Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

 

Specialized Bicycle Components, Inc.


Betingelser og vilkår i forbindelse med salg
DU BEDES LÆSE DISSE BETINGELSER OG VILKÅR GRUNDIGT. DE ER GRUNDLAGET FOR DIT KØBT AF VORES PRODUKTER OG INDEHOLDER MEGET VIGTIGT INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER, FORPLIGTIGELSER OG BEGRÆNSNINGER. DISSE BETINGELSER OG VILKÅR KAN ÆNDRES.

 

 

 

Din accept af disse vilkår:

Du (Kunde) kan placere din ordre på udvalgte Specialized produkter (Specialized, vi, vores) via vores hjemmeside (www.specialized.com) og i visse tilfælde over telefon. Ved ’Produkter’ menes en kollektiv betegnelse af alt, der sælges via Specialized til kunden. Ved at placere en ordre på vores produkter accepterer du vores betingelser og vilkår, og accepterer, at vi kun vil overlevere produkter på baggrund af disse vilkår. Med mindre andet er aftalt skriftligt, så vil ingen inkonsistens i henhold til disse betingelser og vilkår være gældende. Specialized forbeholder sig retten til at referere til disse betingelser og vilkår.

 

 

 

Ordrer:

Alle ordrer skal accepteres af Specialized, før de er gældende. Det betyder, at Specialized kan afvise at acceptere en ordre eller annullere alle ordrer, hvad end ordren bekræftet eller ej, Specialized er ikke ansvarlig for ordrebekræftelsen før ordren er accepteret. Hvis du ønsker at købe et produkt eller en ydelse, så skal du accepteret og opgive dine oplysninger om din ønskede betalingsmetode. Du accepterer, at du skal betale alle omkostninger som foretages i forbindelse med din Specialized konto og kodeord. Hvis dit kreditkort allerede er blevet hævet for en ordre, som herefter bliver annulleret, da vil Specialized refundere beløbet.

 

 

 

Pris:

Alle priser kan ændres og kan være opført uden moms og forsendelse.

 

 

 

Beskatning:

Alle priser på hjemmesiden er inklusive moms. Specialized er påkrævet at betale moms for de pågældende produkter på vegne af kunden. Hvis der herved vil være en ekstra omkostning som går udover beskatning af Specializeds indkomst, har Specialized retten til at kræve dette betalt af kunden.

 

 

 

Betaling:

Alle ordrer skal betales forud for forsendelsen. Specialized accepterer American Express, Discover, MasterCard, Visa og Specialized Gavekort. Betalingsinformationer opgives af kunden forud for placeringen af ordren. Specialized påkræver sig retten til at verificere betalingsmetoden forud for accept af ordren.

 

 

 

Forsendelse:

I forbindelse med forsendelse af alle ordrer er Specialized ansvarlige for bortkomst eller skader på forsendelsen indtil den er i hænde hos transportøren. Herefter frafalder Specialized's ansvar, kunden er derfor ansvarlig for forsendelsen. Specialized er ansvarlig for at arrangere forsendelsen på vegne af kunden, kunden er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med forsendelsen af produkterne.

 

 

 

**Returns. Except as otherwise provided herein, Customer may not cancel an accepted order without Specialized’s prior written consent, which it may withhold in its sole discretion. Customer may return Products for a refund of the purchase price (not including initial shipping charges) plus any applicable tax. Customer shall arrange for and pay return shipping expenses. The Product(s) must be returned to Specialized within thirty days of purchase to:

 

Specialized Bicycle Components
Online Store Returns
1137 South 3800 West
Salt Lake City, UT 84104

 

 

Produktændringer:

Specialized kan til enhver tid foretage ændringer i produkters design eller specifikationer, eller hvordan produkterne produceres eller fremstilles, hvis dette er nødvendigt eller ønskeligt med henblik på at forbedre sikkerheden eller performance på det givne produkt. Derudover kan Specialized fremsende tilsvarende produkter eller komponenter for produkter, som ikke er tilgængelig for Specialized grund prioriteter, regler, reguleringer fremstillet af myndighederne, eller hvis prisændringer er foretaget eller hvis dele af produkterne ikke er tilgængelige hos en leverandør. Kunden er ikke påkrævet at acceptere disse ændrer, med mindre Specialized forudgående har indsamlet en skreven accept, Specialized kan derudover kræver yderligere betaling i forbindelse med denne ændring.

 

 

 

Begrænset garanti:

I henhold til disse betingelser og vilkår, henviser Specialized til det oprindelige købssted af alle produkter, med undtagelse af hjelme. Den begrænsede garanti kan håndhæves op til to år efter købsdatoen. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, som er opstået på baggrund af en mangelfuld håndtering, servicering, styrt, misbrug eller manglende hensynsfuldhed. Du bedes læse din hjelms brugermanual om, hvorledes du er stillet i forhold til garanti på din hjelm.

 

 

MED UNTAGELSER AF DET BENÆVNTE OVENFOR AFVISER SPECIALIZED ALLE ANDRE GARANTISAGER, SOM ENTEN ER UDTRYK ELLER NÆVNT. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, BENÆVNT GARANTI PÅ FUNKTIONEN I MED ET SPECIFIKT FORMÅL. SPECIALIZED ER KUN ANSVARLIG FOR GARANTI AF ET PRODUKTS ORIGINALE KØBSPRIS ELLER OMBYTNING VED DET OPRINDELIGE KØBSSTED. HVIS ANDET STÅR BENÆVNT I DISSE BETINGELSER, SOM ER MODSTRIDENDE DISSE OPLYSNINGER, DA ER SPECIALZIED IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, TAB AF PROFIT, TAB AF BRUGSUDNYTTELSE, TAB PRODUKT ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT UDFØRE ARBEJDE.

 

Hvis du ønsker at gøre krav på den begrænsede garanti, skal kunden returnerede de pågældende produkt til Specialized med et købsbevis til:

 

Specialized Bicycle Components
The S Store Returns
1137 South 3800 West
Salt Lake City, UT 84104

 

Kunden er ikke ansvarlig for returneringen, hvis der er tale om en garantisag.

 

Kunden accepterer, at produktet er køb med henblik på dennes brug og ikke er købt med henblik på videresalg. Derudover accepterer kunden disse betingelser og vilkår ved indgåelsen af købsaccepten.

 

Reservation.Specialized forbeholder sig retten til at afvise at sælge produkter til kunden, uden at en grund skal oplyses.

 

 

Håndtering af klage:

Kunden og Specialized har forudgående enighed om at løse en given problemstilling ved en domstol. Kunden og Specialized er enige om, at enhver dom som afsiges, er endelig og gældende. Derudover er der enighed om, at sprogbruget i disse betingelser og vilkår ikke stiller hverken Specialized eller kunden dårligere end den anden.

 

 

 

Aftale:

Disse vilkår konstituerer helheden og udelukkende den aftale som indgås mellem Specialized og kunden, og ophæver andre aftaler, repræsentationer, garantier eller enigheder.

 

 

 

Vilkårenes uafhængighed:

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår fastsættes af en domstol som værende ugyldig eller umulig at håndhæve, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår i fuld kraft og virkning, og en sådan ugyldig eller uanvendelig bestemmelse skal fortolkes på en måde, der giver den maksimale gyldige og umiddelbare virkning til parternes hensigt udtrykt i disse vilkår.

 

 

 

Eksklusivitet:

Parternes rettigheder, forpligtelser, ansvar og remedier med hensyn til produkterne skal udelukkende være dem, der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår. Dispensationer, frigivelser, ansvarsbegrænsninger og remedier udtrykt i disse vilkår gælder også i tilfælde af misligholdelse, uagtsomhed, kontraktbrud, objektivt ansvar af den part, der frigives, eller hvis ansvar er begrænset, og skal omfatte deres direktører, officerer og medarbejdere.