Garantievoorwaarden

Wednesday, January 1, 2014

Garantie kan uitsluitend worden gegeven door een geautoriseerde Specialized dealer.

Garantieduur:

SPECIALIZED ACCESSOIRES (inclusief Roval wielen):
Op alle accessoires in geval van fabricage en/of materiaalfouten: 2 jaar garantie vanaf oorspronkelijke verkoopdatum. Indien in een land afwijkende wettelijke voorwaarden gelden, dan neemt Specialized deze voorwaarden over. Voor Roval wielen geldt bovendien 1 jaar garantie op slijtonderdelen.

SPECIALIZED VORKEN EN DEMPERS:
5 jaar garantie vanaf oorspronkelijke verkoopdatum op iedere mogelijke produktie- en/of fabricagefout, mits is voldaan aan de in de handleidingen aangegeven regelmatige onderhoudsbeurten.

SPECIALIZED E-BIKES:
Batterij: 2.5 jaar bij minder dan 500 volledige laadcycli of 70% restcapaciteit vanaf aankoopdatum. 5 jaar op alle productiefouten vanaf aankoopdatum, vooropgesteld dat de accu naar voorschrift wordt gebruikt en onderhouden.
E-Bikes specifieke onderdelen:
5 jaar op productiefouten vanaf aankoopdatum. Voor garantie op alle andere componenten gelden de voorwaarden zoals omschreven bij SPECIALIZED frames,SPECIALIZED vorken en SPECIALIZED equipment.

Specialized dempers en vorken en Specialized Roval wielen dienen, evenals andere Specialized produkten, door de Specialized dealers volgens de bekende procedures (framenummer, originele aankoopnota) naar Specialized Europe B.V. opgestuurd te worden ter vervanging of reparatie. Het teruggestuurde produkt dient onbeschadigd te zijn om een reguliere garantieafhandeling te waarborgen.

Garantie is alleen van toepassing indien een produkt is gekocht bij een geautoriseerde Specialized dealer!

SPECIALIZED FRAMES:
5 jaar garantie vanaf oorspronkelijke verkoopdatum, op fabricage en/of materiaalfouten in alle frames bij normaal gebruik in normale omstandigheden en bij regelmatig onderhoud.

Voor alle garantieaanvragen geldt:

 • Garantie wordt alleen toegekend aan de eerste eigenaar van het produkt; deze dient bij een garantieclaim de originele aankoopnota te tonen.

 • De aanspraak op garantie vervalt bij:
  • Misbruik van het produkt
  • Oneigenlijk gebruik van het produkt
  • Niet inachtneming van de bij ieder produkt bijgevoegde gebruikershandleidingen (inclusief het niet uitvoeren van regelmatige servicebeurten van een fiets bij de erkende dealer)
  • Verwaarlozing van en/of gebrekkig onderhoud
  • Val en/of botsing
  • Aanpassingen aan de fiets of aan de specificaties (herlakken frame, geometriewijzigingen, oneigenlijke onderdelen...)
  • Reparatie door niet erkende dealers
 • Garantie wordt niet verstrekt voor de volgende zaken: Periodieke servicebeurten,Reparatie of vervanging van slijtageonderdelen als kettingen, tandwielen, banden, zadels, pedalen, handvatten, lagers, derailleur hangers, sturen, etc... Uitzondering: Roval wielen.

Crash Policy Helmen
Bij beschadiging van de helm door een val binnen 2 jaar na aankoopdatum bieden wij een gelijkwaardige helm voor de halve prijs. De helm wordt na overleg van de originele aankoopnota en kapotte helm aan de dealer vervangen.