. De klant kan een kopie van het annuleringsverzoek bewaren voor eigen administratie. De annulering is van kracht vanaf de datum waarop de klant het annuleringsverzoek heeft verzonden, mits de klant deze heeft verzonden tijdens de annuleringsperiode.

Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, ontvangt de klant een terugbetaling van de betaalde prijs voor de producten (en eventuele toepasselijke verzendkosten die de klant heeft betaald voor de producten). Specialized zal de terugbetaling aan de klant zo snel mogelijk verwerken, en in elk geval binnen 14 dagen na dat Specialized de producten heeft ontvangen, of de klant kan aantonen de producten te hebben teruggestuurd. Wij betalen de retourkosten als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht. Ga naar onze retourpagina voor meer informatie over het regelen van een retour.

Specialized zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt voor de eerste aankoop, tenzij de klant uitdrukkelijk aangeeft via een andere wijze wenst te worden terugbetaald. Specialized brengt de klant geen kosten in rekening voor het ontvangen van een terugbetaling.

We behouden ons het recht de hoogte van de terubetaling (exclusief verzendkosten) te verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van producten, als dit is veroorzaakt door gebruik van de producten op een manier die in een winkel redelijkerwijs niet zal worden toegestaan.

Productwijzigingen

Specialized behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp, de specificaties en/of productiemethoden van haar producten om de veiligheid en/of prestaties van het product te verbeteren. Verder kan Specialized geschikte vervangende producten of componenten leveren voor producten of componenten die niet beschikbaar zijn vanwege regulering en wetgeving, als gevolg van prijswijzigingen of het niet beschikbaar zijn van materialen of componenten van leveranciers.

De klant mag zelf geen wijzigingen aanbrengen in de ontwerpen of specificaties van de producten, tenzij Specialized dergelijke wijzigingen schriftelijk goedkeurt, waarbij Specialized extra kosten kan opleggen om dergelijke wijzigingen door te voeren.

Garantie

De garantievoorwaarden voor u als Specialized klant kunt u vinden onder de Specialized Warranty Policy.

Om aanspraak te maken op garantie, dient de klant het betreffende product te retourneren naar Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Nederland, inclusief bewijs van aankoop (originele factuur of creditcardafschrift)

Aansprakelijkheid

Schadeclaims van uw kant zijn uitgesloten, met uitzondering van claims die voortvloeien uit lichamelijk letsel, alsmede aansprakelijkheid voor schade in verband met opzet of grove nalatigheid. De bovenstaande restricties zijn ook van toepassing wanneer er rechtstreeks claims tegen onze wettelijke vertegenwoordigers, onze werknemers, agenten of onderaannemers worden ingediend.

De bepalingen van de Zwitserse productaansprakelijkheidswet blijven ongewijzigd. Zonder de omvang van deze voorwaarden te beperken, kan geen enkele claim groter zijn dan de aankoopprijs van de producten waarvoor een schadevergoeding wordt geëist.

IN GEEN GEVAL KAN SPECIALIZED AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET ONZE PRODUCTEN, HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN, VERKOOP VAN ONZE PRODUCTEN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. (ZELFS INDIEN HET VOORVAL OF DE SCHADE DOOR SPECIALIZED HAD KUNNEN WORDEN VERWACHT OF REEDS BEKEND WAS).

Voorbehoud

Specialized behoudt zich het recht voor om producten te weigeren aan wie dan ook, naar eigen goeddunken.

Vragen en klachten

Als u een vraag of klacht heeft over een product, neem dan contact op met ons Rider Care-team via de volgende methoden:

E-mail - [email protected] (Nederlands, Engels), nous contacter (FR) (Frans)

Facebook - /SpecializedBicycles

Post - Specialized Europe B.V., Afdeling Webcare, Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Nederland

Gebruik van de website - Disclaimer

De website en de inhoud ervan worden aangeboden 'in de huidige staat', zonder enige vorm van garantie.

De informatie op de Website is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies.

Wij verklaren niet dat de op de website beschikbare informatie correct, volledig of actueel is of dat de website of de server die de Website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Verder kunnen we niet garanderen dat de website ononderbroken werkt of vrij van fouten is.

Wij doen geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de inhoud op de website in termen van correctheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, actualiteit, betrouwbaarheid of anderszins, in elk geval voor zover als toegestaan door de betreffende wetgeving.

Gegevensbescherming

Specialized en Specialized Europe respecteren de privacy van de personen die toegang hebben tot en gebruik maken van de website. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, het type informatie dat we verzamelen, hoe we de informatie verzamelen, welke informatie wij gebruiken en onder welke omstandigheden wij informatie vrijgeven, raadpleeg ons privacybeleid op www.specialized.com/privacy-policy en ons Cookie-beleid op www.specialized.com/eu-cookie. Deze documenten maken onderdeel uit van deze voorwaarden.

Telefonische ondersteuning

Als u vragen hebt over de website of online bestellingen, kunt u ons bereiken via ons servicenummer op 0800-0230946 (vanuit Nederland), 0800-73722 (vanuit België) of via e-mail: [email protected] (Nederlands, Engels), nous contacter (FR) (Frans)

We zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00. Lokale tarieven zijn van toepassing; mobiele kosten kunnen variëren.

Overmacht

Specialized zal zich naar best vermogen inspannen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Specialized kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-leveren door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. Dergelijke omstandigheden omvatten staking, oorlog, natuurrampen of andere situaties die de productie, het transport of de levering van producten verhinderen.

In geval van vertraging zal Specialized zijn verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nakomen, en behoudt het zich het recht voor om alle resterende productleveringen op een eerlijke en redelijke manier onder klanten te verdelen.

Geschillen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Zwitserland, ongeacht de regels inzake wetsconflicten en ongeacht de plaats van de fysieke uitvoering.

De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die zich voordoen in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken in de maatschappelijke zetel van Specialized te Cham, Zwitserland, zonder het recht op beroep te beperken.

Overdracht

We kunnen onze rechten en verplichtingen met betrekking tot deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op de rechten van klant of onze verplichtingen.

Scheidbaarheid

Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante instantie beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende paragrafen onverminderd van kracht.

Afstandsverklaring

Als Specialized nalaat de klant aan zijn of haar verplichtingen te houden met betrekking tot deze voorwaarden, of als Specialized zijn rechten jegens de klant uitstelt of niet afdwingt, betekent dat niet dat Specialized afstand heeft gedaan van zijn rechten jegens de klant.

Wanneer Specialized een afstandsverklaring afgeeft, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk doen. Dit betekent niet dat Specialized automatisch afziet van een latere afstandsverklaring van uw kant.

Laatste wijziging: 26 januari 2023