ZÁRUKA

ZÁRUKA

Všeobecné záručné podmienky

Našou hlavnou zásadou u Specialized je, že "jazdec je šéf". Našou prioritou je ponúkať jazdcom tie najinovatívnejšie cyklistické produkty na svete a stáť si za výrobky, ktoré predávame. Z tohto dôvodu sme radi, že môžeme ponúknuť jedny z najveľkorysejších a jazdcom najprívetivejších záručných podmienok v obore. Je to tiež jednoduché:

Podmienky

Krytie registrovaných výrobkov

Krytie, pokiaľ výrobok nie je registrovaný

Doživotná záruka* pre pôvodného majiteľa na konštrukčné vady materiálu alebo spracovanie na VŠETKY modely rámov a vidlíc značky Specialized.

• Vrátane seatsstays a chainstays u celoodpružených bicyklov.
• Nezahŕňa odpružené vidlice a diely odpruženia
• Nezahŕňa lak a grafiku (tie sú popísané nižšie).

  DOŽIVOTNÉ

  2 ROKY

Doživotná záruka* na karbónové kolesá Roval

  DOŽIVOTNÉ

  2 ROKY

Na ostatné produkty značky Specialized sa vzťahuje dvojročná záruka.

• Farba a grafika na rámoch a rámových sadách
• Komponenty značky Specialized
• Co-brandové odpruženie (BRAIN)
• Motory a komponenty pohonných systémov pre elektrobicykle
• Vybavenie
• Prilby
• Topánky

  2 ROKY

  2 ROKY

Batérie Turbo majú záruku 2 roky alebo 300 nabíjacích cyklov podľa toho, čo nastane skôr.

  2 ROKY

  2 ROKY

Na oblečenie značky Specialized a ďalšie neuvedené položky sa vzťahuje dvojročná záruka.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí vzniknuté ich užívanímpoložky sa vzťahuje.

  2 ROKY

  2 ROKY

Na následných majiteľov (druhého alebo neskoršieho) sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu pôvodným kupujúcim.

  2 ROKY

 2 ROKY

*Zaregistrujte svoj bicykel, rámovú sadu alebo kolesá Roval počas prvých 90 dní od nákupu pre doživotnú záruku pôvodnému majiteľovi.

I. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Výrobca sa zaručuje, že nový bicykel / rámová sada Specialized nemá výrobné a materiálové vady.
 2. Dovozca sa zaručuje, že bicykel Specialized daného typu a výrobného čísla zodpovedá štátnym normám a technickým predpisom.
 3. Záruka sa vzťahuje na vady bicykla alebo jeho súčasti v okamžiku prevzatia kupujúcim.
 4. Zákonná záručná doba na nový bicykel je 2 roky od dátumu predaja prvému zákazníkovi / majiteľovi a počas tohto obdobia je prenosná na ďalších majiteľov.
 5. Záručná doba na lak a otlačky pod lakom je 2 roky.
 6. Na rám bicykla je po uplynutí zákonnej dvojročnej záručnej doby poskytovaná nadštandardná doživotná záruka (viď odstavec Nadštandardná záruka ďalej).
 7. Všetky tesnenia a gumené časti v tlmičoch a odpružených vidliciach FOX Racing Shox, Specialized alebo jednotkách s technológiou Brain podliehajú bežnému opotrebeniu prevádzkou a ich životnosť nemusí byť dlhšia ako 90 dní. Opotrebenie nie je považované za chybu, ale za bežný stav s výmenou v réžii zákazníka.
 8. Majiteľ bicykla je povinný absolvovať záručnú prehliadku v autorizovanom servise po 100-200 km, najneskôr však do 2 mesiacov od dátumu nákupu. Záručná prehliadka je bezplatná iba u predajcu, u ktorého bol bicykel zakúpený. V prípade kola zakúpeného skrze Specialized.com, je prehliadka zdarma u akéhokoľvek predajca Specialized.
 9. Bicykel je zložitý technický výrobok a ako taký vyžaduje dostatočnú a pravidelnú odbornú starostlivosť. Prevádzka bicykla v sťažených podmienkach (blato, dážď, prach, preteky, agresívna jazda) dramaticky znižuje životnosť celého bicykla. V takých prípadoch je nutná oveľa častejšia údržba a opravy.
 10. Dôrazne sa odporúča vykonávať odborný servis v dealerskej sieti Specialized. Zamestnanci týchto predajní a servisov sú pravidelné a odborne školený a majú prístup k informáciám, ktoré iný predajcovia alebo servisy nemajú.
 11. Za všetky opravy bicykla v záručnej dobe sa platí.
 12. Dokument umožňujúci začatia reklamačného procesu je doklad o kúpe. Uložte ho na bezpečnom mieste.
 13. Bicykel musí byť k reklamácii u autorizovaného predajcu Specialized odovzdané čisté a kompletné. Reklamovaný rám, odpružená vidlica, tlmič alebo iné diely z bicykla nemôžu byť k reklamácii predkladané samostatne demontované, pokiaľ neboli samostatne zakúpené.
 14. Reklamovaný rám bicykla musí byť v pôvodnom laku a farebnej kombinácii.
 15. V prípade reklamácie je požadované doloženie odborného servisu bicykla u autorizovaného predajcu Specialized aspoň raz ročne (viď Servisné intervaly a Servisné záznamy).
 16. V prípade oprávnenej reklamácie sa dovozca zaväzuje k oprave alebo výmene chybnej súčiastky bicykla za novú rovnakú alebo inú s podobnými technickými parametrami. Vzhľadom k počtu farebných variácií nie je možné vždy zaručiť dodržanie farby. V prípade nedostupnosti originálnej farby bude súčiastka dodaná v neutrálnej farbe (čierna, biela, strieborná).
 17. Jediným a konečným rozhodcom vo veci oprávnenosti reklamácie komponentov, ktorých výrobcom nie je Specialized, je oficiálne zastúpenie výrobcu tohoto komponentu.
 18. Pokiaľ Vám čokoľvek zo záručných podmienok nie je jasné, kontaktujte Vášho predajcu.

 

II. NADŠTANDARTNÁ ZÁRUKA NA RÁM

Výrobca poskytuje po uplynutí zákonnej dvojročnej záručnej doby nadštandardnú doživotnú záruku na rám bicykla pre prvého majiteľa za týchto podmienok:

 1. Nadštandardná záruka je zmluvná, riadi sa iba týmto odstavcom a nevzťahuje sa na ňu Občiansky ani Obchodný zákonník.
 2. Nadštandardná záruka na rám je podmienená on-line registráciou bicykla do databázy Specialized, a to do 90 dní od dátumu predaja.
 3. Výrobca sa zaručuje, že počas doby životnosti bicykla v pôvodnej špecifikácii opraví, alebo vymení na svoje náklady rám, pokiaľ sa na ňom vyskytla chyba, pričom príčinou je výrobná alebo materiálová vada. Životnosť bicykla je závislá na veľa faktoroch (intenzita, spôsob a podmienky používania bicykla, kvalita a pravidelnosť servisu, váha jazdca, atď.). Doživotná záruka je myslená v zmysle životnosti rámu bicykla, nie života majiteľa bicykla. Táto záruka neznamená, že rám alebo bicykel sú nezničiteľné a budú existovať večne.
 4. Jediným a konečným rozhodcom pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je dovozca. V prípade oprávnenej reklamácie bude rám opravený alebo vymenený za nový rovnaký, respektíve iný s podobnými technickými parametrami (najbližšou podobnou alternatívou). Nejde zaručiť dodržanie modelového roku, farby, priemer trubiek a geometriu, ako mal reklamovaný rám.
 5. Pri celoodpružených rámoch od modelového roka 2018 platí doživotná záruka na kompletný rám, vrátane prvkov zadnej stavby (reťazové a sedlové vzpery, vahadlo).
 6. Reklamovaný rám bicykla musí byť v pôvodnom laku a farebnej variante.
 7. Všetky náklady na spojazdnenie bicykla z dôvodu odlišnosti nového rámu hradí majiteľ bicykla (nutnosť dokúpenia iných komponentov z  dôvodu zmenenej geometrie, priemeru trubiek, zdvihov alebo rozmeru vidlíc a tlmičov a pod.). Predmetom záruky je iba rám, práca servisu spojená s prestavbou alebo vylepšenia bicykla kvôli modelovo novšiemu rámu je v réžii majiteľa bicykla.

 

III. VÝLUKY ZO ZÁRUKY

Záruku nie je možné uplatniť spravidla v týchto prípadoch:

 

 1. Vady a poškodenia vzniknuté v dôsledku nevhodného spôsobu použitia, hrubého alebo necitlivého zaobchádzania, nedostatočnej údržby alebo neodbornej opravy (napr. Deformácia vodítok prehadzovača a prešmykača, sedlovky; rozpojenie alebo skrútenie reťaze vplyvom nesprávneho radenia; vytrhnuté závity; korózia a oxidácia vnútorných častí odpružených vidlíc, tlmičov a ložísk; strata funkcie hydraulických systémov kvôli nesprávnemu typu kvapaliny; ryhy v lakovaných plochách; skrútenie stredovej osi; prasknutie sedlovej trubky rámu následkom sedlovky vysunutej viac, ako je značka maximálneho vysunutia; deformácia brzdných plôch karbónových ráfikov v dôsledku prehriatia nevhodným brzdným štýlom).
 2. Všetky mechanické poškodenia, ktoré sú dôsledkom pádu, preťaženia, havárie (napr. Deformácie rámu, vidlíc, ráfikov, riadidiel, predstavcov, sedloviek, ližín sedla, stredové osy kľúk; poškodenie poťahu sedla; prerazenie karbónových rámov nárazom; prasknutie karbónových rámov v dôsledku nepredpokladaného smeru namáhania; poškodenie kostry plášťa ostrým predmetom; porušená geometria tlmiacej jednotky kvôli nesprávnemu nastaveniu alebo nízkej tvrdosti pružiny; deformovaná výmenná koncovka rámu).
 3. Mechanické poškodenia vzniknuté nadmernou silou alebo nedodržaním uťahovacích momentov (napr. pretočenie objímok väčšinou karbónových komponentov sedloviek, riadidiel a predstavcov).
 4. Bežné opotrebenie prevádzkou (napr. vôľa v ložiskách; vôľa v púzdrach odpruženej vidlice; ryhy a iné zmeny povrchu sedloviek v dôsledku posunu v sedlovej trubke rámu; opotrebenie brzdných plôch ráfikov; natiahnutie reťaze; opotrebenie kazety a prevodníkov v dôsledku používania vyťahanej reťaze); pokles kapacity batérie elektrobicykla o          viac ako 25% po 300 plných nabíjacích cykloch, alebo 2 rokoch).
 5. Strata dielov kvôli uvoľneniu spojovacích prvkov (napr. z dôvodu montáže bez použitia poistného tmelu Loctite počas servisu bicykla).
 6. Nastavenie jednotlivých mechanizmov bicykla (napr. nastavemie prehadzovača a prešmykača; vôľe nábojov, hlavového a stredového zloženia; rozcentrovanie kolies).
 7. Záruka sa nevzťahuje na drobé spotrebné diely, ktoré v závisloti na podmienkach používania môžu podliehať veľmi rýchlemu opotrebeniu (lanká, niple, brzdové došťičky a špalky, ložiská zadnej stavby pri celoodpružených bicykloch, gripy a pod.), hlavný napájací kábel medzi motorom a batériou). Reklamácie týchto dielov sa uznávajú pri ešte nejazdených bicykloch.

 

IV. ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka zaniká v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 1. Uplynutie záručnej doby.
 2. Neuskutočnenie záručnej prehliadky v predpísanom termíne.
 3. Pokiaľ nebola záruka uplatnená bezprostredne po zistení chyby.
 4. Úprava bicykla alebo jeho častí (napr. doplnenie otvorov pre vstup do rámu, zmena prvkov odpruženia, neoriginálny lak, akékoľvek zásahy do elektroniky alebo zvýšenie rýchlosti s asistenciou motora mimo továrne nastavenia pri elektrobicykloch a pod.).
 5. Nesprávna obsluha alebo nevhodné použitie viď príloha a v Užívateľskej príručke k bicyklu Specialized.
 6. Nedostatočná údržba, nedodržanie servisných intervalov jednotlivých prvkov alebo neodborná oprava.
 7. Umývanie bicykla pomocou vysokotlakových zariadení alebo agresívnych čistiacich prostriedkov.
 8. Nevhodné uskladnenie bicykla (vlhké miesta, trvalo vystavené slnečnému žiareniu alebo iným agresívnym vplyvom).
 9. Účasť pri nehode alebo cestnej kolízii.
 10. Poškodenie karbónových rámov a komponentov vystavených zdroju intenzívneho tepelného žiarenia (uskladnenie pri zdrojoch tepla, transport na automobilovom nosiči v blízkosti výfukového systému).

 

IV. SERVISNÉ INTERVALY

Nasledujúci zoznam nutných servisných prehliadok obsahuje iba najdôležitejšie intervaly, ktoré je nutné dodržať kvôli platnosti záruky. Tieto prehliadky si nechajte zaznamenať do časti Servisné záznamy. Ostatné bežné servisné intervaly, ktoré sú závislé na spôsobe a podmienkach použitia Vášho bicykla, nájdete buď bližšie špecifikované v Užívateľskej príručke k bicyklu Specialized, alebo ich konzultujte s Vašim predajcom. Upozorňujeme, že najdôležitejšou údržbou tlmičov a vidlíc je vonkajšie očistenie klzných plôch alebo piestnice po každej jazde a ich časté mazanie silikónovým olejom tak, aby sa nadmerne neopotrebovávali stieracie prachové tesnenia.

 1. Celý bicykel: kompletný odborný servis u autorizovaného predajcu Specialized 1x ročne
 2. Odpružené vidlice FOX: výmena oleja a kontrola vo FOX servisnom centre 1x ročne, čistenie a výmena oleja Float Fluid vo vzduchovej komore každých 100 hodín
 3. Tlmiče FOX: výmena oleja a kontrola vo FOX servisnom centre 1x ročne
 4. Odpružené vidlice a tlmiče vybavené systémom Specialized Brain: výmena oleja a kontrola v servisnom centre Specialized Europe B.V. max po 100 hodinách, avšak aspoň 1x ročne
 5. Odpružené vidlice a tlmiče Öhlins: výmena oleja a kontrola v autorizovanom servise Öhlins max. po 100 hodinách, avšak aspoň 1x ročneVšetky ostatné vidlice a tlmiče: výmena oleja a kontrola v odbornom servise max. po 100 hodinách, avšak aspoň 1x ročne
 6. Všetky vidlice a tlmiče – čistenie a mazanie všetkých tesnení vzduchových komôr po 30-50 hodinách prevádzky
 7. Teleskopické sedlovky: kompletný servis 1x ročne
 8. Kvapalinové brzdy: výmena brzdovej kvapaliny DOT 4, DOT 5.1 – 1x ročne

 

V. UPOZORNENIE

 1. Bicykel nie je určený k prevádzke na pozemných komunikáciach. Pokiaľ bude takto používaný, musí byť dovybavený podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov (viď Zákon č. 8/2009 Z. z. - § 55 - Osobitné ustanovenia o cyklistoch). Bicykel nie je učený deťom
 2. Výrobca ani dovozca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia v súvislosti s používaním bicykla.
 3. Majte na pamäti, že montáž príslušenstva na karbónové komponenty vrátane rámu bicyklov je z dôvodu vlastností karbónu nežiadúce a môže viesť k vážnemu zraneniu alebo aj smrti. Karbónové rámy a komponenty majú za cieľ hlavne zníženie váhy bicykla a preto sa nepredpokladá napr. montáž detských sedačiek a prívesných vozíkov na rám bicykla, montáž nosičov, brašní na sedlovky alebo riadidlá z karbónu a pod. V podobných prípadoch si nechajte odborne poradiť od autorizovaných predajcov Specialized.
 4. Bicykle s karbónovým rámom do modelového roku 2019 nie sú konštruované pre použitie na trenažéroch s pevným uchytením. Pri jazde na týchto trenažéroch dochádza k pôsobeniu iných sil s dôsledkom poškodenia rámu bicykla.
 5. Elektrobicykle v kategórii L1e-B (tzv. „rýchle“ elektrobicykle s podporou motora až do rýchlosti 45 km/h) sú z pohľadu zákona motorovými vozidlami. Majiteľ je povinný takéto vozidlo registrovať na príslušnom orgáne s registrom cestných vozidiel a prevádzkovať ho v súľade so Zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.
 6. Nedodržaním štrukturálnych hmotnostných limitov rámu alebo komponentov môže dôjsť k ich poškodeniu, čo môže mať pre jazdca fatálne následky.
 7. Užívateľská príručka k bicyklu Specialized je všeobecným návodom a nemôže pokryť všetky požiadavky na informácie, hlavne ohľadom nastavenia odpruženia. Nechajte si vysvetliť spôsob nastavenia vyhovujúci Vášmu jazdnému štýlu a podmienkam prevádzky od Vášho predajcu. Na požiadanie Vám tiež predajca môže dodať podrobnejšie informácie k odpruženiu FOX, Specialized a RockShox, pokiaľ sa vyskytuje na Vašom bicykli.
 8. Aktualizované návody na použitie a nastavenie prvkov odpruženia alebo iných dôležitých komponentov nájdete na webových stránkach dovozcov.

 

Uvedené záručné podmienky sú platné pre bicykle zakúpené u autorizovaných predajcov Specialized na území Českej a Slovenskej republiky.  Záručné podmienky v rôznych častiach sveta sa môžu líšiť z dôvodu odlišných zákonov aj kvôli iným regionálnym odlišnostiam.