POWER CRANKS FAQ

POWER CRANKS FAQ

Mijn app kan de Power Cranks niet vinden

 • De Power Cranks worden geleverd met een plastic laag over de batterij om stroomuitval te voorkomen. Zorg ervoor dat deze plastic laag verwijderd is voor het eerste gebruik.

• Controleer of de Bluetooth® op dit apparaat is ingeschakeld en of de Power Cranks via Bluetooth® niet op andere apparaten zijn aangesloten.

• Om de Power Cranks op uw apparaat aan te sluiten, moeten de cranks worden "gewekt" door de cranks ten minste 4 omwentelingen op 30 RPM of sneller te laten draaien.

De hoofdeenheid maakt geen contact met de power cranks

 • Om de Power Cranks aan te sluiten op een hoofdeenheid, moeten ze worden geactiveerd via deze app.

• Als het batterijniveau minder is dan 20%, raden we aan om zowel de linker- als de rechterbatterij te vervangen bij gebruik van de dubbele power cranks.Een bijna lege batterij kan signaalzwakte veroorzaken. Neem contact op met uw Specialized dealer voor hulp bij het vervangen van de batterij.

Ik kan geen nul-offsetkalibratie uitvoeren

 • Controleer of de Power Cranks op het apparaat zijn aangesloten. Onder het kopje "Mijn Power Cranks" wordt aangegeven of de apparaten zijn verbonden. Opmerking: de power cranks kunnen slechts met één apparaat tegelijkertijd via Bluetooth worden verbonden.

 
• Als het probleem zich blijft voordoen, gebruikt u het pictogram "Instellingen" onder "Mijn Power Cranks" om de fabrieksinstellingen te herstellen om eventuele fouten opnieuw in te stellen.

Het vermogen links/rechts is uit balans (alleen geldig voor dubbele Power Cranks)

 • Controleer of de sensoren zijn aangesloten. Als een van de twee niet meer werkt, verdubbelt de andere de vermogenswaarde en retourneert deze waarde naar de centrale eenheid.

• Controleer het batterijniveau. Als een van deze een niveau lager dan 20% heeft, raden we aan beide te vervangen. Neem contact op met uw Specialized dealer als u hulp nodig hebt bij het vervangen van de batterij.

Ik heb de batterij vervangen, maar nu zie ik geen gegevens meer en kan de app de sensoren niet meer vinden.

 • Zorg dat de batterijen correct zijn geplaatst - de letters moeten zichtbaar zijn wanneer de batterijklep verwijderd is. Als de batterij ondersteboven wordt geïnstalleerd, zal de elektronica niet worden beschadigd.

• In het geval van dubbel aangezwengelde power cranks bestaat de mogelijkheid dat het batterijcontact aan de aandrijfzijde (positief) naar beneden wordt geklapt. Breng het batterijcontact voorzichtig omhoog. Neem voor hulp bij het vervangen van de batterijen contact op met uw Specialized dealer.