Urban Bikes

Men's Sirrus Pro Carbon
$3,379.00 $3,379.00
Women's Sirrus Expert Carbon
$2,769.00 $2,769.00
Men's Sirrus Expert Carbon
$2,769.00 $2,769.00
Women's Sirrus X Comp Carbon
$2,309.00 $2,309.00
Men's Sirrus X Comp Carbon
$2,309.00 $2,309.00
Women's Sirrus Elite Carbon
$1,849.00 $1,849.00
Men's Sirrus Elite Carbon
$1,849.00 $1,849.00
Women's Sirrus Elite Alloy
$1,349.00 $1,349.00
Men's Sirrus Elite Alloy
$1,349.00 $1,349.00
Men's Sirrus Sport
$1,099.00 $1,099.00
Women's Sirrus Sport
$1,099.00 $1,099.00
Men's Sirrus SL
$999.00 $999.00
Women's Sirrus SL
$999.00 $999.00
Men's Sirrus
$799.00 $799.00
Women's Sirrus Step-Through
$799.00 $799.00
Women's Sirrus
$799.00 $799.00
Men's Sirrus —V-Brake
$649.00 $649.00
Women's Sirrus V-Brake
$649.00 $649.00