Duurzaamheid

SOCIALE EN MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

Onze missie is om het beste fietsmerk ter wereld te zijn, en deze missie reikt verder dan alleen het leveren van de beste fietsproducten. We erkennen dat de beslissingen die we nemen sociale en ecologische gevolgen hebben en dat we verantwoordelijk zijn voor het minimaliseren van deze gevolgen.

Duurzaamheid

SOCIALE EN MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

Onze missie is om het beste fietsmerk ter wereld te zijn, en deze missie reikt verder dan alleen het leveren van de beste fietsproducten. We erkennen dat de beslissingen die we nemen sociale en ecologische gevolgen hebben en dat we verantwoordelijk zijn voor het minimaliseren van deze gevolgen.

Ons Social and Environmental Responsibility Program is een voortdurende inspanning om deze betrokkenheid op een zinvolle en duurzame manier aan te pakken. Ons programma omvat:

• Interne verantwoordelijkheid voor onze sociale en milieunormen, waarbij we ervoor zorgen dat deze in ons hele bedrijf, inclusief onze toeleveringsketen, worden nageleefd.

• Training en opleiding over onze gedragscode, samen met onze medewerkers en onze partners in de toeleveringsketen.

• Regelmatige evaluatie van onze toeleveringsketen om de belangrijkste risicogebieden en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

• Het streven naar positieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze branche door deelname aan samenwerkingsverbanden, zoals het Responsible Sport Initiative.

GEMEENSCHAP

De gemeenschappen die onze producten produceren zijn niet minder belangrijk dan de gemeenschap buiten uw deur. Respect voor hun welzijn, werkomstandigheden en de omgeving waarin ze leven is een basisprincipe van ons werk en de basis van onze samenwerking met andere merken. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we kunnen als industrie sneller schakelen om positieve veranderingen te bewerkstelligen door samen met andere merken en leveranciers te werken aan consensus. We zetten ons in voor het handhaven van onze Gedragscode in onze hele toeleveringsketen en deze code is een leidraad voor de afgesproken handelingen die we van onze leveranciers verwachten.

SPECIALIZED GEDRAGSCODE

Geïnformeerd door de gedragscode van de World Federation of Sporting Goods Industries (WFSGI), de Fair Labor Association, ILO-conventies en aangepast om het verbod op slavernij en mensenhandel onder de aandacht te brengen. De Specialized Gedragscode communiceert onze verwachtingen en vormt de basis van ons leveranciersauditprogramma.

ONS PROGRAMMA VOOR SOCIALE EN MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

De volgende basisprincipes zijn voor ons als bedrijf een leidraad om een robuust en geïntegreerd duurzaamheidsprogramma te ontwikkelen en te onderhouden.

BEDRIJFSONTWIKKELING
We beginnen met het trainen en opleiden van onze medewerkers om de impact van onze beslissingen op de supply chain te begrijpen. Daarnaast identificeren we gebieden waar onze acties kunnen helpen om het leven van de werknemers in die toeleveringsketen te verbeteren. Dit betekent dat we een beleid moeten opstellen voor de inkoop, de verdeling van de activiteiten en het afleggen van verantwoording, inclusief het vermijden van bekende risico's op het gebied van mensenhandel en slavernij en het inkopen bij leveranciers die blijk geven van de beste manier van werken op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid.

ONTWIKKELING VAN DE TOELEVERINGSKETEN
Training, opleiding en verantwoording strekken zich ook uit tot onze leveranciers. Leveranciers worden op de hoogte gebracht van onze normen en worden aangemoedigd om hun eigen sociale verantwoordelijkheidsprogramma's aan te nemen. Dit houdt onder meer in dat ze een contract sluiten met Specialized om de mensenrechten en arbeidsrechten in hun activiteiten en toeleveringsketens te handhaven en dat ze beschikbaar zijn voor zowel aangekondigde als onaangekondigde controle van hun bedrijven op de naleving van deze eisen.

IN KAART BRENGEN EN RISICOBEOORDELING
Naast het opbouwen van interne capaciteit binnen het bedrijf, voeren we regelmatig een inventarisatie en risico-evaluatie uit van onze toeleveringsketen. Dit identificeert welke gebieden van onze toeleveringsketen het grootste risico op schending van mensenrechten en arbeidsrechten inhouden en biedt ons tevens de mogelijkheid om belangrijke aandachtsgebieden voor verbetering te identificeren.

CONTROLE VAN LEVERANCIERS
We hebben teams voor sourcing, engineering, kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid die regelmatig met onze productiepartners werken. Al onze leveranciers zijn opgeleid en in staat om ongezonde of onveilige omstandigheden in onze productiefaciliteiten op te merken en we hebben systemen om verbeteringen te controleren. Voor productiepartners die van strategisch belang zijn of waarvan de activiteiten een hoog risico vormen, voeren we een uitgebreide audit uit, met inbegrip van milieuhygiëne en -veiligheid (EHS), loon- en urenregistratie, interviews met werknemers en lucht- en waterafvoer. Wanneer we problemen ontdekken, werken we samen met de leverancier om een correctief actieplan te ontwikkelen met specifieke taken en tijdspaden. Door de consequente inzet van deze activiteiten en in samenwerking met onze collega's in het Responsible Sport Initiative, hebben we een beter inzicht gekregen in de gemeenschappelijke uitdagingen in onze toeleveringsketen. Dit inzicht helpt ons om onze programma's, de activiteiten van onze leveranciers en onze industrie te blijven verbeteren.

COLLABORATIE
Als oprichters van de World Federation of the Sporting Goods Industry Responsible Sporting Initiative (RSI) werken we samen met een coalitie van toonaangevende merken en leveranciers om gezamenlijke normen, tools en een gezamenlijke leveranciersdatabase te creëren via het Fair Factories Clearing House. Het RSI heeft ons in staat gesteld om zowel snel als efficiënt de arbeids- en milieuprestaties in onze toeleveringsketen te verbeteren en het dient als een model voor wat er mogelijk is als we samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Als u een fietsmerk of -leverancier bent, zijn we blij met uw deelname. Neem contact op met: [email protected]