Pro někoho je plynulost jen konceptem. Avšak v případě zcela nových kol řad Ruby a Roubaix se jedná o hnací sílu, která ovlivnila všechna naše rozhodnutí. Výsledkem jsou kola, která nemají srovnání. Pojďte zjistit, jak jsme to dokázali.

Partnerství zrozené z rychlosti.

Rozbíjení starých forem

Od počátku jejich vývoje jsme se dohodli na spolupráci s inovační společností McLaren Applied Technologies, abychom společně zkonstruovali kolo s nejplynulejší jízdou na světě. Chce se nám říct, že jsme společně rozbili staré formy, ale ve skutečnosti naše společná práce je tak revoluční, že je namístě říct, že jsme žádnou formu ani rozbít nemohli.

Ne každá poddajnost je rovna té druhé

FUTURE SHOCK

Když jde o poddajnost, utkávají se spolu dva myšlenkové směry. V jednom rohu je splay. Ve druhém je axiální poddajnost. Ve své podstatě jde o to, že splay je předozadní pohyb přední osy kola ve vztahu k rámu. Tento pohyb je důsledkem jakéhokoli prohýbání rámu a vidlice. Naproti tomu axiální (nebo také vertikální) poddajnost můžeme popsat jako pohyb řídítek ve vztahu k přední ose, a tedy jako důsledek vzájemné poddajnosti vidlice, rámu a představce.

Tlumič Future Shock má 20mm zdvih a je umístěn nad hlavovou trubkou rámu, abychom dosáhli jeho vertikálního pohybu. Takže když přední kolo narazí na nerovnost, hýbe se kolo směrem k Vašim rukám a zachovává Vaši setrvačnost a nebrzdí Vás.
Další důležitá věc je, že protože je tlumič Future Shock umístěn nad hlavovou trubkou, jsou kola bicyklu držena pohromadě tuhostí rámu. Jinými slovy protože se rozvor nemění v důsledku zdvihu odpružení, jako je tomu u klasických systémů, získáte výhodu extrémně předvídatelného ovládání.

article-image

Nejlehčí silniční rámy, jaké jsme kdy vyrobili

smootherIsFasterPhoto86

Zatímco významné zvýšení pohodlí i rychlosti představuje samo o sobě veliký úspěch, my jsme rozhodně nebyli ani zdaleka spokojení. A proto jsme začali pracovat na nejlehčím silničním rámu, jaký jsme kdy vyrobili a po letech testování a vylepšování jsme si mohli říct: „Máme hotovo.“ Co je na tom ale nejúžasnější je skutečnost, že jsme toho dosáhli aniž bychom museli obětovat poddajnost, pohodlí nebo ovladatelnost. Dostáváte tak kolo, které je postaveno, aby vynikalo na každém typu silnice, ať už vede do kopce anebo z kopce.

Věda ukrytá za plynulostí

Plynuleji znamená rychleji

Pro mnohé je plynulost jen termín, který se dá nahradit slovem pohodlí. Proto byla plynulost už historicky považována za proměnnou, která překáží rychlosti - buď máte kolo rychlé anebo pohodlné. V případě kol Ruby a Roubaix jsme se rozhodli zjistit, co se stane, když se s plynulostí pracuje jako se součástí rychlosti. Nebylo to jednoduché, ale naše testy jasně dokazují, že plynuleji opravdu znamená rychleji.
Tím, že jsme dosáhli vyšší vertikální poddajnosti rámu, anebo chcete-li klidnější jízdy, tím jsme dokázali zapracovat na řadě věcí, které jsou s rychlostí těsně spojeny, jako je snížení únavy a lepší využití síly. Ale proč bychom měli zůstávat pouze u konstatování této skutečnosti. Pojďme se na ně podívat zblízka.

Snížení únavy je zcela zřejmý faktor ovlivňující rychlost, protože čím větší pohodlí máte, tím méně se unavíte. To je pravda především v případě, že strávíte dlouhý den v sedle jízdou v náročném terénu. Na dlouhých trasách únava také ovlivňuje rychlost, ale kromě toho jsme ještě zjistili, že klidnější jízda také zvyšuje Vaši schopnost neustále vyvíjet úsilí. Takže zatímco se zvyšuje plynulost a výdej síly se stává stálejším, dochází také k významným úsporám času.
Plynulost je jakýmsi tmelem, který to všechno spojuje dohromady, a proto můžeme s jistotou prohlásit, že plynuleji znamená rychleji.

article-image

Drop Clamp a CG-R

smootherIsFasterPhoto89

Zadní část kola má zcela odlišné požadavky na poddajnost, než přední část. Zde je zapotřebí, aby došlo k omezení vibrací, které jsou přenášeny od zadního kola do sedla. Také je důležité, aby byla zachována stálá výška sedla. Abychom dosáhli našich výkonnostních cílů bez toho, abychom odpojili zadní část kola od rámu, museli jsme spojit naši sedlovku CG-R s novým upínáním sedlovky - Drop Clamp. Tím jsme získali možnost prohnutí o 20 stupňů směrem dozadu.

Kolo postavené pro Vás

RIDER-FIRST ENGINEERED™

Konstrukční filozofie Rider-First Engineered™ je přímo inspirována naším partnerstvím s McLaren, protože její podstatou je konstrukce založená na jízdních datech. Je přece jasné, že k pochopení podstaty problému potřebujete spolehlivá data a ta můžete získat jen díky stovkám hodin testů. A tady se vnucuje otázka: Co že jsme to testovali?

V průběhu let naši konstruktéři zjistili, že jezdci na menších rámech zaznamenávali opačné jízdní charakteristiky, než jezdci na větších rámech a naopak. Například, zatímco menší rám je tuhý na rovinách, v zatáčkách u něj může docházet k nedotáčivosti a v případě velkých rámů je tomu přesně naopak. Řešení tohoto problému si vyžádalo využití sofistikovaných nástrojů, abychom mohli spočítat sily, které na rámy působí. Během testování jsme těmito přístroji měřili všechny možné reakční síly působící na vidlici, představec a sedlo. Díky neuvěřitelnému množství dat mohli naši konstruktéři přijít s řešením.
Zjistili, že aby mohli vyrovnat výkonnost různě velikých rámů, je třeba dát každé velikosti její vlastní specifika. To znamená, že pro každou velikost rámu je třeba použít, na základě získaných dat, zvláštní velikost profilů a navrstvení karbonu. A výsledek? Dokonalá rovnováha tuhosti, hmotnosti a responzivity u všech velikostí rámů.

Recenze

Testováno špičkou světových cyklistických médií. A nyní Vám testy přinášíme na jednom místě.