Logo Icon
Search Icon
Clear Icon
Min Lokasjon

Skriv inn postnummeret ditt så kan vi gi deg den mest nøyaktige informasjonen om lagerbeholdning og levering

Location Pin Icon

Use My Location

Se fullstendig kart
Clear Icon
Angi din foretrukne forhandler
Search icon
Location Pin Icon

Use My Location

Se fullstendig kart
Min forhandler

Ingen lagret

Andre butikker nær deg

Vilkår for bruk

Sist oppdatert 16. april 2024.

Velkommen!

Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye før du bruker dette nettstedet eller applikasjonen.  Alle vilkårene er viktige, men vær spesielt oppmerksom på vilkår i fet eller understreket skrift, siden noen av disse vilkårene kan begrense ansvaret vårt eller innebære en viss risiko for deg.  Noen deler av bruksvilkårene er kanskje ikke gjeldende i din jurisdiksjon (og er derfor kanskje ikke gjeldende for deg) – ta en titt på de stedsspesifikke vilkårene (de «stedsspesifikke vilkårene») som er angitt nedenfor, og som kan være relevante for deg.

Disse bruksvilkårene («vilkårene»), som inkluderer de stedsspesifikke vilkårene nedenfor, regulerer din tilgang til og bruk av våre nettsteder, mobilnettsteder, mobilapper og andre tilknyttede tjenester (under samlebetegnelsen «plattformen»).  Når vi i disse vilkårene henviser til «Specialized», «oss», «vi» eller «våre», mener vi Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037 og datterselskaper under direkte og indirekte eierskap, som inkluderer Specialized-enheten angitt i de stedsspesifikke vilkårene nedenfor. Begrepene «du» og «din» betyr deg, personen eller enheten som bruker plattformen.  Gjennomgå disse vilkårene nøye: Dette er en kontrakt som påvirker de juridiske rettighetene dine. Ved å bruke plattformen godtar og aksepterer du disse vilkårene. Hvis du på noe tidspunkt ikke aksepterer disse vilkårene eller du ikke har rett til å bruke plattformen, må du slutte å bruke plattformen OG eventuelle plattformkontoer du har.

Disse vilkårene inneholder en obligatorisk bestemmelse om individuell voldgift og avkall på gruppesøksmål. Dette krever at du benytter voldgift på individuelt grunnlag til å løse tvister, istedenfor gruppesøksmål. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du uttrykkelig å å la deg binde av og overholde disse vilkårene, inkludert bestemmelsen om obligatorisk individuell voldgift samt bestemmelsen om avkall på gruppesøksmål.

Avhengig av hvilke av produktene eller tjenestene våre du bruker, kan tilleggsvilkår gjelde («tilleggsvilkår»). Tilleggsvilkår kan gjelde for kampanjer, konkurranser, sweepstakes, giveaways eller lignende ordninger, eller for bestemte typer produkter eller tjenester, for eksempel betalte abonnementstjenester. Dersom tilleggsvilkårene ikke stemmer overens med disse vilkårene (inkludert de stedsspesifikke vilkårene), har tilleggsvilkårene forrang.

Der det er aktuelt, gis du ikke tilgang eller anledning til å bruke plattformen, med mindre du minst har nådd myndighetsalder for stedet/jurisdiksjonen du bor i, eller har tillatelse fra foresatt eller verge.

Personvern

Vi verdsetter tilliten din. Referer til personvernpolicyen var på specialized.com/privacy-policy eller følg eventuelle lenker på selve plattformen for detaljert informasjon om hvordan vi innhenter og bruker informasjon i forbindelse med plattformen. Ved å bruke plattformen erkjenner du at vi innhenter, bruker, utleverer, lagrer og deler data som beskrevet i den gjeldende personvernpolicyen.

Opprette en konto

For å bruke bestemte tjenester som er tilgjengelige via plattformen, må du opprette en konto. Brukernavnet og passordet ditt er kun til personlig bruk, og du er ansvarlig for å holde dem hemmelige. Du er ansvarlig for å holde konto- og kontaktopplysninger oppdaterte. Du godtar ansvar for samtlige aktiviteter som skjer under kontoen din, inkludert eventuell misbruk fra deg eller andre. Du godtar å umiddelbart varsle oss om eventuell uautorisert bruk av brukernavnet, passordet eller kontoen din. Du kan ikke bruke en annen persons konto uten tillatelse, opptre på en måte som forstyrrer en annen brukers konto eller be om en annen brukers passord. Vi kan avslutte eller suspendere kontoen(e) din(e) av hvilken som helst grunn, inkludert ditt eget brudd på disse vilkårene, misbruk av noen av plattformens områder eller annen utilbørlig aktivitet.

Foreta kjøp

Følgende vilkår gjelder for kjøp du foretar via plattformen. I noen land/regioner kan andre eller ulike vilkår gjelde, som du finner nedenfor i de stedsspesifikke vilkårene, eller lenket til på de aktuelle sidene på plattformen.

Legge inn bestillinger

Du kan legge inn bestillinger på produkter via plattformen til en Specialized-enhetene som angitt i de stedsspesifikke vilkårene nedenfor, inkludert via et av nettstedene våre (f.eks. specialized.com, rovalcomponents.com, puristcollective.com, todaysplan.com.au) eller, under visse omstendigheter, via telefon.  «Produkt» eller «produkter» betegner alle varer eller tjenester Specialized selger eller gjør tilgjengelige for deg.  Ved å legge inn en bestilling eller bruke tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene og bekrefter at vi selger, og at du kommer til å kjøpe og bruke, produktet underlagt disse vilkårene. Mange av produktene våre kommer med skriftlige håndbøker, garantiinformasjon, instruksjoner og advarsler som omfatter viktig sikkerhets- og bruksinformasjon. Ingenting i disse vilkårene overstyrer disse, og du skal alltid følge dokumentasjonen som følger med eller er gjøres tilgjengelig for nettopp ditt produkt. Ellers, med mindre dette har blitt uttrykkelig avtalt eller fremsatt skriftlig av Specialized, skal ethvert vilkår i eventuelle bestillinger, eller i noen annen form, eller korrespondanse som på noen måte er uforenlig med disse vilkårene, være uanvendelige og uten noen som helst kraft og virkning.

Aksept av bestillinger

Alle bestillinger er underlagt aksept fra Specializeds side. Dette betyr at Specialized med rimelighet kan nekte å akseptere, eller kan kansellere eller begrense en bestilling, eller bestillingsmengde, av hvilken som helst grunn og når som helst før varene sendes. Når du mottar en bestillingsbekreftelse, betyr ikke dette at vi har akseptert bestillingen din, og det er heller ikke en bekreftelse på tilbudet vårt om å selge. Vi bekrefter simpelthen at vi har mottatt bestillingen. Hvis vi kansellerer en bestilling etter å ha blitt belastet, refunderer vi det belastede beløpet.

Produkttilgjengelighet

Vi gjør en rimelig innsats for å oppfylle bestillinger, men kan ikke garantere at tilgjengeligheten til et bestemt produkt som vises på plattformen, og noen ganger kan det være at produktet ikke er tilgjengelig. I dette tilfellet kan vi kansellere bestillingen din eller kontakte deg for oppfølging. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre beskrivelsen av eventuelle produkter eller slutte å selge et produkt uten forvarsel. Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene og bildene av produktene så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at enhetens visning av eventuelle farger er en nøyaktig refleksjon av den fysiske gjenstanden ved mottak.

Abonnementer

I noen tilfeller kan et produkt bestå av tilgang til en abonnementstjeneste. For disse abonnementsproduktene fornyes abonnementet ditt automatisk som i produktbeskrivelsen. Vi belaster automatisk betalingskortet ditt for det tilknyttede gebyret (pluss eventuelle gjeldende avgifter) til du sier opp abonnementet, som beskrevet i forbindelse med det spesifikke abonnementsproduktet. Du samtykker i å holde betalingsinformasjon på kontoen nøyaktig og oppdatert, og at vi suspenderer tilgangen til abonnementsproduktet en betaling mislyktes for, til du oppgir en gyldig betalingsmåte.

Prising/avgifter

Alle priser på plattformen kan endres og ekskluderer gjeldende skatt og frakt, unntatt der dette kreves av loven i den gjeldende jurisdiksjonen (f.eks. MVA, GST), eller som angitt på andre måter på plattformen. Obligatoriske avgifter og/eller andre gebyrer som gjelder, legges til og belastes i henhold til gjeldende sats. Hvis skattesatsen endres mellom bestillings- og leveringsdatoen, justerer vi avgiften, med mindre bestillingen ble betalt i sin helhet før skattesatsen ble endret. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre priser eller korrigere prisfeil som kan ha oppstått ved uhell.

Spesialtilbud

Fra tid til annen kan vi tilby spesielle kampanjer på noen eller alle produktene våre, inkludert rabatter, produkter i begrenset opplag eller fri frakt. Noen ganger gjelder disse tilbudene kun i et begrenset tidsrom, og Specialized forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avslutte slike tilbud.

Betaling

Alle bestillinger må betales i sin helhet før sending. Betalings- og/eller finansieringsformer vi aksepterer, oppgis på produktsiden eller under betalingsprosessen. Sending av eventuelle bestillinger er underlagt verifisering av betalingsopplysninger samt dekning. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre tilgjengelige betalings- og finansieringsalternativer uten noe som helst varsel.

Frakt

Tilgjengelige fraktalternativer vises under betalingsprosessen. Enhver tidsramme Specialized angir for når et produkt kan sendes eller leveres, er et anslag i god tro. Selv om vi gjør vårt beste for å oppfylle denne tidsrammen, er det ikke en garanti. Bestillingens faktiske levering kan påvirkes av flere hendelser, hvorpå noen er utenfor vår kontroll. Specialized kan ikke holdes ansvarlig for forsinkede leveranser.

Med mindre annet kreves av lokal lov, skal eierskap og all risiko for tap eller skade på produktene overføres til deg, eller en utpekt mottaker, når produktet hentes hos Specializeds lager av den utpekte fraktleverandøren. Specialized er ikke ansvarlig for tap av eller skade på produkter som oppstår etter dette tidspunktet. Hvis du har spørsmål om eller problemer med bestillingen eller statusendringer, kan du kontakte Rider Care-teamet.

Retur av produkter

For informasjon om retur kan du se retursidene våre, som det lenkes til nederst på nettstedene våre, eller på pakkseddelen som fulgte med produktet.  Returpolicyene og -prosedyrene våre kan variere fra sted til sted. specialized.com/returns-policy eller Retur-siden det lenkes til nederst på nettstedene våre for ditt steds policyer og prosedyrer.

Garanti

For informasjon om den gjeldende garantipolicyen vår, kan du se den skriftlige garantien som fulgte med produktet, specialized.com/warranty eller garantitiden det lenkes til nederst på nettstedene våre.

Ikke til videresalg

Produkter som selges på plattformen er kun tiltenkt sluttbrukerkunder, og ikke til videresalg. Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere eventuelle bestillinger hvis vi mistenker at du kjøper produkter for videresalg.

Plattformtilgjengelighet og oppdateringer

Vi forsøker å holde plattformen oppe og i gang, men plattformen kan av ulike grunner oppleve driftsavbrudd eller nedetid. Specialized er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket av feil eller forsinkelser på plattformen.

Fra tid til annen kan vi måtte distribuere eller levere patcher, oppdateringer, oppgraderinger, ekstra innhold eller andre modifikasjoner til plattformen (for eksempel i forbindelse med vedlikehold, forbedringer, for å legge til eller fjerne funksjoner, løse programvarefeil eller ta opp sikkerhetsrelaterte bekymringer). Disse oppdateringene og oppgraderingene kan føre til at plattformen blir midlertidig utilgjengelig. Under visse omstendigheter kan vi måtte suspendere, trekke tilbake eller deaktivere plattformen i lengre perioder mens vi distribuerer disse oppdateringene og oppgraderingene. I disse tilfellene prøver vi å gi beskjed, men det er ikke alltid mulig (for eksempel av grunner utenfor vår kontroll, eller hvis det oppstår et akutt sikkerhetsproblem).

Oppdateringer og oppgraderinger av appene våre kan distribueres automatisk dersom de er aktivert i enhetens eller appens innstillinger. Du kan slå av automatiske oppdateringer via enhets- eller appinnstillingene, men vi anbefaler alltid at du har den nyeste versjonen av appen installert. Hvis du ikke installerer noen av oppdateringene eller oppgraderingene, vil kanskje alle plattformens funksjoner og elementer ikke være tilgjengelige for deg.

Immaterielle rettigheter

Vi er eier eller lisenshaver av alle immaterielle rettigheter med hensyn til plattformen og for alt av data, materiell og innhold publisert på denne.

Din bruk av plattformen og programvaren, som autorisert av disse vilkårene, gir deg ingen rettigheter i forhold til våre, eller våre lisensgiveres, immaterielle rettigheter, unntatt som uttrykkelig angitt nedenfor.

Når du aksepterer disse vilkårene, mottar du til gjengjeld en ikke-eksklusiv lisens til å bruke plattformen på hvilken som helst enhet du eier eller kontrollerer. Denne lisensen er kun til personlig bruk (noe som betyr at den ikke kan brukes til kommersiell bruk eller gevinst) og kan ikke overføres (noe som betyr at den ikke kan gis til noen andre). Denne lisensen opphører uten forvarsel når du slutter å bruke plattformen og når du ikke lenger har noen av appene våre installert på enhetene dine, eller når vi på andre måter gir deg beskjed om deg at vi kommer til å avslutte den.

Du gir Specialized en ikke-eksklusiv, royaltyfri og evig rett til å bruke alt innhold du sender gjennom plattformen (inkludert vurderinger, anmeldelser, kommentarer, bilder, videoer eller andre typer medier) på noen som helst måte, eller medier som finnes nå eller utvikles senere, for ethvert formål, kommersielt, reklamerelatert eller på andre måter. Dette inkluderer retten til å bruke, kopiere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, omskape, lage bearbeidelser av, selge og/eller distribuere slikt innhold. Du erkjenner at innholdet ditt kan brukes av oss og deles med tredjeparter.

Du gir videre betingelsesløst og ugjenkallelig avkall på, og samtykker i atferd som ellers kan krenke, eventuelle «ideelle rettigheter» eller andre rettigheter med hensyn til tildeling av forfatterskap eller integriteten på materialer som angår innholdet du har sendt inn gjennom plattformen. Især samtykker du i eventuelle endringer, slettinger fra og bruk av innholdet ditt, inkludert eventuelle endringer som ikke tilskriver deg forfatterskap.

Hvis du gir oss noen ideer, forslag, henstillinger eller annet materiale som relaterer til plattformen, eller andre spesialiserte produkter eller tjenester, kan vi bruke tilbakemeldingen på hvilken som helst måte for ethvert formål, uten begrensning eller kompensasjon til deg.

Påstander om plagiat

Hvis du i god tro mener at materiale som er tilgjengelig på plattformen krenker copyrighten din, kan du gi oss beskjed skriftlig per post eller e-post, og be om at Specialized fjerner slikt materiale eller blokkerer tilgangen til det.

Beskjeder og svarbeskjeder må sendes skriftlig til Specializeds DMCA-agent på følgende måte:

Specialized DMCA Agent
Via e-post: [email protected]
Per post: DMCA Designated Agent

Attn: Legal Department
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, California 95037
USA

Brukere fra USA må overholde kravene til «Elements of Notification» som angitt i 17 USC § 512. Inkluder så detaljert informasjon som mulig, slik at vi kan identifisere fakta eller omstendigheter, også (hvis aktuelt):

 • en fysisk eller elektronisk signatur fra eieren (eller en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren) av de opphavsrettsbeskyttede verkene som du mener krenkes

 • spesifikk identifikasjon og beskrivelse av hvert opphavsrettsbeskyttede verk du mener er krenket – hvis det opphavsrettsbeskyttede verket er registrert, sender du en kopi av opphavsrettsregistreringen

 • en beskrivelse av hvor det krenkende materialet befinner seg (vær så detaljert som mulig og oppgi en nettadresse eller et skjermbilde for å hjelpe oss med å finne materialet du rapporterer)

 • kontaktinformasjon til den klagende parten, for eksempel fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

 • en erklæring om at den klagende parten har god tro på at bruken av de opphavsrettsbeskyttede verkene på måten det klages over, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, sistnevntes agent eller loven

 • en erklæring om at opplysningene i meldingen er korrekte, og at den klagende parten er eier av rettigheten som hevdes krenket, eller agent for eieren

Ved mottak av skriftlig varsel kommer vi til å undersøke påstanden og fjerne det innklagde materialet etter eget skjønn. Brukerne våre i USA kan se http://www.copyright.gov/ for detaljert informasjon om tilgjengelige prosedyrer.

Policy for akseptabel bruk

Du kan kun bruke plattformen til lovlige formål. I tillegg kan du ikke

 • bruke plattformen på måter som krenker andres rettigheter, eller begrenser eller hindrer andres bruk eller glede av plattformen

 • bruke plattformen på en måte som avbryter, skader, svekker eller gjør plattformen mindre effektiv eller nyttig

 • kopiere, endre, dekonstruere, dekompilere, demontere, endre eller på andre måter tukle med eventuell programvare (inkludert kildekode), databaser og annen teknologi som utgjør en del av plattformen (eller autorisere, oppmuntre eller hjelpe en annen person med å gjøre dette)

 • bevisst overføre data som inneholder virus, trojanske hester, dataormer, tidsinnstilte bomber, keyloggere, spionvare, annonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende maskinkode utviklet for å påvirke driften til datamaskinens programvare eller maskinvare

 • penetrere eller forsøke å penetrere plattformens sikkerhetstiltak

 • introdusere noe som endrer ytelsen på plattformen eller noen av produktene våre

Tredjepartstjenester og eksterne lenker

Plattformen kan vise eller dirigere deg til oppføringer, beskrivelser og bilder av produkter eller tjenester som tilbys av tredjeparter, i tillegg til kampanjer, kuponger eller rabatter for disse produktene. Vi prøver å holde dette innholdet feilfritt, men Specialized garanterer ikke at slike oppføringer, beskrivelser eller bilder er nøyaktige, fullstendige, pålitelige, aktuelle eller feilfrie, eller at produkter fra tredjeparter overholder gjeldende lover.

Plattformen kan tillate deg å få tilgang til eller samhandle med apper, nettsteder, materialer, produkter eller tjenester som er gjort tilgjengelig av andre («tredjepartstjenester»). Ved å koble deg til tredjepartstjenester, erkjenner og godtar du at vi kan utveksle informasjon og data med tredjepartstjenestene, inkludert som beskrevet i personvernpolicyen vår. Vi verken kontrollerer, støtter eller er ansvarlige for tredjepartstjenester, inkludert sistnevntes nøyaktighet, integritet, kvalitet, lovlighet, nytte eller sikkerhet.  Med unntak av kravene som gjelder i landet/regionen, har Specialized ingen plikt til å overvåke, og kommer ikke til å overvåke, tredjepartstjenester, og kan når som helst blokkere eller deaktivere tilgang til sistnevnte uten forvarsel.  Du bør kontakte operatøren av tredjepartstjenestene hvis du har spørsmål om tredjepartstjenestene deres.

Din bruk av tredjepartstjenester skjer på egen risiko og underlagt eventuelle vilkår og policyer som gjelder for slike tredjepartstjenester.

VÅRT ANSVAR – ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER

Plattformen og all informasjon, programvare, produkter, tjenester og innhold som er tilgjengelig på plattformen, leveres til deg «som de er» og uten garanti. Specialized og dets ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere fraskriver seg herved, i den grad loven tillater det, alle garantier med hensyn til det foregående, inkludert og uten begrensning alle underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, eierskap og samsvar. Specialized og dets ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere gir ingen garanti for at (a) plattformen oppfyller kravene dine, (b) plattformen kommer til å være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri, (c) resultatene som kan oppnås ved bruk av plattformen er nøyaktige eller pålitelige, (d) kvaliteten på eventuelle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller innhentet av deg gjennom plattformen kommer til å oppfylle forventningene dine, og at (e) eventuelle feil i plattformen korrigeres.

I den utstrekning loven tillater det, samtykker du uttrykkelig i og fristiller herved Specialized, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, representanter, ansatte, partnere og lisensgivere (de «fristilte partene») fra ethvert ansvar knyttet til din bruk av plattformen eller produktene, og lover å ikke saksøke de fristilte partene for eventuelle krav, handlinger, kroppsskader, skade på løsøre eller tap forbundet med dette. I den utstrekning loven tillater det, samtykker du også i at de fristilte partene ikke under noen omstendighet skal være ansvarlige overfor deg eller andre tredjeparter for direkte skader, sekundærskader, oppreisningserstatning, tilfeldige skader, spesielle skader eller følgeskader, eller tap av fortjeneste, forretninger, forretningsavbrudd, tap av forretningsmuligheter eller tap av goodwill som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med din bruk eller misbruk av plattformen eller noe utstyr, programmer, produkter eller tjenester som tilbys, opprettes eller lisensieres av Specialized, enten basert på kontrakt, erstatningsrettslige forhold (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte, selv om Specialized har blitt informert om muligheten for skader.

Du påtar deg fullt ansvar for din egen bruk av plattformen. Hvis du er misfornøyd med plattformen, og/eller noen av funksjonene eller innholdet, er ditt eneste middel overfor Specialized for eventuelle skader eller tap som på noen måte er forbundet med plattformen, og/eller noen av dens funksjoner eller innhold, å slutte å bruke plattformen. Uavhengig av det foregående, dersom det fastslås at Specialized er ansvarlig overfor deg for eventuelle skader eller tap som på noen måte er forbundet med din bruk av denne plattformen eller noe innhold på den, skal Specializeds erstatningsansvar ikke overstige hundre dollar (100,00 $ USD).

Gjeldende lov kan ikke tillate begrensning eller utelukkelse av underforståtte garantier, ansvar eller tilfeldige skader, eller følgeskader, slik at noen eller samtlige av de ovennevnte begrensningene og utelukkelsene kanskje ikke gjelder for deg.

Du samtykker uttrykkelig i at Specialized ikke tilbyr medisinsk rådgivning via plattformen. Innholdet som leveres gjennom plattformen, enten det leveres av oss eller av andre kontohavere eller tredjeparter, er informativt. Det skal ikke være og bør ikke brukes istedenfor medisinsk rådgivning.

VOLDGIFT

Som brukt i denne voldgiftsbestemmelsen, omfatter «du» og «dine» deg, dine arvinger, etterlatte, representanter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter og ansatte, rettsforgjengere, etterfølgere og stedfortredere.

Tvisteløsning og gjeldende lov.

Du og Specialized samtykker i at alle tvister vedrørende disse vilkårene, din bruk av plattformen eller kjøp av produkter på nettstedene våre («kravet/kravene») skal løses ved bindende voldgift, som er et alternativ til juryprosess. Du og Specialized enes om å gi avkall på egen rett til rettssak med jury og i stedet delta i endelig og bindende voldgift. Dette inkluderer alle krav vedrørende kjøp av produkter, personvern, bruk av Specializeds nettsted, personskade og produktansvarskrav. Det eneste unntaket er krav som enten du eller Specialized velger å sende til forliksretten.

Voldgiften skal skje foran en enkelt voldgiftsdommer, som er en pensjonert dommer i det fylket eller rettsdistriktet i USA du er bosatt i når kravet fremlegges. Voldgiften skal utføres i samsvar med de til enhver til gjeldende reglene til American Arbitration Association («AAA», www.adr.org). AAA avgjør hvilke av reglene som gjelder for tvisten som sendes til voldgift. Specialized betaler innleveringsgebyr for voldgiften uavhengig av hvilken av partene som påbegynner voldgiften. Hver part skal bære kostnaden av egne advokathonorarer og -kostnader og voldgiften, inkludert alle gebyrer som kreves av voldgiftsmannen og/eller AAA, med unntak av innleveringsgebyret fra AAA.

Hvis kravet oppstår i USA, skal gjeldende lov være loven i jurisdiksjonen voldgiften finner sted i, uten henvisninger til føderal lov eller jurisdiksjonens bestemmelser om lovkonflikter.  Med mindre annet angis i de stedsspesifikke vilkårene nedenfor – hvis kravet oppstår utenfor USA – skal californisk lov gjelde (uten hensyn til sistnevntes bestemmelser om lovkonflikter) og voldgiften skal finne sted i Santa Clara County i California.

Voldgiftsmannen – og ikke noen føderal, statlig eller lokal domstol eller etat – skal ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist knyttet til konstruksjon, tolkning, gyldighet, virkning, anvendelighet, håndhevelsesmulighet eller opprettelse av denne avtalen om bindende voldgift («voldgiftsavtale»). Dette inkluderer, uten begrensninger, ethvert krav om at hele eller deler av denne voldgiftsavtalen er eller kan gjøres ugyldig.  Enhver avgjørelse eller kjennelse skal være endelig og bindende for deg og Specialized, og skal ikke være gjenstand for anke eller overprøving i noen domstol. Dommen over enhver kjennelse avsagt i voldgiften kan fremlegges for enhver domstol som har jurisdiksjon. Voldgiften kan fortsette ved fravær dersom noen av partene ikke dukker opp til voldgiften og/eller volgiftshøringen eller eventuelle deler av dette.

Du og Specialized samtykker i at voldgiftsprosessen holdes hemmelig, og at prosedyrens eksistens samt ethvert element av den (inkludert, uten begrensning, eventuelle erklæringer, brifer, innsendinger, kjennelser eller materialer utvekslet under fremlegging av dokumenter) ikke avsløres utenfor voldgiftsprosessen, unntatt der loven krever dette i rettslige eller regulatoriske prosedyrer knyttet til voldgiften, eller som tillatt spesifikt ved lov. Denne voldgiftsavtalen er hindrer verken deg eller Specialized fra å handle gjennom føderale, statlige eller lokale myndigheter, eller søke midlertidig eller rettslig bistand fra en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Verken du eller Specialized kan opptre som representant for gruppesøksmål, eller delta som medlem av gruppesøksmålets sakførere, i forbindelse med noe krav. Krav kan ikke avgjøres på grunnlag av gruppesøksmål eller på representativt grunnlag. Voldgiftsmannen kan ikke konsolidere eller slutte seg til krav fra andre personer eller parter som kanskje befinner seg i nærheten, men kan konsolidere krav fra enkeltpersoner med opphav i samme ulykke som resulterte i påstått personskade.

Det er enighet om at språket i disse vilkårene skal tolkes med hensyn til dets rettferdige betydning og ikke utelukkende til fordel eller ulempe for noen av partene.

Du kan reservere deg mot denne voldgiftsavtalen («Opt-Out») ved å sende et brev til:

Legal Department
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
USA

Brevet må sendes innen 30 dager etter datoen du registrerte deg for en Specialized-konto eller foretok et kjøp på Specialized-nettstedet, alt etter hva som er tilfellet (hver av disse betegnes som en «bestilling»). Du bør ta vare på bevis på postleggingen. Reservasjonsbrevet må inneholde bestillingsnummer/-numre som brevet gjelder for samt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til personen eller enheten som reserverer seg mot denne voldgiftsavtalen. Disse opplysningene må samsvare med informasjonen som sendes til Specialized når du registrerer deg for en konto og/eller legger inn en bestilling. Reservasjonsbrevet gjelder ikke for bestillinger som legges inn på senere tidspunkter.

DETTE AVSNITTET BEGRENSER VISSE RETTIGHETER, INKLUDERT RETTEN TIL Å GÅ TIL SIVIL RETTSSAK, RETTEN TIL Å FØRE SAK FORAN JURY, RETTEN TIL Å DELTA I NOEN FORM FOR GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL, RETTEN TIL Å DELTA I MOTPARTENS FREMLEGGING AV DOKUMENTER, MED UNNTAK AV DET SOM ER FASTSATT I AAA-REGLENE, RETTEN TIL Å ANKE SAMT RETTEN TIL VISSE RETTSMIDLER OG FORMER FOR ERSTATNING. DESSUTEN KAN ANDRE RETTIGHETER PARTENE HAR I RETTEN IKKE VÆRE TILGJENGELIGE VED VOLDGIFT.

Endringer

Fra tid til annen kan vi endre disse vilkårene. Du er ansvarlig for å gjennomgå disse vilkårene regelmessig, og ved å fortsette å bruke plattformen etter eventuelle endringer i disse vilkårene, indikerer at du aksepterer disse endringene.

Vilkår for App Store

Tilgjengeligheten til deler av plattformen kan avhenge av tredjepartsplattformene du laster ned appen fra, for eksempel Apple App Store eller Google Play (hver av disse betegnes som en «appbutikk»). Du erkjenner og godtar at disse vilkårene er mellom deg og Specialized, og ikke med operatøren av en appbutikk. Leverandøren av appbutikken er ikke ansvarlig for vedlikehold eller annen støtte til plattformen. Du samtykker også i å overholde eventuelle appbutikkers vilkår. I den grad vilkårene for appbutikken er mindre restriktive enn, eller på annen måte i strid med, disse vilkårene, skal disse vilkårene gjelde.

Diverse

Hvis noe vilkår, eller deler av et vilkår, i disse vilkårene gjøres ulovlige, eller i følge eventuelle domstoler eller reguleringsmyndigheter ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene fremdeles ha fullstendig gyldighet og virkning.

Hvis du eller Specialized unnlater å håndheve de respektive rettighetene i henhold til disse vilkårene i hvilken som helst periode, skal ikke dette tolkes som en fraskrivelse av slike rettigheter.

Kontakt oss, få informasjon eller gi tilbakemelding

Hvis du har spørsmål, kommentarer, bekymringer, klager eller krav forbundet med disse vilkårene eller plattformen, kan du når som helst kontakte oss via [email protected] eller på en av adressene som står oppført i de stedsspesifikke vilkårene.

Personer bosatt I California kan kontakte Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Platform of the California Department of Consumer Affairs per post til 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller per telefon til (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Stedsspesifikke vilkår

For personer bosatt i følgende land/regioner gjelder tilleggsvilkårene nedenfor.  Ved konflikt mellom de foregående vilkårene og de stedsspesifikke vilkårene, skal de stedsspesifikke vilkårene være gjeldende.

Brasil

Specialized-enhet/kontaktopplysninger: Specialized Brasil Comercio de Bicicletas Ltda., Serra, Estado do Espirito Santo, no. BR 101 Norte, km 265, s/n, armazem 4, Laranjeiras, CEP 29162-122, Brasil. CNPJ: 11.838.642/0001-80.

Tvister: Vilkårene som beskrives her tolkes i henhold til brasiliansk lov, på portugisisk, og forumet for brukerens bosted i Brasil er valgt for å løse eventuelle usikkerheter, spørsmål eller tvister med opphav i disse vilkårene, og partene kan ikke henvende seg til andre, uansett hvor privilegerte de måtte være.

Canada

Specialized-enhet/kontaktopplysninger:  Specialized Bicycle Components Canada, Inc., 20975, rue Daoust, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X0A3. Foretaksnummer: 265905-1.

Ansvar – ansvarsfraskrivelser og begrensninger: Avsnittet «Vårt ansvar – ansvarsfraskrivelser og begrensninger» ovenfor gjelder ikke for innbyggere i Québec eller Saskatchewan.

Tvister: Disse vilkårene, deres innhold og dannelse, er underlagt lovene i provinsen Québec og lovene i Canada, når og der dette er aktuelt. Du og vi er begge enige om at domstolene i rettsdistriktet Montréal i provinsen Québec eller føderale domstoler, alt etter hva som er tilfelle, har eksklusiv jurisdiksjon over tvister vedrørende bruken av dette nettstedet.

Voldgiftsavsnittet ovenfor gjelder ikke for innbyggere i Québec.

Verken du eller Specialized kan opptre som representant for gruppesøksmål, eller delta som medlem av gruppesøksmålets sakførere, i forbindelse med noe krav. Krav kan ikke avgjøres på grunnlag av gruppesøksmål eller på representativt grunnlag. Voldgiftsdommeren kan ikke konsolidere eller forene krav fra andre personer eller parter som kan være i en lignende situasjon.

Storbritannia

Specialized-enhet/kontaktopplysninger: Specialized (UK) Limited, an England and Wales company, Milton Heath House, Westcott Road, Dorking RH 4 3NB, Great Britain. Foretaksnummer: 02354268. VAT Number: GB 528 0827 40.

Ansvar – ansvarsfraskrivelser og begrensninger:  Avsnittet «Vårt ansvar – ansvarsfraskrivelser og begrensninger» ovenfor beskriver eksplisitt vårt ansvar overfor britiske bedriftsbrukere under disse vilkårene (inkludert det du ikke kan holde Specialized ansvarlig for under disse vilkårene) med hensyn til slike bedriftsbrukeres bruk av plattformen, innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig via eller i forbindelse med plattformen og produktene våre. Vær oppmerksom på at ulike ansvarsbegrensninger gjelder for forbrukere/ikke-bedriftsbrukere av plattformen som beskrevet nedenfor.

*For forbrukere (dvs. ikke-bedriftsbrukere av plattformen)*: Selv om gjør en rimelig innsats for å verifisere nøyaktigheten til all informasjon vi legger ut på plattformen, tilbys plattformen og all informasjon og innhold som er tilgjengelig på den «som det er» og uten garanti. Specialized og dets ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere fraskriver seg herved, i den grad loven tillater det, alle garantier med hensyn til det foregående, inkludert, uten begrensning alle underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, eierskap og samsvar. Specialized og dets ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere gir ingen garanti for at (a) plattformen oppfyller kravene dine, (b) plattformen kommer til å være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri, (c) resultatene som kan oppnås ved bruk av plattformen er nøyaktige eller pålitelige, (d) kvaliteten på eventuelt innhold, informasjon eller annet materiale du får tak i gjennom plattformen kommer til å oppfylle forventningene dine, og at (e) eventuelle feil på plattformen korrigeres.

I den utstrekning loven tillater det, samtykker du uttrykkelig og fristiller herved de fristilte partene fra ethvert ansvar forbundet med din egen bruk av plattformen, og lover å ikke saksøke de fristilte partene for eventuelle krav, handlinger, personskader, skader på løsøre eller tap forbundet med dette. Du påtar deg fullt ansvar for din egen bruk av plattformen. Hvis du er misfornøyd med plattformen, og/eller noen av funksjonene, er ditt eneste middel overfor Specialized for eventuelle skader eller tap som på noen måte er forbundet med din bruk av plattformen eller noen av innholdet på den, å slutte å bruke plattformen. Når det er sagt, hvis det fastslås at Specialized er ansvarlig overfor deg for eventuelle skader eller tap, som på noen måte er forbundet med din bruk av denne plattformen eller eventuelt innhold, skal Specialized ansvar ikke overstige 100,00 $ US.

Du samtykker uttrykkelig i at Specialized ikke tilbyr medisinsk rådgivning via plattformen. Innholdet som leveres gjennom plattformen, enten det leveres av oss eller av andre kontohavere eller tredjeparter, er informativt. Det skal ikke være og bør ikke brukes istedenfor medisinsk rådgivning.

Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, erkjenner du at vi kun er ansvarlige for tapet eller skaden du lider, som er et rimelig forutsigbart og direkte resultat av vårt brudd på disse vilkårene eller vår manglende bruk av rimelig omhu og skikkethet. Du erkjenner og godtar at Specialized ikke er ansvarlig for eventuelle tap du lider som følge av at vi bryter disse vilkårene, når dette ikke kunne forutses med rimelighet av verken deg eller oss på det tidspunktet den relevante kontrakten ble inngått. Tap eller skade er forutsigbart hvis det enten er åpenbart at det kommer til å inntreffe, eller hvis både vi og du visste at det kunne inntreffe på tidspunktet den aktuelle kontrakten ble inngått, for eksempel dersom du diskuterte dette med oss under salgsprosessen.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte ansvaret vårt der det ville vært ulovlig å gjøre dette. Dette inkluderer ansvar for (i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side, (ii) bedrageri eller svik, (iii) brudd på de underforståtte vilkårene i avsnitt 12 (og avsnitt 13–15 i forbindelse med forbrukere) i Sales of Goods Act 1979, og (iv) defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987.

Tvister: Disse vilkårene, deres innhold og opprettelse er underlagt engelsk lov. Du og vi er begge enige om at domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du derimot er bosatt i Nord-Irland, kan du også anlegge sak i Nord-Irland. Hvis du er bosatt i Skottland, kan du også anlegge sak i Skottland.

Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits

Specialized-enhet/kontaktopplysninger: Specialized Europe Gmbh, Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

Contact Information per land

Switzerland:

Specialized Europe GmbH
Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Switzerland. 
Switzerland company/VAT number: CHE-114.714.365

Austria, Germany & Luxembourg:

Specialized Germany GmbH
Haupstrasse 4
Holzkirchen-Foching, 83607
Germany

France:

Specialized Europe B.V. – Marketing France
37 Rue Jean Jullien Davin – P.A. de Lautagnene, 26000 Valance
France

Belgium, Netherlands:

Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310, B01, 6812 AR, Arnhem
Netherlands

Italy:

Specialized Bicycle Components, Italia, s.r.l.
Via Valcava, 3 20155, Milano, Italia
Numero REA: MI – 1385855
Partita IVA: 10552220153

Spain:

Specialized B.C. Espana, S.L.
S.L. Avda de la Industria, 45 Tres Cantos
Madrid 28760, Spain
N.I.F. Number: B79412748

Portugal:

Specialized Portugal Unipessoal, Lda.
Av. Tomás Ribeiro, 133 – 2 Piso, Sala, 132790-466 Queijas
Portugal

Denmark:

Specialized Denmark Aps
Gotlandsvej 24, DK-8700 Horsens,
Denmark

Czech Republik, Slovakia:

Specialized Europe B.V. Czech Branch
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
Czech Republic

Sweden, Finland:

Specialized Sweden AB
Björnnäsbacken 15, 115 42 Stockholm,
Sweden

Poland:

Specialized Poland s.r.o
Ul. Ponczowa 14A, 02-971 Warsaw,
Poland

Tvister: Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Sveits uten å gi virkning til reglene om lovkonflikter, og uavhengig av stedet for fysisk gjennomføring eller utførelse. Anvendelsen av United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods 11. April 1980 utelukkes uttrykkelig. Hvis du derimot er forbruker og bosatt i et annet land / en annen region, kan du benytte deg av ufravikelige bestemmelser i, og juridiske rettigheter som er tilgjengelige for deg i henhold til, lovene i landet/regionen. Ingenting i disse vilkårene påvirker rettighetene dine som forbruker til å benytte deg av slike lokale, obligatoriske bestemmelser og juridiske rettigheter.

Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal sendes utelukkende til de ordinære domstolene for det registrerte kontoret til Specialized i Cham i Sveits, eller på domisilet eller det faste bostedet ditt.

Kun for innbyggere i Sverige –

 • Tvister: Du har også muligheten til å få prøvd enhver tvist utenfor rettssystemet, inkludert via Allmänna reklamationsnämnden.

Kun for innbyggere i Polen –

 • Tvister:  Disse vilkårene er underlagt polsk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan sendes til domstolen med lokal jurisdiksjon i henhold til gjeldende bestemmelser i den polske tvistemålsloven.

 • Endringer:  Fra tid til annen kan vi endre disse vilkårene.  Du informeres om endringen i vilkårene minst syv dager før dagen endringen trer i kraft.  Vi gir deg informasjon om endringen i vilkårene ved å sende en e-post til e-postadressen du oppga under kontoregistrering.  Endringene i vilkårene påvirker ikke forbrukerrettigheter ervervet på grunnlag av versjonen av vilkårene som gjaldt før endringen ble introdusert.

Kun for personer bosatt i Spania –

 • Retur: Forbrukerne har rett til unilateralt å trekke seg fra kontrakten i løpet av 30 dager etter å ha mottatt produktet, uten å måtte påberope seg noen årsak, unntatt i tilfellene som er nevnt i Art. 16 direktiv 2011/83.  Især er det ikke tillatt å returnere forseglede varer som ikke kan returneres av helseverngrunner, som har blitt åpnet, endret eller skadet etter levering. Av hygieniske årsaker tillates ikke retur av intime plagg.

  For å utøve denne retten kan du skrive til oss på adressen ovenfor innen den fastsatte perioden.

  Utøvelse av angreretten fritar ikke forbrukeren fra å dekke returkostnadene.

  Produktet må være i samme stand som ved mottak, med den opprinnelige etiketten. Forbrukeren må sende produktet i samme eske eller konvolutt, eller i et lignende format. Retursseddelen for produktet må alltid følge med i pakken.

Kun for personer bosatt i Tyskland – ansvarsbegrensning:

 1. Specialized og de fristilte partene skal ha fullstendig ansvar for forsett og grov uaktsomhet, samt for erstatningsansvar for skade på liv, kropp eller helse.

 2. Ved lav grad av uaktsomhet skal de fristilte partene kun stå ansvarlige for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser (kardinalplikt). En «kardinalplikt», slik det fremgår av denne bestemmelsen, er en forpliktelse hvis oppfyllelse muliggjør implementeringen av denne kontrakten i utgangspunktet, og som kontraktsparter generelt kan stole på at blir oppfylt.

 3. I et tilfelle i henhold til punkt (2), skal verken Specialized eller de fristilte partene holdes ansvarlige for eventuell mangel på kommersiell suksess, tapt fortjeneste og følgeskader.

 4. Ansvar i samsvar med ovennevnte punkt (2) og (3) skal begrenses til typiske og forutsigbare skader.

 5. Ansvarsbegrensningen skal gjelde tilsvarende til fordel for ansatte, agenter og stedfortredende agenter for Specialized og de frigitte partene.

 6. Ethvert potensielt erstatningsansvar for Specialized eller de fristilte partene for eventuelle garantier og for krav basert på den tyske produktansvarsloven skal ikke påvirkes.For Finland residents only – Limitation of Liability:

Kun for innbyggere i Finland – ansvarsbegrensning: Ansvarsbegrensning skal ikke anvendes på skader forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet.

Australia

Australsk forbrukerlovgivning:  Informasjonen i dette avsnittet gjelder produkter og tjenester Specialized leverer til forbrukere i henhold til den australske forbrukerloven. Det gjelder også Specialized-produkter tredjeparter leverer til slike forbrukere.

Specializeds varer kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har krav på en erstatning eller refusjon for større feil og kompensasjon for eventuelle andre tap eller skader som kan forutses med rimelighet. Du har også krav på å få reparert eller erstattet varen dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

Specialized-produktet eller -tjenesten kan også leveres med en begrenset uttrykkelig garanti, som angitt i den gjeldende garantipolicyen. Hvis det er aktuelt, er detaljert informasjon om den begrensede uttrykkelige garantien tilgjengelig for deg i den gjeldende garantipolicyen, og kan befinne seg på emballasjen eller gjøres tilgjengelig ved kjøpsstedet på andre måter. Denne begrensede uttrykkelige garantien kommer i tillegg til eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til den australske forbrukerloven.

Produkter fra et annet varemerke kjøpt hos Specialized kan også komme med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven, og kan også omfattes av produsentens uttrykkelige garanti.

Dersom produktet eller tjenesten din er defekt, kan du velge å fremsette et krav i henhold til den australske forbrukerloven eller en gjeldende begrenset uttrykkelig garanti. For å kontakte Specialized om defekte produkter, kan du sende en e-post til Specialized til [email protected].

Oppsummert er de viktigste forbrukerrettighetene i henhold til bestemmelsene om forbrukergaranti med hensyn til produkter i den australske forbrukerloven som følger:

 • Når produktene ikke er av akseptabel kvalitet (f.eks. har en produksjonsfeil eller er usikre), avhenger kompensasjonen av om feilen er større eller mindre. For mindre produktfeil kan Specialized velge å reparere, erstatte eller refundere. For større produktfeil kan du returnere produktet til Specialized og søke om refusjon eller erstatning, eller beholde produktet og be om kompensasjon for verditapet forårsaket av problemet.

 • En stor feil har oppstått hvis: (a) du ikke ville ha kjøpt produktet hvis du kjente til problemet, (b) produktet skiller seg vesentlig fra beskrivelsen, vareprøven eller demonstrasjonsmodellen du ble vist, (c) produktet er vesentlig uegnet til det normale formålet og det ikke er lett å gjøre det egnet innen rimelig tid, (d) produktet er vesentlig uegnet til et formål du fortalte Specialized om og det ikke er lett å gjøre det egnet innen rimelig tid, eller (e) produktet er utrygt.

 • Det tilkommer ingen ekstra kostnader for reparasjoner, utskifting eller refusjoner.

 • Rettighetene dine i henhold til den australske forbrukerloven gjelder i en rimelig periode fra kjøpsdatoen, som avhenger av produktets eller tjenestens art og kostnad.

Informasjonen ovenfor er ikke et fullstendig sammendrag av loven og skal ikke være et alternativ til den juridiske rådgivningen, som kan være relevant for nettopp din situasjon.

De 30 dagene i returpolicyen vår gjelder ikke hvis produktet ikke oppfyller en forbrukergaranti gitt av australsk lov.

Tvister:  Hvis det oppstår en tvist med opphav i vilkårene innen 10 dager etter at én av partene har varslet den andre parten om tvisten, kommer du og en Specialized-representant til å gjennomføre samtaler i god tro for å forsøke å løse tvisten. Hvis tvisten ikke løses innen 14 dager etter at samtalene begynte, kan du be om at tvisten eskaleres til en Specialized-leder, som kommer til å kontakte deg for å forhandle i god tro for å finne en løsning. Hvis tvisten fortsatt er uløst etter 45 dager etter datoen det først ble varslet om tvisten, kan enten du eller Specialized henvise tvisten til bindende voldgift. Slik voldgift utføres i samsvar med voldgiftsreglene fra Australian Centre for International Commercial Arbitration kjent som «ACICA Arbitration Rules». Volgiften skal finne sted i Melbourne i Victoria (Australia), og voldgiften vil skje på engelsk. Du erkjenner at du ikke kommer til å henvise en tvist til voldgift før alle forhandlingsalternativene beskrevet i denne klausulen er utprøvd. Denne klausulen hinder verken deg eller Specialized i å søke om akutt midlertidig, rettferdig eller annen foreløpig bistand.

Kina

Specialized-enhet/kontaktinformasjon: Specialized Shanghai Co., Ltd., 闪电自行车(上海)有限公司, Room 103-105, Building 40, No.1888 Xin Jin Qiao Road, Pudong Area, Shanghai, China 201206.  Foretaksnummer: 310000400512747.

Korea

Specialized-enhet/kontaktinformasjon: Specialized Korea LLC, 98, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04418, Korea 1F ILSING BUILDING.  Foretaksnummer: 284114-0000809

Japan

Specialized-enhet/kontaktinformasjon: Specialized Japan, G.K., 3-13-5 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018, Japan. Foretaksnummer: 0210-01-048087.

Malaysia

Specialized-enhet/kontaktinformasjon: Specialized Bicycle Components Malaysia Sdn. Bhd., P08, Horizon Penthouse, 1 Powerhouse Persiaran Bandar Utama, Selangor Petaling Jaya 47800 Malaysia.  Foretaksnummer: 201801011874 (1273890-T)

Tvister:  Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med alle til enhver tid gjeldende lover i Malaysia. Partene er enige om at alle tvister, tvistemål eller konflikter som oppstår utifra eller i forbindelse med denne avtalen, inkludert tvister om dens eksistens, gyldighet, inngåelse, bindende virkning, brudd, endring, utløp og oppsigelse, skal henvises til og løses endelig ved voldgift i Malaysia, administrert av Asian International Arbitration Centre («AIAC») i samsvar med gjeldende regler for voldgift i AIAC. Disse reglene betraktes som inkorporerte ved henvisning i dette avsnittet. Voldgiften skal finne sted i Malaysia. Domstolen skal bestå av én (1) voldgiftsmann som utpekes av AIAC. Voldgiften skal skje på engelsk.

New Zealand

Specialized-enhet/kontaktinformasjon: Specialized New Zealand Limited, 22 Clarence St South, Addington, Christchurch 8024, New Zealand.  Foretaksnummer: 7337568

Ingenting i vilkårene for bruk begrenser rettighetene dine i henhold til Consumer Guarantees Act 1993 eller Fair Trading Act 1986, og vi kommer til å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg i henhold til disse lovene.

Tvister:  Hvis en tvist eller uenighet oppstår mellom oss som følge av, eller i henhold til, disse vilkårene eller i forbindelse med brudd på sistnevnte, skal partene i første omgang gjøre sitt ytterste for å løse en slik tvist eller uenighet på vennskapelig vis. Disse vilkårene skal reguleres av, fortolkes og tolkes i henhold til lovene i New Zealand, og partene underkaster seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i New Zealand, eller eventuelle domstoler som har anker fra slike domstoler.

Filippinene

Specialized-enhet/kontaktinformasjon: Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Foretaksnummer: 200916177G

Tvister:  Denne avtalen og alle saker som oppstår forbundet med den, er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i Republikken Filippinene, hvis domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, noe som ekskluderer alle andre domstoler og jurisdiksjoner.

Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Specialized-enhet/kontaktinformasjon (Singapore): Specialized Asia Pacific Pte. Ltd., 7 Bukit Pasoh Road, Singapore 089821. Foretaksnummer: 200916177G

Specialized-enhet/kontaktinformasjon (Taiwan)  Specialized Bicycle Components Taiwan Limited, 400 Wenchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.). Foretaksnummer: 29038791

Tvister:  Disse vilkårene skal reguleres av og fortolkes i samsvar med alle til enhver tid gjeldende lover i Singapore. Partene er enige om at alle tvister, tvistemål eller konflikter som oppstår utifra eller i forbindelse med denne avtalen, inkludert tvister om dens eksistens, gyldighet, inngåelse, bindende virkning, brudd, endring, utløp og oppsigelse, skal henvises til og løses endelig ved voldgift i Singapore, administrert av Singapore International Arbitration Centre («SIAC») i samsvar med gjeldende voldgiftsregler fra SIAC. Disse reglene betraktes som inkorporerte ved henvisning i dette avsnittet. Voldgiften skal finne sted i Singapore. Voldgiftsretten skal bestå av én (1) voldgiftsmann, som skal utpekes av presidenten for voldgiftsdomstolen i SIAC. Voldgiften skal skje på engelsk.