Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Logo Icon
 • Udsalg
 • Cykler
 • Komponenter
 • Beklædning
 • Cykeludstyr
 • Om Specialized
 • Hjælp
 • Logo Icon
  Om Specialized
  Arrow Back Icon

  Bæredygtighed

  Sustainability

  Informeret af World Federation of Sporting Goods Industries (WFSGI), the Fair Labor Association, ILO Conventions og er tilrettet til at forbyde slaveri og salg af personer. Specializeds etike arretningslinjer kommunikerer vores forventninger og grundlag som levarandør.

  Efterlevelse Af Love Og Arbejdsplads Reguleringer

  Arbejdsgiveren vil efterleve alle lovgivninger og regulering, i den lokation, hvor virksomheden opererer.

  Arbejdsforhold

  Arbejdsgiveren skal følge alle regler og love, som respekterer medarbejderen og minimum sikre dennes sikkerhed og rettighed i forhold til nationale og internationale arbejdsforhold.

  Diskreminering

  Ingen person skal diskriminering, hverken i forbindelse med arbejdet, ansættelse, kompensation, udvikling, betaling, disciplin, ophævelse af kontrakt eller ved pension på baggrund af køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politisk mening, sociale gruppering eller etnisk oprindelse.

  Krænkelse Eller Vold

  Alle ansatte skal behandles med respekt. Ingen ansatte skal krænkes fysisk, psykisk, seksuelt eller modtage verbal krænkelse eller volddig adfærd.

  Ufrivilligt Arbejde

  Ingen personer skal påkræves at arbejde udføre arbejde på vegne af Specialized, dette inkluderer fængselsarbejde, menneskehandel, slaveri eller andre former for ufrivilligt arbejde.

  Børnearbejde

  Inge personer må ansattes, hvis de er under 15 år gamle.

  Organisationsfrihed Og Kollektive Forhandlinger

  Arbejdsgiveren skal anerkende og respektere de ansattes rettigheder til at danne organisation og udføre kollektive forhandlinger. Hvis rettigheden til organisationsfrihed er begrænset af lov, skal leverandøren tillade at de ansatte drøfter forholdende med virksomhedens tillidsmands, uden at den ansatte kan påskrives en reprimande eller økonomisk bøde.

  Sikkerhed, Arbejdsvilkår Og Sundhed

  Arbejdsgiveren skal sikre et sikkert og sundt arbejdsforhold, som altid arbejde på at mindske risikoen for ulykker eller skader.

  Arbejdstid

  Med undtagelse af specielle tilfælde, så må den ansatte ikke arbejde mere end 37 timer om ugen og have 12 timers overarbejde. Derudover har den ansatte ret til minimum en fridag over en periode på syv dage.

  Kompensation Og Fordele

  Arbejdsgiveren anerkender, at en fair løn er en essentiel del af at den ansatte kan opretholde en fornuftig levestandard. Arbejdsgiveren skal derfor betale en minimumsløn per lovgivningen eller mere. Derudover skal den ansatte betales for overarbejde i henhold til den gældende lovgivning.

  Forhold

  Arbejdsgiveren anerkender, at arbejdsforholdene er en vigtig del af, at den ansatte kan yde og producere de bedste produkter. I produktionen skal den ansattes forhold leve op til sundhedsmæssige regler og yde et sikkert arbejdsforhold. Arbejdsgiveren skal leve op til arbejdsforholdene, love, reguleringer og tillade en observation af arbejdsforholdene.