Allez系列展示了铝合金的潜力。从风洞优化,刚性超高的冲刺火箭到能力均衡,特别适合入门骑行的大组公路。我们的工程师与铝合金打了几十年的交道,创新研发了焊接和液压成型技术让他们能够将路面反馈,舒适性和操控性均衡地融为一体。

隐藏筛选器
筛选器
排序
排序方式
清除筛选器
目录
性别
尺码
 显示更多  显示更少
Wheel Size
Drivetrain
Brake Type
年份
Allez Sprint Comp Disc
¥ 13,990 ¥ 13,990
¥ 13,990 ¥ 13,990
Allez Sprint Comp
¥ 12,990 ¥ 12,990
¥ 12,990 ¥ 12,990
Allez Sprint Comp
¥ 10,990 ¥ 10,990 起价
¥ 10,990 ¥ 10,990 起价
Allez Sprint Disc 车架组
¥ 8,490 ¥ 8,490
¥ 8,490 ¥ 8,490
Allez Elite
¥ 8,490 ¥ 8,490
¥ 8,490 ¥ 8,490
¥ 7,990 ¥ 7,990
¥ 7,990 ¥ 7,990
¥ 7,990 ¥ 7,990
¥ 7,990 ¥ 7,990
¥ 7,990 ¥ 7,990
Allez Sprint 车架组
¥ 7,490 ¥ 7,490
¥ 7,490 ¥ 7,490
Allez Sprint DSW 车架组—限量版 I
¥ 7,490 ¥ 7,490 起价
¥ 7,490 ¥ 7,490 起价
Allez Sprint 场地车架组
¥ 7,490 ¥ 7,490
¥ 7,490 ¥ 7,490
Allez Sport
¥ 4,990 ¥ 4,990
¥ 4,990 ¥ 4,990
Allez青少年版
¥ 4,690 ¥ 4,690
¥ 4,690 ¥ 4,690
Allez
¥ 4,690 ¥ 4,690
¥ 4,690 ¥ 4,690
Allez 青少年版
¥ 4,690 ¥ 4,690
¥ 4,690 ¥ 4,690