This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy Policy.

Command Post SRL LE

Ručica SRL LE vlasnicima bicikala s jednim lančanikom pruža mogućnost podešavanja nosača sjedala. Lagana je i smješta se pod upravljač, ondje gdje inače stoji ručica prednjega mjenjača.

Ručica SRL LE vlasnicima bicikala s jednim lančanikom pruža mogućnost podešavanja nosača sjedala. Lagana je i smješta se pod upravljač, ondje gdje inače stoji ručica prednjega mjenjača.

Ručica SRL LE vlasnicima bicikala s jednim lančanikom pruža mogućnost podešavanja nosača sjedala. Lagana je i smješta se pod upravljač, ondje gdje inače stoji ručica prednjega mjenjača.
  • Command Post poluga za suvremene jdno-brzinske pogonske sustave.
  • Injekcijski modulirana poluga je lagana, izdržljiv, i ima značajku teksturiranog dizajna za dodatni grip.
  • Visoko kvalitetan dizajn pruža glatku pokretljivost poluge.
  • Idealni omjer povlačenja za laganu aktivaciju poluge.
  • Zahtijeva dodatni hardver za ugradnju (preporuča se SRAM MatchMaker ili drugi ekvivalentni).
Loading Map...

Please contact your Specialized retailer to confirm availability.

Command Post SRL LE

Part No:

Sorry, no dealers were found within the specified radius and store features.

Checking available inventory...