Někdo by mohl tvrdit, že doba hliníku a slitin je ta tam, ale my si o tom myslíme své. Společně s největšími mozky v tomto odvětví jsme pokračovali v inovování a zlepšování hliníkových návrhů, technologií a konstrukcí, abychom vytvořili prvotřídní a odolné rámy.

Pokud jste v poslední době nejeli na kole z hliníkové slitiny, pak je to jako byste na něm nejeli nikdy.

Chuck Teixeira

TECHNOLOGIE HLINÍKU

Vy a D’Aluisio Smartweld

V dnešní době nemá mnoho lidí problém upustit od rámů z hliníkové slitiny, my mezi ně však nepatříme. Naše silniční rámy z hliníkové slitiny jsou rozpoznatelné již v názvu samotném. Pravdou je, že jejich kořeny sahají do minulosti, ale díky technologii D’Aluisio Smartweld (DSW) jsou nyní i nedílnou součástí budoucnosti.

U tradičních metod svařování je úroveň a bezpečnost rámových spojů závislá na schopnostech jednotlivých svářečů. S technologií DSW však kvalita spojů vychází přímo od inženýrů. To znamená, že jsme schopni posunout svár dále od místa největšího namáhání, díky čemuž jsou vlastnosti rámu lépe vyváženy z hlediska pevnosti, tuhosti a hmotnosti, než jak bylo v minulosti u jakéhokoli rámu z hliníkové slitiny zvykem.Také jsme vzali v úvahu komfort a využili zeslabování trubek, pro odstranění přebytečného materiálu z míst s menším namáháním. Tohle vše dohromady umožnilo našim inženýrům vytvořit přirozený soulad všech trubek rámu a Vy tak z jízdy nebudete tolik vytřesení, jako tomu bylo u rámů z hliníkové slitiny v dřívějších dobách. Vytvořili jsme totiž rámy s plynulými jízdními vlastnostmi.