This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy Policy.

Sjezdová kola

Všichni jsme downhillovými jezdci – někteří z náš to zatím ještě nevědí. Bez ohledu na okolnosti představuje jízda z kopce výzvu k předvedení dovedností, zatímco downhillové závody vyžadují dokonalé vybalancování promyšleného risku a sebejistoty. Ovšem mít sebejistotu zahrnutou do Vašeho vybavení je stejně výzva. Naštěstí naše downhillová kola jsou velmi inspirující a jsou zkonstruována tak, aby to byly ty nejrychlejší a nejovladatelnější stroje v horách.