Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
 • Summer Sale
 • Fietsen
 • Onderdelen
 • Kleding
 • Accessoires
 • Over Specialized
 • Support
 • Over Specialized
  Arrow Back Icon

  Gebruiksvoorwaarden

  Laatst bijgewerkt: op 16 april 2024 

  Welkom!

  Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website of applicatie gebruikt. Alle termen zijn belangrijk, maar let vooral op de termen die vetgedrukt en onderstreept zijn, aangezien sommige van deze termen onze verantwoordelijkheid kunnen beperken of enig risico voor u kunnen inhouden. Sommige delen van de Gebruiksvoorwaarden zijn mogelijk niet van toepassing in uw rechtsgebied (en zijn dus mogelijk niet op u van toepassing) - controleer de locatiespecifieke voorwaarden (de 'Locatiespecifieke voorwaarden') die hieronder worden uiteengezet en die voor u relevant kunnen zijn.

  Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”), waaronder de onderstaande Locatiespecifieke voorwaarden, bepalen uw toegang tot en gebruik van onze websites, mobiele sites, mobiele apps en andere gerelateerde diensten (gezamenlijk ons “Platform”). Wanneer we in deze Voorwaarden verwijzen naar "Specialized", "ons", "wij" of "onze", bedoelen we Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037 en haar direct en indirect gehouden dochterondernemingen, die de Specialized entiteit omvat die wordt vermeld in de onderstaande Locatiespecifieke voorwaarden. De termen "u" en "uw" betekenen u, de persoon of entiteit die gebruik maakt van het Platform. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door: dit is een contract en heeft invloed op uw wettelijke rechten. Door het Platform te gebruiken, gaat u akkoord met en accepteert u deze Voorwaarden. Als u op enig moment deze Voorwaarden niet aanvaardt of als u niet gerechtigd bent om het Platform te gebruiken, gelieve te stoppen met het gebruik van het Platform EN verwijder al uw Platform accounts.

  Deze Voorwaarden bevatten een verplichte individuele arbitragebepaling en vrijstelling van collectieve acties. Dit vereist dat u arbitrage op individuele basis gebruikt om geschillen op te lossen, in plaats van collectieve acties. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Voorwaarden, inclusief de verplichte individuele arbitragebepaling en de ontheffingsbepaling voor collectieve acties.

  Afhankelijk van welke van onze producten of diensten u gebruikt, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn (“Aanvullende Voorwaarden”). Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op promoties, loterijen, prijsvragen, weggeefacties of soortgelijke programma's, of voor bepaalde soorten Producten of diensten, zoals betaalde abonnementsservice. Als Aanvullende Voorwaarden niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden (inclusief de Locatiespecifieke voorwaarden), gelden de Aanvullende Voorwaarden.

  Indien van toepassing, mag u het Platform niet openen of gebruiken, tenzij u ten minste meerderjarig bent in uw locatie/jurisdictie van verblijf, of u toestemming hebt van uw ouder of wettelijke voogd.

  Privacy

  Wij waarderen uw vertrouwen. Gelieve ons Privacy beleid te raadplegen op specialized.com/privacy-policy of anderszins gelinkt op het Platform voor details over hoe we informatie verzamelen en gebruiken in verband met het Platform. Door het Platform te gebruiken, erkent u het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan en delen van gegevens zoals beschreven in het toepasselijke Privacy beleid.

  Een account aanmaken

  Om gebruik te maken van bepaalde diensten die beschikbaar zijn via het Platform, moet u in bepaalde gevallen een account aanmaken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van hun vertrouwelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw account- en contactgegevens. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief misbruik door u of anderen. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account. U mag de account van een andere persoon niet zonder toestemming gebruiken, handelen op een manier die de account van een andere gebruiker verstoort of om het wachtwoord van een andere gebruiker te vragen. We kunnen uw account(s) om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, inclusief uw schending van deze Voorwaarden, misbruik van enig deel van het Platform of andere ongepaste activiteiten.

  Aankopen doen

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw aankopen via het Platform. In sommige landen/regio's kunnen andere of verschillende voorwaarden van toepassing zijn, die u hieronder kunt vinden in de Locatiespecifieke voorwaarden of gelinkt zijn op de toepasselijke pagina's van het Platform.

  Bestellingen plaatsen

  U kunt via het Platform bestellingen voor Producten plaatsen bij één van de Specialized entiteiten die worden vermeld in de onderstaande Locatiespecifieke voorwaarden, inclusief één van onze websites (bijv. specialized.com, rovalcomponents.com, puristcollective.com, todaysplan.com.au) of, in bepaalde omstandigheden, via de telefoon. "Product" of "Producten" betekent alle artikelen of services die door Specialized aan u worden verkocht of beschikbaar worden gesteld. Door een bestelling te plaatsen of onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en erkent u dat wij het Product verkopen en dat u het Product zult kopen en gebruiken volgens deze Voorwaarden. Veel van onze Producten worden geleverd met schriftelijke handleidingen, garantie-informatie, instructies en waarschuwingen die belangrijke veiligheids- en gebruiksinformatie bevatten; niets in deze Voorwaarden doet daar afbreuk aan, en u dient altijd de documentatie te volgen die wordt geleverd bij of beschikbaar wordt gesteld voor uw specifieke Product. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen of schriftelijk vastgelegd door Specialized, zal elke voorwaarde of bepaling in een bestelling of andere vorm of correspondentie die op enigerlei wijze in strijd is met deze Voorwaarden niet van toepassing zijn en van geen enkele kracht en gevolg zijn.

  Aanvaarding van bestellingen

  Alle bestellingen zijn onderhevig aan de acceptatie van Specialized. Dit betekent dat Specialized op elk moment, voordat het de goederen heeft verzonden, redelijkerwijs kan weigeren om een bestelling of bestelhoeveelheid om welke reden dan ook te accepteren of te annuleren of te beperken. Uw ontvangst van een orderbevestiging betekent niet dat we uw bestelling hebben geaccepteerd, noch is het een bevestiging van ons aanbod om te verkopen. We bevestigen slechts dat we de bestelling hebben ontvangen. Als we een bestelling annuleren nadat de kosten in rekening zijn gebracht, zullen we het in rekening gebrachte bedrag terugbetalen.

  Beschikbaarheid van producten

  We spannen ons redelijkerwijs in om bestellingen uit te voeren, maar kunnen de beschikbaarheid van een bepaald Product dat op het Platform wordt getoond niet garanderen, en soms kan een Product onbeschikbaar zijn. In dat geval kunnen we uw bestelling annuleren of contact met u opnemen voor verdere stappen. We behouden ons het recht voor om de beschrijving van een Product te wijzigen of de verkoop van een Product op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw scherm een nauwkeurige weergave is van het fysieke artikel bij ontvangst.

  Abonnementen

  In sommige gevallen kan een Product bestaan uit toegang tot een abonnementsservice. Voor deze abonnementsproducten wordt uw abonnement automatisch verlengd zoals beschreven in het Product; we brengen automatisch de bijbehorende kosten (plus eventuele toepasselijke belastingen) in rekening op uw betaalkaart totdat u uw abonnement opzegt zoals beschreven, in verband met het specifieke abonnementsproduct. U gaat ermee akkoord om nauwkeurige en actuele betalingsinformatie in uw account bij te houden, en voor het geval een betaling niet is gelukt, zal uw toegang tot het abonnementsproduct opgeschort worden totdat u een geldige betalingsmethode opgeeft.

  Prijzen/Belastingen

  Alle prijzen op het Platform zijn onderhevig aan verandering en zijn exclusief toepasselijke belastingen en verzendkosten, behalve waar vereist door de wet in het toepasselijke rechtsgebied (bijv. BTW, GST) of anders aangegeven op het Platform. Toepasselijke verplichte belastingen en/of andere toeslagen worden toegepast en in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief. Indien het belastingtarief wijzigt tussen de datum van een bestelling en de datum van levering, passen we de belasting aan, tenzij de bestelling volledig is betaald vóór de wijziging van het belastingtarief. We behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen of prijsfouten te corrigeren die onopzettelijk kunnen optreden.

  Speciale aanbiedingen

  Van tijd tot tijd kunnen we speciale promoties aanbieden voor sommige of al onze Producten, waaronder kortingen, Producten in beperkte oplage of gratis verzending. Deze aanbiedingen kunnen slechts voor een beperkte tijd gelden en Specialized behoudt zich het recht voor om dergelijke aanbiedingen op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

  Betaling

  Alle bestellingen dienen volledig betaald te zijn voor verzending. Betalings- en/of financieringsvormen die wij accepteren staan beschreven op de pagina van het Product of tijdens het betalingsproces. Verzending van een bestelling is onderhevig aan verificatie van betalingsinformatie en beschikbaarheid van fondsen. We behouden ons het recht voor om beschikbare betalings- en financieringsopties te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  Verzending

  Beschikbare verzendopties zullen worden weergegeven tijdens het betalingsprocess. Elke termijn die door Specialized wordt verstrekt over wanneer een Product kan worden verzonden of geleverd, is een schatting te goeder trouw. Hoewel we ons best doen om aan die termijn te voldoen, is dit geen garantie. De daadwerkelijke levering van uw bestelling kan worden beïnvloed door vele gebeurtenissen, waarvan sommige buiten onze controle liggen. Specialized kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen.

  Tenzij anders vereist door de lokale wetgeving, gaan de eigendom en alle risico's van verlies of beschadiging van de Producten over op u, of een aangewezen ontvanger, wanneer het Product wordt opgehaald in het magazijn van Specialized door de aangewezen vervoerder. Specialized is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van Producten die zich na dat moment voordoen. Als u vragen of problemen heeft over uw bestelling, of wijzigingen in de status, gelieve contact op te nemen met ons Rider Care Team.

  Retourzendingen

  Voor informatie over retourzendingen verwijzen wij u naar onze retourpagina's die onderaan onze websites zijn gelinkt of naar de pakbon die bij het Product is geleverd. Ons retourbeleid en -procedures kunnen per land verschillen. Gelieve onze specialized.com/returns-policy de pagina Retours die onderaan onze websites is gelinkt te raadplegen voor het beleid en de procedures in uw locatie.

  Garantie

  Voor informatie over ons van toepassing zijnde garantiebeleid verwijzen wij u naar de schriftelijke garantie die bij het Product is geleverd, naar specialized.com/warranty of naar de garantiepagina die onderaan onze websites is gelinkt.

  Niet voor wederverkoop

  Producten die op het Platform worden verkocht, zijn uitsluitend voor eindgebruikers bestemd en niet voor wederverkoop. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren indien we vermoeden dat u Producten koopt voor wederverkoop.

  Platformbeschikbaarheid en Updates

  We proberen het Platform actief te houden, maar ons Platform kan om verschillende redenen storingen of downtime ervaren. Specialized is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door storingen of vertragingen van het Platform.

  Het kan gebeuren dat wij van tijd tot tijd patches, actualiseringen, verbeteringen, aanvullende inhoud of andere wijzigingen aan het Platform moeten gebruiken of verstrekken (bijvoorbeeld voor onderhoud, uitbreidingen, om functies toe te voegen of te verwijderen, software bugs op te lossen of beveiligingsproblemen aan te pakken). Deze actualiseringen en verbeteringen kunnen ertoe leiden dat het Platform tijdelijk niet beschikbaar is. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat we het Platform voor langere perioden moeten onderbreken, intrekken of uitschakelen terwijl we deze actualiseringen en verbeteringen implementeren. In die gevallen zullen we proberen dit te melden, maar dit is misschien niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld om redenen buiten onze controle of als er een noodsituatie is op het gebied van veiligheid).

  Actualiseringen en verbeteringen van onze apps kunnen automatisch worden geïmplementeerd als ze zijn geactiveerd in uw apparaat- of app-instellingen. U kunt automatische actualiseringen uitschakelen via de instellingen van uw apparaat of app, hoewel we u altijd aanraden om de nieuwste versie van de app te installeren. Als u geen actualiseringen en verbeteringen installeert, is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten en functies van het Platform voor u beschikbaar zijn.

  Intellectuele Eigendomsrechten

  Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en op alle gegevens, materialen en inhoud die erop worden gepubliceerd.

  Uw gebruik van het Platform en de software, zoals toegestaan door deze Voorwaarden, verleent u geen rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers, behalve zoals hieronder uitdrukkelijk vermeld.

  In ruil voor uw aanvaarding van deze Voorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusieve licentie om het Platform te gebruiken op elk apparaat dat u bezit of beheert. Deze licentie is uitsluitend voor persoonlijk gebruik (wat betekent dat het niet mag worden gebruikt voor commercieel gebruik of winst) en is niet overdraagbaar (wat betekent dat het niet aan iemand anders kan worden doorgegeven). Deze licentie eindigt zonder voorafgaande kennisgeving wanneer u stopt met het gebruik van het Platform en wanneer u niet langer een van onze apps op uw apparaten hebt geïnstalleerd, of anderszins wanneer we u informeren dat wij deze licentie beëindigen.

  U verleent Specialized een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend recht om alle inhoud die u via het Platform indient (inclusief beoordelingen, recensies, opmerkingen, afbeeldingen, video's of enig ander soort media) op enige wijze of media te gebruiken, nu of later ontwikkeld, voor enig doel, commercieel, reclame, of anderszins. Dit omvat het recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te transformeren, er afgeleide werken van te maken, te verkopen en/of te distribueren. U erkent dat uw inhoud door ons kan worden gebruikt en gedeeld met derden.

  Verder doet u onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van en gaat u akkoord met gedrag dat anderszins inbreuk kan maken op enige "morele rechten" of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of integriteit van materiaal met betrekking tot uw inhoud die u via het Platform hebt ingediend. In het bijzonder gaat u akkoord met alle wijzigingen, verwijderingen en gebruik van uw inhoud, inclusief alle wijzigingen die geen auteurschap aan u toeschrijven.

  Als u ons ideeën, voorstellen, suggesties of ander materiaal doorgeeft met betrekking tot het Platform of andere Specialized Producten of diensten, kunnen we de feedback op enige wijze voor enig doel gebruiken, zonder beperking of vergoeding aan u.

  Vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

  Als u te goeder trouw gelooft dat materialen die beschikbaar zijn op het Platform inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u ons een schriftelijke kennisgeving per post of e-mail sturen, met het verzoek dat Specialized dergelijk materiaal verwijdert of de toegang ertoe blokkeert.

  Kennisgevingen en negatieve reacties op kennisgevingen moeten als volgt schriftelijk naar de DMCA-agent van Specialized worden gestuurd:

  Specialized DMCA Agent
  Per e-mail: [email protected]
  Per post: DMCA Designated Agent

  t.a.v. Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, California 95037
  USA

  Gebruikers in de VS moeten voldoen aan de vereisten voor "Elementen van Kennisgeving" zoals vermeld in 17 USC § 512. Gelieve zoveel mogelijk details op te geven om ons in staat te stellen de feiten of omstandigheden te identificeren, waaronder, waar mogelijk:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden) van de auteursrechtelijk beschermde werken die volgens u worden geschonden;

  • Specifieke identificatie en beschrijving van elk auteursrechtelijk beschermd werk dat volgens u is geschonden; als het auteursrechtelijk beschermde werk is geregistreerd, gelieve dan een kopie van de auteursrechtregistratie te verstrekken;

  • Een beschrijving van waar het inbreuk makende materiaal zich bevindt (zo gedetailleerd mogelijk met een URL of screenshot om ons te helpen het materiaal dat u rapporteert te lokaliseren);

  • Contactgegevens van de klagende partij, zoals een volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk/de auteursrechtelijk beschermde werken waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat de klagende partij de eigenaar of de agent van de eigenaar is van het recht dat naar verluidt is geschonden.

  Na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving zullen we de aanklacht onderzoeken en het materiaal waarover wordt geklaagd naar eigen goeddunken verwijderen. Onze gebruikers in de VS kunnen http://www.copyright.gov/ raadplegen voor details over beschikbare procedures.

  Beleid Aanvaardbaar Gebruik

  U mag het Platform uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden. Wat niet mag:

  • Het Platform gebruiken op een manier die de rechten van iemand anders schendt of het gebruik of genoegen van het Platform door iemand anders beperkt of verhindert;

  • Het Platform gebruiken op een manier die het Platform onderbreekt, beschadigt, schaadt of minder efficiënt of nuttig maakt;

  • Kopiëren, wijzigen, technisch analyseren voor eigen gebruik, de-compileren, demonteren, veranderen of anderszins manipuleren van software (met inbegrip van broncode), databases en andere technologie die deel uitmaken van het Platform (of een andere persoon machtigen, aanmoedigen of helpen om dit te doen);

  • Het bewust verzenden van gegevens die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsenbord registratie software, spyware, adware of enig ander schadelijk programma of vergelijkbare computercodes bevatten die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden;

  • De beveiligingsmaatregelen van het Platform binnendringen of proberen binnen te dringen; of

  • Iets introduceren dat de prestaties van het Platform of een van onze Producten wijzigt.

  Het Platform kan u lijsten, beschrijvingen en afbeeldingen tonen van Producten of diensten die door derden worden aangeboden, of u daarheen leiden, evenals promoties, coupons of kortingen voor die Producten. We proberen deze inhoud foutloos te houden, maar Specialized garandeert niet dat dergelijke lijsten, beschrijvingen of afbeeldingen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn of dat producten van derden voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

  Het Platform kan u toegang verlenen tot of interactie geven met apps, websites, materialen, producten of diensten die door anderen beschikbaar zijn gesteld (“Diensten van Derden”). Door verbinding te maken met Diensten van Derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij informatie en gegevens kunnen uitwisselen met de Diensten van Derden, inclusief zoals beschreven in ons Privacy beleid. We controleren en onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor Diensten van Derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid. Tenzij vereist in uw land/regio, is Specialized niet verplicht om toezicht te houden op Diensten van Derden en zal dit ook niet doen, en kan de toegang daartoe op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren of uitschakelen. U dient contact op te nemen met de operator van de Diensten van Derden met vragen over hun Diensten van Derden.

  Uw gebruik van Diensten van Derden is op eigen risico en onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen die van toepassing zijn op dergelijke Diensten van Derden.

  ONZE AANSPRAKELIJKHEID – DISCLAIMERS & BEPERKINGEN

  Het Platform en alle informatie, software, Producten, diensten en inhoud die beschikbaar zijn op het Platform worden aan u geleverd "zoals het is" en zonder garantie. Specialized en zijn functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers wijzen hierbij, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties met betrekking tot het voorgaande af, met inbegrip van, zonder beperking, alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Specialized en zijn functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers geven geen garantie dat (a) het Platform aan uw vereisten zal voldoen; (b) het Platform ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; (c) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van het Platform nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (d) de kwaliteit van om het even welke Producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via het Platform hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen; en (e) om het even welke fouten in het Platform worden gecorrigeerd.

  Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u uitdrukkelijk akkoord en vrijwaart u Specialized, haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, partners en licentiegevers (de "Vrijgegeven Partijen") van enige en alle aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van het Platform of de Producten, en belooft u de Vrijgegeven Partijen niet aan te klagen voor eventuele vorderingen, acties, verwondingen, schade of verliezen die daarmee verband houden. Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u er ook mee akkoord dat de Vrijgegeven Partijen in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade, of enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van zakelijke kansen of verlies van goodwill die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik of misbruik van het Platform of enige apparatuur, programma's, Producten of diensten, aangeboden, gemaakt of in licentie gegeven door Specialized, ongeacht of deze zijn gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien Specialized op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade.

  U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van het Platform. Indien u niet tevreden bent met het Platform en/of enige van de functionaliteiten of inhoud, is uw enige verhaalsmogelijkheid tegen Specialized voor enige schade of verlies, op enigerlei wijze in verband met het Platform en/of een van de functionaliteiten of inhoud ervan, te stoppen met het gebruik van het Platform. Niettegenstaande het voorgaande, indien Specialized volgens u aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade of verlies die op enigerlei wijze verbonden is met uw gebruik van dit Platform of enige inhoud daarop, zal de aansprakelijkheid van Specialized niet meer bedragen dan honderd dollar ($ 100,00 USD).

  Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van impliciete garanties, aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaat, zodat sommige of alle bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

  U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Specialized geen medisch advies verstrekt via het Platform. De inhoud die via het Platform wordt aangeboden, ongeacht of deze door ons of door andere accounthouders of door derden wordt geleverd, is informatief en is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt in plaats van medisch advies.

  ARBITRAGE

  Zoals gebruikt in deze Arbitrage bepaling, omvatten "u" en "uw" u, uw erfgenamen, nabestaanden, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, filialen, agenten en werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

  Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht

  U en Specialized komen overeen dat alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, uw gebruik van het Platform of de aankoop van Producten op onze website(s) (de "Vorderingen") zullen worden beslecht door bindende arbitrage, hetgeen een alternatief is voor een juryproces. U en Specialized komen overeen afstand te doen van hun recht op een juryrechtspraak en in plaats daarvan deel te nemen aan definitieve en bindende arbitrage. Dit omvat alle Vorderingen met betrekking tot de aankoop van Producten, privacy, gebruik van de website van Specialized, persoonlijk letsel en aansprakelijkheidsvorderingen voor Producten. De enige uitzondering geldt voor Vorderingen die ofwel door u ofwel door Specialized voorgelegd worden aan de rechtbank voor kleine vorderingen.

  De arbitrage zal plaatsvinden voor één enkele arbiter die een gepensioneerde rechter is in het district of de rechtbank van de VS waar u woonachtig bent op het moment dat u de Vordering indient. De arbitrage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (“AAA”, www.adr.org) die op dat moment van kracht zijn. AAA zal beslissen welke van haar regels van toepassing zijn op het aan arbitrage voorgelegd geschil. Specialized zal de dossierkosten voor de arbitrage betalen, ongeacht welke partij de arbitrage start. Elke partij zal haar eigen advocaat en -arbitragekosten dragen, inclusief alle kosten die door de arbiter en/of AAA in rekening worden gebracht, met uitzondering van de AAA-dossierkosten.

  Indien de Vordering zich voordoet in de VS, is het toepasselijke recht het recht van het rechtsgebied waar de arbitrage plaatsvindt, zonder verwijzing naar de federale wetgeving of de wetsconflicten van het rechtsgebied. Tenzij anders aangegeven in de onderstaande Locatiespecifieke voorwaarden, is, indien de Vordering zich buiten de VS voordoet, de Californische wet van toepassing (zonder rekening te houden met de wetsconflicten) en zal de locatie van de arbitrage Santa Clara County, Californië zijn.

  De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de constructie, interpretatie, geldigheid, uitvoering, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze overeenkomst op te lossen tot bindende arbitrage (“Arbitrageovereenkomst”) met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige vordering dat deze Arbitrageovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. Elke beslissing of uitspraak is definitief en bindend voor u en Specialized en zal niet onderworpen worden aan beroep of herziening door een rechtbank of tribunaal. Een uitspraak over een arbitrale uitspraak kan door elke bevoegde rechtbank gedaan worden. De arbitrage kan bij verstek worden voortgezet ten aanzien van elke partij die niet verschijnt in de arbitrage en/of op de arbitragezitting of een deel daarvan.

  U en Specialized gaan akkoord dat de arbitrageprocedure vertrouwelijk zal worden behandeld en dat het bestaan van de procedure en enig onderdeel ervan (inclusief, maar niet beperkt tot alle pleidooien, briefings, voorleggingen, uitspraken of materiaal die ter ontdekking worden uitgewisseld) niet worden bekendgemaakt buiten de arbitrageprocedures, behalve indien wettelijk vereist in gerechtelijke of regelgevende procedures met betrekking tot de arbitrage, of zoals specifiek toegestaan door de wet. Deze Arbitrageovereenkomst belet u of Specialized niet om actie te ondernemen bij federale, staats- of lokale overheidsinstanties, noch om voorlopige of gerechtelijke voorzieningen te vragen bij een bevoegde rechtbank.

  Noch u, noch Specialized mag optreden als een groepsvertegenwoordiger, noch deelnemen als lid van een groep eisers, met betrekking tot een Vordering. Vorderingen kunnen niet op een collectieve of representatieve basis worden bemiddeld. De arbiter mag de Vorderingen van andere personen of partijen die zich in een vergelijkbare situatie zouden bevinden niet consolideren of samenvoegen, maar mag Vorderingen samenvoegen van individuen die voortkomen uit hetzelfde ongeval met vermeend persoonlijk letsel.

  Er wordt overeengekomen dat de taal in deze Voorwaarden wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de redelijk betekenis en niet strikt voor of tegen een partij.

  U kunt zich distantiëren van deze Arbitrageovereenkomst (“Opt-Out”) door een brief te sturen naar:

  Legal Department
  Specialized Bicycle Components, Inc.
  15130 Concord Circle
  Morgan Hill, CA 95037
  USA

  De brief moet worden verzonden binnen 30 dagen na de datum waarop u zich hebt aangemeld voor een Specialized account of een aankoop hebt gedaan op de Specialized website, al naar gelang het geval (elk een "Bestelling"). U dient bewijs van verzending te bewaren. De Opt-Out brief moet het (de) Ordernummer(s) bevatten waarop de brief van toepassing is en de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de persoon of entiteit die zich distantiëert van deze Arbitrageovereenkomst. Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens die aan Specialized zijn verstrekt bij het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een Bestelling. De Opt-Out brief is niet van kracht voor eventuele Bestellingen die later worden geplaatst.

  DEZE SECTIE BEPERKT BEPAALDE RECHTEN, MET INBEGRIP VAN HET RECHT OM EEN RECHTSPRAAK IN TE SPANNEN, HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK, HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN ENIGE VORM VAN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE VORDERING, HET RECHT OP ONTDEKKING BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DE AAA, HET RECHT OP BEROEP EN HET RECHT OP BEPAALDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VORMEN VAN VRIJGAVE. ANDERE RECHTEN DIE DE PARTIJEN VOOR DE RECHTBANK ZOUDEN HEBBEN, ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE.

  Wijzigingen

  Van tijd tot tijd kunnen wij deze Voorwaarden wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze Voorwaarden, en uw voortgezet gebruik van het Platform na eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.

  App Store Voorwaarden

  De beschikbaarheid van delen van het Platform kan afhankelijk zijn van de platforms van derden waarvan u de App downloadt, zoals de Apple App Store of Google Play (elk een "App Store"). U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden tussen u en Specialized zijn, en niet tussen u en de exploitant van een App Store. De App Store exploitant is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteuning van het Platform. U gaat er eveneens mee akkoord om de algemene voorwaarden van de App Store na te leven. Voor zover de algemene voorwaarden van de App Store minder beperkend zijn dan of anderszins in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden van toepassing.

  Diversen

  Als een bepaling, of een deel van een bepaling, van deze Voorwaarden niet is toegestaan of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank of regelgevende instantie, blijven de andere bepalingen volledig van kracht.

  Het nalaten van u of Specialized om onze respectieve rechten onder deze Voorwaarden op enig moment voor welke periode dan ook af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke rechten.

  Neem contact met ons op, haal informatie of geef feedback

  Indien u vragen, opmerkingen, zorgen, klachten of vorderingen heeft over deze Voorwaarden of het Platform, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected] of via een van de adressen vermeld in de Locatiespecifieke voorwaarden.

  Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Platform van het California Department of Consumer Affairs per post bereiken op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

  Locatie-specifieke voorwaarden

  Voor inwoners van de volgende landen zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorgaande voorwaarden en de Locatie-specifieke voorwaarden, zijn de Locatie-specifieke voorwaarden van toepassing.

  Brazilië

  Specialized entiteit/ Contactinformatie:  Specialized Brasil Comercio de Bicicletas Ltda.,  Serra, Estado do Espirito Santo, no. BR 101 Norte, km 265, s/n, armazem 4, Laranjeiras, CEP 29162-122, Brazilië. CNPJ: 11.838.642/0001-80.

  Geschillen:  De hierin beschreven Voorwaarden worden geïnterpreteerd volgens de Braziliaanse wet, in de Portugese taal, en het forum van de woonplaats van de Gebruiker in Brazilië wordt gekozen om alle twijfels, vragen of geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden op te lossen, waarbij de partijen afzien van elke andere, hoe bevoorrecht ook.

  Canada

  Specialized entiteit/ Contactinformatie:  Specialized Bicycle Components Canada, Inc., 20975, rue Daoust, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X0A3. Ondernemingsnummer: 265905-1.

  Aansprakelijkheid - Disclaimers en beperkingen:  De paragraaf "Onze aansprakelijkheid - Disclaimers en beperkingen" hierboven is niet van toepassing op inwoners van Quebec of Saskatchewan.

  Geschillen:  Deze Voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming worden beheerst door de wetten van de provincie Québec en de wetten van Canada, wanneer en waar van toepassing. U en wij komen beiden overeen dat de Rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement van Montréal, de provincie Quebec, of de Federale Rechtbanken, naargelang het geval, exclusieve jurisdictie hebben over geschillen betreffende het gebruik van deze website.

  De bovenstaande paragraaf over Arbitrage is niet van toepassing op inwoners van Quebec.

  Noch u, noch Specialized mag optreden als een groepsvertegenwoordiger, noch deelnemen als lid van een groep eisers, met betrekking tot een Vordering. Vorderingen kunnen niet op een collectieve of representatieve basis worden bemiddeld. De bemiddelaar mag de vorderingen van andere personen of partijen die zich in dezelfde situatie bevinden, niet consolideren of samenvoegen.

  Verenigd Koninkrijk

  Specialized entiteit/ Contactinformatie:  Specialized (UK) Limited, an England and Wales company, 29 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington Surrey, KT92NY, Groot-Brittannië. Ondernemingsnummer: 02354268. BTW-nummer: GB 528 0827 40.

  Aansprakelijkheid - Disclaimers en beperkingen:  De paragraaf "Onze aansprakelijkheid - Disclaimers en beperkingen" hierboven beschrijft expliciet onze aansprakelijkheid jegens zakelijke gebruikers in het Verenigd Koninkrijk onder deze Voorwaarden (inclusief waarvoor u Specialized niet aansprakelijk kunt stellen onder deze Voorwaarden) met betrekking tot het gebruik door dergelijke zakelijke gebruikers van het Platform, inhoud of diensten beschikbaar gesteld via of in verband met het Platform, en onze Producten. Merk op dat voor consumenten/niet-zakelijke gebruikers van het Platform andere beperkingen van aansprakelijkheid gelden, zoals hieronder uiteengezet.

  *Voor Consumenten (d.w.z. Niet-zakelijke gebruikers van het Platform)*: Hoewel wij redelijke inspanningen zullen leveren om de nauwkeurigheid van alle informatie die wij op het Platform plaatsen te verifiëren, worden het Platform en alle informatie en inhoud die op het Platform beschikbaar is aan u verstrekt "zoals het is" en zonder garantie. Specialized en haar kaderleden, werknemers, agenten, partners en licentiegevers wijzen hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties met betrekking tot het voorgaande af, inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Specialized en haar kaderleden, werknemers, agenten, partners en licentiegevers geven geen garantie dat (a) het Platform aan uw eisen zal voldoen; (b) het Platform ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; (c) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van het Platform nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn; (d) de kwaliteit van enige inhoud, informatie of ander materiaal verkregen door u via het Platform aan uw verwachtingen zal voldoen; en (e) eventuele fouten in het Platform zullen worden gecorrigeerd.

  Voor zover toegestaan door de wet, gaat u uitdrukkelijk akkoord en ontslaat u hierbij de Vrijgestelde Partijen van alle aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van het Platform, en belooft u de Vrijgestelde Partijen niet aan te klagen voor enige claims, acties, verwondingen, schade of verliezen in verband daarmee. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van het Platform. Indien u ontevreden bent over het Platform en/of de werking ervan, is uw enige verhaal tegen Specialized voor schade of verlies die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van het Platform of de inhoud ervan, het stopzetten van het gebruik van het Platform. Dat gezegd hebbende, als Specialized aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade of verlies die/dat op enigerlei wijze verbonden is met uw gebruik van dit Platform of enige inhoud, zal de aansprakelijkheid van Specialized niet hoger zijn dan US$ 100,00.

  U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Specialized geen medisch advies verstrekt via het Platform. De inhoud die via het Platform wordt aangeboden, hetzij door ons, hetzij door andere accounthouders of derden, is informatief en is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt in plaats van medisch advies.

  Als wij ons niet aan deze Voorwaarden houden, erkent u dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor het verlies of de schade die u lijdt en die een redelijkerwijs voorzienbaar en rechtstreeks gevolg is van onze schending van deze voorwaarden of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Specialized niet verantwoordelijk is voor enige verliezen die u lijdt als gevolg van het schenden van deze Voorwaarden door ons, die voor zowel u als ons niet redelijkerwijs te voorzien waren op het moment dat het betreffende contract werd gesloten. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als zowel wij als u ten tijde van het sluiten van de betreffende overeenkomst wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u het tijdens het verkoopproces met ons hebt besproken.

  Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor (i) overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) elke schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door Artikel 12 (en Artikelen 13-15 met betrekking tot consumenten) van de Sale of Goods Act 1979; en (iv) producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987.

  geschillen:  Deze Voorwaarden, hun onderwerp en totstandkoming worden beheerst door Engels recht. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Indien u echter een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook in Noord-Ierland procederen; indien u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook in Schotland procederen.

  Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Zweden, Zwitserland

  Specialized Entity / Contracterende partij: Specialized Europe Gmbh, Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Switzerland:

  Specialized Europe GmbH
  Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. 
  Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

  Austria, Duitsland & Luxembourg:

  Specialized Germany GmbH
  Haupstrasse 4
  Holzkirchen-Foching, 83607
  Germany

  France:

  Specialized Europe B.V. – Marketing France
  37 Rue Jean Jullien Davin – P.A. de Lautagnene, 26000 Valance
  France

  Belgium, Netherlands:

  Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812 AR, Arnhem
  Netherlands

  Italië:

  Specialized Bicycle Components, Italia, s.r.l.
  Via Valcava, 3 20155, Milano, Italia
  Numero REA: MI – 1385855
  Partita IVA: 10552220153

  Spanje:

  Specialized B.C. Espana, S.L.
  S.L. Avda de la Industria, 45 Tres Cantos
  Madrid 28760, Spain
  N.I.F. Number: B79412748

  Portugal:

  Specialized Portugal Unipessoal, Lda.
  Av. Tomás Ribeiro, 133 – 2 Piso, Sala, 132790-466 Queijas
  Portugal

  Denmark:

  Specialized Denmark Aps
  Gotlandsvej 24, DK-8700 Horsens,
  Denmark

  Czech Republik, Slovakia:

  Specialized Europe B.V. Czech Branch
  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
  Czech Republic

  Sweden, Finland:

  Specialized Sweden AB
  Björnnäsbacken 15, 115 42 Stockholm,
  Sweden

  Poland:

  Specialized Poland s.r.o
  Ul. Ponczowa 14A, 02-971 Warsaw,
  Poland

  Geschillen: Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Zwitserland, zonder gevolg te geven aan de regels inzake wetsconflicten en ongeacht de plaats van fysieke uitvoering of prestatie. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende goederen van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als u echter een consument bent en een inwoner van een andere Locatie-specifiek gebied bent, kunt u profiteren van verplichte bepalingen en wettelijke rechten die voor u beschikbaar zijn onder de wetten van dat Locatie-specifiek gebied. Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om een beroep te doen op deze lokale dwingende bepalingen en wettelijke rechten.

  Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken op de maatschappelijke zetel van Specialized in Cham, Zwitserland, of in uw woonplaats of gewone verblijfplaats.

  Alleen voor inwoners van Zweden –

  • Geschillen: U hebt ook de mogelijkheid om een geschil buiten de rechtbank om te laten behandelen, onder meer bij de Nationale Raad voor Consumentengeschillen.

  Alleen voor inwoners van Polen –

  • Geschillen:  Deze Voorwaarden worden beheerst door het Poolse recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, kunnen worden voorgelegd aan de lokaal bevoegde rechtbank volgens de toepasselijke bepalingen van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  • Wijzigingen:  Van tijd tot tijd kunnen wij deze Voorwaarden wijzigen. U wordt ten minste 7 dagen voor de dag waarop de wijziging van kracht wordt op de hoogte gesteld van de wijziging van de Voorwaarden. Wij zullen u de informatie over de wijziging van de Voorwaarden verstrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces van de account hebt opgegeven. De wijzigingen van de Voorwaarden zullen geen afbreuk doen aan het recht van de consument dat is verkregen op basis van de vóór de invoering van de wijziging geldende versie van de Voorwaarden.

  Alleen voor inwoners van Spanje –

  • retourzendingen:  Consumenten hebben het recht om gedurende 30 dagen na ontvangst van het Product de overeenkomst eenzijdig te herroepen zonder dat zij daarvoor een reden hoeven aan te voeren, behalve in de gevallen bedoeld in Art. 16 van Richtlijn 2011/83. Met name het terugzenden van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, die niet verzegeld zijn, die na de levering zijn gewijzigd of beschadigd, is niet toegestaan. Om hygiënische redenen is het retourneren van intieme kleding niet toegestaan.

   Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons schrijven op bovenstaand adres binnen de vastgestelde termijn.

   De uitoefening van het herroepingsrecht ontslaat de consument niet van de verplichting de kosten van terugzending voor zijn rekening te nemen.

   Het Product moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin het werd ontvangen, met de originele etikettering. De consument moet het product in dezelfde doos of envelop of in een soortgelijk formaat opsturen. De retourbon voor het Product moet altijd in het pakket zitten.

  Alleen voor inwoners van Duitsland - Beperking van aansprakelijkheid:

  1. Specialized en de Vrijgestelde Partijen zijn volledig aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede voor schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

  2. In geval van lichte nalatigheid zijn Specialized en de vrijgestelde partijen alleen aansprakelijk voor schendingen van een wezenlijke contractuele verplichting (dwingende verplichting). Een "dwingende verplichting" in de zin van deze bepaling is een verplichting waarvan de nakoming de uitvoering van deze overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner dus in het algemeen mag vertrouwen.

  3. In een geval als bedoeld in Artikel (2) zijn Specialized en de vrijgestelde partijen niet aansprakelijk voor gebrek aan commercieel succes, winstderving en indirecte schade.

  4. De aansprakelijkheid overeenkomstig de bovenstaande Artikelen (2) en (3) is beperkt tot de typische, voorzienbare schade.

  5. De beperking van de aansprakelijkheid geldt mutatis mutandis ten gunste van de werknemers, agenten en plaatsvervangende agenten van Specialized en de Vrijgestelde Partijen..

  6. Eventuele aansprakelijkheid van Specialized of de vrijgestelde partijen voor garanties en voor vorderingen op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.

  Alleen voor inwoners van Finland - Beperking van aansprakelijkheid:

  De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

  Australië

  Specialized entiteit/Contactinformatie:  Specialized Australia Pty Ltd., 299 Williamstown Road, Port Melbourne VIC 3207, Australië. Ondernemingsnummer: 166 166 874. Public Officer: Nicholas Boctor.

  Australisch consumentenwetgeving:  De informatie in deze paragraaf is van toepassing op Producten en diensten die door Specialized worden geleverd aan consumenten in de zin van de Australische consumentenwetgeving. Het is ook van toepassing op Specialized Producten die door derden aan deze consumenten worden geleverd.

  De goederen van Specialized hebben garanties die niet uitgesloten kunnen worden onder de Australische consumentenwetgeving. U heeft recht op vervanging of terugbetaling bij een ernstig defect en op vergoeding van elk ander redelijkerwijs te voorzien verlies of schade. U heeft ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een acceptabele kwaliteit zijn en de storing niet tot een groot defect leidt.

  Uw Specialized Product of dienst kan ook worden geleverd met een beperkte uitdrukkelijke garantie, zoals uiteengezet in het toepasselijke garantiebeleid. Indien van toepassing, zijn de details van de beperkte uitdrukkelijke garantie voor u beschikbaar in het toepasselijke garantiebeleid, en kunnen deze op de verpakking staan of anderszins beschikbaar zijn gesteld op het verkooppunt. Deze beperkte uitdrukkelijke garantie vormt een aanvulling op uw eventuele rechten op grond van de Australische consumentenwetgeving.

  Niet-Specialized merkproducten die bij Specialized gekocht worden, kunnen ook garanties hebben die niet uitgesloten kunnen worden onder de Australische consumentenwet en kunnen ook gedekt worden door de uitdrukkelijke garantie van de fabrikant.

  Mocht uw Product of dienst gebreken vertonen, dan kunt u ervoor kiezen een claim in te dienen op grond van de Australische consumentenwetgeving of een toepasselijke beperkte uitdrukkelijke garantie. Om contact op te nemen met Specialized over defecte producten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

  Samengevat zijn de voornaamste rechten van de consument uit hoofde van de bepalingen inzake consumentengaranties van de Australische consumentenwetgeving met betrekking tot Producten de volgende:

  • Wanneer Producten niet van aanvaardbare kwaliteit zijn (bijv. een fabricagefout hebben of onveilig zijn), hangt uw rechtsmiddel af van de vraag of het gebrek groot of klein is. Voor kleine gebreken aan het product kan Specialized kiezen voor reparatie, vervanging of terugbetaling. Voor grote gebreken aan het product kunt u het Product terugsturen naar Specialized en een terugbetaling of vervanging aanvragen, of het Product houden en een vergoeding vragen voor de waardevermindering die door het probleem is veroorzaakt.

  • Er is sprake van een ernstig gebrek indien: (a) u het Product niet zou hebben gekocht indien u van het probleem op de hoogte was geweest; (b) het Product aanzienlijk afwijkt van de beschrijving, het monster of het demonstratiemodel dat u werd getoond; (c) het Product wezenlijk ongeschikt is voor zijn normale doel en niet gemakkelijk binnen een redelijke termijn geschikt kan worden gemaakt; (d) het Product wezenlijk ongeschikt is voor een doel dat u aan Specialized heeft meegedeeld en niet gemakkelijk binnen een redelijke termijn geschikt kan worden gemaakt; of (e) het Product onveilig is.

  • Er zijn geen extra kosten voor reparaties, vervanging of terugbetaling.

  • Uw rechten onder de Australische consumentenwetgeving zijn van toepassing gedurende een redelijke periode vanaf de datum van aankoop, die afhankelijk is van de aard en de kosten van het Product of de dienst.

  De bovenstaande informatie is geen volledige samenvatting van de wet en is niet bedoeld ter vervanging van juridisch advies voor uw specifieke situatie.

  Ons retourbeleid van 30 dagen is niet van toepassing als het product niet voldoet aan een consumentengarantie die door de Australische wetgeving wordt geboden.

  Geschillen:  Indien een geschil voortvloeit uit deze Voorwaarden, zullen u en een vertegenwoordiger van Specialized binnen 10 dagen nadat een van beide partijen het geschil aan de andere partij heeft gemeld, te goeder trouw besprekingen voeren om te trachten het geschil op te lossen. Indien het geschil niet binnen 14 dagen na het begin van deze besprekingen is opgelost, kunt u verzoeken het geschil te escaleren naar een Specialized manager die contact met u zal opnemen om te goeder trouw te onderhandelen over een oplossing. Indien het geschil na 45  dagen na de oorspronkelijke datum van kennisgeving van het geschil nog steeds niet is opgelost, kan ofwel Specialized ofwel u het geschil voorleggen aan bindende arbitrage. Deze arbitrage zal worden gevoerd overeenkomstig de arbitragevoorschriften van het Australian Centre for International Commercial Arbitration, bekend als het ACICA-Arbitragereglement. De zetel van de arbitrage is Melbourne, Victoria, Australië, en de taal van de arbitrage is Engels. U bevestigt dat u een geschil pas aan arbitrage zult onderwerpen wanneer de in deze clausule beschreven onderhandelingsmogelijkheden volledig zijn uitgeput. Dit artikel belet Specialized of u niet om dringende voorlopige, billijke of andere voorlopige maatregelen te vragen.

  China

  Specialized entiteit / Contactinformatie:  Specialized Shanghai Co., Ltd., 闪电自行车(上海)有限公司, Room 103-105, Building 40, No.1888 Xin Jin Qiao Road, Pudong Area, Shanghai, China 201206.  Business Registration Number: 310000400512747.

  Korea

  Specialized entiteit / contactgegevens:  Specialized Korea LLC, 98, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04418, Korea 1F ILSING BUILDING.  Business Registration Number: 284114-0000809

  Japan

  Specialized Entiteit / contactgegevens:  Gespecialiseerd Japan, G.K., 3-13-5 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018, Japan. Ondernemingsnummer: 0210-01-048087.

  Maleisië

  Specialized entiteit/ Contactinformatie:  Specialized Bicycle Components Malaysia Sdn. Bhd., P08, Horizon Penthouse, 1 Powerhouse Persiaran Bandar Utama, Selangor Petaling Jaya 47800 Malaysia.  Business Registration Number: 201801011874 (1273890-T)

  Geschillen:  Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten die van tijd tot tijd in Maleisië van kracht zijn. De Partijen komen overeen dat alle geschillen, onenigheden of conflicten die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan, de geldigheid, de sluiting, de bindende kracht, de inbreuk, de wijziging, de afloop en de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan en definitief beslecht door arbitrage in Maleisië, onder beheer van het Asian International Arbitration Centre ("AIAC"), overeenkomstig het arbitragereglement van het AIAC dat op dat moment van kracht is en dat geacht wordt door middel van verwijzing in deze afdeling te zijn opgenomen. De plaats van arbitrage is Maleisië. Het scheidsgerecht bestaat uit één (1) door de AIAC aan te wijzen arbiter. De taal van de arbitrage is Engels.

  Nieuw-Zeeland

  Specialized entiteit/ Contactinformatie:  Specialized New Zealand Limited, 22 Clarence St South, Addington, Christchurch 8024, New Zealand.  Business Registration Number: 7337568

  Niets in de Gebruiksvoorwaarden beperkt uw rechten onder de Consumer Guarantees Act 1993 of de Fair Trading Act 1986, en wij zullen onze verplichtingen jegens u onder deze wetten nakomen.

  Geschillen:  Als er een geschil of verschil tussen ons ontstaat uit hoofde van deze Voorwaarden of met betrekking tot een schending daarvan, zullen de partijen in eerste instantie hun uiterste best doen om een dergelijk geschil of geschil in der minne op te lossen. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nieuw-Zeeland en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nieuw-Zeeland of een rechtbank die een beroep kan doen op dergelijke rechtbanken.

  Filippijnen

  Specialized entiteit/ Contactinformatie: Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Ondernemingsnummer: 200916177G

  Geschillen:  Deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende zaken worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek der Filipijnen, waarvan de rechtbanken exclusief bevoegd zijn voor alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, met uitsluiting van alle andere rechtbanken en jurisdicties.

  Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

  Specialized entiteit/ Contactinformatie (Singapore): Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Ondernemingsnummer: 200916177G

  Specialized entiteit/ Contactinformatie (Taiwan) Specialized Bicycle Components Taiwan Limited    , 400 Wenchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.). Business

  Geschillen:  Deze Voorwaarden moeten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten die van tijd tot tijd van kracht zijn in Singapore. De Partijen komen overeen dat alle geschillen, onenigheden of conflicten die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan, de geldigheid, de sluiting, de bindende kracht, de schending, de wijziging, de afloop en de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan en definitief beslecht door arbitrage in Singapore, beheerd door het Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), overeenkomstig het arbitragereglement van de SIAC dat momenteel van kracht is, welk reglement geacht wordt door middel van verwijzing in deze afdeling te zijn opgenomen. De plaats van arbitrage is Singapore. Het scheidsgerecht bestaat uit één (1) arbiter, te benoemen door de Voorzitter van het Arbitragehof van de SIAC. De taal van de arbitrage is Engels.