Logo Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Výpredaj
 • Bicykle
 • Komponenty
 • Oblečenie
 • Vybavenie
 • V Specialized
 • Podpora
 • Logo Icon
  V Specialized
  Arrow Back Icon
  Clear Icon
  Moja poloha

  Zadajte vaše PSČ, aby sme vám mohli poskytnúť čo najpresnejšie informácie o dostupnosti a doručení.

  Location Pin Icon

  Použiť moju polohu

  Zobraziť celú mapu
  Clear Icon
  Nastaviť preferovaného predajcu
  Search icon
  Location Pin Icon

  Použiť moju polohu

  Zobraziť celú mapu
  Môj predajca

  Nič nie je uložené

  Ostatní predajci v okolí

  Podmienky používania

  Last updated 16. apríla 2024.

  Vitajte!

  Pred použitím tejto webovej stránky alebo aplikácie si pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Všetky tieto podmienky sú dôležité, venujte však zvláštnu pozornosť tým, ktoré sú hrubo vyznačené a podčiarknuté, pretože niektoré z týchto podmienok môžu obmedziť našu zodpovednosť alebo znamenať pre vás určité riziko. Niektoré časti podmienok používania nemusia platiť vo vašej jurisdikcii (a teda nemusia platiť pre vás) - prečítajte si nižšie uvedené podmienky týkajúce sa konkrétnej lokality (ďalej len „Podmienky špecifické pre danú lokalitu“), ktoré môžu byť pre vás relevantné.

  Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“), ktoré zahŕňajú nižšie uvedené podmienky týkajúce sa konkrétnej lokality, upravujú váš prístup k našim webovým stránkam, mobilným stránkam, mobilným aplikáciám a iným súvisiacim službám (spoločne nazývané naša „platforma“) a ich používanie. Keď sa v týchto podmienkach odvolávame na pojmy „Specialized“, „nás“, „my“ alebo „náš“ a všetky ostatné tvary zámena „my“, máme na mysli spoločnosť Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037 a jej priamo a nepriamo vlastnené dcérske spoločnosti, ktoré zahŕňajú subjekt spoločnosti Specialized uvedený v nižšie uvedených podmienkach týkajúcich sa konkrétnej lokality. Pojmy „vy“ a „váš“ a všetky ostatné  tvary zámena „vy“ znamenajú vás, osobu alebo subjekt, ktorý používa platformu. Pozorne si prečítajte tieto podmienky: ide o zmluvu, ktorá má vplyv na vaše zákonné práva. Používaním platformy súhlasíte s týmito podmienkami a prijímate ich. Ak sa kedykoľvek rozhodnete neprijať tieto podmienky alebo nebudete mať oprávnenie používať platformu, ukončite používanie platformy A odstráňte všetky svoje účty na platforme.

  Tieto podmienky obsahujú povinné ustanovenie o individuálnom rozhodcovskom konaní a výnimku z hromadnej žaloby. To vyžaduje, aby ste na riešenie sporov využívali individuálne rozhodcovské konanie, nie hromadné žaloby. Prijatím týchto podmienok výslovne súhlasíte s tým, že budete týmito podmienkami viazaní a budete ich dodržiavať, vrátane ustanovenia o povinnom individuálnom rozhodcovskom konaní a ustanovenia o výnimke z hromadnej žaloby.

  V závislosti od toho, ktoré z našich produktov alebo služieb používate, môžu platiť dodatočné podmienky (ďalej len „dodatočné podmienky“). Dodatočné podmienky sa môžu vzťahovať na akcie, stávky, súťaže, darčeky alebo podobné programy alebo na určité druhy produktov alebo služieb, ako sú služby plateného predplatného. Ak sú dodatočné podmienky v rozpore s týmito podmienkami (vrátane podmienok týkajúcich sa konkrétnej lokality), majú prednosť dodatočné podmienky.

  Ak je to relevantné, nezískate prístup na platformu ani ju nebudete môcť používať, pokiaľ ste v súlade s právnym poriadkom platným v mieste/jurisdikcii svojho bydliska nedosiahli aspoň plnoletosť alebo ak nemáte povolenie od svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

  Ochrana osobných údajov

  Vážime si vašu dôveru. Podrobnosti o spôsobe, akým zhromažďujeme a používame informácie v súvislosti s platformou, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov na webovej stránke specialized.com/privacy-policy alebo na webovej stránke, na ktorú inak odkazujeme na platforme. Používaním platformy súhlasíte so zhromažďovaním, používaním, poskytovaním, ukladaním a zdieľaním údajov tak, ako je popísané v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov.

  Vytvorenie účtu

  Ak chcete používať určité služby dostupné prostredníctvom platformy, možno si budete musieť vytvoriť účet. Vaše používateľské meno a heslo slúžia iba na vaše osobné použitie a vy zodpovedáte za zachovanie ich dôvernosti. Zodpovedáte za pravidelnú aktualizáciu svojho účtu a kontaktných údajov. Súhlasíte, že prevezmete zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré budú vykonané vo vašom účte, vrátane akéhokoľvek zneužitia vami alebo inými osobami. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho používateľského mena, hesla alebo účtu. Nesmiete používať účet inej osoby bez povolenia, konať spôsobom, ktorý narúša účet iného používateľa, ani požiadať o heslo iného používateľa. Môžeme zrušiť alebo pozastaviť váš účet (účty) z akéhokoľvek dôvodu vrátane porušenia týchto podmienok, zneužitia akejkoľvek časti platformy alebo inej nevhodnej činnosti, ku ktorej by došlo z vašej strany.

  Uskutočňovanie nákupov

  Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na vaše nákupy uskutočňované prostredníctvom platformy. V niektorých krajinách/regiónoch môžu platiť iné alebo odlišné podmienky, ktoré nájdete v nižšie uvedených podmienkach týkajúcich sa konkrétnej lokality alebo na odkaze na príslušných stránkach platformy.

  Zadávanie objednávok

  Môžete zadávať objednávky produktov prostredníctvom platformy od jedného zo subjektov spoločnosti Specialized uvedených v nižšie uvedených podmienkach týkajúcich sa konkrétnej lokality, a to aj prostredníctvom jednej z našich webových stránok (napr. specialized.com, rovalcomponents.com, puristcollective.com, todaysplan.com.au) alebo za určitých okolností aj cez telefón. „Produkt“ alebo „produkty“ znamenajú akékoľvek položky alebo služby, ktoré vám spoločnosť Specialized predáva alebo sprístupňuje. Zadaním objednávky alebo využívaním našich služieb súhlasíte s týmito podmienkami a beriete na vedomie, že my predávame a vy si zakúpite a budete používať produkt v súlade s týmito podmienkami. Mnoho našich produktov je dodávaných spolu s písomnými príručkami, informáciami o záruke, pokynmi a upozorneniami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti a používania; nič, čo je obsiahnuté v týchto podmienkach, nemá prednosť nad týmito ustanoveniami a vždy by ste sa mali riadiť dokumentáciou, ktorá je dodávaná alebo je k dispozícii pre váš konkrétny produkt. V opačnom prípade, pokiaľ to nebude výslovne odsúhlasené alebo písomne stanovené spoločnosťou Specialized, budú akékoľvek podmienky v akejkoľvek objednávke alebo inej forme alebo korešpondencii, ktoré by boli akýmkoľvek spôsobom v rozpore s týmito podmienkami, nepoužiteľné a nebudú mať žiadnu platnosť ani účinnosť.

  Prijímanie objednávok

  Všetky objednávky podliehajú schváleniu spoločnosti Specialized. To znamená, že spoločnosť Specialized môže dôvodne odmietnuť prijatie objednávky alebo môže zrušiť alebo obmedziť akúkoľvek objednávku alebo množstvo objednávky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, a to kedykoľvek pred odoslaním tovaru. Skutočnosť, že ste dostali potvrdenie objednávky, neznamená, že sme vašu objednávku prijali, ani nepredstavuje potvrdenie našej ponuky na predaj. Jednoducho tým potvrdzujeme, že sme objednávku dostali. Ak objednávku zrušíme po zaúčtovaní platby, zaúčtovanú sumu vám vrátime.

  Dostupnosť produktu

  Na plnenie objednávok vynakladáme primerané úsilie, ale nemôžeme zaručiť dostupnosť žiadneho konkrétneho produktu zobrazeného na platforme a niekedy sa môže stať, že produkt nie je dostupný. V takom prípade môžeme vašu objednávku zrušiť alebo sa na vás obrátiť s cieľom poskytnúť vám aktuálne informácie. Vyhradzujeme si právo zmeniť popis akéhokoľvek produktu alebo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli farby a obrázky produktov zobrazené čo najpresnejšie. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby vo vašom zariadení sa bude presne zhodovať s farbou fyzickej položky po jej prijatí.

  Predplatné

  V niektorých prípadoch môže produkt pozostávať z prístupu k službe predplatného. V prípade týchto produktov pozostávajúcich zo služby predplatného sa vaše predplatné automaticky obnoví tak, ako je uvedené v popise produktu; z vašej platobnej karty automaticky zaúčtujeme s ním súvisiaci poplatok (plus príslušné dane), pokiaľ nezrušíte svoje predplatné tak, ako je popísané v súvislosti s konkrétnym produktom pozostávajúcim zo služby predplatného. Súhlasíte s tým, že vo svojom účte budete uvádzať presné a aktuálne platobné údaje, a ak bude platba neúspešná, pozastavíme vám prístup k produktu pozostávajúceho zo služby predplatného, kým neposkytnete platný spôsob platby.

  Ceny / dane

  Všetky ceny na platforme sa môžu zmeniť a sú uvedené bez príslušnej dane a poštovného, pokiaľ to v príslušnej jurisdikcii nevyžadujú právne predpisy (napr. DPH, daň z tovaru a služieb) alebo nie je na platforme uvedené inak. Príslušné povinné dane a/alebo iné poplatky sa uplatnia a budú účtované podľa aktuálnej sadzby. Ak sa sadzba dane zmení medzi dátumom zadania objednávky a dátumom dodania, daň upravíme, pokiaľ objednávka nebola úplne zaplatená pred zmenou sadzby dane. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ceny alebo opraviť chyby v cenách, ktoré sa môžu neúmyselne vyskytnúť.

  Špeciálne ponuky

  Z času na čas môžeme ponúkať špeciálne akcie na niektoré alebo všetky naše produkty vrátane zliav, produktov v limitovanej edícii alebo bezplatnej dopravy. Tieto ponuky môžu platiť iba na obmedzený čas a spoločnosť Specialized si vyhradzuje právo tieto ponuky kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť.

  Platba

  Všetky objednávky musia byť zaplatené v plnej výške pred odoslaním tovaru. Spôsoby platby a/alebo financovania, ktoré prijímame, sú popísané na webovej stránke produktu alebo počas procesu platby. Odoslanie akejkoľvek objednávky podlieha overeniu platobných údajov a dostupnosti finančných prostriedkov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť dostupné možnosti platby a financovania.

  Doprava

  Dostupné možnosti dopravy sa zobrazia počas procesu platby. Akýkoľvek časový rámec poskytnutý spoločnosťou Specialized v súvislosti s odoslaním alebo dodaním produktu predstavuje odhad v dobrej viere. Aj keď sa snažíme splniť tento časový rámec, neposkytujeme záruku. Skutočný termín dodania vašej objednávky môže byť ovplyvnený mnohými udalosťami, pričom niektoré z nich sú mimo našej kontroly. Spoločnosť Specialized nemôže niesť zodpovednosť za oneskorené dodávky.

  Pokiaľ to miestne právne predpisy neustanovujú inak, vlastnícke právo a všetky riziká straty alebo poškodenia produktov prechádzajú na vás alebo na určeného príjemcu v okamihu, keď určený prepravca vyzdvihne produkt v sklade spoločnosti Specialized. Spoločnosť Specialized nezodpovedá za stratu alebo poškodenie produktov, ku ktorému dôjde po tomto okamihu. Ak máte otázky alebo problémy týkajúce sa vašej objednávky alebo zmeny stavu, obráťte sa na náš tím starostlivosti o doručovateľov.

  Vrátenie produktu

  Informácie o vrátení tovaru nájdete na našich webových stránkach týkajúcich sa vrátenia tovaru, na ktoré nájdete odkaz v spodnej časti našich webových stránok, alebo na dodacom liste dodanom spolu s produktom. Naše zásady a postupy vrátenia tovaru sa môžu líšiť v závislosti od lokality. Pravidlá a postupy platné vo vašej lokalite nájdete na webovej stránke specialized.com/returns-policy alebo na webovej stránke Vrátenie, na ktorú nájdete odkaz v spodnej časti našich webových stránok.

  Záruka

  Informácie o našich príslušných zásadách týkajúcich sa záruky nájdete v písomnej záruke dodanej spolu s produktom, na webovej stránke specialized.com/warranty alebo na webovej stránke týkajúcej sa záruky, na ktorú nájdete odkaz v spodnej časti našich webových stránok.

  Nie je určené na ďalší predaj

  Produkty predávané na platforme sú určené iba pre koncových zákazníkov a nie sú určené na ďalší predaj. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku, ak máme podozrenie, že nakupujete produkty na účely ďalšieho predaja.

  Dostupnosť a aktualizácie platformy

  Snažíme sa udržať platformu v prevádzke, ale naša platforma môže mať z rôznych dôvodov výpadky alebo odstávky. Spoločnosť Specialized nezodpovedá za žiadne škody alebo straty spôsobené zlyhaním alebo oneskorením platformy.

  Z času na čas budeme možno musieť uskutočňovať alebo poskytovať opravy, aktualizácie, inovácie, dodatočný obsah alebo iné úpravy platformy (napríklad z dôvodu vykonávania údržby, vylepšení, pridávania alebo odstraňovania funkcií, riešenia chýb softvéru alebo riešenia problémov s bezpečnosťou). Tieto aktualizácie a inovácie môžu mať za následok dočasnú nedostupnosť platformy. Za určitých okolností môže byť potrebné, aby sme počas uskutočňovania týchto aktualizácií a inovácií platformu na dlhšie obdobie pozastavili, stiahli alebo deaktivovali. V týchto prípadoch sa pokúsime poskytnúť oznámenie, ale nemusí to byť vždy možné (napríklad z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, alebo ak nastal núdzový problém so zabezpečením).

  Aktualizácie a inovácie našich aplikácií sa môžu uskutočňovať automaticky v prípade, že sú povolené v nastaveniach vášho zariadenia alebo aplikácie. Automatické aktualizácie môžete vypnúť prostredníctvom nastavení zariadenia alebo aplikácie, aj keď vám vždy odporúčame, aby ste si nainštalovali najnovšiu verziu aplikácie. Ak si nenainštalujete žiadnu aktualizáciu alebo inováciu, niektoré funkcie a služby platformy vám nemusia byť k dispozícii.

  Práva duševného vlastníctva

  Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa platformy a všetkých údajov, materiálu a obsahu, ktoré sú na nej uverejnené.

  Vaše používanie platformy a softvéru tak, ako to povoľujú tieto podmienky, vám neposkytuje žiadne práva vo vzťahu k našim právam duševného vlastníctva alebo k právam duševného vlastníctva našich poskytovateľov licencií, pokiaľ tak nie je výslovne uvedené nižšie.

  Výmenou za váš súhlas s týmito podmienkami vám udeľujeme nevýhradnú licenciu na používanie platformy na akomkoľvek zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate. Táto licencia je určená iba na vaše osobné použitie (to znamená, že ju nie je možné použiť na obchodné účely alebo zisk) a je neprenosná (to znamená, že ju nie je možné poskytnúť nikomu inému). Platnosť tejto licencie sa skončí bez upozornenia, keď platformu prestanete používať a keď už vo svojich zariadeniach nebudete mať nainštalovanú žiadnu z našich aplikácií alebo inak v okamihu, keď vám oznámime, že ju ukončujeme.

  Spoločnosti Specialized udeľujete nevýhradné, bezplatné a trvalé právo na používanie akéhokoľvek obsahu, ktorý odošlete prostredníctvom platformy (vrátane hodnotení, recenzií, komentárov, obrázkov, videí alebo akéhokoľvek iného druhu médií) akýmkoľvek spôsobom alebo médiom, ktoré je v súčasnosti vyvinuté alebo bude vyvinuté neskôr, na akýkoľvek účel, obchodný, reklamný alebo iný. To zahŕňa právo používať, kopírovať, upravovať, prispôsobovať, uverejňovať, prekladať, transformovať takýto obsah, vytvárať odvodené diela od takého obsahu, predávať a/alebo distribuovať takýto obsah. Beriete na vedomie, že váš obsah môžeme používať a zdieľať s tretími stranami.

  Ďalej sa bezpodmienečne a neodvolateľne vzdávate a súhlasíte s konaním, ktoré by mohlo inak porušovať akékoľvek „morálne práva“ alebo iné práva súvisiace s pripisovaním autorstva alebo integrity materiálov týkajúcich sa vášho obsahu, ktorý ste odoslali prostredníctvom platformy. Osobitne súhlasíte s akoukoľvek zmenou, vymazaním a používaním vášho obsahu vrátane takého, ktoré vám nepripisuje žiadne autorstvo.

  Ak nám poskytnete akékoľvek nápady, návrhy, odporúčania alebo iné materiály súvisiace s platformou alebo akýmikoľvek inými produktmi alebo službami spoločnosti Specialized, môžeme použiť spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek účel bez obmedzenia alebo kompenzácie voči vám.

  Nároky vyplývajúce z porušenia autorských práv

  Ak sa v dobrej viere domnievate, že materiály dostupné na platforme porušujú vaše autorské práva, môžete nám poslať písomné oznámenie poštou alebo e-mailom so žiadosťou, aby spoločnosť Specialized takýto materiál odstránila alebo zablokovala prístup k nemu.

  Oznámenia a odpory voči oznámeniam je potrebné zaslať písomne zástupcovi spoločnosti Specialized pre dohľad nad dodržiavaním DMCA nasledovne:

  Zástupca spoločnosti Specialized pre dohľad nad dodržiavaním DMCA
  E-mailom: [email protected]
  E-mailom: Pre

  určeného zástupcu spoločnosti pre dohľad nad dodržiavaním DMCA: Legal
  Department Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, California 95037
  USA

  Používatelia v USA musia dodržiavať požiadavky „Prvky oznámenia“ uvedené v § 512 hlavy 17 amerického zákona. Uveďte čo najviac podrobností, aby sme mohli identifikovať skutočnosti alebo okolnosti, a ak je to možné, aj:

  • Fyzický alebo elektronický podpis vlastníka (alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka) diel chránených autorskými právami, o ktorých sa domnievate, že boli porušené;

  • Konkrétna identifikácia a popis každého diela chráneného autorskými právami, o ktorom sa domnievate, že bolo porušené; ak je dielo chránené autorskými právami zaregistrované, poskytnite kópiu registrácie autorských práv;

  • Popis miesta, na ktorom sa nachádza materiál porušujúci tieto práva (uveďte čo najpodrobnejšie informácie a poskytnite webovú adresu alebo snímku obrazovky, ktoré nám pomôžu nájsť materiál, ktorý nahlasujete);

  • Kontaktné údaje strany, ktorá podáva sťažnosť, ako sú celé meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

  • Vyhlásenie, že strana, ktorá podáva sťažnosť, je v dobrej viere presvedčená, že použitie diela (diel) chránených autorskými právami spôsobom, proti ktorému podáva sťažnosť, nie je schválené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo právnymi predpismi; a

  • Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a že strana, ktorá podáva sťažnosť, je vlastníkom práva, ktoré bolo údajne porušené, alebo zástupcom vlastníka.

  Po prijatí vášho písomného oznámenia preveríme obvinenie a odstránime materiál, ktorý je predmetom sťažnosti, podľa vlastného uváženia. Naši používatelia v USA môžu nájsť podrobnosti o dostupných postupoch na webovej stránke http://www.copyright.gov/.

  Pravidlá prijateľného používania

  Platformu môžete používať iba na zákonné účely. Okrem toho nemôžete:

  • Používať platformu spôsobom, ktorý porušuje práva kohokoľvek iného alebo obmedzuje alebo bráni komukoľvek inému používať alebo využívať platformu;

  • Používať platformu akýmkoľvek spôsobom, ktorý prerušuje, poškodzuje, zhoršuje platformu alebo znižuje efektívnosť a užitočnosť platformy;

  • Kopírovať, upravovať, vykonávať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, rozoberať, meniť alebo inak upravovať akýkoľvek softvér (vrátane zdrojového kódu), databázy a inú technológiu, ktorá je súčasťou platformy (alebo oprávňovať, povzbudzovať alebo pomáhať iným osobám v uskutočňovaní takejto činnosti);

  • Vedome prenášať akékoľvek údaje, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, zapisovače klávesov, spyware, adware alebo akýkoľvek iný škodlivý program alebo podobný počítačový kód, ktorý má nepriaznivý vplyv na činnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru;

  • Preniknúť alebo sa pokúsiť preniknúť do bezpečnostných opatrení platformy; alebo

  • Vložiť čokoľvek, čo mení výkonnosť platformy alebo ktoréhokoľvek z našich produktov.

  Služby a externé odkazy tretích strán

  Platforma môže zobrazovať alebo vás nasmerovať na zoznamy, popisy a obrázky produktov alebo služieb ponúkaných tretími stranami, ako aj akcie, kupóny alebo zľavy na tieto produkty. Snažíme sa, aby sa v tomto obsahu nenachádzali chyby, ale spoločnosť Specialized nezaručuje, že tieto záznamy, popisy alebo obrázky sú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez chýb alebo že produkty tretích strán sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Platforma vám môže umožniť prístup alebo interakciu s aplikáciami, webovými stránkami, materiálmi, produktmi alebo službami sprístupnenými inými subjektmi (ďalej len „služby tretích strán“). Pripojením sa k službám tretích strán beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že si môžeme vymieňať informácie a údaje so službami tretích strán, vrátane spôsobu, aký je popísaný v našich zásadách ochrany osobných údajov. Nekontrolujeme, neschvaľujeme ani nezodpovedáme za žiadne služby tretích strán vrátane ich presnosti, integrity, kvality, zákonnosti, užitočnosti alebo bezpečnosti. Pokiaľ to vo vašej krajine/regióne nie je požadované, spoločnosť Specialized nemá žiadnu povinnosť a nebude monitorovať služby tretích strán a môže kedykoľvek zablokovať alebo deaktivovať prístup k nim bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa služieb tretích strán by ste sa mali obrátiť na prevádzkovateľa služieb tretej strany.

  Používanie služieb tretích strán je na vaše vlastné riziko a podlieha akýmkoľvek podmienkam a zásadám vzťahujúcim sa na tieto služby tretích strán.

  NAŠA ZODPOVEDNOSŤ – ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIA

  Platforma a všetky informácie, softvér, produkty, služby a obsah, ktoré sú dostupné na platforme, sú vám poskytované „tak, ako sú“ a bez záruky. Spoločnosť Specialized a jej úradníci, zamestnanci, zástupcovia, partneri a poskytovatelia licencií týmto odmietajú v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi všetky záruky súvisiace s vyššie uvedenými vyhláseniami, vrátane, bez obmedzenia, všetkých implicitných záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titul a súlad s právnymi predpismi. Spoločnosť Specialized a jej úradníci, zamestnanci, zástupcovia, partneri a poskytovatelia licencií neposkytujú žiadnu záruku, že a) platforma bude spĺňať vaše požiadavky; b) platforma bude neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bez chýb; c) výsledky, ktoré je možné získať z používania platformy, budú presné alebo spoľahlivé; d) kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si zakúpili alebo získali prostredníctvom platformy, bude spĺňať vaše očakávania; a e) všetky chyby na platforme budú opravené.

  V najväčšom rozsahu povolenom právnymi predpismi výslovne súhlasíte a týmto zbavujete spoločnosť Specialized, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, zástupcov, predstaviteľov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií (ďalej len „strany zbavené zodpovednosti“) akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s vaším používaním platformy alebo produktov a sľubujete, že nebudete žalovať strany zbavené zodpovednosti za akékoľvek nároky, konanie, zranenia, škody alebo straty s ním spojené. V najväčšom rozsahu povolenom právnymi predpismi tiež súhlasíte s tým, že strany zbavené zodpovednosti nebudú v žiadnom prípade niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek priame, nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody, ani za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania, stratu obchodných príležitostí alebo stratu dobrého mena vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom spojenú s vaším použitím alebo zneužitím platformy alebo akéhokoľvek vybavenia, programov, produktov alebo služieb ponúkaných, vytvorených alebo licencovaných spoločnosťou Specialized, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, a to aj v prípade, že spoločnosť Specialized bola upozornená na možnosť vzniku škôd.

  Preberáte úplnú zodpovednosť za používanie platformy. Ak nie ste spokojní s platformou a/alebo akoukoľvek jej funkciou alebo obsahom, váš jediný prostriedok nápravy voči spoločnosti Specialized za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom spojená s platformou a/alebo akoukoľvek jej funkciou alebo obsahom, je prestať používať platformu. Bez ohľadu na vyššie uvedené vyhlásenie, ak sa zistí, že spoločnosť Specialized je voči vám zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom spojená s vaším používaním tejto platformy alebo akéhokoľvek obsahu na nej, zodpovednosť spoločnosti Specialized nepresiahne výšku sto dolárov (100,00 USD).

  Platné právne predpisy nesmú povoliť obmedzenie alebo vylúčenie implicitných záruk, zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené obmedzenia a výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.

  Výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Specialized neposkytuje lekárske poradenstvo prostredníctvom platformy. Obsah poskytovaný prostredníctvom platformy, či už je poskytovaný nami alebo inými vlastníkmi účtov alebo tretími stranami, má informatívnu hodnotu a nie je určený na to, aby slúžil ako lekárske poradenstvo a nemal by byť používaný namiesto neho.

  ROZHODCOVSKÉ KONANIE

  V súlade s tým, čo sa používa v tomto ustanovení o rozhodcovskom konaní, „vy“, „váš“ a všetky ďalšie tvary zámena „vy“ zahŕňajú vás, vašich dedičov, pozostalých, zástupcov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcov a zamestnancov, predchodcov v záujmoch, nástupcov a postupníkov.

  Riešenie sporov a rozhodné právo.

  Vy a spoločnosť Specialized súhlasíte s tým, že všetky spory týkajúce sa týchto podmienok, vášho používania platformy alebo nákupu produktov na našej webovej stránke (stránkach) (ďalej len „nárok (nároky)“) sa budú riešiť záväzným rozhodcovským konaním, ktoré je alternatívou k súdnemu konaniu pred porotou. Vy a spoločnosť Specialized súhlasíte, že sa vzdávate práva na súdne konanie pred porotou a namiesto neho sa zúčastníte na konečnom a záväznom rozhodcovskom konaní. To zahŕňa všetky nároky týkajúce sa nákupu produktov, ochrany osobných údajov, používania webových stránok spoločnosti Specialized, nárokov vyplývajúcich z osobnej ujmy a zodpovednosti za produkty. Jedinou výnimkou sú nároky, ktoré sa vy alebo spoločnosť Specialized rozhodnete podať na súd pre nároky s nízkou hodnotou sporu.

  Rozhodcovské konanie bude prebiehať pred jediným rozhodcom, ktorý je sudcom na dôchodku v okrese v USA alebo v súdnom obvode, v ktorom máte v čase podania žaloby bydlisko. Rozhodcovské konanie sa bude viesť v súlade s pravidlami Americkej asociácie pre rozhodcovské konania („AAA“, www.adr.org), ktoré sú v čase jej konania platné. AAA rozhodne, ktoré z jej pravidiel sa vzťahujú na spor predložený na rozhodcovské konanie. Spoločnosť Specialized zaplatí poplatok za podanie na rozhodcovské konanie bez ohľadu na to, ktorá strana rozhodcovské konanie začne. Každá strana uhradí svoje vlastné poplatky za právneho zástupcu a náklady na rozhodcovské konanie, vrátane všetkých poplatkov účtovaných rozhodcom a/alebo AAA, s výnimkou poplatku za podanie pre AAA.

  Ak nárok vznikne v USA, rozhodným právom bude právo jurisdikcie, v ktorej sa má rozhodcovské konanie konať, bez odvolania sa na federálne právo alebo ustanovenia o konflikte právnych predpisov. Pokiaľ nie je v nižšie uvedených podmienkach týkajúcich sa konkrétnej krajiny uvedené inak, ak nárok vznikne mimo územia USA, rozhodujúcim právom bude právo štátu Kalifornia (bez ohľadu na jeho ustanovenia o konflikte právnych predpisov) a miesto konania rozhodcovského konania bude okres Santa Clara v štáte Kalifornia.

  Rozhodca, a žiadny federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, má výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa konštrukcie, výkladu, platnosti, plnenia, použiteľnosti, vykonateľnosti alebo vytvorenia tejto zmluvy na záväzné rozhodcovské konanie (ďalej len „zmluva o rozhodcovskom konaní“), vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek tvrdenia, že celá táto zmluva o rozhodcovskom konaní alebo ktorákoľvek jej časť je neplatná alebo napadnuteľná. Akékoľvek rozhodnutie alebo rozhodnutie v rozhodcovskom konaní je konečné a záväzné pre vás a pre spoločnosť Specialized a nepodlieha odvolaniu ani preskúmaniu žiadnym súdom. Rozsudok nad akýmkoľvek rozhodnutím vydaným v rámci rozhodcovského konania môže byť vynesený na ktoromkoľvek príslušnom súde. Rozhodcovské konanie môže štandardne prebiehať spôsobom, akým by prebiehalo v súvislosti s ktoroukoľvek stranou, ktorá sa nezúčastňuje na rozhodcovskom konaní a/alebo na pojednávaní v rámci rozhodcovského konania alebo na ktorejkoľvek jeho časti.

  Vy a spoločnosť Specialized súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie bude dôverné a že existencia tohto konania a akýkoľvek jeho prvok (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek vyjadrení, návrhov, podaní, rozhodnutí alebo materiálov vymenených pri predkladaní dôkazov) nebude zverejnený po rozhodcovskom konaní, s výnimkou prípadov, keď to bude zákonne vyžadované v súdnom alebo regulačnom konaní týkajúcom sa rozhodcovského konania, alebo ak to výslovne povoľuje zákon. Táto zmluva o rozhodcovskom konaní nevylučuje, aby ste sa vy alebo spoločnosť Specialized obrátili na federálne, štátne alebo miestne vládne agentúry, ani aby ste sa domáhali predbežného opatrenia alebo súdneho príkazu na súde s príslušnou jurisdikciou.

  Vy ani spoločnosť Specialized nemôžete v súvislosti s akýmkoľvek nárokom vystupovať ako zástupca triedy, ani sa zúčastňovať konania ako člen triedy nárokovateľov. O nárokoch sa nesmie rozhodovať na triednom ani reprezentatívnom základe. Rozhodca nesmie konsolidovať ani spájať žaloby iných osôb alebo strán, ktoré môžu mať podobnú pozíciu, ale môže konsolidovať žaloby jednotlivcov, ktoré budú podané na základe tej istej nehody, ktorá má za následok údajnú osobnú ujmu.

  Je dohodnuté, že jazyk použitý v týchto podmienkach bude interpretovaný tak, aby zodpovedal jeho skutočnému významu, a nie striktne v prospech ktorejkoľvek strany alebo proti nej.

  Odstúpiť od tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní (ďalej len „odstúpenie od zmluvy“) môžete zaslaním listu na adresu:

  Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, CA 95037
  USA

  List musí byť odoslaný do 30 dní od dátumu, kedy ste si zaregistrovali účet na webovej stránke spoločnosti Specialized alebo uskutočnili nákup na webovej stránke spoločnosti Specialized (každá z uvedených možností je ďalej len „Objednávka“). Mali by ste si uschovať dôkaz o odoslaní správy. List o odstúpení od zmluvy musí obsahovať číslo (čísla) objednávky, na ktoré sa predmetný list vzťahuje, a meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo osoby alebo subjektu, ktorý odstupuje od tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní. Tieto údaje sa musia zhodovať s informáciami poskytnutými spoločnosti Specialized pri registrácii účtu a/alebo zadávaní objednávky. List o odstúpení od zmluvy nebude účinný pre žiadne následne zadané objednávky.

  TÁTO ČASŤ OBMEDZUJE URČITÉ PRÁVA, VRÁTANE PRÁVA NA VEDENIE SÚDNEHO KONANIA, PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU, PRÁVA ZÚČASTNIŤ SA NA KAŽDEJ FORME HROMADNEJ ALEBO REPREZENTATÍVNEJ ŽALOBY, PRÁVA ZÚČASTNIŤ SA NA DOKAZOVANÍ, S VÝNIMKOU USTANOVENÍ PRAVIDIEL AAA, PRÁVA ODVOLAŤ SA A PRÁVA VYUŽIŤ URČITÉ NÁPRAVNÉ OPATRENIA A FORMY ÚĽAV. OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ BY STRANY MOHLI MAŤ V SÚDNOM KONANÍ, NEMUSIA BYŤ V PRÍPADE ROZHODCOVSKÉHO KONANIA K DISPOZÍCII.

  Zmeny

  Z času na čas môžeme tieto podmienky zmeniť. Zodpovedáte za pravidelné kontrolovanie týchto podmienok a vaše ďalšie používanie platformy po uskutočnení akýchkoľvek zmien týchto podmienok znamená, že s týmito zmenami súhlasíte.

  Podmienky používania obchodu s aplikáciami

  Dostupnosť častí platformy môže závisieť od platforiem tretích strán, z ktorých si aplikáciu stiahnete, ako napríklad obchod Apple App Store alebo Google Play (každá z nich je ďalej len „obchod s aplikáciami“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto podmienky platia vo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Specialized, a nevzťahujú sa na váš vzťah s prevádzkovateľom obchodu s aplikáciami. Poskytovateľ obchodu s aplikáciami nezodpovedá za udržiavanie ani inú podporu platformy. Súhlasíte tiež s dodržiavaním akýchkoľvek zmluvných podmienok obchodu s aplikáciami. Pokiaľ sú akékoľvek podmienky obchodu s aplikáciami menej obmedzujúce alebo inak v rozpore s týmito podmienkami, majú prednosť tieto podmienky.

  Rôzne ustanovenia

  Ak ktorýkoľvek súd alebo regulačný orgán zamietne alebo zistí, že niektorá podmienka alebo časť podmienky obsiahnutej v týchto podmienkach je v rozpore s právnymi predpismi alebo nevymožiteľná, ostatné ustanovenia budú aj naďalej plne platné a účinné.

  Neuplatnenie si našich príslušných práv podľa týchto podmienok z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Specialized kedykoľvek a v akomkoľvek období nebude považované za zrieknutie sa týchto práv.

  Kde nás môžete kontaktovať, získať informácie alebo nám poskytnúť spätnú väzbu

  Ak máte akékoľvek otázky, komentáre, obavy, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa týchto podmienok alebo platformy, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese [email protected] alebo na ktorejkoľvek z adries uvedených v podmienkach týkajúcich sa konkrétnej lokality.

  Obyvatelia štátu Kalifornia sa môžu obrátiť na Oddelenie pomoci so sťažnosťami Divízie spotrebiteľskej platformy kalifornského ministerstva pre záležitosti spotrebiteľa poštou na adresu 1625 North Market Blvd. Sacramento, CA 95834 alebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 alebo (800) 952-5210.

  Podmienky špecifické pre danú lokalitu

  Na obyvateľov nasledujúcich krajín sa vzťahujú nižšie uvedené dodatočné podmienky. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi vyššie uvedenými podmienkami a podmienkami špecifickými pre danú lokalitu budú platiť podmienky špecifické pre danú lokalitu.

  Brazília

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Brasil Comercio de Bicicletas Ltda., Serra, Estado do Espirito Santo, no. BR 101 Norte, km 265, s/n, armazem 4, Laranjeiras, CEP 29162-122, Brazília. CNPJ: 11.838.642/0001-80.

  Spory:  Podmienky opísané v tomto dokumente sa vykladajú podľa brazílskeho práva v portugalskom jazyku a na riešenie akýchkoľvek pochybností, otázok alebo sporov vyplývajúcich z týchto podmienok sa volí fórum v mieste bydliska používateľa v Brazílii, pričom sa strany vzdávajú akýchkoľvek iných, akokoľvek privilegovaných práv.

  Kanada

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Bicycle Components Canada, Inc., 20975, rue Daoust, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X0A3. IČO: 265905-1.

  Zodpovednosť – Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenia: Vyššie uvedená časť „Naša zodpovednosť – Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenia“ sa nevzťahuje na obyvateľov Quebecu ani Saskatchewanu.

  Spory: Tieto podmienky, ich predmet a tvorba sa riadia zákonmi provincie Quebec a zákonmi Kanady, ak a kde sú uplatniteľné. Vy aj my súhlasíme s tým, že súdy v súdnom obvode Montréal, provincia Quebec, alebo federálne súdy, podľa okolností, budú mať výlučnú právomoc rozhodovať spory týkajúce sa používania tejto webovej stránky.

  Vyššie uvedená časť o rozhodcovskom konaní sa nevzťahuje na obyvateľov Quebecu.

  Vy ani spoločnosť Specialized nemôžete v súvislosti s akýmkoľvek nárokom vystupovať ako zástupca triedy, ani sa zúčastňovať konania ako člen triedy nárokovateľov. O nárokoch sa nesmie rozhodovať na triednom ani reprezentatívnom základe. Rozhodca nesmie zlúčiť ani spojiť nároky iných osôb alebo strán, ktoré môžu byť v podobnej situácii.

  Spojené kráľovstvo

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie:  Specialized (UK) Limited, an England and Wales company, 29 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington Surrey, KT92NY, Spojené kráľovstvo. IČO: 02354268. IČ DPH: GB 528 0827 40.

  Zodpovednosť – odmietnutie zodpovednosti a obmedzenia: V časti „Naša zodpovednosť – odmietnutie zodpovednosti a obmedzenia“ vyššie je výslovne uvedená naša zodpovednosť voči firemným používateľom zo Spojeného kráľovstva podľa týchto podmienok (vrátane toho, za čo nemôžete brať spoločnosť Specialized na zodpovednosť podľa týchto podmienok) v súvislosti s používaním platformy, obsahu alebo služieb sprístupnených prostredníctvom platformy alebo v súvislosti s ňou a našich produktov týmito firemnými používateľmi. Upozorňujeme, že na spotrebiteľov/nefiremných používateľov platformy sa vzťahujú odlišné obmedzenia zodpovednosti, ako je uvedené nižšie.

  Pre spotrebiteľov (t. j. nefiremných používateľov platformy): Aj keď vynaložíme primerané úsilie na overenie presnosti akýchkoľvek informácií, ktoré umiestnime na platforme, platforma a všetky informácie a obsah dostupný na platforme sa vám poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruky. Spoločnosť Specialized a jej úradníci, zamestnanci, zástupcovia, partneri a poskytovatelia licencií týmto odmietajú v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi všetky záruky súvisiace s vyššie uvedenými vyhláseniami vrátane, bez obmedzenia, všetkých implicitných záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titul a súlad s právnymi predpismi. Spoločnosť Specialized a jej úradníci, zamestnanci, zástupcovia, partneri a poskytovatelia licencií neposkytujú žiadnu záruku, že a) platforma bude spĺňať vaše požiadavky; b) platforma bude neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bez chýb; c) výsledky, ktoré je možné získať z používania platformy, budú presné alebo spoľahlivé; d) kvalita akéhokoľvek obsahu, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste získali prostredníctvom platformy, bude spĺňať vaše očakávania; a e) všetky chyby na platforme budú opravené.

  V maximálnom rozsahu povolenom zákonom výslovne súhlasíte a týmto oslobodzujete oslobodené strany od akejkoľvek zodpovednosti spojenej s používaním platformy a zaväzujete sa, že nebudete oslobodené strany žalovať za akékoľvek nároky, žaloby, zranenia, škody alebo straty s tým spojené. Preberáte úplnú zodpovednosť za používanie platformy. Ak nie ste spokojní s platformou a/alebo akoukoľvek jej funkciou, vaším jediným prostriedkom nápravy voči spoločnosti Specialized v prípade akejkoľvek škody alebo straty, ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí s používaním platformy alebo akéhokoľvek obsahu na nej, je prestať platformu používať. Ak sa zistí, že spoločnosť Specialized je voči vám zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí s vaším používaním tejto platformy alebo akéhokoľvek obsahu, zodpovednosť spoločnosti Specialized nesmie presiahnuť 100,00 USD.

  Výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Specialized neposkytuje lekárske poradenstvo prostredníctvom platformy. Obsah poskytovaný prostredníctvom platformy, či už je poskytovaný nami alebo inými vlastníkmi účtov alebo tretími stranami, má informatívnu hodnotu a nie je určený na to, aby slúžil ako lekárske poradenstvo a nemal by byť používaný namiesto neho.

  Ak nedodržíme tieto podmienky, beriete na vedomie, že sme zodpovední len za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je primerane predvídateľným a priamym dôsledkom porušenia týchto podmienok alebo nášho pochybenia pri vynaložení primeranej starostlivosti a zručnosti. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Specialized nebude zodpovedná za žiadne straty, ktoré utrpíte v dôsledku porušenia týchto podmienok a ktoré ste vy ani my nemohli v čase uzavretia príslušnej zmluvy rozumne predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme v čase uzavretia príslušnej zmluvy my aj vy vedeli, že k nej môže dôjsť, napríklad ak ste o nej s nami diskutovali počas procesu predaja.

  Nevylučujeme ani žiadnym spôsobom neobmedzujeme našu zodpovednosť, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za (i) smrť alebo telesné zranenie spôsobené našou nedbalosťou; (ii) podvod alebo podvodné skreslenie; (iii) akékoľvek porušenie podmienok vyplývajúcich z článku 12 (a článkov 13 – 15 vo vzťahu k spotrebiteľom) zákona o predaji tovaru z roku 1979; a (iv) chybné produkty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa z roku 1987.

  Spory:  Tieto podmienky, ich predmet a tvorba sa riadia anglickým právom. Vy aj my súhlasíme s tým, že súdy Anglicka a Walesu budú mať nevýhradnú právomoc. Ak však máte bydlisko v Severnom Írsku, môžete podať žalobu aj v Severnom Írsku, ak máte bydlisko v Škótsku, môžete podať žalobu aj v Škótsku.

  Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Europe Gmbh, Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Contact Information na krajinu

  Switzerland:

  Specialized Europe GmbH
  Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. 
  Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Austria, Nemecko & Luxembourg:

  Specialized Germany GmbH
  Haupstrasse 4
  Holzkirchen-Foching, 83607
  Germany

  France:

  Specialized Europe B.V. – Marketing France
  37 Rue Jean Jullien Davin – P.A. de Lautagnene, 26000 Valance
  France

  Belgium, Netherlands:

  Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812 AR, Arnhem
  Netherlands

  Taliansko:

  Specialized Bicycle Components, Italia, s.r.l.
  Via Valcava, 3 20155, Milano, Italia
  Numero REA: MI – 1385855
  Partita IVA: 10552220153

  Španielsko:

  Specialized B.C. Espana, S.L.
  S.L. Avda de la Industria, 45 Tres Cantos
  Madrid 28760, Spain
  N.I.F. Number: B79412748

  Portugal:

  Specialized Portugal Unipessoal, Lda.
  Av. Tomás Ribeiro, 133 – 2 Piso, Sala, 132790-466 Queijas
  Portugal

  Denmark:

  Specialized Denmark Aps
  Gotlandsvej 24, DK-8700 Horsens,
  Denmark

  Czech Republik, Slovakia:

  Specialized Europe B.V. Czech Branch
  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
  Czech Republic

  Sweden, Finland:

  Specialized Sweden AB
  Björnnäsbacken 15, 115 42 Stockholm,
  Sweden

  Poland:

  Spory: Tieto podmienky upravujú právne predpisy Švajčiarska bez toho, aby uviedli do platnosti jeho pravidlá týkajúce sa konfliktu právnych predpisov a bez ohľadu na miesto ich fyzického vykonania alebo plnenia. Uplatniteľnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 je výslovne vylúčená. Ak ste však spotrebiteľom s bydliskom v inej lokalite, pre ktorú platia špecifické podmienky, môžete využiť povinné ustanovenia a zákonné práva, ktoré máte k dispozícii podľa právnych predpisov tejto lokality. Nič, čo je ustanovené v týchto podmienkach, nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa spoliehať sa na tieto miestne povinné ustanovenia a zákonné práva.

  Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami, budú predložené výlučne všeobecným súdom v sídle spoločnosti Specialized v meste Cham vo Švajčiarsku alebo v mieste vášho bydliska alebo zvyčajného bydliska.

  Len pre obyvateľov Švédska –

  • Spory: Máte tiež možnosť riešiť akýkoľvek spor mimo súdneho systému, a to aj na Národnej rade pre spotrebiteľské spory.

  Len pre obyvateľov Poľska

  • Spory:  Tieto podmienky sa budú riadiť poľským právom. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami, môžu byť predložené súdu s miestnou príslušnosťou podľa platných ustanovení poľského Občianskeho súdneho poriadku.

  • Zmeny: Z času na čas môžeme tieto podmienky zmeniť. O zmene podmienok budete informovaní najmenej 7 dní pred dňom, keď zmena nadobudne účinnosť. Informácie o zmene podmienok vám poskytneme zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas procesu registrácie účtu. Zmeny podmienok nebudú mať vplyv na práva spotrebiteľov nadobudnuté na základe verzie podmienok platnej pred zavedením zmeny.

  Len pre obyvateľov Španielska –

  • vrátenie:  Spotrebitelia majú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 16 smernice 2011/83. Vrátenie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia, ktorý bol otvorený, bol zmenený alebo poškodený po dodaní, nie je povolené. Vrátenie intímneho oblečenia nie je z hygienických dôvodov povolené.

   Toto právo si môžete uplatniť tak, že nám v stanovenej lehote napíšete na vyššie uvedenú adresu.

   Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nezbavuje spotrebiteľa povinnosti znášať náklady na vrátenie tovaru.

   Produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol prijatý, s pôvodným označením. Spotrebiteľ musí zaslať produkt v rovnakej krabici alebo obálke alebo v podobnom formáte. Súčasťou zásielky musí byť vždy dodací list na vrátenie produktu.

  Len pre obyvateľov Nemecka – Obmedzenie zodpovednosti:

  1. Spoločnosť Specialized a oslobodené strany sú plne zodpovedné za úmysel a hrubú nedbanlivosť, ako aj za škody spôsobené poškodením života, tela alebo zdravia.

  2. V prípade malej nedbanlivosti sú spoločnosť Specialized a oslobodené strany zodpovedné len za porušenie podstatnej zmluvnej povinnosti (kardinálnej povinnosti). „Kardinálnou povinnosťou“ v zmysle tohto ustanovenia je povinnosť, ktorej splnenie v prvom rade umožňuje plnenie tejto zmluvy a na ktorej splnenie sa preto zmluvný partner môže všeobecne spoliehať.

  3. V prípade podľa ustanovenia (2) Spoločnosť Specialized a oslobodené strany nenesú zodpovednosť za akýkoľvek nedostatočný obchodný úspech, ušlý zisk a nepriame škody.

  4. Zodpovednosť v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami (2) a (3) bude obmedzená na typické, predvídateľné škody.

  5. Obmedzenie zodpovednosti sa uplatňuje mutatis mutandis v prospech zamestnancov, zástupcov a sprostredkovateľov spoločnosti Specialized a oslobodených strán.

  6. Prípadná zodpovednosť spoločnosti Specialized alebo oslobodených strán za akékoľvek záruky a nároky na základe nemeckého zákona o zodpovednosti za produkt tým nie je dotknutá.

  Len pre obyvateľov Fínska – Obmedzenie zodpovednosti:

  Obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

  Austrália

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Australia Pty Ltd., 299 Williamstown Road, Port Melbourne VIC 3207, Austrália. IČO: 166 166 874. Verejný činiteľ: Nicholas Boctor.

  Austrálske spotrebiteľské právo: Informácie v tejto časti sa vzťahujú na produkty a služby dodávané spoločnosťou Specialized spotrebiteľom v zmysle austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa. Vzťahuje sa aj na produkty spoločnosti Specialized dodávané takýmto spotrebiteľom tretími stranami.

  Na tovar spoločnosti Specialized sa vzťahujú záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa. Máte nárok na náhradu alebo náhradu za závažné zlyhanie a náhradu za akúkoľvek inú odôvodnene predvídateľnú stratu alebo škodu. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nie je prijateľnej kvality a zlyhanie nepredstavuje veľkú poruchu.

  Na váš produkt alebo službu od spoločnosti Specialized sa môže vzťahovať aj obmedzená výslovná záruka, ako je uvedené v príslušných záručných podmienkach. Podrobnosti o obmedzenej výslovnej záruke sú vám v prípade potreby k dispozícii v príslušných záručných podmienkach a môžu byť uvedené na obale alebo inak sprístupnené v mieste nákupu. Táto obmedzená výslovná záruka dopĺňa všetky práva, ktoré môžete mať podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Na produkty iných značiek zakúpené od spoločnosti Specialized sa môžu vzťahovať aj záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa, a môže sa na ne vzťahovať aj výslovná záruka výrobcu.

  Ak je váš produkt alebo služba chybná, môžete sa rozhodnúť uplatniť reklamáciu podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa alebo podľa platnej obmedzenej výslovnej záruky. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Specialized v súvislosti s chybným produktom, pošlite spoločnosti Specialized e-mail na adresu [email protected].

  Hlavné práva spotrebiteľa podľa ustanovení austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa týkajúce sa produktov sú zhrnuté takto:

  • Ak produkty nemajú prijateľnú kvalitu (napr. majú výrobnú chybu alebo sú nebezpečné), váš prostriedok nápravy bude závisieť od toho, či ide o závažnú alebo menej závažnú chybu. V prípade menších chýb produktu sa spoločnosť Specialized môže rozhodnúť pre opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí. V prípade závažných chýb produktu ho môžete vrátiť spoločnosti Specialized a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu, alebo si produkt ponechať a požiadať o náhradu za zníženie hodnoty spôsobenej problémom.

  • K závažnej chybe dôjde, ak: (a) by ste si produkt nekúpili, ak by ste o probléme vedeli; (b) sa produkt výrazne líši od opisu, vzorky alebo predvádzacieho modelu, ktorý vám bol ukázaný; (c) je produkt podstatne nevhodný na svoj bežný účel a nie je možné ho v primeranom čase ľahko upraviť; (d) je produkt podstatne nevhodný na účel, o ktorom ste informovali spoločnosť Specialized, a nie je možné ho v primeranom čase ľahko upraviť; alebo (e) je produkt nebezpečný.

  • Za opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí sa neplatia žiadne dodatočné náklady.

  • Vaše práva podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa sa uplatňujú počas primeraného obdobia od dátumu nákupu, ktoré závisí od povahy a ceny produktu alebo služby.

  Vyššie uvedené informácie nie sú úplným zhrnutím právnych predpisov a nemajú nahradiť právne poradenstvo týkajúce sa vašej konkrétnej situácie.

  Naše zásady vrátenia tovaru do 30 dní sa neuplatňujú, ak produkt nespĺňa spotrebiteľskú záruku stanovenú austrálskymi zákonmi.

  Spory: Ak z týchto podmienok vznikne spor, do 10 dní od oznámenia sporu jednou zo strán druhej strane budete so zástupcom spoločnosti Specialized v dobrej viere rokovať o urovnaní sporu. Ak sa spor nevyrieši do 14 dní od začatia týchto diskusií, môžete požiadať o postúpenie sporu manažérovi spoločnosti Specialized, ktorý vás bude kontaktovať, aby ste v dobrej viere vyjednávali o nájdení riešenia. Ak spor zostane nevyriešený aj po uplynutí 45 dní od pôvodného dátumu oznámenia sporu, spoločnosť Specialized alebo vy môžete spor postúpiť na záväzné rozhodcovské konanie. Takéto rozhodcovské konanie sa uskutoční v súlade s rozhodcovskými pravidlami Austrálskeho centra pre medzinárodnú obchodnú arbitráž známymi ako rozhodcovské pravidlá ACICA. Sídlom rozhodcovského konania bude Melbourne, Victoria, Austrália a jazykom rozhodcovského konania bude angličtina. Beriete na vedomie, že spor postúpite na rozhodcovské konanie až po úplnom vyčerpaní možností vyjednávania uvedených v tomto ustanovení. Toto ustanovenie nebráni spoločnosti Specialized ani vám, aby ste sa domáhali naliehavého predbežného, spravodlivého alebo iného predbežného opatrenia.

  Čína

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Shanghai Co., Ltd., 闪电自行车(上海)有限公司, Room 103-105, Building 40, No.1888 Xin Jin Qiao Road, Pudong Area, Shanghai, China 201206.  Business Registration Number: 310000400512747.

  Kórea

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie:  Specialized Korea LLC, 98, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04418, Korea 1F ILSING BUILDING.  Business Registration Number: 284114-0000809

  Japonsko

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Japan, G.K., 3-13-5 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018, Japan. Business Registration Number: 0210-01-048087.

  Malajzia

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Bicycle Components Malaysia Sdn. Bhd., P08, Horizon Penthouse, 1 Powerhouse Persiaran Bandar Utama, Selangor Petaling Jaya 47800 Malaysia.  Business Registration Number: 201801011874 (1273890-T)

  Spory:  Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so všetkými platnými zákonmi platnými v Malajzii. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, rozpory alebo konflikty vyplývajúce z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej existenciu, platnosť, uzavretie, záväznosť, porušenie, zmenu, ukončenie platnosti a vypovedanie sa postúpia a s konečnou platnosťou vyriešia v rozhodcovskom konaní v Malajzii, ktoré vedie Ázijské medzinárodné rozhodcovské centrum (ďalej len „AIAC“) v súlade s platnými pravidlami rozhodcovského konania AIAC, ktoré sa v tomto oddiele považujú za začlenené prostredníctvom odkazu. Sídlom rozhodcovského konania je Malajzia. Súd sa skladá z jedného (1) rozhodcu, ktorého vymenuje AIAC. Jazykom rozhodcovského konania bude angličtina.

  Nový Zéland

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized New Zealand Limited, 22 Clarence St South, Addington, Christchurch 8024, New Zealand.  Business Registration Number: 7337568

  Žiadne ustanovenie týchto podmienok používania neobmedzuje vaše práva podľa zákona o zárukách pre spotrebiteľov z roku 1993 alebo zákona o spravodlivom obchodovaní z roku 1986 a my si budeme plniť naše povinnosti voči vám podľa týchto zákonov.

  Spory:  Ak medzi nami vznikne akýkoľvek spor alebo rozpor vyplývajúci z týchto podmienok alebo v súvislosti s ich porušením, strany v prvom rade urobia všetko pre to, aby takýto spor alebo rozpor vyriešili zmierom. Tieto podmienky sa riadia, vykladajú a interpretujú v súlade so zákonmi Nového Zélandu a zmluvné strany sa podriaďujú nevýhradnej jurisdikcii súdov Nového Zélandu alebo akéhokoľvek súdu, ktorý sa môže z týchto súdov odvolať.

  Filipíny

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie: Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapur 089821. IČO: 200916177G

  Spory:  Táto dohoda a všetky záležitosti z nej vyplývajúce sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Filipínskej republiky, ktorej súdy majú výlučnú právomoc rozhodovať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto dohodou s vylúčením všetkých ostatných súdov a jurisdikcií.

  Singapur, Taiwan, Thajsko, Vietnam

  Specialized Entity / Contact Information (Singapore): Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Business Registration Number: 200916177G

  Subjekt spoločnosti Specialized/Kontaktné informácie (Taiwan) Specialized Bicycle Components Taiwan Limited, 400 Wenchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.). Business Registration Number: 29038791

  Spory:  Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so všetkými platnými zákonmi platnými v Singapure. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, rozpory alebo konflikty vyplývajúce z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej existenciu, platnosť, uzavretie, záväznosť, porušenie, zmenu, ukončenie platnosti a vypovedanie sa postúpia a s konečnou platnosťou vyriešia v rozhodcovskom konaní v Singapure, ktoré vedie Singapurské medzinárodné rozhodcovské centrum (ďalej len „SIAC“) v súlade s platnými rozhodcovskými pravidlami SIAC, ktoré sa v tomto oddiele považujú za začlenené prostredníctvom odkazu. Sídlom rozhodcovského konania je Singapur. Tribunál sa skladá z jedného (1) rozhodcu, ktorého vymenuje predseda Rozhodcovského súdu SIAC. Jazykom rozhodcovského konania bude angličtina.